open
Про систему
Нечинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

29.12.2017  № 1611

Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 12, статей 15, 151 Закону України «Про електроенергетику» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», ураховуючи лист ДП «Енергоринок» від 15 листопада 2017 року № 01/26-13575, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. ДП «Енергоринок» щоденно із суми коштів, що надходять на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, за виключенням коштів, що надійшли відповідно до постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України від 27 січня 2006 року № 123, від 03 вересня 2008 року № 1052, постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 28 грудня 2011 року № 119, від 14 березня 2012 року № 235, та постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 вересня 2016 року № 1669:

1.1. Здійснювати перерахування коштів на поточний рахунок ДП «Енергоринок» у сумі 240 000,0 грн (з ПДВ), а також перерахування в окремі банківські дні сум коштів, які необхідні для відшкодування витрат ДП «Енергоринок» у межах кошторису, та суму коштів, яка необхідна для розрахунків за куповану електричну енергію в ПАТ «Интер РАО», ДВО «Белэнерго», відповідно до умов договорів.

1.2. Решту коштів, нарахованих наростаючим підсумком з першого дня платежу (перший банківський день розрахункового місяця), що надійшли на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, за винятком сум, нарахованих відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 цієї постанови, розподіляти:

1) у перший банківський день між виробниками електроенергії (крім теплоелектроцентралей, виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, ПАТ «Укргазвидобування», енергопостачальників, що здійснюють продаж закупленої відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 року № 1188-р «Про тимчасові заходи щодо збалансування ринку електричної енергії України» (далі - розпорядження № 1188-р) електричної енергії оптовому постачальнику електричної енергії, виробників електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території, визначених центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 2015 року № 263 «Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження» (далі - постанова № 263)), НЕК «Укренерго» пропорційно до прогнозованого обсягу товарної продукції розрахункового місяця;

2) у наступні банківські дні розрахункового місяця між виробниками електроенергії, НЕК «Укренерго», енергопостачальниками, що здійснюють продаж закупленої відповідно до розпорядження № 1188-р електричної енергії оптовому постачальнику електричної енергії (крім виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії та виробників електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території, визначених центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, відповідно до постанови № 263), пропорційно до обсягу прогнозованої товарної продукції, що підраховується таким чином: сума фактичного обсягу товарної продукції наростаючим підсумком з початку місяця та прогнозованого обсягу товарної продукції дня, що передує дню розподілу коштів.

1.3. Сума нарахування коштів учасникам розподілу коштів визначається як різниця між сумою коштів, нарахованих відповідно до підпункту 1.2 пункту 1 цієї постанови, та сумою коштів, яка була нарахована наростаючим підсумком з першого дня платежу до попереднього розрахункового дня включно.

1.4. Сума перерахування коштів відповідному учаснику розподілу коштів дорівнює сумі нарахування коштів відповідно до підпункту 1.3 пункту 1 цієї постанови, з урахуванням повернень коштів, недоотриманих учасниками розподілу коштів під час попереднього розподілу коштів унаслідок дії підпункту 1.6 пункту 1 цієї постанови.

1.5. У разі якщо сума перерахування коштів учаснику розподілу коштів відповідно до підпункту 1.4 пункту 1 цієї постанови є від’ємною величиною, то сума, яка необхідна учаснику розподілу коштів до досягнення нульового рівня перерахування коштів, пропорційно знімається з суми перерахувань іншим учасникам розподілу коштів та перераховується відповідному учаснику розподілу коштів з подальшим поверненням цих коштів іншим учасникам протягом наступних банківських днів до остаточного розрахунку.

1.6. У разі забезпечення 70 % оплати теплоелектроцентралям, ПАТ «Укргазвидобування», енергопостачальникам, що здійснюють продаж закупленої відповідно до розпорядження № 1188-р електричної енергії оптовому постачальнику електричної енергії, фактичної товарної продукції наростаючим підсумком з початку місяця до дня, що передує дню розподілу коштів, виробникам електричної енергії і НЕК «Укренерго» прогнозованої товарної продукції розрахункового місяця, надлишок коштів розподіляти між рештою виробників електричної енергії (крім теплоелектроцентралей, ПАТ «Укргазвидобування», енергопостачальників, що здійснюють продаж закупленої відповідно до розпорядження № 1188-р електричної енергії оптовому постачальнику електричної енергії, виробників електричної енергії, НЕК «Укренерго», яким забезпечено 70 % оплати, виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії та виробників електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території, визначених центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, відповідно до постанови № 263), НЕК «Укренерго» пропорційно до товарної продукції, визначеної відповідно до підпункту 2 підпункту 1.2 пункту 1.

1.7. До 15 числа (включно) розрахункового місяця:

1) здійснити остаточний розрахунок з виробниками електричної енергії (крім виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, енергопостачальників, що здійснюють продаж закупленої відповідно до розпорядження № 1188-р електричної енергії оптовому постачальнику електричної енергії, виробників електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території, визначених центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, відповідно до постанови № 263), НЕК «Укренерго» відповідно до їх фактичної товарної продукції попереднього розрахункового періоду, забезпечивши їм рівний відсоток оплати товарної продукції попереднього розрахункового періоду з урахуванням коштів, що перераховували згідно з окремими рішеннями Уряду, постановами НКРЕ та НКРЕКП, за електричну енергію відповідного розрахункового періоду;

2) здійснити остаточний розрахунок з виробниками електричної енергії з альтернативних джерел енергії, енергопостачальниками, що здійснюють продаж закупленої відповідно до розпорядження № 1188-р електричної енергії оптовому постачальнику електричної енергії, виробниками електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території та здійснюють продаж різниці перетоків електричної енергії з неконтрольованої території на контрольовану територію, визначених центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, відповідно до постанови № 263, забезпечивши їм 100 % оплату фактичної товарної продукції попереднього розрахункового періоду з урахуванням авансових платежів;

3) решту коштів розподілити відповідно до підпунктів 1.1 - 1.6 пункту 1 цієї постанови.

1.8. Суми коштів, що належать до перерахування енергогенеруючим компаніям, визначені відповідно до підпунктів 1.3 - 1.7 пункту 1 цієї постанови, оптовий постачальник електричної енергії щоденно перераховує на поточні рахунки та поточні рахунки із спеціальним режимом використання енергогенеруючих компаній відповідно до нормативу перерахування коштів, визначеного в додатку.

1.9. ДП «Енергоринок» кожного останнього банківського дня місяця (крім виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії) та кожного останнього банківського дня розрахункового періоду (до 15 числа (включно) розрахункового місяця) здійснювати перерахування коштів виробникам електричної енергії (крім виробників електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території, визначених центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 2015 року № 263) та НЕК «Укренерго» до забезпечення їм рівного відсотка оплати товарної продукції, з коштів, які надходитимуть на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії (за винятком коштів, що перераховані згідно з окремими рішеннями Уряду та постановами НКРЕ, НКРЕКП).

Суми коштів, що належать до перерахування енергогенеруючим компаніям, оптовий постачальник електричної енергії перераховує на поточні рахунки та поточні рахунки із спеціальним режимом використання енергогенеруючих компаній відповідно до нормативу перерахування коштів, визначеного в додатку.

1.10. Суму коштів, необхідних для реєстрації податкових зобов’язань в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом звітного періоду та сплати податкового зобов’язання з податку на додану вартість до державного бюджету за підсумками звітного періоду, перераховувати на поточний рахунок ДП «Енергоринок» із коштів, які надійшли на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії з подальшим спрямуванням на електронний рахунок, відкритий у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, у строки, визначені Податковим кодексом України. Податкове зобов’язання з акцизного податку, що підлягає сплаті до державного бюджету за підсумками звітного періоду, та податкове зобов’язання з податку на додану вартість, що підлягає сплаті до державного бюджету до/або на день надання митної декларації при митному оформленні електричної енергії, що імпортується, перераховувати на поточний рахунок ДП «Енергоринок» із коштів, які надійшли на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії з подальшим спрямуванням до державного бюджету, у строки, визначені Податковим кодексом України.

2. Дія пункту 1 цієї постанови не поширюється на виробників електричної енергії (ТОВ «КРАЙМІА СОЛАР 4», ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі відокремленого підрозділу «Донузлавська ВЕС», ПАТ «ОУЛ СОЛАР», ТОВ «АЛЬФА СОЛАР», ТОВ «БЕТА СОЛАР», ТОВ «КРАЙМІА СОЛАР 2», ТОВ «ОМАО СОЛАР», ТОВ «СГС ПЛЮС», ПАТ «КРИМТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», ТОВ «КРАЙМІА СОЛАР 5», ТОВ «ЗЕТА СОЛАР», ДП «ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ «ВОДЕНЕРГОРЕМНАЛАДКА», ТОВ «КРАЙМІА СОЛАР 1», ТОВ «ДЕЛЬТА СОЛАР», ТОВ «ГАММА СОЛАР», ТОВ «ВІТРЯНИЙ ПАРК КЕРЧЕНСЬКИЙ», Установа «28 управління начальника робіт», ДП «КРИМСЬКІ ГЕНЕРУЮЧІ СИСТЕМИ», ТОВ «ОРІОЛ СОЛАР», ТОВ «КРАЙМІА СОЛАР 3», ТОВ «ОСПРІЙ СОЛАР», ТОВ «ОУЗІЛ СОЛАР»), що здійснюють ліцензійну діяльність на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь та щодо яких ДП «Енергоринок» на період дії обставин непереборної сили, підтверджених Торгово-промисловою палатою України листами від 28 березня 2014 року № 729/05-4, № 730/05-4, № 731/05-4, № 732/05-4, № 733/05-4, № 734/05-4, № 735/05-4, № 736/05-4, № 737/05-4, № 738/05-4, № 739/05-4, № 740/05-4, № 741/05-4, № 742/05-4, № 743/05-4, № 744/05-4, № 745/05-4, № 746/05-4, № 747/05-4, № 748/05-4, № 749/05-4, № 750/05-4, зупинено виконання зобов’язань за двосторонніми договорами купівлі-продажу електричної енергії.

3. Постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 грудня 2015 року № 3247 «Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії» (із змінами) визнати такою, що втратила чинність.

4. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2018 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
29.12.2017 № 1611

НОРМАТИВ
перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання окремої енергогенеруючої компанії, відкритий в уповноваженому банку на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 № 670-р

№ з/п

Виробники електричної енергії

Nгп

1

ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ»

0,00 %

2

ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ»

0,00 %

3

ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ»

0,00 %

4

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

0,00 %

5

ПАТ «Київенерго»

0,00 %

6

ЛМКП «Львівтеплоенерго»

0,00 %

7

ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»

4,24 %

8

ПАТ «Одеська ТЕЦ»

5,92 %

9

ПАТ «Полтаваобленерго» (Кременчуцька ТЕЦ)

0,00 %

10

ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»

2,96 %

11

ТОВ фірма «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ)

0,00 %

12

ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА»

0,00 %

13

ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» (Шосткинська ТЕЦ)

0,00 %

14

ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5»

36,60 %

15

КП «Харківські теплові мережі» філія «ТЕЦ-3»

24,41 %

16

ПрАТ «Херсонська ТЕЦ»

6,37 %

17

КП «Теплоенергетик»

4,22 %

18

ПАТ ДТЕК «Дніпроенерго»

0,00 %

19

ПАТ «Донбансенерго»

0,00 %

20

ПАТ ДТЕК «Західенерго»

0,00 %

21

ТОВ ДТЕК «Східенерго»

0,00 %

22

ПАТ «Центренерго»

0,00 %

Начальник Управління
енергоринкуЮ. Власенко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: