open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.03.2008 N 498

Про затвердження Змін до деяких методичних

рекомендацій з бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до деяких методичних рекомендацій з
бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з
бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що
додаються.
2. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна
служба) (Шпента І.Ю.) забезпечити опублікування цього наказу в
засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Фудашкіна Д.О.
Міністр В.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

31.03.2008 N 498

ЗМІНИ

до деяких методичних рекомендацій

з бухгалтерського обліку

1. У Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку
основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів
України від 30.09.2003 N 561 ( v0561201-03 ):
1.1. У пункті 11: 1.1.1. Друге речення абзацу сьомого доповнити словами
"зокрема на суму оцінених витрат на рекультивацію порушених
земельних ділянок шляхом створення забезпечення"; 1.1.2. В абзаці дев'ятому пункту 11 слова "нематеріальних
активів" замінити словами "основних засобів".
1.2. Пункт 38 доповнити другим реченням такого змісту: "У разі застосування підприємством іншої періодичності
зарахування відповідного перевищення до складу нерозподіленого
прибутку такий запис (кореспонденція) здійснюється щомісяця
(щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню
амортизації".
1.3. У додатку до Методичних рекомендацій з бухгалтерського
обліку основних засобів ( v0561201-03 ): 1.3.1. Текст графи 2 пункту 41 доповнити другим реченням
такого змісту: "У разі застосування підприємством іншої періодичності
зарахування відповідної суми дооцінки до складу нерозподіленого
прибутку такий запис (кореспонденція) здійснюється щомісяця
(щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню
амортизації". 1.3.2. У пункті 44 підпункти "б" - "д" в усіх графах
виключити. 1.3.3. Доповнити додаток пунктом 45 такого змісту:
------------------------------------------------------------------ 45 |Включено об'єкт | | | |основних засобів до | | | |групи вибуття: | | | ----+-----------------------+-----------------+-----------------| а) |сума зносу об'єкта |13 "Знос основних|10 | | |засобів" |"Основні засоби" | ----+-----------------------+-----------------+-----------------| б) |сума перевищення |949 "Інші витрати|10 | |залишкової вартості |операційної |"Основні засоби" | |об'єкта над його |діяльності" | | |справедливою вартістю | | | ----+-----------------------+-----------------+-----------------| в) |залишкова вартість |286 "Необоротні |10 | |об'єкта |активи та групи |"Основні засоби" | | |вибуття, | | | |утримувані для | | | |продажу" | | -----------------------------------------------------------------
2. У пункті 18 додатка 3 до Методичних рекомендацій з
бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 10.01.2007 N 2 ( v0002201-07 ):
2.1. У графі 2 слова "(способом сторно)" виключити.
2.2. Текст графи 4 вважати текстом графи 3.
2.3. Текст графи 4 викласти в такій редакції: "71 "Інший операційний дохід"".
Начальник Управління
методології бухгалтерського
обліку В.М.Пархоменко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: