open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

21.08.2015  № 2206

Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 25 червня 2015 року (підпункт 7.3 протоколу № 14)

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", згідно з положеннями Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України та ураховуючи рішення Антимонопольного комітету України від 31 липня 2015 року № 391-р "Про результати розгляду справи про узгоджені дії" та лист Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26 червня 2015 року № 01/32-1446, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Погодитись з рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України від 25 червня 2015 року (підпункт 7.3 протоколу № 14) про затвердження Змін до додатка 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (Правила Оптового ринку електричної енергії України, погоджені постановою НКРЕ від 09 серпня 2012 року № 1028) у частині встановлення однакових цін за робочу потужність та маневреність для блоків, що працюють в "острові Бурштинської ТЕС" та іншій частині ОЕС України, а також у частині нарахування всім виробникам, що працюють за ціновими заявками, платежів за відпущену в Оптовий ринок електричну енергію за граничною ціною системи, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 вересня 2015 року.

Голова Комісії

Д. Вовк


ПОГОДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
21.08.2015  № 2206


ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол Ради Оптового ринку
електричної енергії України
25.06.2015  № 14

ЗМІНИ
до додатка 2 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України (Правила Оптового ринку електричної енергії України, затверджені постановою НКРЕ України від 09.08.2012 № 1028) у частині встановлення однакових цін за робочу потужність та маневреність для блоків, що працюють в "острові Бурштинської ТЕС" та іншій частині ОЕС України, а також у частині нарахування всім виробникам, що працюють за ціновими заявками, платежів за відпущену в Оптовий ринок електричну енергію за граничною ціною системи

1. У пункті 2.1.2 підпункти 19 та 20 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 21 вважати підпунктом 19.

2. У пункті 5.7.1 підпункт 1 викласти у такій редакції:

"1) для блоків, які є неманевреними Мбр = 0 відповідно до пункту 5.4.1, для блоків, які включені до графіка навантаження для забезпечення мінімально допустимого складу обладнання станції або за балансом потужності, однак які за результатами упорядкування блоків на розрахунковий період максимального покриття згідно з пунктом 5.2.1 не повинні були включатися до графіка навантаження, та для блоків, які мають одну з наступних ознак ОВбр= 1, ОКбр = 1, ВЗбр = 1, ОБб = 1, ОТб =1, за формулою:

Цббр = 0;".

3. У пункті 5.8.1 перше речення викласти у такій редакції:

"Ціна робочої потужності розраховується Розпорядником системи розрахунків окремо по групах робочої потужності.".

4. Абзац другий підпункту 4 пункту 5.8.1 викласти у такій редакції:

"Величина необхідного оперативного резерву в ОЕС України затверджуються НКРЕКП за поданням диспетчерського центру;".

5. Пункт 5.8.2 викласти у такій редакції:

"5.8.2. Ціна робочої потужності визначається за формулами:

1) для періоду Start - End:

для блоків першої групи

для блоків другої групи

для блоків третьої групи

для блоків четвертої групи

2) для інших розрахункових періодів:

де:

-

ціна 1 МВт оперативного резерву другої групи блоків, що затверджується Радою ринку та погоджується НКРЕКП, грн/МВт;


-

ціна 1 МВт резерву потужності третьої групи блоків, що затверджується Радою ринку та погоджується НКРЕКП, грн/МВт;


-

регулюючий коефіцієнт, що визначається Розпорядником системи розрахунків, грн/МВт;


-

максимальне значення необхідного покриття в період Start - End, МВт;


-

величина покриття поточного розрахункового періоду, МВт;


n

-

ступінь залежності погодинної ціни робочої потужності для першої групи блоків від нерівномірності графіка необхідного покриття, що затверджується Радою ринку та погоджується НКРЕКП.".

6. Пункт 5.8.3 підрозділу 5.8 виключити.

У зв’язку з цим пункт 5.8.4 вважати пунктом 5.8.3.

7. Пункт 5.8.3 викласти у такій редакції:

"5.8.3. Показники, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність для робочих і вихідних днів Кпз, визначаються Розпорядником системи розрахунків відповідно до додатка Д Правил.".

8. Підрозділ 5.9 викласти у такій редакції:

"5.9. Визначення ціни за маневреність

5.9.1. Ціна за маневреність ( Црмн) визначається Розпорядником системи розрахунків на кожний розрахунковий період наступної доби відповідно до правил:


1)

якщо


2)

якщо


3)

якщо


4)

інакше

де:

-

нерівномірність графіка необхідного покриття, що визначається як різниця між максимальною величиною покриття на годину максимального навантаження та величиною покриття поточного розрахункового періоду;


-

коефіцієнт маневреності, який визначає максимальну ціну за маневреність, що розраховується Розпорядником системи розрахунків, грн/МВт;


-

коефіцієнт маневреності, який визначає мінімальну ціну за маневреність, що затверджується Радою ринку та погоджується НКРЕКП, грн/МВт;


C та D

-

коефіцієнти обмеження, які характеризують співвідношення початково заявленого діапазону регулювання виробниками, які працюють за ціновими заявками, до нерівномірності графіка покриття, що визначаються Розпорядником системи розрахунків;


-

заявлений діапазон регулювання блоку, який визначається за наступними правилами:


-

для моноблоків та двокорпусних блоків, що декларують ознаку маневреності блоку, у тому числі для розрахункових періодів доби, у яких використовувалась маневреність;


-

для двокорпусних блоків, що заявлені в роботу в однокорпусному режимі та декларують ознаку маневреності блоку, у тому числі для розрахункових періодів доби, у яких використовувалась маневреність;


-

для двокорпусних блоків, що заявлені в роботу у двокорпусному режимі та декларують ознаку маневреності корпусу, у тому числі для розрахункових періодів доби, у яких використовувалась маневреність;


-

для двокорпусних блоків, що заявлені в роботу у двокорпусному режимі, однак включені в роботу в однокорпусному режимі, або двокорпусних блоків, що заявлені в роботу в однокорпусному режимі;


-

для моноблоків та двокорпусних блоків, що включені в роботу у двокорпусному режимі, у тому числі блоків, які заявлені маневреними за ознакою пуск/зупинка (Мбр = 1) та які включені до графіка навантаження для забезпечення мінімально допустимого складу обладнання станції або мають одну з ознак обов’язкової роботи.

5.9.2. Показники, які використовуються для розрахунку цін за маневреність для робочих і вихідних днів Кмнмах, С та D визначаються Розпорядником системи розрахунків відповідно до Додатка Д.".

9. Пункт 8.1.1 викласти у такій редакції:

"8.1.1. Для кожного розрахункового періоду добового графіка для кожного блоку виробника визначається розрахунковий платіж за відпущену електроенергію (Дэбр) за такими правилами:


якщо


або


то


В іншому випадку

10. Пункт 8.3.2 викласти у такій редакції:

"8.3.2. На всі розрахункові періоди, в яких Нбррем = 1, для блоку здійснюється зменшення платежу за недотримання планових термінів капітального, середнього та поточного ремонтів (Дбршр), яке визначається за формулою:

".

11. Підрозділ 8.4 викласти у такій редакції:

"8.4. Платіж за робочу потужність

8.4.1. Для кожного розрахункового періоду добового графіка блоку нараховується платіж за робочу потужність (Дрмбр) відповідно до його належності до однієї з чотирьох фактичних груп робочої потужності, визначених згідно з правилами, передбаченими пунктом 7.3.2. Цей платіж визначається за фактичною робочою потужністю блоку (Ррфбр) відповідно до формул:

1) для блоків першої групи

2) для блоків другої групи

3) для блоків третьої групи

4) для блоків четвертої групи

".

12. Підрозділ 8.5 викласти у такій редакції:

"8.5. Платіж за маневреність

8.5.1. Для кожного розрахункового періоду добового графіка платіж за маневреність (Дмнбр) визначається:

- для блоків, що здійснювали регулювання за циклом "робота впродовж розрахункового періоду максимального покриття минулої доби - зупинка в резерв - робота в розрахунковій добі на вимогу системи" незалежно від заявленої маневреності цих блоків за ознакою пуск/зупинка, за формулою:

- для всіх інших блоків за формулою:

".

13. У додатку А вилучити умовні позначення ΔРрегбр(Бу), ΔРрегбр(ОЕС), С(Бу), D(Бу), С(ОЕС), D(ОЕС), m, n, Дзпалм(Бу), Дзпалм(ОЕК), Дмнбр(Бу), Дмнбр(ОЕС), Дрмбр(Бу), Дрмбр(ОЕС), Дфупвм-2(Бу), Дфупвм-2(ОЕС), Кмнмах(Бу), Кмнмах(ОЕС), Кмнмin(Бу), Кмнмin(ОЕС), Кпз(Бу), Кпз(ОЕС), Цмнбр(Бу), Цмнбр(ОЕС), Црм(1)р(Бу), Црм(2)(Бу), Црм(2)р(Бу), Црм(3)(Бу), Црм(3)р(Бу), Црм(4)р(Бу), Црм(1)р(ОЕС), Црм(2)(ОЕС), Ц рм(2)р(ОЕС), Ц рм(3)(ОЕС), Ц рм(3)р(ОЕС), Ц рм(4)р(ОЕС) та їх визначення.

14. Додаток А доповнити в алфавітному порядку умовними позначеннями ΔРрегбр, C, D, n, Кмнмах, Кмнмim, Кпзрмн, Цр рм(1), Црм(2), Цррм(2)рм(3), Цррм(3), Цррм(4) та їх визначеннями у такій редакції:

"ΔРрегбр - заявлений діапазон регулювання блоків, МВт;

C, D - коефіцієнти обмеження, що характеризують співвідношення початково заявленого діапазону регулювання виробниками, які працюють за ціновими заявками, до нерівномірності графіка покриття, що визначаються Розпорядником системи розрахунків;

n - ступінь залежності погодинної ціни робочої потужності для першої групи блоків від нерівномірності графіку необхідного покриття, що затверджується Радою ринку та погоджується НКРЕКП;

Кмнмах - коефіцієнт маневреності, який визначає максимальну ціну за маневреність, що визначається Розпорядником системи розрахунків;

Кмнмin - коефіцієнт маневреності, який визначає мінімальну ціну за маневреність, що затверджується Радою ринку та погоджується НКРЕКП;

Кпз - регулюючий коефіцієнт, що визначається Розпорядником системи розрахунків, грн/МВт;

Црмн - ціна за маневреність, грн/МВтгод;

Цррм(1) - ціна робочої потужності для блоків першої групи, грн/МВт;

Црм(2) - ціна 1 МВт оперативного резерву другої групи, що затверджується Радою ринку та погоджується НКРЕКП, грн/МВт;

Цррм(2) - ціна робочої потужності для блоків другої групи, грн/МВт;

Црм(3) - ціна 1 МВт резерву потужності третьої групи, що затверджується Радою ринку та погоджується НКРЕКП, грн/МВт;

Цррм(3) - ціна робочої потужності для блоків третьої групи, грн/МВт;

Цррм(4) - ціна робочої потужності для блоків четвертої групи, грн/МВт;".

15. Додаток Д викласти у такій редакції:

"

Додаток Д
до Правил Оптового ринку
електричної енергії України

ПОРЯДОК
визначення показників, які використовуються для розрахунку цін за маневреність, робочу потужність та розвантаження блоків теплових електростанцій нижче мінімально допустимого складу обладнання

1. На підставі даних прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України та прогнозних обсягів відпуску електроенергії в Оптовий ринок на розрахунковий місяць, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці (при проведенні розрахунків до початку розрахункового місяця), або прогнозного балансу електроенергії на вибраний період прогнозування (далі - період прогнозування), розрахованого Розпорядником системи розрахунків із урахуванням даних заявок виробників та постачальників електроенергії, диспетчерського центру, необхідної величини розвантаження теплових електростанцій нижче мінімально допустимого складу обладнання та інших даних, які Розпорядник системи розрахунків вважає необхідним врахувати, Розпорядник системи розрахунків визначає такі величини:

1) очікувані обсяги відпуску електроенергії в Оптовий ринок виробниками, які працюють за ціновими заявками (Ем, МВт·год), на період прогнозування;

2) прогнозовану величину розвантаження генеруючого обладнання виробників, які працюють за ціновими заявками, нижче мінімально допустимого складу обладнання на період прогнозування (Емрозв, МВт·год).

2. На підставі даних НКРЕКП щодо тарифів на продаж електричної енергії в Оптовий ринок виробниками та інших витрат, що входять до складу оптової ринкової ціни, а також рівня затвердженої НКРЕКП прогнозованої оптової ринкової ціни на розрахунковий місяць Розпорядник системи розрахунків визначає обсяг коштів, що може бути нарахований виробникам, які працюють за ціновими заявками (ДмЦЗ, грн), з урахуванням необхідності забезпечення оптової ринкової ціни на рівні прогнозованої (з допустимим відхиленням ΔЦ) на період прогнозування.

3. Розпорядник системи розрахунків визначає ціну 1 МВт розвантаження нижче мінімально допустимого складу обладнання станції (Црозв, грн/МВт) за такою формулою:

де

-

встановлений НКРЕКП тариф на електричну енергію атомним електростанціям, коп./кВт·год.

4. На підставі щоденної інформації щодо рівня цінових заявок виробників, фактичних платежів з початку розрахункового місяця та даних прогнозного балансу електроенергії, розрахованого Розпорядником системи розрахунків, здійснюється прогнозування середньозваженої ціни електричної енергії для виробників, які працюють за ціновими заявками (Цее, грн/МВт·год), на період дії показників, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність та маневреність, а також прогнозування середньозваженої ціни електричної енергії для виробників, які працюють за ціновими заявками (Цпрее, грн/МВт·год.), на період від останньої дати, за яку нараховані фактичні платежі, до дати введення показників, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність та маневреність.

5. Розпорядник системи розрахунків визначає прогнозований обсяг відпуску електроенергії в Оптовий ринок виробниками, які працюють за ціновими заявками (ЕмЗП, МВт·год.), у залишковому періоді вибраного періоду прогнозування з моменту введення показників, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність та маневреність, за такою формулою:

Емзп = Ем - Ефм - Емпр,

де:

-

фактичний обсяг відпуску електроенергії в Оптовий ринок виробниками, які працюють за ціновими заявками, з початку розрахункового місяця, МВт·год.;


-

обсяг відпуску електроенергії в Оптовий ринок виробниками, які працюють за ціновими заявками, що прогнозується на період від останньої дати, за яку нараховані фактичні платежі, до дати введення показників, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність та маневреність, МВт·год.

6. Розпорядник системи розрахунків визначає обсяг коштів, що можуть бути нараховані виробникам, які працюють за ціновими заявками (Дммн+рп, грн), за робочу потужність першої групи блоків та маневреність, за такою формулою:

Дммн+рп = ДмЦЗ - Дмее - Дмрозв - ДДм,

де:

-

прогнозований обсяг коштів, що можуть бути нараховані виробникам за робочу потужність другої, третьої та четвертої груп блоків, за пуски блоків (корпусів), за відхилення фактичного виробітку від заданого графіка для створення резерву і виконання вимог системи, з урахуванням можливих зменшень платежів за порушення режиму роботи на період прогнозування, грн;


-

прогнозований платіж за електричну енергію виробникам, які працюють за ціновими заявками, на період прогнозування, що визначається за такою формулою:

Дмее = Дмфее + Емпр х Цпрее + Емзп х Цмее,

де:

-

фактичний платіж за електричну енергію, нарахований з початку розрахункового місяця для виробників, які працюють за ціновими заявками, грн;


-

прогнозований платіж виробникам, які будуть працювати складом обладнання нижче мінімально допустимого на період прогнозування, який визначається за такою формулою:

7. Обсяги коштів, що можуть бути нараховані за робочу потужність першої групи блоків (Дмрп, грн) та маневреність (Дммн, грн) виробникам, що працюють за ціновими заявками, у період прогнозування, розподіляється Розпорядником системи розрахунків за такими правилами:

де

λ

-

частка коштів, що можуть бути нараховані за першу групу робочої потужності виробникам, які працюють за ціновими заявками, яка затверджується Радою ринку та погоджується НКРЕКП.

8. Розпорядник системи розрахунків визначає обсяги коштів, що можуть бути нараховані виробникам, які працюють за ціновими заявками, за першу групу робочої потужності (Дмзп(рп), грн) та маневреність (Дмзп(мн), грн), у залишковому періоді вибраного періоду прогнозування з моменту введення показників, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність та маневреність, за такою формулою:

де:

Дмзп(рп) та Дмзп(мн)

-

фактичні платежі за першу групу робочої потужності та маневреність, нараховані виробникам, які працюють за ціновими заявками, з початку розрахункового місяця, грн;


Дмпр(рп) та Дмпр(мн)

-

платежі за першу групу робочої потужності та маневреність виробникам, які працюють за ціновими заявками, що прогнозуються на період від останньої дати, за яку нараховані фактичні платежі, до дати введення показників, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність та маневреність, грн.

9. Розпорядник системи розрахунків визначає коефіцієнти обмеження, які характеризують співвідношення початково заявленого діапазону регулювання виробниками, які працюють за ціновими заявками, до нерівномірності графіку покриття (C та D) для робочих та вихідних днів, за такими формулами:

де:

-

сума прогнозованих Розпорядником системи розрахунків середніх погодинних діапазонів регулювання генеруючого обладнання, що планується в роботу за циклом "робота впродовж розрахункового періоду максимального покриття минулої доби - зупинка в резерв - робота в розрахунковій добі на вимогу системи" та середніх погодинних діапазонів регулювання іншого генеруючого обладнання, що планується в роботу, МВт;


-

нерівномірність спрогнозованого Розпорядником системи розрахунків середнього погодинного покриття, МВт.

10. Розпорядник системи розрахунків за допомогою програмного забезпечення здійснює підбір показників, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність блоків першої групи (Кпз) та маневреність (Кмнмах та Кмнмin) для робочих та вихідних днів, використовуючи наступну вхідну інформацію:

1) прогнозоване Розпорядником системи розрахунків середнє погодинне покриття характерних днів на період дії показників, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність та маневреність;

2) прогнозована Розпорядником системи розрахунків середня погодинна робоча потужність блоків першої групи в характерні дні на період дії показників, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність та маневреність;

3) прогнозований Розпорядником системи розрахунків середній погодинний діапазон регулювання генеруючого обладнання, що планується в роботу за циклом "робота впродовж вечірнього максимуму навантаження минулої доби - зупинка - робота в розрахунковій добі" та середній погодинний діапазон регулювання іншого генеруючого обладнання, що планується в роботу;

4) допустиме відхилення прогнозної оптової ринкової ціни для кожної доби у період прогнозування від затвердженої НКРЕКП прогнозної оптової ринкової ціни (ΔЦ), що затверджується Радою ринку та погоджується НКРЕКП.

Показники, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність блоків першої групи (Кпз) та маневреність (Кмнмах), визначаються в цілих значеннях і, як правило, кратних 5.

11. Розпорядник системи розрахунків щоденно проводить розрахунки відхилення фактичного значення оптової ринкової ціни наростаючим підсумком з початку місяця від її прогнозного значення, затвердженого НКРЕКП на відповідний розрахунковий місяць (з урахуванням допустимого відхилення ΔЦ).

Розпорядник системи розрахунків зобов'язаний виконати перерахунок показників, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність блоків першої групи (Кпз) та маневреність (Кмнмах), а також ціни 1 МВт розвантаження нижче мінімально допустимого складу обладнання станції (Црозв, грн/МВт) у випадку виявлення факту відхилення фактичної оптової ринкової ціни наростаючим підсумком з початку місяця від прогнозної оптової ринкової ціни, затвердженої НКРЕКП на відповідний розрахунковий місяць (з урахуванням допустимого відхилення ΔЦ), більш ніж на 0,5 %.

За підсумками розрахункового місяця за оперативними даними відхилення фактичної оптової ринкової ціни від прогнозної, затвердженої НКРЕКП на відповідний розрахунковий місяць, не повинно перевищувати 0,015 %. З метою цього Розпорядник системи розрахунків має право останніми 5 днями розрахункового місяця провести перерахунок показників, які використовуються для розрахунку цін за робочу потужність блоків першої групи (Кпз) та маневреність (Кмнмах), а також ціни 1 МВт розвантаження нижче мінімально допустимого складу обладнання станції (Црозв, грн/МВт) по фактичних оперативних даних розрахункового місяця.".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: