open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

культури і мистецтв України

05.10.2000 N 492
ПОГОДЖЕНО

Міністерством праці

та соціальної політики

України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик

професій працівників
ВИПУСК 86

Реклама та реставраційні роботи

Розділ "Реставраційні роботи"
ВСТУП
Розділ "Реставраційні роботи" випуску 86 Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП)
розроблений з урахуванням змін і доповнень до змісту
характеристик, які виникли під впливом впровадження досягнень
науки, техніки, технології, організації виробництва і праці. У
випуску враховані нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних
характеристик і одночасно збережено наступність, традиції
застосування й особливості їх побудови.
До цього розділу включені професії працівників, які є
специфічними для даного виду реставраційних робіт. Внесені
відповідні доповнення та зміни до змісту окремих кваліфікаційних
характеристик.
Дані кваліфікаційні характеристики визначають види
консерваційних і реставраційних робіт на пам'ятках
музейно-художньої цінності, які художник-реставратор має право
виконувати самостійно згідно з наданою йому кваліфікаційною
категорією з даної спеціальності, а також рівень його знань у
галузі.
Цими характеристиками зобов'язані керуватися реставраційні
ради, керівники реставраційних робіт спеціалізованих
реставраційних, музейних установ України під час визначення
виконавців робіт, Комісія з атестації реставраторів Міністерства
культури і мистецтв України при встановленні кваліфікаційних
категорій.
Порядок застосування характеристик, присвоєння та підвищення
кваліфікаційних категорій, внесення змін та доповнень до випуску
наведено в "Загальних положеннях" Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників ( v0024203-98 ), які подані у
випуску 1 ДКХП.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КЕРІВНИКИ
1. ЗАВІДУВАЧ МАЙСТЕРНІ РЕСТАВРАЦІЙНОЇ
Завдання та обов'язки. На основі нормативних документів і
рішень науково-реставраційної ради керує реставраційними роботами
в музеї. Здійснює регулярний огляд музейного фонду, виявляє
експонати, що потребують реставрації. Вивчає матеріали і
технологію створення експоната, причини пошкоджень або порушень
первісного його вигляду і визначає способи їх усунення. Забезпечує
збереження та консервацію в первісному вигляді пошкоджених
пам'яток, зберігаючи їх історичне значення. Планує роботу
реставраційної майстерні, розробляє графік черговості проведення
реставраційних робіт. Забезпечує укладання заявок на матеріали і
обладнання з розрахунками й обґрунтуванням їх потреби. Розробляє і
впроваджує заходи щодо удосконалення технології і реставраційних
робіт, організації робочих місць, підвищення продуктивності праці,
зниження трудомісткості, економії матеріалів. Організує засідання
реставраційної ради. Є членом закупівельної комісії. Бере участь у
комплектуванні виставки з експонатів музею, обстежує їх до та
після виставки, контролює кріплення та демонтаж експонатів
експозицій. Укладає списки матеріалів та інструментів, необхідних
для роботи. Проводить стажування реставраторів, забезпечує
підвищення професійного рівня співробітників, висуває їх на
одержання наступних кваліфікаційних категорій. Контролює
дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку,
правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури;
рішення, розпорядження, накази та інші керівні матеріали з питань
реставраційної роботи; технологію виготовлення музейних
експонатів, їх фізичні і фізико-хімічні якості; досягнення
вітчизняної і світової науки в галузі реставрації; основи
лабораторних досліджень; принципи фотофіксації об'єктів, що
реставруються; інструкції щодо зберігання та застосування отруйних
речовин; методи проведення реставраційних робіт; обладнання і
матеріали, що застосовуються у реставраційній роботі; правила і
норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного
захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку,
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта
відповідного напрямку підготовки (спеціаліст або бакалавр).
Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж реставраційної
роботи: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5
років.
ПРОФЕСІОНАЛИ
1. ХУДОЖНИК-РЕСТАВРАТОР
Завдання та обов'язки. Виконує нескладні, середньої
складності, значної та особливо значної складності реставраційні
та консерваційні роботи на творах високої художньої та історичної
цінності, а також на унікальних творах мистецтва відповідно до
завдань і методики, розробленої та затвердженої реставраційною
радою. Розробляє методику проведення реставраційних робіт, добирає
матеріали для їх проведення, забезпечує досконале документування
процесу реставраційних робіт, складає описи ушкоджень об'єкту,
результатів його дослідження, методів і матеріалів, що
застосовуються в процесі реставраційних робіт, а також
фотографування до початку робіт, в процесі та після закінчення
реставрації. Визначає види руйнувань, складає, проводить детальний
огляд та складає опис стану схоронності об'єкту, що реставрується,
виявляє його первісний вигляд, визначає історію змін, установлює
на підставі результатів хімічних, фізичних та біологічних
досліджень причини та характер пошкоджень. У процесі реставрації
творів живопису здійснює укріплення основи, грунту та фарбової
поверхні, а також видалення пізніших нашарувань, що приховують або
перекручують авторський живопис. Готує спеціальні реставраційні
клеї, мастики, суміші тощо. Інструктує фотографів щодо
документальної фотофіксації окремих процесів реставраційних робіт.
Проводить обстеження музейних фондів та експозицій. Консультує
зберігачів фондів щодо норм і правил зберігання експонатів. Керує
роботою стажерів, надає допомогу науковим співробітникам, які
вивчають експонати, що підлягають реставрації.
Повинен знати: техніку та технологію, стилістичні особливості
пам'яток, матеріалів та способів їх використання для ведення
реставраційних робіт з урахуванням особливостей експонатів;
основні методи реставрації монументального, станкового, темперного
та олійного живопису, графіки, декоративного та ужиткового
мистецтва, скульптури; принципи датування та атрибуції; результати
старіння матеріалів, що застосовуються в реставрації; причини, що
спричиняють руйнування експонатів; основні види лабораторних
досліджень в процесі виявлення причин та характеру руйнувань.
Кваліфікаційні вимоги.
Художник-реставратор вищої категорії:
Повна або базова вища художня освіта за спеціальністю
художник-реставратор (магістр, спеціаліст або бакалавр).
Підвищення кваліфікації. Стаж реставраційної роботи за професією:
для магістра, спеціаліста - не менше 8 років, бакалавра - не менше
10 років.
Повна або базова художня, мистецтвознавча або технічна,
пов'язана з технологією реставраційного процесу, вища освіта
(магістр, спеціаліст або бакалавр). Підвищення кваліфікації. Стаж
реставраційної роботи за професією: для магістра, спеціаліста - не
менше 10 років, бакалавра - не менше 12 років.
Повна або базова, крім художньої, мистецтвознавчої або
технічної, пов'язаної з технологією реставраційного процесу, вища
освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж реставраційної роботи: для магістра,
спеціаліста - не менше 12 років, бакалавра, молодшого спеціаліста
- не менше 15 років.
Художник-реставратор I категорії:
Повна або базова вища художня освіта за спеціальністю
художник-реставратор (магістр, спеціаліст або бакалавр).
Підвищення кваліфікації. Стаж реставраційної роботи за професією:
для магістра, спеціаліста - не менше 4 років, бакалавра - не менше
6 років.
Повна або базова художня, мистецтвознавча або технічна,
пов'язана з технологією реставраційного процесу вища освіта
(магістр, спеціаліст або бакалавр). Підвищення кваліфікації. Стаж
реставраційної роботи за професією: для магістра, спеціаліста - не
менше 6 років, бакалавра - не менше 8 років.
Повна або базова, крім художньої, мистецтвознавчої або
технічної, пов'язаної з технологією реставраційного процесу, вища
освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст).
Підвищення кваліфікації. Стаж реставраційної роботи: для магістра,
спеціаліста - не менше 8 років, бакалавра, молодшого спеціаліста -
не менше 10 років.
Художник-реставратор II категорії:
Повна або базова вища художня освіта за спеціальністю
художник-реставратор (магістр, спеціаліст або бакалавр). Для
магістра, спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра -
підвищення кваліфікації та стаж реставраційної роботи за професією
- не менше 3 років.
Повна або базова художня, мистецтвознавча або технічна,
пов'язана з технологією реставраційного процесу, вища освіта
(магістр, спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст).
Підвищення кваліфікації. Стаж реставраційної роботи за професією:
для магістра, спеціаліста - не менше 4 років, бакалавра, молодшого
спеціаліста - не менше 5 років.
Повна або базова, крім художньої, мистецтвознавчої або
технічної, пов'язаної з технологією реставраційного процесу, вища
освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст).
Підвищення кваліфікації. Стаж реставраційної роботи: для магістра,
спеціаліста - не менше 5 років, бакалавра, молодшого спеціаліста -
не менше 6 років.
Художник-реставратор III категорії:
Повна або базова вища художня освіта за спеціальністю
художник-реставратор (магістр, спеціаліст або бакалавр). Для
магістра, спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра -
підвищення кваліфікації та стаж реставраційної роботи за професією
не менше 2 років.
Повна або базова художня, мистецтвознавча або технічна,
пов'язана з технологією реставраційного процесу, вища освіта
(магістр, спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст).
Підвищення кваліфікації. Стаж реставраційної роботи за професією:
для магістра, спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра, молодшого
спеціаліста - не менше 3 років.
Повна або базова, крім художньої, мистецтвознавчої або
технічної, пов'язаної з технологією реставраційного процесу, вища
освіта (магістр, спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст).
Підвищення кваліфікації. Стаж реставраційної роботи: для магістра,
спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра, молодшого спеціаліста -
не менше 4 років.
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
Художник-реставратор графічних творів. Виконує
консерваційно-реставраційні роботи на різцевих гравюрах, офортах,
гравюрах на дереві (ксилографії), ліногравюрах, літографіях,
естампах та реставрує акварелі, гуаші, малюнки, виконані
графітним, італійським, срібним олівцем, сангіною, тушшю,
вугіллям, соусом, чорнилами, і твори, виконані на китайському
рисовому папері; знепилює. Проводить механічну обробку,
дезінфекцію у дезкамері, також дезінфікує твори, закріплені раніше
глютиновими клеями. Перевіряє стійкість барвників і чорнил та
підбирає відповідно до цього реактиви для хімічної обробки.
Закріплює акварелі, гуаші, вугілля та інші малюнки клейовими та
спиртовими фіксаторами. Виконує роздублювання із застосуванням
теплих і холодних ванн, пари і компресів. Скріплює розриви.
Відновлює втрачені частини основи твору. Виконує тонування і
монтаж. Консервує і реставрує пастелі на різних основах: на
спеціальному папері, картоні, ґрунтовому полотні, пергаменті,
замші, живопис східних шкіл на шовку і папері, гуаші, графічні
твори, що потребують попереднього розроблення методики
реставрації, узагальнення досвіду. Відновлює у необхідних випадках
втрати на графічних творах за аналогіями та архівним матеріалом:
фотовідбитками, детальними описами, репродукціями.
Художник-реставратор документальних пам'яток. Виконує
консерваційно-реставраційні роботи надрукованих багатотиражних
виданнях, документах, журналах, газетах, унікальних примірниках,
інкунабулах, рукописах, а також на виданнях та рукописах на
пергаменті і мініатюрах з будь-якими пошкодженнями. Робить
знепилення видань, підшивки, знімає матеріали попередньої
реставрації. Проводить дезінфекцію та дезінсекцію. Визначає
кислотність паперу і нейтралізує її. Реставрує методом доливання
паперової маси. Вклеює аркуші, з'єднуючи розриви, доповнює
втрачені частини аркушів поза текстом. Закріплює поля аркушів
папером, підбирає їх за порядком номерів та скріплює в спинці
книги. Поновлює втрачені частини на текстовій частині аркуша та
з'єднує розриви за текстом. Підрізає і пресує матеріали. Закріплює
тексти і фарби. Виводить барвники (чорнильні плями, підкреслення).
Роз'єднує склеєні аркуші (ганчір'яні, крейдовані та інші види
паперу). Реставрує і дублює матеріали з одностороннім текстом
(суперобкладинки, карти, плакати). Консервує старі аркуші.
Дотримується вимог, що висуваються до якості реставраційних робіт
та реставраційних матеріалів.
Художник-реставратор кам'яної та гіпсової
архітектурно-декоративної скульптури в пам'ятках архітектури.
Виконує консерваційно-реставраційні роботи із закріпленням
деструктованих поверхневих шарів і видалення поверхневих
забруднень і пізніших нашарувань, монтує і склеює композиції з
гіпсу та інших твердих матеріалів. Виконує роботи з дезінфекції,
видаляє плісняву та водорості. Шліфує та полірує тверді породи
каменю. Виконує формувальні роботи і виготовляє арматуру для
моделей та форм. Складає схеми-картограми стану круглої скульптури
і ліпного декору. Виконує ліпні роботи з глини або пластиліну
(кругла скульптура, рельєфи в натуральну величину). Поновлює
втрачені фрагменти творів будь-якої складності за затвердженими
зразками. Документує проведені пробні реставраційні роботи.
Виконує контурні та світлотіньові малюнки реставрованого об'єкта в
масштабі та в натуральну величину, використовуючи фотографії,
малюнки, інші матеріали для аналогій. Реставрує скульптурні
композиції, втрачені фрагментарно. На підставі наукових досліджень
відтворює складні рельєфні скульптурні елементи інтер'єру. Володіє
всіма видами обробки каменю, гіпсу, дерева та інших матеріалів.
Художник-реставратор кам'яної та гіпсової скульптури. Виконує
консерваційно-реставраційні роботи на всіх видах скульптурного і
виробного каменю, а також у кераміці, гіпсових і воскових
мініатюрах, археологічної і давньої скульптури, смальти, мозаїки,
археологічної слабовипаленої глини, ганчу, мастики, стуку і
штучних мас. Реставрує пам'ятки в перехідному і м'якому матеріалах
(невипаленій глині, пластиліні, воску), позолочений камінь,
кераміку, холодне розфарбування по глині і гіпсу тощо. Очищає
скульптуру з різних кам'яних матеріалів (бісквіту, теракоти, а
також сатинованого гіпсу) від поверхневих забруднень. Проводить
антисептування скульптури. Склеює і монтує нескладні за формою
фрагменти, доповнює та мастикує втрати і відколи на камені,
кераміці, гіпсі. Виконує всі види формувальних робіт з
використанням пластилінових, гіпсових, силіконових форм.
Гідрофобізує скульптуру кремній органічними сполуками. Проводить
гаряче і холодне воскування. Обробляє монтажну арматуру
антикорозійними матеріалами. Визначає види руйнувань. Складає опис
стану збереженості кам'яної та гіпсової скульптури. Знімає стійкі
забруднення та офарбовані плями, набіли і забруднення із світлого
та нетонованого гіпсу, звільняє камінь і гіпс від пізніх
забруднень, записів і замальовок, які важко усуваються. Левкасить,
закріплює і патинує гіпс. Розшиває старі склеювання і видаляє
іржаві штирі і скоби, потемнілі клеї і мастики; склеює складні за
конфігурацією фрагменти структури. Виготовляє робочу модель
доповнення за точними об'ємними аналогіями. Знімає гіпсові та
силіконові форми і виготовляє зліпки із штучних дороблюваних мас,
які імітують структурні і декоративні особливості оригіналу.
Нарощує і обробляє прості доповнення і мастикування методом
"прямого моделювання". Ліпить в м'якому матеріалі з переведенням у
модель. Формує з дороблювальної маси, що імітує природний
матеріал, скульптури або витесує їх з природного каменю за
моделлю. Знесолює камінь, розм'якшує і видаляє забарвлені коркові
утворення. Проводить структурне закріплення матеріалу скульптури
та відновлює його декоративні властивості.
Художник-реставратор книжкових оправ. Виконує
консерваційно-реставраційні роботи на всіх бібліотечних і архівних
матеріалах, унікальних екземплярах та на сучасних друкованих
багатотиражних виданнях. Робить знепилення видань, розплітає
книги. Знімає матеріали попередньої реставрації. Проводить
дезінфекцію і дезінсекцію. Підбирає аркуші за порядком номерів.
Скріплює блок різними методами. Прикріплює оправу до блока
книги. Замінює втрачену спинку та зміцнює стару спинку. Замінює
втрачену кришку та старе покриття, відновлює втрачені їхні
частини. Зміцнює кути і облямівки кришки. Пом'якшує і консервує
шкіру оправ. Реставрує всі види оправ XIX-XX століття та
старовинні оправи з будь-якими пошкодженнями, в тому числі
унікальні оправи із шкіри, оксамиту, шовку, оздоблених металом,
дорогоцінним камінням тощо. Дотримується вимог, що висуваються до
якості реставраційних робіт та реставраційних матеріалів.
Апробовує та впроваджує в реставраційну практику нові матеріали.
Художник-реставратор меблів та етнографічних пам'яток з
дерева. Виконує консерваційно-реставраційні роботи меблів на
пам'ятках, що мають позолоту, живопис, інкрустацію (метал,
перламутр, кістка, черепаха), інтарсію. Реставрує пам'ятки, що
мають позолоту, живопис, інкрустацію (метал, перламутр, кістка,
черепаха), інтарсію, та археологічні матеріали з сухого дерева.
Закріплює зруйновану деревину просочуванням. Проводить дезінсекцію
пам'яток, уражених деревоточцем. Виконує демонтаж пам'яток, що
реставруються, із зачищенням місць з'єднань, складає і склеює
елементи. Видаляє поверхневі забруднення, шари оздоблювального
лаку, палітри, виконує очистку прямих і криволінійних поверхонь,
відбілювання, фарбування і травлення. Заповнює вибоїни, наскрізні
тріщини, глибокі вм'ятини. Усуває здуття фанерування ("чижі") і
відлущень фанерування на криволінійних поверхнях та доповнень його
втрати. Вирівнює і закріплює основу та поверхневі шари зруйнованих
пам'яток. Усуває ушкодження, заподіяні деревоточцем. Доповнює за
малюнком втрати кольорового набору (маркетрі), фанерує складний
набір (маркетр) на рівних і криволінійних поверхнях. Укладає і
закріплює відшарований складний набір (без його зняття) шляхом
теплової регенерації пересохлого клею і пресування. Вклеює
елементи з перламутру, черепахи, металу та інших матеріалів.
Відтворює гранований малюнок на фрагментах, що реставруються (за
аналогією). Полірує шелаковою політурою за 1 класом покриття.
Виконує перетяжку та оббиття м'яких меблів. Підбирає та складає
кольорові мастики, протрави, консервуючі просочування і покриття.
Закріплює археологічне дерево. Підбирає матеріали за текстурою і
кольором для поновлення кольорового набору в техніці інтарсії та
маркетрі. Виконує науково обґрунтовану реконструкцію втрачених
фрагментів на основі аналогій і архівних матеріалів (описи,
малюнки, гравюри, фотографії).
Художник-реставратор монументального живопису (фрескового,
темперного, клейового, олійного, мозаїки та ін.) в пам'ятках
архітектури. Виконує консерваційно-реставраційні роботи
монументального живопису в пам'ятках архітектури. Визначає стан
ґрунту і зв'язок його з поверхнею кладки об'єкта. Робить обміри
композицій, фрагментів та їх графічну фіксацію (у масштабі) на
розгортках архітектурних елементів. Знімає поверхневі забруднення.
Проводить дезінфекцію живопису (мозаїчного шару). Доповнює втрати
тиньку. Готує вапняні розчини, шпаклює, готує і наносить бортові
обмазки. Складає схеми-картограми стану живопису і мозаїки.
Закріплює відшарований від основи ґрунт ін'єктуванням розчину або
встановленням клямерів. Зміцнює фарбовий шар (мозаїчний набір)
незалежно від стану руйнування. Встановлює контрольні маяки на
тріщинах тиньку та кладки. Вилучає пухкі висоли з поверхні міцного
живописного шару. Розробляє методики консервації і реставрації.
Підбирає гаму кольорів, палітру мозаїчного набору для проведення
відновлювальних робіт. Підбирає аналоги для реконструкції
втрачених частин живопису. Робить картон, ескіз і виконує
реконструкцію в натурі (для окремих категорій пам'яток).
Художник-реставратор поліхромної дерев'яної скульптури та
декоративного різьблення. Виконує консерваційно-реставраційні
роботи поліхромної дерев'яної скульптури та декоративного
різьблення. Проводить дезінфекцію та дезінсекцію творів. Проводить
заповнення невеликих щілин, відколів, отворів і механічно зміцнює
дерев'яну основу пам'ятки. Доповнює втрати левкасу (ґрунту) і
фарбового шару. Виконує всі види профілактичних і консерваційних
робіт на дерев'яній поліхромній скульптурі та декоративному
різьбленні. Закріплює дерев'яну основу пам'ятки, левкас (грунт) і
фарбовий шар (всі види руйнувань), а також левкас з позолотою
(срібленням) всіх видів. Знімає стійкі забруднення, потемнілу
оліфу і прописи на творах, проводить пошарове видалення пізніх
нашарувань (поновлювальних левкасів, записів, позолоти тощо).
Виконує всі види робіт з демонтажу, монтування і склеювання
збережених фрагментів пам'яток з використанням додаткових
елементів кріплення. Зашпаровує тріщини і відколи (всіх видів)
дерев'яної основи, використовуючи мастики та інші матеріали.
Доповнює втрачені фрагменти пам'ятки, що забезпечують його
механічну міцність у матеріалах оригіналу, виконує всі види робіт
із закріпленням ґрунту (левкасу), фарбового шару, позолоти
(сріблення); підводить реставраційний ґрунт (левкас) і тонує його,
наносить захисне покриття. Реставрує авторське різьблення на
мініатюрі з дерева. Виконує роботи з складного доповнення втрат
різьблення, розпису та золочення.
Художник-реставратор позолоти. Виконує
консерваційно-реставраційні роботи на творах із позолоти. Промиває
позолоту, що не має пошкоджень поверхні, на предметах із дерева,
гіпсу, каменю і металу. Зашпаровує дрібні тріщини і відколи
основи. Знімає з раніше реставрованої позолоти доробки, виконані з
інших матеріалів (сухозлітка, бронза, олійна фарба). Наносить
шпаклівки, левкас, лаки; золотить і сріблить "на мордан". Готує
поверхню предметів з дерева, гіпсу, каменю і металу для
відновлення втрачених бронзи і сухозлітки. Бронзує і покриває
сухозліткою. Готує поверхні предметів для відновлення втраченої
позолоти. Золотить "на гольдфарбу". Тонує позолоту, виконану "на
мордан" і "на гольдфарбу". Готує матовий розчин і покриває ним
позолоту. Доповнює рельєфну позолоту з нанесенням на левкас
простого малюнка методом прорізування. Поновлює втрати рельєфу або
окремих фрагментів творів з використанням природних та синтетичних
матеріалів. Закріплює дуже зруйнований левкас і позолоту всіх
видів. Розкриває позолоту з-під фарби, набілів тощо. Золотить на
пісок, крупи, тюль для відновлення втраченої фактури позолоти.
Працює над предметами, неоднорідними за матеріалом (у поєднанні з
кісткою, тканиною, фарбою). Готує полімент і золотить "на
полімент" з поліруванням поверхні. Розчищає і закріплює позолоту
на археологічних предметах. Поновлює втрачену позолоту всіх видів.
Виконує золочення з поєднанням матової і полірованої поверхонь.
Готує розчинене золото і золотить ним. Проводить реконструкцію
золочених поверхонь складних творів з великими втратами на основі
аналогій і з урахуванням стилістичних особливостей.
Художник-реставратор станкового олійного живопису. Виконує
консерваційно-реставраційні роботи станкового олійного живопису.
Знімає поверхневі забруднення. Проводить дезінфекцію та
дезінсекцію живопису. Виконує профілактичне заклеювання живопису.
Зміцнює зв'язок фарбового шару та ґрунту з основами із
різноманітних матеріалів і полотна, дерева, картону, паперу, в
тому числі у складних випадках (на металі, склі, камені, пухких
грунтах). Склеює краї розривів та приєднує окрайки методом
"устик". Укладає підняті краї кракелюрів. Виконує усунення
деформації полотна, доповнення живопису. Дублює та передубльовує
картини. Пошарово усуває всі види неавторських фарбових нашарувань
тощо, важкорозчинних нашарувань. Виконує регенерацію, витончення
та вирівнювання лакового шару. Відтворює втрачений живопис у
різних випадках з документуванням малюнка на основі аналогій та
архівних матеріалів.
Художник-реставратор станкового темперного живопису. Виконує
консерваційно-реставраційні роботи станкового темперного живопису.
Виконує дезінфекцію живопису, враженого плісенними грибами, та
дезінсекцію дерев'яної основи, враженої деревоточцем. Виконує
зміцнення зв'язку фарбового шару та ґрунту, левкасу з паволокою,
товстого левкасу без паволоки з основою. Вкладає здіймання (із
зламами левкасу та фарбового шару з осипаннями) та добирає за
малюнком розсипані фрагменти. Усуває старі профілактичні заклейки
із цупкого паперу або газети, зроблені на жовтку, білку,
столярному клеї тощо. Зміцнює деревину. Очищає від поверхневого
забруднення живопис та позолоту без захисного шару. Усуває
потемнілу оліфу або лак та неавторські фарбові нашарування.
Доповнює фрагменти втраченого левкасу та відновлює форму рельєфу.
Тонує реставраційний левкас, покриває захисним шаром. Виконує
розшарування. Виконує розшарування неавторських записів та
перенесення їх на нову основу. Робить копії-реконструкції в
техніці оригіналу. Доповнює фрагменти втраченого живопису з
відновленням елементів малюнка. Розробляє проекти реставрації
творів з фрагментів, що збереглися. Виконує копії-реконструкції на
окремих дошках у техніці оригіналу.
Художник-реставратор творів з кераміки та скла. Виконує
консерваційно-реставраційні роботи на творах з фарфору, опаку,
кам'яної маси, фаянсу, майоліки та інших видів пористої кераміки з
міцним полив'яним покриттям; в тому числі обробляє доробки,
шліфує, полірує, доповнює втрати всіх видів кераміки, безбарвного
скла, мозаїки, вітражів (за винятком археологічних експонатів з
нестійким розписом). Розшиває експонати з видаленням старих
реставраційних доробок, клеїв, записів. Промиває і видаляє стійкі
забруднення, коркові нашарування, реставраційні записи тощо.
Зачищає і тонує шви. Виготовляє різні форми з гіпсу, пластиліну і
воску. Закріплює ґрунт у мозаїках, а також монтує смальту і
кольорове каміння. Монтує вітражі. Склеює фрагменти кераміки і
скла, знімає та виготовляє форми з музейних аналогічних експонатів
будь-якої складності (кераміка, скло). Відновлює значні втрати на
скульптурі з кераміки, виконує різні фрагменти (частини) при
реставрації нефарбованого бісквіту, тонкого фарфору. Готує
поверхню під золочення; золотить і сріблить "на мордан" всіма
способами. Тонує з повним відтворенням розпису, з урахуванням
художніх особливостей експоната. Виконує поливи або розписи на
керамічних експонатах. Імітує різнобарвне скло, смальти. Тонує
позолоту та відновлює розписи найтонших візерунків. Демонтує і
монтує експонати з кріпленням будь-якої складності, знімає
іризацію, продукти корозії з археологічного і нового музейного
скла, а також з глазурі кераміки та консервує їх поверхню.
Виводить солі, закріплює ґрунт, зміцнює черепки, слабкий фарбовий
шар. Склеює і кріпить на штифтах, каркасах фрагменти будь-якої
складності. Знімає і виготовляє форми з унікальних експонатів.
Тонує з відновленням малюнка та імітує будь-які покриття. На
підставі наукових досліджень доповнює втрачені складні деталі.
Художник-реставратор творів з кістки та рогу. Виконує
консерваційно-реставраційні роботи на експонатах з інкрустацією з
кістки, рогу, черепахи, перламутру, дерева, металу. Вилучає у
різних випадках старі реставраційні доробки, мастиковки і склейки.
Виконує дезінфекцію глибинних уражень кістки, рогу, черепахи,
перламутру. Виводить стійкі забруднення, плями, старі грубі
доробки і записи з експонатів із нестійкими барвниками, викликані
пліснявою, барвниками, продуктами корозії та доповнює втрати в
них, а також на підкладках під ажурне різьблення з паперу і
тканин. Відбілює кістку, тонує кістку, ріг, черепаху, перламутр,
позолоту, сріблення. Демонтує і монтує твори з кістки, рогу,
черепахи, перламутру, що мають металеві, кістяні, рогові та інші
кріплення. Підбирає, склеює і монтує твори на штифтах, гвинтах,
цвяхах. Зашпаровує різні втрати на будь-яких місцях скульптур і
рельєфних зображеннях. Зміцнює дерев'яну основу. Розпилює, шліфує
кістяні заготовки. Користується інструментом і обладнанням, які
застосовуються при реставрації творів з кістки, рогу, черепахи,
перламутру. Відновлює малюнок олійного, акварельного, темперного
живопису (віяла), гравіювання; зміцнює монохромну кістку, ріг, що
розшаровується, черепаху, перламутр; усуває деформації рогу,
кістки, черепахи, дерев'яних конструкцій; виконує фрагменти
(частини) з імітуючих матеріалів; імітує ріг, тонує в масі;
поповнює складний розпис на кістці, розі, перламутрі (віяла).
Золотить та сріблить кістку, ріг, перламутр. Реставрує
археологічні експонати, ювелірні твори з кістки, рогу, перламутру
та твори східного походження, які прикрашені інкрустацією з
різноманітних матеріалів: кістки, рогу, черепахи, перламутру,
металу, дерева, м'яких порід каменю тощо. Доповнює втрачені
фрагменти з кістки, рогу, черепахи, перламутру та імітуючих
матеріалів за аналогією.
Художник-реставратор творів з металу. Виконує
консерваційно-реставраційні роботи на пам'ятках з чорних металів,
міді та її сплавів, свинцю, олова, та дорогоцінних металів високої
історично-художньої цінності, в тому числі оздоблених різними
матеріалами. Реставрує експонати з високою якістю оздоблення
поверхні: поліруванням, патиною, інкрустацією, воронуванням,
неметалевими включеннями, в тому числі археологічні експонати
оздоблені шкірою, кісткою, чорним деревом тощо. Проводить промивку
пошарову, електролітичну та електрохімічну очистку. Обробляє
археологічний метал хімічними реактивами не порушуючи благородної
патини. Застосовує інгібітори корозії. Виправляє нескладну
деформацію, монтує вироби за допомогою склеювання. Мастикує
незначні розриви та втрати. Виконує найпростіші види тонувань.
Обробляє експонати перед консервацією, проводить консервацію
різноманітними покриттями. Обробляє і стабілізує осередки активної
корозії на новому та археологічному металі. Усуває деформацію;
підводить дублюючу основу. Знімає форми при виготовленні доробок
для доповнення втрат та здійснення реконструкцій з різних
зліпкових матеріалів. Доповнює втрати в матеріалі оригіналу, в
тому числі інших матеріалів. Наносить хімічним методом на поверхню
металу штучні захисні покриття, декоративні та захисні гальванічні
покриття. Надійно захищає поверхню металу від дії агресивного
середовища. Застосовує гальванопластику та інші методи
виготовлення фрагментів (частин), що реставруються і копій.
Виготовляє копії І фрагменти в техніці оригіналу. Виконує
обґрунтовані графічні реконструкції, а також натурні реконструкції
творів в матеріалі оригіналу. Проводить і бере участь у проведенні
складних оптико-фізичних, біологічних та фізико-хімічних методів
досліджень складних творів мистецтва.
Художник-реставратор творів з тканини. Виконує
консервацІйно-реставраційні роботи творів з тканини. Проводить
загальне і часткове чищення тканин, золотого і литого шитва,
прикрас, серед них і тканин із сильно текучими барвниками, водним
і безводним методами. Виконує дезінфекцію та дезінсекцію всіх
видів тканин, що мають сліди комах-шкідників. Розкриває тканини і
шитво від будь-яких пізніх нашарувань, серед них і від записів
олійними, темперними, клейовими та іншими фарбами. Усуває складні
деформації. Обробляє зруйновані археологічні тканини, робить
комбіноване дублювання клеєм та голкою фрагментарної тканини,
мережива будь-якого візерунку, одягу. Закріплює та поновлює всі
види шитва перлами, золотою та срібною ниткою, шовком, вовною на
ділянках складних комбінацій. Фарбує дубльовані тканини природними
барвниками після протравлення у будь-які тони. Реконструює
пошкоджені твори і втрачені візерунки на основі аналогій (архівних
матеріалів, фотографій, детальних описів, стильових особливостей,
лабораторних аналізів волокон і барвників тощо). Робить польову
консервацію археологічних тканин. Доповнює за аналогією малюнки
народних вишивок, простого мережива і прикрас. Складає програми,
визначає завдання.
Художник-реставратор творів з шкіри. Виконує
консерваційно-реставраційні роботи творів з художньої шкіри, в
тому числі археологічної з малопошкодженим розписом або з
монохромним розписом, які виконані нестійкими барвниками і з
утраченим апретом. Виконує дезінфекцію та дезінсекцію шкіряних
виробів і консервацію сумішами з антисептичною дією виробів з
монохромної шкіри. Жирує шкіру з урахуванням художніх особливостей
творів. Готує шкіру для доробок: кроїть, чинить, фарбує, наносить
малюнок, тонує, покриває апретом. Робить профілактичні заклеювання
живописного шару. Демонтує і монтує твори із шкіри. Виводить
плями, стійкі забруднення, старі реставраційні записи з
поліхромним розписом, що лежать на незачищеному розписі, що має
пошкодження, пізніші нашарування з виробів, покритих нестійким
барвником, просолених клейковими та іншими зміцнювальними
сумішами. Обробляє вироби для усування підвищеної крихкості шкіри.
Зміцнює вироби із шкіри з крихким сітчастим шаром. Усуває
деформації. Виконує склеювання всіх видів. Поновлює тиснення і
живопис на фрагментах (частинах), що реставруються. Заміщує на
підставі наукових досліджень втрачений розпис. Золотить і сріблить
шкіру з подальшим тонуванням. Відновлює втрачений апрет. Відновлює
частково втрачене тиснення. З урахуванням наукових досліджень
здійснює в матеріалі реконструкцію дуже пошкоджених і поруйнованих
творів і значних втрат.
Художник-реставратор фрагментів монументально-декоративного
мистецтва музейного зберігання. Виконує
консерваційно-реставраційні роботи фрагментів
монументально-декоративного мистецтва музейного зберігання.
Проводить дезінфекцію фарбової поверхні, видаляє з живопису
нашарування і поверхневі забруднення. Робить мастикування та
бортове укріплення втрат ґрунту і фарбового шару (мозаїчного
набору). Знімає з живописної поверхні профілактичні заклейки.
Виготовляє штучні основи для монтування фрагментів і монтує на цю
основу невеликі фрагменти. Проводить поділ великих фрагментів на
більш дрібні (з використанням природних тріщин і втрат). Знімає
фрагменти розписів (мозаїки) зі стін, тинькарської основи або
виймає їх з археологічних завалів, а також відшаровує від
оригіналу пізні живописні шари. Проводить консерваційну обробку
зворотного боку фрагментів, розписів і мозаїк або внутрішніх
порожнин фрагментів об'ємного декору. Вилучає з фарбової поверхні
фрагментів розписів надлишки полімерного клею методом відгонки.
Підбирає композиції для мастикування втрат ґрунту, тинькарського
шару і мозаїчного набору. Монтує великі фрагменти розписів і
мозаїки на штучну основу. Виводить (за необхідністю) водорозчинні
солі з фрагментів. Вивчає і систематизує дані про дрібні фрагменти
живопису, мозаїки, скульптури та вводить їх в єдину композицію.
Складає схеми та готує кальки, проекти фрагментів (частин), що
реставруються. Монтує зняті фрагменти розписів на стіні з
використанням різних матеріалів і методів. Монтує фрагменти
розписів і скульптури з використанням штучних матеріалів, що
спінюються. Виконує лінійні промальовування і живописні копії в
матеріалі оригіналу або близькому йому за технікою.
"Довідник кваліфікаційних
характеристик професій
працівників. Випуск 86
"Реклама та реставраційні
роботи".
Краматорськ, 2001 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: