open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.12.2011 N 494

Про внесення змін до деяких наказів Мінпраці
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

соціальної політики

N 438 ( z1337-12 ) від 16.07.2012 }

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення відповідальності
за порушення законодавства про захист персональних даних"
від 02.06.2011 N 3454-VI ( 3454-17 ) та статті 5 Указу Президента
України від 09.12.2010 N 1085 ( 1085/2010 ) "Про оптимізацію
системи центральних органів виконавчої влади" Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до наказів Мінпраці: від 02.08.2006 N 295 "Про затвердження зразків та форм
облікової документації з обліку та забезпечення автомобілями
інвалідів" (додаток 1); від 18.12.2006 N 482 "Про затвердження форм з обліку
та забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими
засобами реабілітації" (додаток 2);
{ Абзац пункту 1 скасовано на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики N 438 ( z1337-12 ) від 16.07.2012 }
виклавши форми відповідних заяв у редакції, що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Л.Дроздову.
Перший заступник Міністра В.Надрага

Додаток 1

до наказу Мінпраці

02.08.2006 N 295

(у редакції наказу

Міністерства соціальної

політики України

02.12.2011 N 494)

Міністерству соціальної

політики АРК,

Головному управлінню праці

та соціального захисту

населення обласної,

Київської міської державної

адміністрації, управлінню

праці та соціального

захисту населення

Севастопольської міської

державної адміністрації

(необхідне підкреслити)

від інваліда
____________________________

(вказати причину

та групу інвалідності)
____________________________

(прізвище, ім'я,

по батькові)
____________________________

(місце постійного проживання

та реєстрації)
____________________________ ____________________________

(ідентифікаційний номер

інваліда -

платника податків)

ЗАЯВА

Прошу забезпечити мене автомобілем __________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(вказати, яким автомобілем: з ручним керуванням,

зі звичайним керуванням, хто із членів сім'ї

буде керувати автомобілем)
Мені роз'яснено, що відповідно до Порядку забезпечення
інвалідів автомобілями я можу бути взятий на облік на отримання
автомобіля у разі, якщо я не маю в особистому користуванні
автомобіля та за умови, що протягом 7 років перед постановкою
на облік і отриманням автомобіля я не купував(-ла) автомобіль
і не отримував(-ла) його в якості благодійної допомоги, термін
експлуатації якого на дату придбання не перевищував 10 років. Крім
того, я можу мати в користуванні протягом 10 років лише один
автомобіль, одержаний через органи праці та соціального захисту
населення, у тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету,
і коштів, передбачених у бюджеті Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України, безплатно або на пільгових умовах без права продажу,
передачі та дарування іншій особі (у тому числі за довіреністю).
Після закінчення встановленого терміну експлуатації
я зобов'язуюся повернути автомобіль органам праці та соціального
захисту населення в повній комплектності до отримання нового.
У разі настання черги на отримання автомобіля і відмови від його
одержання замість автомобіля я можу одержувати компенсацію
на транспортне обслуговування.
Повідомляю, що я маю (не маю) в користуванні автомобіль _____ _________________________________________________________________

(модифікація)
_________________________________________________________________,

(серія, номер, дата отримання технічного паспорта)
одержаний безплатно або на пільгових умовах ______________________ _________________________________________________________________

(дата отримання, купівлі автомобіля)
через органи праці та соціального захисту населення,
у т.ч. автомобіль, отриманий як благодійна допомога.
Мені повідомлено, що мої персональні дані будуть внесені
до централізованого банку даних з проблем інвалідності з метою
забезпечення автомобілем.
"___" ____________ 20 р. _____________________

(підпис інваліда)
Заява _______________________________________________________

(прізвище та ініціали заявника)
про отримання автомобіля зареєстрована " " ____________ 20__ р.
в _______________________________________________ управлінні праці
та соціального захисту населення у журналі реєстрації обліку
під N ____________________ та видано направлення на МСЕК
______________________________

(підпис уповноваженої особи)
__________________________________________________________________
Розписка
Заява _______________________________________________________

(прізвище та ініціали заявника)
про отримання автомобіля зареєстрована " " ____________ 20 р.
в _______________________________________________ управлінні праці
та соціального захисту населення у журналі реєстрації обліку
під N ____________________ та видано направлення на МСЕК
______________________________

(підпис уповноваженої особи)
Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів О.Полякова

Додаток 2

до наказу Мінпраці

18.12.2006 N 482

(у редакції наказу

Міністерства соціальної

політики України

02.12.2011 N 494)

ЗАЯВА

від кого ___________________________________________________,
проживаю (зареєстрований) за адресою: ____________________________
Прошу забезпечити мене _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
згідно з висновком МСЕК (ЛКК) та на підставі індивідуальної
програми реабілітації.
Мені роз'яснено, що відповідно до Порядку забезпечення
окремих категорій населення технічними та іншими засобами
реабілітації і формування державного замовлення, переліку таких
засобів через органи праці та соціального захисту населення,
я забезпечуюсь технічними та іншими засобами реабілітації без
права продажу, дарування і передачі іншим особам. Після закінчення
терміну експлуатації технічних та інших засобів реабілітації (крім
протезних виробів) я можу користуватися цим засобом до одержання
нового.
Я попереджений, що повинен повернути технічний та інший засіб
реабілітації (крім протезних виробів) для отримання нового.
Мені повідомлено, що мої персональні дані будуть внесені
до централізованого банку даних з проблем інвалідності з метою
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.
Документи, що додаються до заяви, передбачені постановою
Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 N 1652 "Про затвердження
Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними
та іншими засобами реабілітації і формування відповідного
державного замовлення, переліку таких засобів"
------------------------------------------------------------------ Заяву та документи на __________ аркушах прийнято | "___" ____________ 20__ р. та зареєстровано під N _____________.| | Додатково для розгляду заяви необхідно додати | до "___" ____________ 20__ р. такі документи: | ________________________________________________________________| | ________________________ "Ознайомився" _________________________| (прізвище та підпис (підпис заявника, | відповідальної особи) законного представника) | ----------------------------------------------------------------| -------------------------(лінія відрізу)------------------------| ----------------------------------------------------------------| Заяву та документи на __________ аркушах прийнято | "___" ____________ 20__ р. та зареєстровано під N _____________.| | Додатково для розгляду заяви необхідно додати | до "___" ____________ 20__ р. такі документи: | ________________________________________________________________| | ________________________ "Ознайомився" _________________________| (прізвище та підпис (підпис заявника, | відповідальної особи) законного представника) | -----------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів О.Полякова
{ Додаток 3 скасовано на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики N 438 ( z1337-12 ) від 16.07.2012 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: