open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

21.08.2015  № 2207

Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 22 травня 2015 року (підпункт 8.1 протоколу № 10)

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", згідно з положеннями Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Погодитись з рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України від 22 травня 2015 року (підпункт 8.1 протоколу № 10) про затвердження Змін до додатка 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (Правила Оптового ринку електричної енергії України, погоджені постановою НКРЕ від 09 серпня 2012 року № 1028) у частині надання даних виробниками та постачальниками електричної енергії, що здійснюють діяльність на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у частині визначення величини прогнозу необхідного покриття електричного навантаження в ОЕС України та у частині купівлі/продажу різниці перетоків електричної енергії в умовах дії рішень Кабінету Міністрів України, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 вересня 2015 року.

Голова Комісії

Д. Вовк


ПОГОДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
21.08.2015  № 2207


ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол Ради Оптового ринку
електричної енергії України
22.05.2015  № 10

ЗМІНИ
до додатка 2 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України (Правила Оптового ринку електричної енергії України, затверджені постановою НКРЕ України від 09.08.2012 № 1028) у частині надання даних виробниками та постачальниками електричної енергії, що здійснюють діяльність на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у частині визначення величини прогнозу необхідного покриття електричного навантаження в ОЕС України та у частині купівлі/продажу різниці перетоків електричної енергії в умовах дії рішень Кабінету Міністрів України

1. Пункт 2.1.6 викласти у такій редакції:

"2.1.6. Дані, які повинні надавати виробники, що використовують альтернативні джерела енергії:

1) найменування електростанції;

2) точки обліку електричної енергії;

3) наявність АСКОЕ, типи лічильників, клас точності системи обліку електричної енергії;

4) межа балансової належності;

5) встановлена потужність електростанції (Рус, МВт);

6) максимальна потужність електростанції (Рмс, МВт);

7) коефіцієнт корисного відпуску електричної енергії електростанції (Рос, %).".

2. Підрозділ 2.1 доповнити новим пунктами 2.1.9 та 2.1.10 такого змісту:

"2.1.9. В умовах дії постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 263 виробники електричної енергії, що здійснюють виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, не надають Розпоряднику системи розрахунків дані, передбачені пунктами 2.1.2 - 2.1.6, по зазначених блоках станцій (станціях).

2.1.10. В умовах дії постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 263 постачальники електричної енергії, що здійснюють діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, не надають Розпоряднику системи розрахунків дані, передбачені пунктом 2.1.8, по зазначених територіях.".

3. Підрозділ 2.3 доповнити новим пунктом 2.3.2 такого змісту:

"2.3.2. В умовах дії постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 263 центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, надає Розпоряднику системи розрахунків перелік виробників електричної енергії, що здійснюють виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та перелік точок обліку різниці перетоків електричної енергії на території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження.".

4. Підрозділ 3.1 доповнити новим пунктом 3.1.8 такого змісту:

"3.1.8. В умовах дії постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 263 виробник електричної енергії, що здійснює виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, не надає Розпоряднику системи розрахунків дані, передбачені пунктами 3.1.1, 3.1.2 та 3.1.4, по блоках зазначених станцій.".

5. Підрозділ 3.2 доповнити новим пунктом 3.2.3 такого змісту:

"3.2.3. В умовах дії постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 263 виробник електричної енергії, що здійснює виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, не надає Розпоряднику системи розрахунків дані, передбачені пунктами 3.2.1 та 3.2.2, по блоках зазначених станцій.".

6. Підрозділ 3.5 доповнити новими пунктами 3.5.2 та 3.5.3 такого змісту:

"3.5.2. В умовах дії постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 263 постачальники електричної енергії, що здійснюють діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, надають Розпоряднику системи розрахунків дані, передбачені пунктом 3.5.1, лише для території ліцензованої діяльності, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

3.5.3. В умовах дії постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 № 148 постачальник електричної енергії, що здійснює закупівлю електричної енергії з метою її постачання на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополь, щодня не пізніше 9-30 надає Розпоряднику системи розрахунків в кожному розрахунковому періоді величину потужності (Рпрнтк, МВт), яка має відображати перетік електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополь.".

7. Підрозділ 4.1 доповнити новим пунктом 4.1.2 такого змісту:

"4.1.2. В умовах дії постанов Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 № 148 та від 07.05.2015 № 263 Розпорядник системи розрахунків з урахуванням підпунктів 1-5 пункту 4.1.1 повинен підготувати прогноз електроспоживання ОЕС України для кожного розрахункового періоду наступної доби, виключивши із нього прогноз електроспоживання по тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, а також по території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (Ррпт, МВт).".

8. Підрозділ 4.4 доповнити новим пунктом 4.4.3 такого змісту:

"4.4.3. В умовах дії постанов Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 № 148 та від 07.05.2015 № 263 регіональний структурний підрозділ диспетчерського центру Донбаська електроенергетична система визначає та надає до 11-30 Розпоряднику системи розрахунків графіки різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, по станціях виробників електричної енергії, розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження та визначених центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, шляхом розподілу у кожному розрахунковому періоді загальної різниці перетоків електричної енергії пропорційно обсягу виробництва кожної станції виробників (Рнтср, МВт), та графіки різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, по постачальниках електричної енергії, що здійснюють діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (Рнтпр, МВт).

Зазначені графіки різниці перетоків електричної енергії визначаються регіональним структурним підрозділом диспетчерського центру Донбаською електроенергетичною системою виходячи із попередньо складеного прогнозного балансу електричної енергії за територією, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження. У цьому прогнозному балансі електричної енергії враховуються рекомендації диспетчерського центру щодо визначення графіків різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, основаних на результатах попереднього графіка навантаження по ОЕС України, розробленого Розпорядником системи розрахунків за дві доби до розрахункової та наданого диспетчерському центру. У випадку ненадання регіональним структурним підрозділом диспетчерського центру Донбаською електроенергетичною системою зазначених даних, Розпорядник системи розрахунків використовує дані за добу, яка передує розрахунковій.

Розпорядник системи розрахунків для кожного розрахункового періоду наступної доби обчислює попередній прогноз необхідного покриття ОЕС України (Ррпкп, МВт) відповідно до такого правила:

".

9. Пункт 5.1.1 викласти у такій редакції:

"5.1.1. Щодня не пізніше 17-00 на основі одержаного відповідно до розділу 4 прогнозу необхідного покриття та заявок, наданих Виробниками відповідно до розділу 3 цих Правил, Розпорядник системи розрахунків розробляє заданий графік навантаження щодо кожного окремого блоку в кожному розрахунковому періоді наступної доби (Ргбр, МВт), погоджує його з диспетчерським центром та надає його всім Виробникам (в електронному вигляді) і диспетчерському центру (у друкованому та електронному вигляді).

В умовах дії постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 263 Розпорядник системи розрахунків розробляє заданий графік навантаження без урахування обладнання виробників електричної енергії, що здійснюють виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці.".

10. Пункт 6.2.4 викласти у такій редакції:

"6.2.4. Для кожного розрахункового періоду Розпорядник системи розрахунків повинен одержати значення таких параметрів:

фактичний виробіток блока (Эфбр);

фактичний відпуск електростанції (Эфоср);

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою постачання її споживачам на території України, (Эптпр);

фактичне розрахункове покриття (Эрптр);

фактичний зовнішній переток електричної енергії (Эвнір);

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по відповідних і-х зовнішніх перетоках на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України (Эоірекс1);

обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником з метою її експорту по інших і-х зовнішніх перетоках (Эоірекс2);

обсяг імпорту електричної енергії в Оптовий ринок оператором зовнішнього перетоку (Эоірімп);

обсяг і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичних систем інших країн до енергетичної системи України (Этп1оір);

обсяг і-го технологічного перетоку електричної енергії, що переміщується з енергетичної системи України до енергетичних систем інших країн (Этп2оір);

обсяг продажу на Оптовому ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, виробником електричної енергії, що здійснює виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці (Эдлвр);

обсяг купівлі з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, постачальником електричної енергії, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (Эдлпр).".

11. Підрозділ 6.2 доповнити новим пунктом 6.2.6 такого змісту:

"6.2.6. Різниця перетоків електричної енергії під час її переміщення з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, та з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, повинна визначатися на підставі даних вимірювань.

Обсяг продажу на Оптовому ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, виробником електричної енергії, що здійснює виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці (Эдлвр), визначається диспетчерським центром у точках обліку, визначених центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, окремо для кожного такого виробника шляхом розподілу загальної різниці перетоків електричної енергії пропорційно обсягу виробництва кожного виробника.

Обсяг купівлі з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, постачальником електричної енергії, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (Эдлпр), визначається диспетчерським центром у точках обліку, визначених центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, окремо для кожного такого постачальника.".

У зв’язку з цим пункти 6.2.6 та 6.2.7 вважати відповідно пунктами 6.2.7 та 6.2.8.

12. Пункт 6.2.7 викласти у такій редакції:

"6.2.7. Зовнішні перетоки (Эвнір) повинні бути із знаком "+" у випадку купівлі електричної енергії від зовнішніх енергосистем та із знаком "-" у випадку продажу електричної енергії зовнішнім енергосистемам.

Обсяги продажу на Оптовому ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження (Эдлвр), повинні бути із знаком "+". Обсяги купівлі з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (Эдлпр), повинні бути із знаком "-".".

13. Назву підрозділу 8.12 викласти у такій редакції:

"8.12. Платежі, що нараховуються за встановленими тарифами (цінами)".

14. Пункт 8.12.1 викласти у такій редакції:

"8.12.1. Виробникам електричної енергії, які не працюють за ціновими заявками, операторам зовнішніх перетоків, що здійснюють імпорт електричної енергії, забезпечують технологічні перетоки електричної енергії, купують електричну енергію, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", виробникам електричної енергії, що здійснюють виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, постачальникам електричної енергії, що здійснюють діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, Розпорядник системи розрахунків нараховує платежі згідно з умовами двосторонніх договорів з ДПЕ за тарифами (цінами), встановленими НКРЕКП.".

15. Підрозділ 8.12 доповнити новим пунктом 8.12.6 такого змісту:

"8.12.6. Платіж виробнику електричної енергії, що здійснює виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, за розрахункову добу (Двдл) визначається за формулою:

де

-

середньозважена ціна електричної енергії генеруючих компаній теплових електростанцій, яка склалася за два календарних місяці до місяця купівлі різниці перетоків електричної енергії, що встановлена НКРЕКП, грн/МВт•год.

Платіж постачальнику електричної енергії, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, за розрахункову добу (Дпдл) визначається за формулою:

".

16. Пункт 8.14.1 викласти у такій редакції:

"8.14.1. Коригування платежів Постачальників (Дрзп) у кожному розрахунковому періоді добового графіка розраховується згідно з формулою:

де:

-

коригування платежів Постачальників відповідно до платежів атомним електростанціям, грн;


-

коригування платежів Постачальників відповідно до платежів виробникам, які не працюють за ціновими заявками, операторам зовнішніх перетоків, що здійснюють імпорт електричної енергії, забезпечують технологічні перетоки електричної енергії, купують електричну енергію з Оптового ринку, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", виробникам електричної енергії, що здійснюють виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, постачальникам електричної енергії, що здійснюють діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, крім платежів атомним електростанціям, грн.".

17. Пункт 8.14.3 викласти у такій редакції:

"8.14.3. Коригування платежів Постачальників відповідно до платежів виробникам, які не працюють за ціновими заявками, операторам зовнішніх перетоків, що здійснюють імпорт електричної енергії, забезпечують технологічні перетоки електричної енергії, купують електричну енергію з Оптового ринку, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", виробникам електричної енергії, що здійснюють виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, постачальникам електричної енергії, що здійснюють діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, крім платежів атомним електростанціям, розраховується за формулою:

де:

-

сумарний платіж за розрахункову добу виробникам, які не працюють за ціновими заявками, операторам зовнішніх перетоків, що здійснюють імпорт електричної енергії, забезпечують технологічні перетоки електричної енергії (зі знаком "+" або "-" в залежності від напрямку), купують електричну енергію з Оптового ринку, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС" (зі знаком "-"), виробникам електричної енергії, що здійснюють виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці (зі знаком "+"), постачальникам електричної енергії, що здійснюють діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (зі знаком "-"), крім платежів атомним електростанціям, грн;


-

тривалість добового графіка, год;


-

сума фактичного відпуску електричної енергії виробниками, які не працюють за ціновими заявками, обсягу імпортованої електричної енергії, обсягу технологічного перетоку електричної енергії (зі знаком "+" або "-" в залежності від напрямку), обсягу електричної енергії, необхідної для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС" (зі знаком "-"), обсягу продажу різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, виробниками електричної енергії, що здійснюють виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці (зі знаком "+"), та обсягу купівлі з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, постачальниками електричної енергії, що здійснюють діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (зі знаком "-"), крім атомних електростанцій, МВт•год.".

18. Пункт 8.18.10 викласти у такій редакції:

"8.18.10. Розпорядник системи розрахунків визначає розмір акцизного податку за розрахункову добу (Дзб) за такою формулою:

де

-

ставка акцизного податку, що визначена Податковим кодексом України, у відсотках.".

19. Пункт 8.18.14 виключити.

20. Підрозділ 8.19 доповнити новими пунктами 8.19.12 та 8.19.13 такого змісту:

"8.19.12. Розпорядник системи розрахунків визначає фактичний платіж виробнику електричної енергії, що здійснює виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, за звітний місяць (Двмдл) за формулою:

де

-

фактичний обсяг продажу на Оптовому ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, виробником електричної енергії, що здійснює виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, за звітний місяць, МВт·год.

8.19.13. Розпорядник системи розрахунків визначає фактичний платіж постачальнику електричної енергії, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, за звітний місяць (Ддлпм) за формулою:

де

-

фактичний обсяг купівлі з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, постачальником електричної енергії, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, за звітний місяць, МВт·год.".

У зв’язку з цим пункти 8.19.12 - 8.19.25 вважати відповідно пунктами 8.19.14 - 8.19.27.

21. Пункт 8.19.18 викласти у такій редакції:

"8.19.18. Розпорядник системи розрахунків визначає за звітний місяць небаланс платежів в Оптовому ринку (ΔДм) за формулою:

де

-

щомісячний платіж за послуги ДПЕ, затверджений НКРЕ, грн.".

22. Пункт 8.19.22 викласти у такій редакції:

"8.19.22. Розпорядник системи розрахунків визначає розмір акцизного податку за звітний місяць (Дмзб) за такою формулою:

".

23. Пункт 8.19.27 виключити.

24. Додаток А до Правил Оптового ринку електричної енергії України доповнити в алфавітному порядку умовними позначеннями Двдл, Двмдлпдл, Дпмдл, Рнтпр, Рнтср, Рпрнтк, Тдл, Эдлвм, Эдлвр, Эдлпм, Эдлпр та їх визначенням у такій редакції:

вдл - платіж виробнику електричної енергії, що здійснює виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, за розрахункову добу, грн;

Ддлвм - фактичний платіж виробнику електричної енергії, що здійснює виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, за звітний місяць, грн;

Ддлп - платіж постачальнику електричної енергії, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, за розрахункову добу, грн;

Ддлпм - фактичний платіж постачальнику електричної енергії, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, за звітний місяць, грн;

Рмс - максимальна потужність електростанції, МВт;

Рнтпр - величина потужності, яка відображає різницю перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, МВт;

Рнтср - величина потужності, яка відображає різницю перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, МВт;

Рнткпр - величина потужності, яка відображає перетік електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополь, МВт;

Тдл - середньозважена ціна електричної енергії генеруючих компаній теплових електростанцій, яка склалася за два календарних місяці до місяця купівлі різниці перетоків електричної енергії, що встановлена НКРЕКП, грн/МВт•год;

Эдлвм - фактичний обсяг продажу на Оптовому ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, виробником електричної енергії, що здійснює виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, за звітний місяць, МВт·год;

Эдлвр - обсяг продажу на Оптовому ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, виробником електричної енергії, що здійснює виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначений центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, за розрахунковий період, МВт·год;

Эдлпм - фактичний обсяг купівлі з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, постачальником електричної енергії, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, за звітний місяць, МВт·год;

Эдлпр - обсяг купівлі з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, постачальником електричної енергії, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, за розрахунковий період, МВт·год;".

25. У додатку А до Правил Оптового ринку електричної енергії України визначення умовних позначень Ддвк-аес, Дрзп2, Эфоср-аес викласти в такій редакції:

двк-аес - сумарний платіж за розрахункову добу виробникам, які не працюють за ціновими заявками, операторам зовнішніх перетоків, що здійснюють імпорт електричної енергії, забезпечують технологічні перетоки електричної енергії, купують електричну енергію з Оптового ринку, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", виробникам електричної енергії, що здійснюють виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, постачальникам електричної енергії, що здійснюють діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, крім платежів атомним електростанціям, грн;

Дрзп2 - коригування платежів Постачальників відповідно до платежів виробникам, які не працюють за ціновими заявками, операторам зовнішніх перетоків, що здійснюють імпорт електричної енергії, забезпечують технологічні перетоки електричної енергії, купують електричну енергію з Оптового ринку, необхідну для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", виробникам електричної енергії, що здійснюють виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, постачальникам електричної енергії, що здійснюють діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, крім платежів атомним електростанціям, грн;

Эфоср-аес - сума фактичного відпуску електричної енергії виробниками, які не працюють за ціновими заявками, обсягу імпортованої електричної енергії, обсягу технологічного перетоку електричної енергії, обсягу електричної енергії, необхідної для компенсації технологічних витрат електроенергії, які виникають при її транзиті магістральними та міждержавними електричними мережами "Острову Бурштинської ТЕС", обсягу продажу різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, виробниками електричної енергії, що здійснюють виробництво електричної енергії на блоках станцій (станціях), розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, та визначені центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, та обсягу купівлі з Оптового ринку різниці перетоків електричної енергії з території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, постачальниками електричної енергії, що здійснюють діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, крім атомних електростанцій, МВт•год.".

26. Додаток Е до Правил Оптового ринку електричної енергії України виключити.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: