open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 496 від 12.12.2001
( Наказ скасовано на підставі Наказу Державного комітету

статистики

N 215 ( z0886-05 ) від 01.08.2005 )
Про затвердження форми державної статистичної

звітності N 1-громадська організація
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

комітету статистики

N 256 ( z0676-04 ) від 30.04.2004 )

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), з метою удосконалення форм державної
статистичної звітності Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму державної статистичної звітності N
1-громадська організація "Звіт про діяльність громадської
організації", річна (додається) і ввести її у дію починаючи зі
звіту за 2001 рік.
2. Поширити форму державної статистичної звітності,
затверджену у п. 1 цього наказу, на постійно діючі центральні
органи громадських організацій.
3. Управлінню статистики послуг та соціальних програм
(Калачова І.В.): 3.1. Визначити необхідний тираж, підготувати і передати
управлінню справами оригінал бланка форми, затвердженої цим
наказом, для її тиражування. 3.2. Здійснювати методологічне керівництво збором та
розробкою звітності за вказаною формою. 3.3. До 31 грудня поточного року розробити постановку задачі
КЕОІ за формою N 1-громадська організація. 3.4. Включити до Плану розробки та експлуатації КЕОІ на 2002
рік розробку КЕОІ за формою N 1-громадська організація.
4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.)
забезпечити фінансування виготовлення бланків затвердженої форми
та розробки програмного забезпечення КЕОІ.
5. Управлінню справами (Москот В. Ф.) здійснити контроль за
своєчасним тиражуванням і розсиланням бланків форми державної
статистичної звітності на адресу Головного управління статистики в
Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь статистики.
6. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.
Києві (Сидоренко М.М.): 6.1. Розробити програмне забезпечення КЕОІ за формою N
1-громадська організація згідно з Планом розробки та експлуатації
КЕОІ на 2002 рік. 6.2. Забезпечити збір і розробку державної статистичної
звітності за формою N 1-громадська організація.
7. Начальникам Головного управління статистики в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики забезпечити збір, розробку і подання
Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві звітів
у встановлені терміни.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету Власенко Н.С.
Голова Комітету О.Г.Осауленко
Державна статистична звітність
-------------------------------------------------------------------------------- Коди | ------------------------------------------------------------------------------| -----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вищої | |КС | доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|органі-| | | мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|зації- | | | за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|іденти-| | | ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |фікаці-| | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |йний | | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|код за | | | | | | | | | |за СПОДУ |ЄДРПОУ | | | -----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | -------------------------------------------------------------------------------
Кому подається ______________ Форма N 1-громадська
Ким подається ______________ організація

(повна назва ____________________________ Затверджена
громадської організації) наказом Держкомстату ____________________________ України
Дата реєстрації в органах від 12.12.2001 р. N 496
юстиції _____________________
Реєстраційний N _____________ Поштова - річна
Адреса ______________________ ____________________________
Телефон _____________________
Подається:

1. Постійно діючим центральним органом громадської

організації, легалізованої згідно із Законом

України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ), -

районному (міському) відділу статистики, Київському

та Севастопольському міським управлінням статистики

за місцезнаходженням до 10 березня.

2. Районним (міським) відділом статистики -

обласному управлінню статистики, Севастопольським

міським управлінням статистики - Головному

управлінню статистики в Автономній Республіці Крим,

- до 25 березня.
ЗВІТ

про діяльність громадської організації

на 1 січня _______ року
I. Загальна характеристика
------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Постійно діючий | Місцеві осередки | |рядка|центральний орган має | | | | статус: | | | |----------------------+--------------------------------------| | |міжна-|всеукра-|місце-|обласного|міського|районного|первинний| | |родний|їнський |вий |значення |значення|значення | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| Кількість організацій | 01 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| Кількість членів на | | | | | | | | | обліку громадської | | | | | | | | | організації, осіб | 02 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| Кількість колективних | | | | | | | | | членів - організацій | 03 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| Кількість працівників | | | | | | | | | спискового складу | | | | | | | | | апарату, осіб | 04 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| Кількість підприємств, | | | | | | | | | установ, організацій, | | | | | | | | | заснованих та створених | | | | | | | | | об'єднаннями громадян | | | | | | | | | для виконання статутних | | | | | | | | | цілей | 05 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| у т. ч. друкований орган | 06 | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Громадська активність за _______ рік ----------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Постійно діючий | Місцеві осередки | |рядка|центральний орган має | | | | статус: | | | |----------------------+--------------------------------------| | |міжна-|всеукра-|місце-|обласного|міського|районного|первинний| | |родний|їнський |вий |значення |значення|значення | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| Висунуто кандидатів на | | | | | | | | | виборах - усього, осіб | 07 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| у тому числі: | | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - Президента України | 08 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - народних депутатів | | | | | | | | | України | 09 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - до органів місцевого | | | | | | | | | самоврядування | 10 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - до інших органів | | | | | | | | | державної влади | 11 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| Обрано - усього, осіб | 12 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| у тому числі: | | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - народних депутатів | | | | | | | | | України | 13 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - депутатів обласних рад | 14 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - депутатів місцевих рад | 15 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| Проведено: | | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - мітингів, демонстрацій | 16 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - виставок | 17 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - з'їздів, конференцій, | | | | | | | | | зборів | 18 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - заходів із залучення | | | | | | | | | коштів | 19 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - лекцій (зустрічей) | 20 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - семінарів | 21 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - інше | 22 | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------
III. Джерела фінансування та витрати за _______ рік

(тис. грн.)
1. Надходження коштів ----------------------------------------------------------------------------------------------- А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| Усього | 23 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| у тому числі: | | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - надходження з | | | | | | | | | державного бюджету | 24 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - членські внески | 25 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - надходження від | | | | | | | | | благодійності | 26 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - кошти від господарської | | | | | | | | | діяльності підприємств, | | | | | | | | | установ, організацій, | | | | | | | | | заснованих та створених | | | | | | | | | об'єднаннями громадян | | | | | | | | | для виконання статутних | | | | | | | | | цілей | 27 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - інші надходження | 28 | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Використання коштів ----------------------------------------------------------------------------------------------- А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| Усього | 29 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| у тому числі: | | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - податки та обов'язкові | | | | | | | | | платежі | 30 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - на виборні компанії | 31 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - оплата праці | 32 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - матеріальні витрати | 33 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - оплата послуг | 34 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - капітальні вкладення | 35 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - капітальний ремонт | 36 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - на благодійну діяльність| 37 | | | | | | | | --------------------------+-----+------+--------+------+---------+--------+---------+---------| - інші витрати | 38 | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Діяльність регіональних осередків
----------------------------------------------------------------------------- Назва регіону | N | Кількість |Кількість |Громадська активність| |рядка| організацій |членів на | | | |----------------|обліку |---------------------| | |усього|у т. ч. |громадської|висунуто |обрано | | | |первинних|організації|кандидатів|депутатів | | | | | |на виборах| | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Автономна | | | | | | | Республіка Крим | 39 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Вінницька | 40 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Волинська | 41 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Дніпропетровська | 42 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Донецька | 43 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Житомирська | 44 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Закарпатська | 45 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Запорізька | 46 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Івано-Франківська | 47 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Київська | 48 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Кіровоградська | 49 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Луганська | 50 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Львівська | 51 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Миколаївська | 52 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Одеська | 53 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Полтавська | 54 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Рівненська | 55 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Сумська | 56 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Тернопільська | 57 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Харківська | 58 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Херсонська | 59 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Хмельницька | 60 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Черкаська | 61 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Чернівецька | 62 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Чернігівська | 63 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| м. Київ | 64 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| м. Севастополь | 65 | | | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Центральний орган | 66 | | Х | | | | ------------------+-----+------+---------+-----------+----------+----------| Усього | 67 | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
V. Джерела фінансування та витрати за ______ рік

(тис. грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Регіон | N | Надходження коштів | Використання коштів | |рядка|-------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------| | |Усього| у тому числі: |Усього| у тому числі: | | | |------------------| |-------------------------------------------------------------------------------| | | |членські|від | |податки |на |оплата|матері-|оплата|капітальні|капіталь-|на |інші | | | |внески |благодій-| |та |виборні |праці |альні |послуг|вкладення |ний |благодійну|витрати| | | | |ності | |обов'яз-|компанії| |витрати| | |ремонт |діяльність| | | | | | | |кові | | | | | | | | | | | | | | |платежі | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Автономна | | | | | | | | | | | | | | | Республіка Крим | 68 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Вінницька | 69 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Волинська | 70 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Дніпропетровська | 71 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Донецька | 72 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Житомирська | 73 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Закарпатська | 74 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Запорізька | 75 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Івано-Франківська | 76 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Київська | 77 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Кіровоградська | 78 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Луганська | 79 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Львівська | 80 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Миколаївська | 81 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Одеська | 82 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Полтавська | 83 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Рівненська | 84 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Сумська | 85 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Тернопільська | 86 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Харківська | 87 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Херсонська | 88 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Хмельницька | 89 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Черкаська | 90 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Чернівецька | 91 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Чернігівська | 92 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| м. Київ | 93 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| м. Севастополь | 94 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Центральний орган | 95 | | | | | | | | | | | | | | ------------------+-----+------+--------+---------+------+--------+--------+------+-------+------+----------+---------+----------+-------| Усього | 96 | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI. Структурні осередки на території іноземних держав
------------------------------------------------------------------ Назва держави | N | Кількість осередків| В них членів| ----------------------+------+--------------------+-------------| А | Б | 1 | 2 | ----------------------+------+--------------------+-------------| ----------------------+------+--------------------+-------------| ----------------------+------+--------------------+-------------| ----------------------+------+--------------------+-------------| ----------------------+------+--------------------+-------------| -----------------------------------------------------------------
"___"___________ 200_ р. Керівник ________________
________________________ ________________________
(прізвище та N телефону

виконавця)
( Роз'яснення щодо заповнення форми державної статистичної

звітності N 1-громадська організація "Звіт про

діяльність громадської організації" скасовано на

підставі Наказу Державного комітету статистики N 256

( z0676-04 ) від 30.04.2004 )


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: