open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
20.10.2000 N 2176

Про активізацію роботи щодо подальшого

продажу об'єктів приватизації,

повернених в державну власність
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду

державного майна

N 1830 ( v1830224-02 ) від 18.10.2002

N 66 ( v0066224-03 ) від 16.01.2003

N 642 ( v0642224-03 ) від 15.04.2003

N 1237 ( v1237224-03 ) від 16.07.2003

N 1843 ( v1843224-03 ) від 17.10.2003

N 56 ( v0056224-04 ) від 17.01.2004

N 756 ( v0756224-04 ) від 15.04.2004

N 1483 ( v1483224-04 ) від 19.07.2004

N 2175 ( v2175224-04 ) від 18.10.2004

N 100 ( v0100224-05 ) від 19.01.2005

N 1059 ( v1059224-05 ) від 21.04.2005

N 2216 ( v2216224-05 ) від 19.07.2005

N 2807 ( v2807224-05 ) від 19.10.2005

N 133 ( v0133224-06 ) від 27.01.2006

N 771 ( v0771224-06 ) від 15.05.2006

N 1141 ( v1141224-06 ) від 20.07.2006

N 1629 ( v1629224-06 ) від 24.10.2006

N 251 ( v0251224-07 ) від 13.02.2007

N 662 ( v0662224-07 ) від 25.04.2007

N 1224 ( v1224224-07 ) від 23.07.2007

N 1859 ( v1859224-07 ) від 27.11.2007

N 106 ( v0106224-08 ) від 25.01.2008

N 493 ( v0493224-08 ) від 24.04.2008

N 897 ( v0897224-08 ) від 04.08.2008

N 1248 ( v1248224-08 ) від 24.10.2008 }
З метою виконання завдань, визначених Законом України "Про
Державний бюджет України на 2000 рік" ( 1458-14 ) по надходженню
коштів від приватизації державного майна, та враховуючи результати
перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу державного
майна, здійснених у III кварталі 2000 року і проведеної
претензійно-позовної роботи по поверненню об'єктів приватизації в
державну власність за невиконання покупцями своїх зобов'язань, та
в зв'язку зі змінами структури Фонду державного майна України
(далі - Фонд), затвердженими наказом Фонду від 31.08.2000 N 834,
Н А К А З У Ю:
1. Накази Фонду від 26.02.99 N 358, від 25.05.99 N 943, від
21.04.2000 N 851 та від 20.07.2000 N 1491 вважати такими, що
втратили чинність.
2. Затвердити Перелік об'єктів приватизації, які підлягають
поверненню в державну власність (далі - Перелік-1) (додаток 1).
3. Затвердити Перелік об'єктів приватизації, повернутих в
державну власність, які підлягають подальшому продажу (далі -
Перелік-2) (додаток 2).
4. Управлінню реалізації та контролю за виконанням договірних
умов (Тараба В.П.):
4.1. За результатами щоквартальних перевірок, здійснюваних
Фондом і його регіональними відділеннями, та враховуючи результати
претензійно-позовної роботи, вносити відповідні уточнення до
Переліку-1;
4.2. У разі винесення арбітражним судом рішення про
повернення об'єкта приватизації в державну власність та на
підставі даних про зміни в реєстрі акціонерів, вилучати об'єкти
приватизації з Переліку-1 та вносити їх до Переліку-2;
4.3. Проект наказу про затвердження уточнених Переліків
подавати на підпис Голові Фонду до 20 числа місяця, наступного за
звітним кварталом.
8. Управлінню систем продажу акцій (Красовський В.А.) у
тижневий термін з моменту отримання повідомлення про необхідність
внесення змін до плану приватизації (плану розміщення акцій)
підприємства, у зв'язку з поверненням його майна (пакета акцій)
готувати та подавати на затвердження керівництву Фонду відповідний
наказ. При внесенні змін до планів приватизації (планів розміщення
акцій) передбачати проведення конкурентних способів продажу
повернутих державі об'єктів приватизації.
9. Управлінню підготовки та проведення конкурсів
(Білоцерковець І.Л.), Управлінню індивідуального продажу та
Управлінню аукціонного продажу і фондових бірж (Яковлєв Ю.В.)
залежно від термінів продажу об'єктів приватизації, визначених в
уточненому плані, вносити зміни в квартальні графіки продажу
об'єктів приватизації з метою найшвидшої реалізації об'єктів
приватизації, що були повернені в державну власність.
10. Регіональним відділенням Фонду державного майна
здійснювати заходи, аналогічні передбаченим пунктами 4-9 цього
наказу по договорах купівлі-продажу, включених до Переліку-1 та
Переліку-2.
11. Управлінням Фонду, зазначеним у цьому наказі,
регіональним відділенням ФДМУ подавати інформацію про стан
претензійно-позовної роботи та подальший продаж об'єктів, які
включені до Переліку-1 та Переліку-2, до Управління реалізації та
контролю за виконанням договірних умов не пізніше 5 числа
наступного за звітним кварталом місяця.
12. Управлінню реалізації та контролю за виконанням
договірних умов (Тараба В.П.) узагальнювати отриману інформацію
та у визначені відповідними документами КМУ терміни готувати
інформацію Кабінету Міністрів України про стан справ щодо
повернення об'єктів приватизації у державну власність та їх
подальший продаж.
13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступника Голови Фонду Парфененка Д.М.
В.о. Голови Фонду М.Чечетов

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна

України

20.10.2000 N 2176

Додаток 1

ПЕРЕЛІК

об'єктів приватизації, за якими проводиться

претензійно-позовна робота щодо розірвання

та визнання недійсними договорів купівлі-продажу

та які підлягають поверненню в державну

та комунальну власність
{ Додаток 1 в редакції Наказів Фонду державного майна N 1830
( v1830224-02 ) від 18.10.2002, N 66 ( v0066224-03 ) від
16.01.2003, N 642 ( v0642224-03 ) від 15.04.2003, N 1237
( v1237224-03 ) від 16.07.2003, N 1843 ( v1843224-03 ) від
17.10.2003, N 56 ( v0056224-04 ) від 17.01.2004, N 756
( v0756224-04 ) від 15.04.2004, N 1483 ( v1483224-04 ) від
19.07.2004, N 2175 ( v2175224-04 ) від 18.10.2004, N 100
( v0100224-05 ) від 19.01.2005, N 1059 ( v1059224-05 ) від
21.04.2005, N 2216 ( v2216224-05 ) від 19.07.2005, N 2807
( v2807224-05 ) від 19.10.2005, N 133 ( v0133224-06 ) від
27.01.2006, N 771 ( v0771224-06 ) від 15.05.2006, N 1141
( v1141224-06 ) від 20.07.2006, N 1629 ( v1629224-06 ) від
24.10.2006, N 251 ( v0251224-07 ) від 13.02.2007, N 662
( v0662224-07 ) від 25.04.2007, N 1224 ( v1224224-07 ) від
23.07.2007, N 1859 ( v1859224-07 ) від 27.11.2007 }
{ Нову редакцію Переліку станом на 15.01.2008 див. в Наказі Фонду
державного майна N 106 ( v0106224-08 ) від 25.01.2008 }
{ Додаток 1 в редакції Наказів Фонду державного майна N 493
( v0493224-08 ) від 24.04.2008, N 897 ( v0897224-08 ) від
04.08.2008, N 1248 ( v1248224-08 ) від 24.10.2008 }
Заступник Голови Фонду Д.Парфененко
Додаток 2

до наказу Фонду державного

майна України

20.10.2000 N 2176

ПЕРЕЛІК

об'єктів приватизації, повернених в державну

та комунальну власність, які підлягають

подальшому продажу
{ Додаток 2 в редакції Наказів Фонду державного майна N 1830
( v1830224-02 ) від 18.10.2002, N 66 ( v0066224-03 ) від
16.01.2003, N 642 ( v0642224-03 ) від 15.04.2003, N 1237
( v1237224-03 ) від 16.07.2003, N 1843 ( v1843224-03 ) від
17.10.2003, N 56 ( v0056224-04 ) від 17.01.2004, N 756
( v0756224-04 ) від 15.04.2004, N 1483 ( v1483224-04 ) від
19.07.2004, N 2175 ( v2175224-04 ) від 18.10.2004, N 100
( v0100224-05 ) від 19.01.2005, N 1059 ( v1059224-05 ) від
21.04.2005, N 2216 ( v2216224-05 ) від 19.07.2005, N 2807
( v2807224-05 ) від 19.10.2005, N 133 ( v0133224-06 ) від
27.01.2006, N 771 ( v0771224-06 ) від 15.05.2006, N 1141
( v1141224-06 ) від 20.07.2006, N 1629 ( v1629224-06 ) від
24.10.2006, N 251 ( v0251224-07 ) від 13.02.2007, N 662
( v0662224-07 ) від 25.04.2007, N 1224 ( v1224224-07 ) від
23.07.2007, N 1859 ( v1859224-07 ) від 27.11.2007 }
{ Нову редакцію Переліку станом на 15.01.2008 див. в Наказі Фонду
державного майна N 106 ( v0106224-08 ) від 25.01.2008 }
{ Додаток 2 в редакції Наказів Фонду державного майна N 493
( v0493224-08 ) від 24.04.2008, N 897 ( v0897224-08 ) від
04.08.2008, N 1248 ( v1248224-08 ) від 24.10.2008 }
Заступник Голови Фонду Д.Парфененко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: