open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.11.2013  № 1000

Про рейтингове оцінювання діяльності вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України

Відповідно до підпункту 6.12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, на виконання підпункту 1.2 пункту 1 та підпункту 6.16 пункту 6 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29 січня 2013 року № 62 "Про впровадження Протокольного рішення наради ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України від 15 січня 2013 року та затвердження складу робочих груп щодо його виконання" та з метою належної організації узагальнення результатів оцінки різних аспектів діяльності вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти МОЗ України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Показники галузевого рейтингу діяльності вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти МОЗ України за основними напрямами роботи за календарний рік (далі - галузевий рейтинг), що додаються.

1.2. Коефіцієнти для розрахунку показників галузевого рейтингу, що додаються.

1.3. Методичні рекомендації щодо комплексної оцінки діяльності вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти МОЗ України за показниками для визначення галузевого рейтингу, що додаються.

1.4. Показники для подання вищими навчальними закладами IV рівня акредитації, закладами післядипломної освіти МОЗ України інформації для визначення галузевого рейтингу, що додаються.

2. Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України (М. Осійчук), Державній організації "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при Міністерстві охорони здоров'я України (І. Булах):

2.1. Визначати щороку до 25 лютого галузевий рейтинг відповідно до показників та методики, затверджених підпунктами 1.1 - 1.4 пункту 1 цього наказу.

2.2. Щороку доповідати про результати галузевого рейтингу на колегіях Міністерства охорони здоров'я України.

2.3. Вносити на розгляд керівництву МОЗ України пропозиції щодо необхідних управлінських рішень для поліпшення результатів діяльності вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти МОЗ України за результатами галузевого рейтингу.

3. Ректорам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти МОЗ України подавати щороку до 25 січня до МОЗ України інформацію щодо показників, затверджених підпунктом 1.4 пункту 1 цього наказу, станом на кінець звітного календарного року.

Встановити, що ректори вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти МОЗ України несуть персональну відповідальність за достовірність цієї інформації.

4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 3 червня 2002 року № 201 "Про проведення державного рейтингу за результатами діяльності вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів 3 - 4 рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти у 2001/2002 навчальному році".

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Р. БогатирьоваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
22.11.2013 № 1000

ПОКАЗНИКИ
галузевого рейтингу діяльності вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти МОЗ України за основними напрямами роботи за календарний рік

Навчально-методична робота

1. Число виданих за звітний рік підручників з грифом Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України), Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України) та Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України (далі - ЦМК МОЗ України) на 100 посад професорсько-викладацького складу (далі - ПВС), у тому числі англійською мовою.

2. Кількість суб'єктів навчання вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти МОЗ України (далі - ВНЗ МОЗ України), які не склали ліцензійні інтегровані іспити ("Крок 1", "Крок 2", "Крок 3"), на 100 суб'єктів навчання (подається ДО "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при Міністерстві охорони здоров'я України").

3. Кількість суб'єктів навчання ВНЗ МОЗ України - іноземних громадян, які не склали ліцензійний інтегрований іспит "Крок 2", як складову державної атестації та не отримали диплом, на 100 суб'єктів навчання (подається ДО "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при Міністерстві охорони здоров'я України").

4. Відсоток випускників, які отримали дипломи з відзнакою (у тому числі іноземних громадян).

5. Кількість студентів та інших суб'єктів навчання закладу, які стали призерами студентських міжнародних та державних предметних олімпіад, міжвузівських конференцій студентів та молодих вчених, на 100 осіб, які навчаються.

Наукова діяльність

1. Отримано патентів на винахід на 100 посад ПВС.

2. Число затверджених Департаментом атестації кадрів МОН України (далі - ДАК України) кандидатських та докторських дисертацій працівникам, аспірантам та пошукачам ВНЗ МОЗ України на 100 посад ПВС.

3. Число опублікованих статей у зарубіжних наукових виданнях на 100 посад ПВС.

4. Індекс Хірша (h-індекс) ВНЗ МОЗ України за показниками наукометричної бази даних Scopus Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського.

5. Число госпрозрахункових наукових тем, що виконується у ВНЗ МОЗ України на 100 посад ПВС.

Кадрова політика

1. Число професорів, які працюють у закладі за основним місцем роботи, на 100 осіб ПВС.

2. Число доцентів, які працюють у закладі за основним місцем роботи, на 100 осіб ПВС.

3. Питома вага осіб - кандидатів та докторів наук, які не досягли пенсійного віку, серед осіб ПВС.

4. Питома вага осіб - викладачів без наукового ступеня, які працюють більше трьох років, серед осіб ПВС.

5. Питома вага випускних кафедр, які очолюються особами без наукового ступеня доктора наук.

Міжнародне, державне та галузеве визнання роботи

1. Число осіб, яким за звітний період присвоєно звання заслужених діячів та працівників, присуджено державні премії України, іменні премії Національної академії медичних наук України (далі - НАМН України) чи Національної академії наук України (далі - НАН України), обраних до державних академій (НАН України, НАМН України, Національної академії педагогічних наук України), на 100 посад ПВС.

2. Число отриманих ВНЗ МОЗ України нагород та відзнак на міжнародних і державних освітянських виставках, на 100 посад ПВС.

3. Кількість іноземних закладів-партнерів, з якими ВНЗ МОЗ України укладено офіційні угоди про співпрацю у сфері освітньої та наукової діяльності, на 100 посад ПВС.

4. Число науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів ВНЗ МОЗ України, направлених за кордон на навчання або стажування відповідно до програм двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну, на 100 осіб, які навчаються.

5. Чисельність науково-педагогічних працівників ВНЗ МОЗ України, які є членами науково-методичних комісій, координаційних рад МОН України, МОЗ України та експертних комісій ДАК України, на 100 посад ПВС.

Виховна робота

1. Чисельність студентів-призерів спортивних змагань (Олімпійські ігри, чемпіонати Світу, Європи, Всесвітні Універсіади, чемпіонати світу та Європи серед студентів, чемпіонати України, універсіади України, студентські олімпіади серед студентів) на 100 осіб, які навчаються.

2. Кількість заходів, проведених за участі студентів-учасників волонтерського руху, на 100 осіб, що навчаються.

3. Чисельність студентів-призерів мистецьких та творчих конкурсів, змагань КВК, проведених на рівні міста та області, на 100 осіб, які навчаються.

4. Число пропущених без поважних причин академічних годин лекцій, практичних та семінарських занять на 100 осіб, які навчаються.

5. Кількість проведених заходів, присвячених знаменним подіям, національно-культурним традиціям, провідним вченим, політичним діячам, пам'ятним подіям закладу, на 100 осіб денної форми навчання.

Лікувальна робота

1. Кількість університетських клінік, які є у складі ВНЗ МОЗ України.

2. Кількість оперативних втручань, проведених науково-педагогічними працівниками клінічних кафедр, де проводяться оперативні втручання.

3. Кількість проведених консультацій науково-педагогічними працівниками клінічних кафедр, які здійснюють консультативну роботу.

4. Кількість виданих методичних рекомендацій та інформаційних листів з грифом Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України (на 100 посад ПВС).

5. Кількість викладачів закладу, які працюють позаштатними спеціалістами МОЗ України, Міністерства охорони здоров'я АР Крим та структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, на 100 посад ПВС.

6. Кількість нововведень з лікувально-діагностичної та профілактичної роботи, включених до Галузевого Реєстру нововведень МОЗ України на 100 посад ПВС.

Матеріально-технічне забезпечення

1. Кількість навчальних місць у навчально-тренінгових центрах або відповідних підрозділах ВНЗ МОЗ України на 100 осіб, які навчаються.

2. Забезпеченість гуртожитками іногородніх суб'єктів навчання на 100 іногородніх осіб, які навчаються у ВНЗ МОЗ України.

3. Забезпеченість комп'ютерами, що використовуються у навчальному процесі, підключеними до мережі Інтернет, на 100 осіб, які навчаються у ВНЗ МОЗ України.

4. Забезпеченість місцями колективного використання електронних інформаційних ресурсів (електронні читальні зали з вільним безпровідним інтернет-доступом) на 100 осіб, які навчаються у ВНЗ МОЗ України.

5. Відсоток забезпечення сучасними підручниками (виданими за останні 5 років) на 1 суб'єкта навчання.

Фінансова і господарська діяльність

1. Надходження коштів за спеціальним фондом, одержаних від плати за послуги на 100 посад ПВС.

2. Уведено у дію нових / відремонтованих / реконструйованих площ навчальних, господарських (у т.ч. гуртожитки) та наукових приміщень (кв.м) на 100 осіб, які навчаються.

3. Сума надходжень, отриманих у якості грантів на 100 посад ПВС.

4. Сума коштів, витрачених на придбання навчального, наукового та лікувально-діагностичного обладнання, на 100 посад ПВС.

5. Сума надходжень за спеціальним фондом, отриманих за проведення наукових досліджень, які пройшли державну реєстрацію в установленому порядку, на 1 посаду ПВС.

Директор Департаменту
роботи з персоналом,
освіти та науки

М. ОсійчукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
22.11.2013 № 1000

КОЕФІЦІЄНТИ
для розрахунку показників галузевого рейтингу

Напрям діяльності вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти МОЗ України

Коефіцієнт

1.

Навчально-методична робота

х 1,70000

2.

Наукова діяльність

х 1,25833

3.

Кадрова політика

х 1,05611

4.

Міжнародне, державне та галузеве визнання

х 0,90833

5.

Виховна робота

х 0,75000

6.

Лікувальна робота

х 0,77778

7.

Матеріально-технічне забезпечення

х 0,59723

8.

Фінансова та господарська діяльність

х 0,95222

Директор Департаменту
роботи з персоналом,
освіти та науки

М. ОсійчукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
22.11.2013 № 1000

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо комплексної оцінки діяльності вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти МОЗ України за показниками для визначення галузевого рейтингу

1. Створюється основна матриця |P| показників діяльності вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України (далі - ВНЗ МОЗ України) за минулий навчальний рік розміром n * m, у якій n - кількість рядків, m - кількість стовпчиків (рядки - вищі навчальні заклади, стовпчики - показники у них). Усі показники є кількісними і вимірюються у процентах, на 100 чи 1000 студентів або викладачів, у квадратних метрах на 1 особу, у гривнях на 1 викладача і т.д.

Деякі показники, що практично не залежать від кількості викладачів чи студентів у закладі, можуть вимірюватись в абсолютних числах - наприклад, кількість за навчальний рік обраних академіків, отриманих державних премій, проведених на базі закладу наукових з'їздів і т.п.

2. Всі показники умовно розподіляються на три типи. Для цього проводиться якісна оцінка кожного показника за нижченаведеною схемою.

До типу A відносяться ті показники, які є якісно кращими, якщо їх величини більші (наприклад, процент докторів наук у ВНЗ МОЗ України); до типу B - ті показники, які є якісно кращими, якщо їх величини менші (наприклад, процент кафедр, що очолюються не докторами наук); до типу C - ті показники, які є якісно кращими, якщо їх величина наближається до певного оптимуму Qi (наприклад, оптимальне співвідношення студентів на одного викладача прийняте Q = 8,5. При цьому менші і більші співвідношення у вузі вважаються гіршими).

3. У кожному стовпчику (показнику діяльності) розраховуються середні арифметичні показники для всіх ВНЗ МОЗ України у цілому: , де i - порядковий номер показника, xij - значення i-го показника у j-му вузі, n - кількість вузів у матриці |P|.

4. Для кожного з показників типів A та B - за кожним відповідним стовпчиком (показник діяльності) - розраховується дисперсія (кількісний вимір варіабельності кожного показника у множині вузів, діяльність яких аналізується) за формулою: , де i - порядковий номер показника.

Для показників типу C по кожному відповідному стовпчику розраховується дисперсія (варіабельність показника) за іншою формулою: , де Qi -  величина оптимуму для показника i.

5. Формується робоча матриця |A| розміром n * m, яка складається із нормованих по δi стандартизованих показників. Формування матриці |A| проводиться наступним чином. Для кожного показника діяльності у кожному вузі, які є у основній матриці |P|, розраховується його нормована по дисперсії величина λij за формулою: . Така формула застосовується для показників типів A та B (відповідно до таблиці, що додається). Як слідує із наведеної формули, у цьому випадку нормовані величини λij можуть мати як плюсові, так і мінусові значення.

Для показників типу C нормовані величини обчислюються за іншою формулою: λij = |xij - Qi| * 2 / δi. Звертаємо увагу, що у цій формулі враховується абсолютна величина (модуль) різниці величин показника та оптимуму. Тобто, у цьому випадку нормовані величини λij можуть мати лише плюсові значення.

6. Формується додаткова робоча матриця |B| розміром n * m, яка складається із умовних величин бета βij (ідея застосування цих одновимірних і однонаправлених величин, які коливаються у межах 0 < βij < 1). Ці величини βij повністю залежать від розрахованих на етапі 5 величин λij та занесених у попередню робочу матрицю |A|. Величини βij беруться із нижченаведеної таблиці відповідностей λ та β і перед занесенням у матрицю |B| змінюються за такими алгоритмами у залежності від типу показника:

a) Показник відноситься до типу A. У цьому випадку βij вибирається із таблиці у залежності від того, у який числовий інтервал попадає величина модуля |λij|. Причому, якщо лямбда λij < 0, то приймається βij = 1 - βij (т.зв. інверсія показника) і нова величина βij заноситься в додаткову робочу матрицю |B|; якщо ж λij > 0, то в додаткову матрицю |B| заноситься величина βij із таблиці без змін.

b) Показник відноситься до типу B. У цьому випадку βij теж вибирається із таблиці в залежності від того, у який інтервал попадає величина модуля |λij|. Але якщо λij > 0, то приймається βij = 1 - βij. Якщо ж λij < 0, то у додаткову робочу матрицю |B| заноситься величина βij із таблиці без змін.

c) Показник відноситься до типу C. У цьому випадку βij теж вибирається із таблиці у залежності від того, у який інтервал попадає відповідна величина λij. Але до матриці |B| заноситься нова похідна величина βij, яка обраховується за формулою: βij = (1 - βij) * 2.

7. У результаті у додатковій робочій матриці |B| будуть знаходитись одновимірні однонаправлені показники, які знаходяться в одному інтервалі 0 < βij < 1, мають властивості адитивності та інтегрування і можуть використовуватись для розрахування комплексних оцінок діяльності вищих навчальних закладів за формулою: , де Kj - комплексна оцінка діяльності j-го вищого навчального закладу у процентах від теоретично максимально можливого результату. Статистичним виразом зазначеної комплексної оцінки є середня арифметична величина у j-му вищому навчальному закладі, розрахована із n окремих оцінок бета βij кожного показника у даному вузі і виражена у процентах.

Комплексні оцінки Kj можуть розраховуватись по вищезазначеній формулі і за окремими групами показників (напрямах діяльності ВНЗ МОЗ України). У такому разі n дорівнює кількості показників в окремому напрямі діяльності.

8. Для урахування ваги окремих показників чи ваги їх груп вводяться вагові коефіцієнти αi для окремих показників чи їх груп. Методика визначення вагових коефіцієнтів полягає у наступному. Вага показника (групи показників окремого напряму діяльності) може змінюватись у межах 0,25 ... 1,75. Сума вагових коефіцієнтів повинна дорівнювати кількості всіх показників, для яких встановлюється вага. Визначення конкретної ваги кожного показника здійснюється шляхом опитування експертів (ректорів, проректорів ВНЗ МОЗ України). Результати потім узагальнюються усередненням всіх пропозицій щодо ваги.

При врахуванні вагових коефіцієнтів комплексні оцінки розраховуються за формулою: .

Таблиця відповідності нормованих величин λ-показників спеціальним однонаправленим β-показникам

Величина λ
(нормований показник)

β-показник

Величина λ
(нормований показник)

β-показник

1

2

3

4

λ = 0,00

0,500000

1,50 < λ 1,55

0,781332

0,00 < λ 0,05

0,500107

1,55 < λ 1,60

0,793351

0,05 < λ 0,10

0,500426

1,60 < λ 1,65

0,805920

0,10 < λ 0,15

0,501178

1,65 < λ 1,70

0,817514

0,15 < λ 0,20

0,503860

1,70 < λ 1,75

0,829439

0,20 < λ 0,25

0,506429

1,75 < λ 1,80

0,840317

0,25 < λ 0,30

0,510678

1,80 < λ 1,85

0,851488

0,30 < λ 0,35

0,514921

1,85 < λ 1,90

0,861563

0,35 < λ 0,40

0,520740

1,90 < λ 1,95

0,871886

0,40 < λ 0,45

0,526601

1,95 < λ 2,00

0,881073

0,45 < λ 0,50

0,533923

2,00 < λ 2,05

0,890497

0,50 < λ 0,55

0,541311

2,05 < λ 2,10

0,898818

0,55 < λ 0,60

0,549959

2,10 < λ 2,15

0,907324

0,60 < λ 0,65

0,558754

2,15 < λ 2,20

0,914738

0,65 < λ 0,70

0,568622

2,20 < λ 2,25

0,922316

0,70 < λ 0,75

0,578680

2,25 < λ 2,30

0,928850

0,75 < λ 0,80

0,589556

2,30 < λ 2,35

0,935521

0,80 < λ 0,85

0,600706

2,35 < λ 2,40

0,941205

0,85 < λ 0,90

0,612451

2,40 < λ 2,45

0,947002

0,90 < λ 0,95

0,624364

2,45 < λ 2,50

0,951874

0,95 < λ 1,00

0,636886

2,50 < λ 2,55

0,956852

1,00 < λ 1,05

0,649636

2,55 < λ 2,60

0,960998

1,05 < λ 1,10

0,662477

2,60 < λ 2,65

0,965233

1,10 < λ 1,15

0,672948

2,65 < λ 2,70

0,968727

1,15 < λ 1,20

0,677742

2,70 < λ 2,75

0,972282

1,20 < λ 1,25

0,691067

2,75 < λ 2,80

0,975157

1,25 < λ 1,30

0,715426

2,80 < λ 2,85

0,978106

1,30 < λ 1,35

0,731831

2,85 < λ 2,90

0,980479

1,35 < λ 1,40

0,741267

2,90 < λ 2,95

0,982897

1,40 < λ 1,45

0,754661

2,95 < λ 3,00

0,984800

1,45 < λ 1,50

0,768069

λ > 3,00

0,988300

Директор Департаменту
роботи з персоналом,
освіти та науки

М. ОсійчукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
22.11.2013 № 1000

ПОКАЗНИКИ
для подання вищими навчальними закладами IV рівня акредитації, закладами післядипломної освіти МОЗ України інформації для визначення галузевого рейтингу

Перелік показників

Значення показника

Віза проректора

1

2

3

4

Навчально-методична робота

1.

Загальна кількість студентів - громадян України, які навчаються у ВНЗ МОЗ України2.

Загальна кількість студентів - громадян іноземних держав, які навчаються у ВНЗ МОЗ України3.

Загальна кількість іногородніх студентів, які навчаються у ВНЗ МОЗ України4.

Загальна кількість лікарів-інтернів, які навчаються у ВНЗ МОЗ України5.

Загальна кількість клінічних ординаторів, у тому числі громадян іноземних держав, які навчаються у ВНЗ МОЗ України6.

Загальна кількість слухачів циклів спеціалізації, передатестаційних циклів, курсів тематичного удосконалення, інформації і стажування7.

Загальна кількість студентів денної форми навчання, які навчаються у ВНЗ МОЗ України8.

Кількість виданих за звітний рік підручників з грифом МОН України9.

Кількість виданих за звітний рік підручників англійською мовою з грифом МОН України10.

Кількість виданих за звітний рік підручників з грифом МОЗ України11.

Кількість виданих за звітний рік підручників англійською мовою з грифом МОЗ України12.

Кількість виданих за звітний рік підручників з грифом ЦМК МОЗ України13.

Кількість виданих за звітний рік підручників англійською мовою з грифом ЦМК МОЗ України14.

Кількість студентів-випускників (громадян України), які отримали диплом з відзнакою15.

Кількість студентів-випускників (громадян іноземних держав), які отримали диплом з відзнакою16.

Загальна кількість студентів-випускників ВНЗ МОЗ України17.

Кількість студентів та інших суб'єктів навчання закладу, які стали призерами студентських міжнародних та державних предметних олімпіад, міжвузівських наукових конференцій студентів та молодих вченихНаукова діяльність

1.

Кількість отриманих патентів на винахід2.

Кількість затверджених ДАК МОН України докторських дисертацій працівникам, аспірантам та пошукачам ВНЗ МОЗ України3.

Кількість затверджених ДАК МОН України кандидатських дисертацій працівникам, аспірантам та пошукачам ВНЗ МОЗ України4.

Кількість опублікованих статей у зарубіжних наукових виданнях5.

Індекс Хірша (h-index) ВНЗ6.

Кількість публікацій у Scopus7.

Кількість цитувань у Scopus8.

Кількість госпрозрахункових наукових тем, що виконується у ВНЗ МОЗ УкраїниКадрова політика

1.

Кількість осіб ПВС, які працюють у ВНЗ МОЗ України за основним місцем роботи2.

Кількість осіб ПВС, які працюють у ВНЗ МОЗ України за сумісництвом3.

Кількість осіб ПВС, які мають вчене звання "професор" і працюють у закладі за основним місцем роботи4.

Кількість осіб ПВС, які мають вчене звання "доцент" і працюють у закладі за основним місцем роботи5.

Кількість осіб ПВС - кандидатів наук, які не досягли пенсійного віку6.

Кількість осіб ПВС - докторів наук, які не досягли пенсійного віку7.

Кількість осіб - викладачів без наукового ступеня, які працюють більше трьох років, серед осіб ПВС8.

Кількість випускних кафедр, які очолюють особи без наукового ступеня доктора наук9.

Загальна кількість випускних кафедрМіжнародне, державне та галузеве визнання

1.

Кількість осіб, яким присвоєно звання заслужених діячів та працівників, присуджено державні премії України, іменні премії НАМН, НАН України2.

Кількість осіб, обраних до державних академій (НАН України, НАМН України Національної академії педагогічних наук України)3.

Кількість отриманих ВНЗ МОЗ України нагород та відзнак на міжнародних освітянських виставках4.

Кількість отриманих ВНЗ МОЗ України нагород та відзнак на державних освітянських виставках5.

Кількість іноземних закладів-партнерів, з якими ВНЗ МОЗ України укладено офіційні угоди про співпрацю у сфері освітньої та наукової діяльності6.

Кількість науково-педагогічних працівників ВНЗ МОЗ України, направлених за кордон на навчання або стажування відповідно до програм двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну7.

Кількість студентів ВНЗ МОЗ України, направлених за кордон на навчання або стажування відповідно до програм двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну8.

Кількість аспірантів ВНЗ МОЗ України, направлених за кордон на навчання або стажування відповідно до програм двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну9.

Кількість науково-педагогічних працівників ВНЗ МОЗ України, які є членами науково-методичних комісій, координаційних рад МОН України, МОЗ України та експертних комісій ДАК України, на 100 посад ПВСВиховна робота

1.

Кількість студентів-призерів спортивних змагань (Олімпійські ігри, чемпіонати Світу, Європи, Всесвітні Універсіади, чемпіонати світу та Європи серед студентів, чемпіонати України, універсіади України, студентські олімпіади серед студентів)2.

Кількість заходів за участю студентів-учасників волонтерського руху3.

Кількість студентів-призерів мистецьких та творчих конкурсів, змагань КВК не нижче міського та обласного рівнів4.

Кількість пропущених без поважних причин академічних годин лекцій, практичних та семінарських занять5.

Кількість проведених заходів, присвячених знаменним подіям, національно-культурним традиціям, провідним вченим, політичним діячам, пам'ятним подіям закладуЛікувальна робота

1.

Кількість університетських клінік у складі ВНЗ МОЗ України2.

Загальна кількість науково-педагогічних працівників клінічних кафедр ВНЗ МОЗ України3.

Кількість оперативних втручань, проведених науково-педагогічними працівниками клінічних кафедр, де проводяться оперативні втручання4.

Кількість проведених консультацій науково-педагогічними працівниками клінічних кафедр, які здійснюють консультативну роботу5.

Кількість виданих методичних рекомендацій з грифом Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України6.

Кількість виданих інформаційних листів з грифом Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України7.

Кількість викладачів закладу, які працюють позаштатними спеціалістами МОЗ України, МОЗ АР Крим та структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій8.

Кількість нововведень з лікувально-діагностичної та профілактичної роботи, включених у Галузевий Реєстр нововведень МОЗ УкраїниМатеріально-технічне забезпечення

1.

Загальна площа (в кв.м) аудиторно-лабораторних приміщень, що знаходяться на балансі закладу2.

Кількість навчально-тренінгових центрів або відповідних підрозділів ВНЗ МОЗ України3.

Загальна площа (в кв.м) житлових та навчальних приміщень гуртожитків4.

Кількість комп'ютерів, підключених до мережі Інтернет, що використовується у навчальному процесі5.

Кількість електронних інформаційних ресурсів (електронні читальні зали з вільним безпровідним інтернет-доступом)6.

Кількість сучасних підручників, виданих за останні 5 роківФінансова та господарська діяльність

1.

Надходження коштів (у грн.) за спеціальним фондом, отриманих від плати за послуги2.

Уведено в дію нових площ навчальних приміщень (кв.м)3.

Уведено в дію відремонтованих площ навчальних приміщень (кв.м)4.

Уведено в дію реконструйованих площ навчальних приміщень (кв.м)5.

Уведено в дію нових площ наукових приміщень (кв.м)6.

Уведено в дію відремонтованих площ наукових приміщень7.

Уведено в дію реконструйованих площ наукових приміщень8.

Уведено в дію нових площ господарських приміщень (кв.м)9.

Уведено в дію відремонтованих площ господарських приміщень (кв.м)10.

Уведено в дію реконструйованих площ господарських приміщень (кв.м)11.

Уведено в дію нових площ гуртожитків (кв.м)12.

Уведено в дію відремонтованих площ гуртожитків (кв.м)13.

Уведено в дію реконструйованих площ гуртожитків (кв.м)14.

Сума отриманих коштів (в грн.) у якості грантів ВНЗ МОЗ України15.

Сума отриманих коштів (в грн.) у якості індивідуальних грантів16.

Загальна сума (тис.грн.) витрат коштів на придбання навчального, наукового та лікувально-діагностичного обладнання17.

Загальна сума (тис.грн.) надходжень, отриманих за спеціальним фондом проведення наукових досліджень, які пройшли державну реєстрацію в установленому порядкуМатеріали, що подаються разом із показниками для визначення галузевого рейтингу

1. Навчально-методична робота

1. Перелік виданих за звітний рік підручників (у т.ч. англійською мовою) з грифом МОЗ України, МОН України та ЦМК МОЗ України за участю осіб професорсько-викладацького складу, які працюють у закладі за основним місцем роботи (назва, авторський колектив, мова видання, дата видання, обсяг у друкованих арк. чи МБ), та завірені копії титульних сторінок виданих підручників.

2. Список випускників (П.І.Б., назва випускаючої кафедри), які отримали дипломи з відзнакою (у тому числі студентів - громадян іноземних держав).

3. Загальна кількість випускників ВНЗ МОЗ України.

4. Перелік (назви та дати) проведених на базі закладу студентських міжнародних та державних предметних олімпіад, міжвузівських наукових конференцій студентів та молодих вчених.

5. Список студентів закладу (П.І.Б., назва олімпіади, зайняте місце), які стали призерами студентських міжнародних та державних предметних олімпіад, міжвузівських наукових конференцій студентів та молодих вчених.

6. Кількість студентів - громадян України, які навчаються у ВНЗ МОЗ України (станом на кінець звітного календарного року).

7. Кількість студентів - громадян іноземних держав, які навчаються у ВНЗ МОЗ України (станом на кінець звітного календарного року).

8. Кількість іногородніх студентів, які навчаються у ВНЗ МОЗ України (станом на кінець звітного календарного року).

9. Кількість лікарів-інтернів, які навчаються у ВНЗ МОЗ України (станом на кінець звітного календарного року).

10. Кількість клінічних ординаторів, у тому числі громадян іноземних держав, які навчаються у ВНЗ МОЗ України (станом на кінець звітного календарного року).

11. Кількість слухачів/курсантів циклів спеціалізації, передатестаційних, тематичного удосконалення та стажування (станом на кінець звітного календарного року).

12. Загальна кількість студентів денної форми навчання, які навчаються у ВНЗ МОЗ України (станом на кінець звітного календарного року).

2. Наукова діяльність

13. Перелік отриманих патентів за участю осіб професорсько-викладацького складу, які працюють у закладі за основним місцем роботи (назва патенту, держава, до якої подана заявка, дата пріоритету, автори-винахідники, вид та номер охоронного документа на об'єкт промислової власності, патентовласник).

14. Перелік затверджених ДАК України докторських дисертацій працівникам (П.І.Б., місце роботи, посада, дата затвердження ДАК України), які працюють у закладі за основним місцем роботи.

15. Перелік затверджених ДАК України кандидатських дисертацій працівникам (П.І.Б., місце роботи, посада, дата затвердження ДАК України), які працюють у закладі за основним місцем роботи.

16. Перелік опублікованих статей у зарубіжних наукових виданнях (назва, П.І.Б. авторів, посада, рік видання, № ISBN, обсяг др.арк., тираж), підготовлених за участю працівників, які працюють у закладі за основним місцем роботи.

17. Індекс Хірша (h-індекс) ВНЗ МОЗ України за показниками наукометричної бази даних Scopus Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського.

18. Кількість публікацій у Scopus.

19. Кількість цитувань у Scopus.

20. Перелік (номер державної реєстрації та дата) госпрозрахункових наукових тем, що виконується у ВНЗ МОЗ України.

3. Кадрова політика

(станом на кінець звітного календарного року)

21. Характеристика наукового та науково-педагогічного складу (кількість осіб, які працюють у закладі за основним місцем роботи та за сумісництвом).

22. Список осіб професорсько-викладацького складу, які мають вчене звання "доцент" і працюють у закладі за основним місцем роботи (П.І.Б., посада, дата присвоєння звання МОН України).

23. Список осіб професорсько-викладацького складу, які мають вчене звання "професор" і працюють у закладі за основним місцем роботи (П.І.Б., посада, дата присвоєння звання МОН України).

24. Список осіб професорсько-викладацького складу - кандидатів наук допенсійного віку, які працюють у закладі за основним місцем роботи (П.І.Б., стать, число, місяць, рік народження, посада, кафедра).

25. Список осіб професорсько-викладацького складу - докторів наук допенсійного віку, які працюють у закладі за основним місцем роботи (П.І.Б., стать, число, місяць, рік народження, посада, кафедра).

26. Список осіб професорсько-викладацького складу без наукового ступеня, які працюють у закладі за основним місцем роботи більше трьох років.

27. Список осіб без наукового звання "професор" або наукового ступеня доктора наук, які очолюють кафедри (П.І.Б., рік народження, назва кафедри).

28. Список кафедр, які очолюють особи без наукового звання "професор" або наукового ступеня доктора наук (П.І.Б., рік народження, назва кафедри).

29. Загальна кількість випускних кафедр.

4. Міжнародне, державне та галузеве визнання роботи

30. Список осіб професорсько-викладацького складу, яким за звітний період присвоєно звання заслужених діячів та працівників, присуджено державні премії України, іменні премії Національної академії медичних наук України, Національної академії наук України, обраних до державних академій (НАН України, НАМН України чи Національної академії педагогічних наук України).

31. Перелік та дати міжнародних та державних освітянських, медичних, фармацевтичних виставок, у яких заклад брав участь.

32. Перелік отриманих закладом нагород та відзнак на міжнародних та державних освітянських, медичних та фармацевтичних виставках.

33. Перелік іноземних закладів-партнерів (назва країни, назва закладу, завірені копії офіційних угод), з якими ВНЗ МОЗ України укладено офіційні угоди про співпрацю у сфері освітньої та наукової діяльності.

34. Перелік науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів ВНЗ МОЗ України, направлених за кордон на навчання або стажування відповідно до програм двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну.

35. Список науково-педагогічних працівників ВНЗ МОЗ України, які є членами науково-методичних комісій, координаційних рад МОН України, МОЗ України та експертних комісій ДАК України.

5. Виховна робота

36. Перелік (назва, дата проведення) спортивних змагань (Олімпійські ігри, чемпіонати Світу, Європи, Всесвітні Універсіади, чемпіонати світу та Європи серед студентів, чемпіонати України, Універсіади України, студентські олімпіади серед студентів).

37. Перелік студентів-призерів спортивних змагань (Олімпійські ігри, чемпіонати Світу, Європи, Всесвітні Універсіади, чемпіонати світу та Європи серед студентів, чемпіонати України, Універсіади України, студентські олімпіади серед студентів).

38. Перелік (назва, дата проведення) заходів за участю студентів-учасників волонтерського руху.

39. Перелік (назва, дата проведення) мистецьких та творчих конкурсів, змагань КВК не нижче міського та обласного рівнів.

40. Список студентів-призерів мистецьких та творчих конкурсів, змагань КВК не нижче міського та обласного рівнів.

41. Звіт про академічну заборгованість (кількість пропущених без поважних причин академічних годин лекцій, практичних та семінарських занять, остаточно опрацьовану деканатом).

42. Перелік (назва, дата проведення) проведених заходів, присвячених знаменним подіям, національно-культурним традиціям, провідним вченим, політичним діячам, пам'ятним подіям закладу.

6. Лікувальна робота

43. Перелік (назва, адреса) університетських клінік у складі ВНЗ МОЗ України.

44. Загальна кількість клініцистів ВНЗ МОЗ України.

45. Кількість оперативних втручань, проведених клініцистами з числа професорсько-викладацького складу у розрізі кожної клінічної кафедри, де повинні проводитись оперативні втручання та їх загальна сума.

46. Кількість проведених консультацій на одного клініциста, що здійснює консультативну роботу.

47. Перелік методичних рекомендацій та інформаційних листів з грифом Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України (назва, П.І.Б. авторів, дата затвердження Укрмедпатентінформом МОЗ України).

48. Список викладачів закладу, які працюють позаштатними спеціалістами МОЗ України, МОЗ АР Крим та структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій.

49. Перелік (назва, П.І.Б. авторів, № Реєстру) нововведень з лікувально-діагностичної та профілактичної роботи, включених у Галузевий Реєстр нововведень МОЗ України і підготовлених за участю працівників, які працюють у закладі за основним місцем роботи.

7. Матеріально-технічне забезпечення

50. Перелік площ аудиторно-лабораторних приміщень, що знаходяться на балансі закладу (подати у розрізі всіх навчальних підрозділів, кафедр закладу та їх загальна сума у кв.м).

51. Перелік площ навчально-тренінгових центрів/підрозділів у ВНЗ МОЗ України (подати у розрізі всіх навчально-тренінгових центрів/підрозділів та їх загальна сума у кв.м).

52. Перелік житлових і навчальних площ у гуртожитках закладу (подати у розрізі всіх гуртожитків та їх загальна сума у кв.м).

53. Кількість комп'ютерів, підключених до мережі Інтернет та розміщених на кожній кафедрі, міжкафедральних комп'ютерних класах, бібліотеці, ЦНДЛ, деканатах та навчальному відділі (подати кількість - загальну та у розрізі вищезазначених підрозділів закладу).

54. Кількість електронних інформаційних ресурсів (електронні читальні зали з вільним безпровідним інтернет-доступом), розміщених у підрозділах і на кафедрах (подати кількість - загальну та у розрізі підрозділів та кафедр закладу).

55. Перелік (назва, рік видання) сучасних підручників, виданих за останні 5 років.

8. Фінансова і господарська діяльність

56. Обсяги бюджетних надходжень до закладу (в грн.).

57. Обсяг залучених коштів спеціального фонду (у розрізі джерел надходження) та їх загальна сума (в грн.).

58. Перелік площ навчальних, господарських (в т.ч. гуртожитків) та наукових приміщень, які побудовано, реконструйовано, капітально відремонтовано у закладі та їх загальна кількість (у кв.м).

59. Перелік витрат (тис.грн.) коштів закладу на капітальний ремонт, будівництво та реконструкцію навчальних, господарських (в т.ч. гуртожитків) та наукових приміщень.

60. Перелік індивідуально отриманих грантів (П.І.Б. отримувача гранту, термін надання, вид гранту, сума гранту, загальна сума) за участю студентів, аспірантів, докторантів та осіб професорсько-викладацького складу, які працюють у закладі за основним місцем роботи.

61. Перелік грантів, отриманих закладом (термін надання, вид гранту, сума гранту, загальна сума).

62. Перелік витрат (тис.грн.) коштів на придбання навчального, наукового та лікувально-діагностичного обладнання (назва обладнання, фірма, країна випуску, вартість, кафедра або підрозділ, які отримали обладнання, дата придбання обладнання).

63. Перелік витрат (тис.грн.) коштів, отриманих за проведення госпрозрахункових наукових досліджень, які пройшли державну реєстрацію в установленому порядку.

Ректор
М.П.

(підпис)

Прізвище, ініціали

Директор Департаменту
роботи з персоналом,
освіти та науки

М. Осійчук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: