open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
25.12.2008 N 1529

Про затвердження Алгоритму розподілу

коштів, що надходять на поточні рахунки

із спеціальним режимом використання

газопостачальних підприємств, та визнання

деяких постанов НКРЕ такими,

що втратили чинність
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної

комісії регулювання електроенергетики

N 2003 ( v2003227-10 ) від 30.12.2010 }

Відповідно до Указу Президента України від 14.03.1995 року
N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності
Національної комісії з питань регулювання електроенергетики
України" та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 26.03.2008 N 247 ( 247-2008-п ) "Про вдосконалення
порядку розрахунків за спожитий природний газ населенням та
установами і організаціями, які фінансуються з державного і
місцевих бюджетів" Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Алгоритм розподілу коштів, що надходять на
поточні рахунки із спеціальним режимом використання
газопостачальних підприємств (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови НКРЕ від
12.07.2000 року N 759 ( v0759227-00 ) "Про затвердження Алгоритму
розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки зі спеціальним
режимом використання газопостачальних підприємств" та від
30.09.2005 N 860 ( v0860227-05 ) "Про внесення змін до постанови
НКРЕ від 12.07.2000 N 759".
Голова Комісії В.Кальченко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр палива
та енергетики України Ю.В.Продан
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

25.12.2008 N 1529

(у редакції постанови НКРЕ

30.12.2010 N 2003)

( v2003227-10 )
АЛГОРИТМ

розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки

зі спеціальним режимом використання

газопостачальних підприємств

1. Загальні положення
1.1. Цей Алгоритм розподілу коштів, що надходять на поточні
рахунки зі спеціальним режимом використання газопостачальних
підприємств (далі - Алгоритм), установлює порядок розподілу та
перерахування відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний
банк України" та публічним акціонерним товариством "Державний
експортно-імпортний банк України" (далі - уповноважений банк)
коштів з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання
газопостачального підприємства за використаний усіма категоріями
споживачів природний газ відповідно до затверджених Національною
комісією регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ)
нормативів перерахування коштів на поточні рахунки
газотранспортних, газорозподільних, газопостачальних підприємств
та на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання
підприємств, що здійснюють продаж природного газу газопостачальним
підприємствам, а також механізм розрахунку газопостачальними
підприємствами нормативів перерахування коштів.
1.2. Положення цього Алгоритму не включає питання, пов'язані
з усуненням заборгованості споживачів за спожитий природний газ та
остаточного розрахунку газопостачальних підприємств із власником
природного газу/газотранспортними організаціями відповідно до умов
укладених договорів.
1.3. У цьому Алгоритмі терміни вживаються в такому значенні: власник природного газу - юридична особа (підприємство)
незалежно від форми власності і підпорядкування, якій належить
природний газ на правах власності та яка здійснює продаж
природного газу гарантованим постачальникам з метою реалізації
природного газу для потреб споживачів; гарантований постачальник (далі - газопостачальне
підприємство) - суб'єкт господарювання, який здійснює постачання
природного газу за регульованим тарифом на підставі відповідної
ліцензії безпосередньо споживачам згідно з укладеними договорами; газотранспортне підприємство - суб'єкт господарювання, який
здійснює транспортування природного газу магістральними
трубопроводами та його зберігання з використанням об'єктів
газотранспортної системи, які перебувають у його власності чи
користуванні; газорозподільне підприємство - суб'єкт господарювання, який
здійснює діяльність з розподілу природного газу шляхом його
транспортування розподільними трубопроводами, які перебувають у
його власності чи користуванні; споживачі природного газу (споживачі) - фізичні та/або
юридичні особи, які отримують природний газ відповідно до договору
з газопостачальним підприємством; уповноважений банк - відкрите акціонерне товариство
"Державний ощадний банк України" або публічне акціонерне
товариство "Державний експортно-імпортний банк України", у якому
газопостачальними підприємствами та їх структурними підрозділами,
власниками природного газу, відкрито поточні рахунки зі
спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що
надходять від споживачів за використаний природний газ; розрахунковий період - місяць, на який НКРЕ затверджуються
нормативи перерахування коштів. Звітним періодом є календарний місяць.
2. Порядок відкриття поточних рахунків

зі спеціальним режимом використання

для зарахування коштів, що надходять

за спожитий природний газ
2.1. Газопостачальні підприємства та їх структурні підрозділи
відкривають в уповноваженому банку: поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від
населення та юридичних осіб, яким природний газ відпускається за
роздрібними цінами, диференційованими залежно від річних обсягів
споживання, які затверджені НКРЕ для населення (далі - юридичні
особи); поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від
установ і організацій, які фінансуються з державного і місцевих
бюджетів, крім обсягів природного газу, що використовуються як
пальне для забезпечення горіння Вічного вогню (далі - бюджетні
установи); поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від
суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому
числі блочними (модульними) котельнями, установлених на дахові та
прибудованих (у разі використання природного газу для виробництва
та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання
та за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та
бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) (далі - ТКЕ); поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від
промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання, у тому
числі від релігійних організацій виключно в межах обсягів, що
використовуються для виробничо-комерційної діяльності.
2.2. Власники природного газу відкривають в уповноваженому
банку: поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять виключно з поточного рахунка зі
спеціальним режимом використання газопостачального підприємства
для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від
населення та юридичних осіб; поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять виключно з поточного рахунка зі
спеціальним режимом використання газопостачального підприємства
для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від
бюджетних установ; поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять виключно з поточного рахунка зі
спеціальним режимом використання газопостачального підприємства
для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ
від ТКЕ; поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять виключно з поточного рахунка зі
спеціальним режимом використання газопостачального підприємства
для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від
промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання.
2.3. Відкриття газопостачальними підприємствами та їх
структурними підрозділами, власниками природного газу у відкритому
акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України" або
публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний
банк України" поточних рахунків зі спеціальним режимом
використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий
природний газ від споживачів здійснюється в порядку, визначеному
Національним банком України. Не допускається зарахування коштів за спожитий природний газ
споживачами на інші рахунки. У разі виявлення факту зарахування коштів за спожитий
природний газ споживачами на інші рахунки, НКРЕ має право
здійснити відповідні коригування нормативів перерахування коштів
або застосувати інші заходи впливу відповідно до чинного
законодавства.
2.4. Газопостачальні підприємства та їх структурні підрозділи
обумовлюють у відповідному договорі про відкриття банківського
рахунка право банку на договірне списання (перерахування) з
поточних рахунків зі спеціальним режимом використання коштів, що
надходять за спожитий природний газ від споживачів згідно з
положеннями Алгоритму.
2.5. Перелік поточних рахунків зі спеціальним режимом
використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий
природний газ від споживачів, відкритих в установах уповноваженого
банку газопостачальними підприємствами та їх структурними
підрозділами, а також власниками природного газу, затверджується
НКРЕ та доводиться до відома Національного банку України,
газопостачальних підприємств, власників природного газу, а також
споживачів шляхом опублікування в офіційному друкованому виданні
Кабінету Міністрів України.
2.6. Газопостачальні підприємства інформують споживачів, що
розташовані на території провадження господарської діяльності,
пов'язаної з постачанням природного газу за регульованим тарифом,
про відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки зі спеціальним
режимом використання для зарахування коштів, що надходять за
спожитий природний газ від усіх категорій споживачів.
2.7. Газопостачальні підприємства та їх структурні підрозділи
укладають у двомісячний строк після затвердження НКРЕ переліку
поточних рахунків зі спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від
усіх категорій споживачів, відкритих в установах уповноваженого
банку газопостачальними підприємствами та їх структурними
підрозділами, нові договори (додаткові угоди) з споживачами із
зазначенням відповідного поточного рахунка зі спеціальним режимом
використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий
природний газ виключно на такий рахунок.
3. Порядок розподілу та перерахування коштів,

що надійшли на поточний рахунок

зі спеціальним режимом використання

газопостачального підприємства, та механізм

розрахунку газопостачальним підприємством

нормативу перерахування коштів
3.1. Усі споживачі оплачують вартість спожитого ними
природного газу шляхом перерахування коштів на поточні рахунки зі
спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що
надходять за спожитий природний газ, відкриті в установах
уповноваженого банку газопостачальними підприємствами та їх
структурними підрозділами.
3.2. У разі, коли в платіжному дорученні/касовому документі
реквізити рахунка одержувача коштів за природний газ не
відповідають реквізитам поточного рахунка зі спеціальним режимом
використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий
природний газ від споживачів, відкритого газопостачальним
підприємством або його структурним підрозділом, уповноважений банк
повертає такий документ без виконання визначених у ньому вимог з
відповідним повідомленням споживача.
3.3. Установи уповноваженого банку здійснюють згідно з
умовами договору про відкриття банківського рахунка перерахування
в повному обсязі коштів за спожитий природний газ з поточних
рахунків зі спеціальним режимом використання, відкритих
структурними підрозділами газопостачальних підприємств, на
поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, відкритий
газопостачальним підприємством, двічі на день, а саме: до 10 години - перераховується залишок коштів на початок
операційного дня; до 17 години - перераховуються усі кошти, що надійшли
протягом операційного дня на поточні рахунки зі спеціальним
режимом використання, відкриті структурними підрозділами
газопостачальних підприємств.
3.4. Установи уповноваженого банку згідно з умовами договору
про відкриття банківського рахунка до 12 години операційного дня
здійснюють: розподіл коштів, що надійшли за попередній день від
структурних підрозділів газопостачальних підприємств, споживачів
відповідно до затверджених НКРЕ нормативів перерахування коштів; перерахування коштів, розподілених згідно з нормативами їх
перерахування, на поточні рахунки газотранспортних,
газорозподільних, газопостачальних підприємств та поточні рахунки
зі спеціальним режимом використання власників природного газу.
3.5. Усі газопостачальні підприємства розраховують нормативи
перерахування коштів, що надійшли на поточний рахунок зі
спеціальним режимом використання для зарахування коштів за
спожитий природний газ, за формами, наведеними в додатках 1-8 до
цього Алгоритму. При розрахунках нормативів перерахування коштів усі ціни,
тарифи та надбавки обраховуються з урахуванням податку на додану
вартість.
3.6. Розраховані газопостачальним підприємством нормативи
перерахування коштів щомісячно подаються до п'ятого числа місяця,
що передує розрахунковому періоду, до НКРЕ для затвердження.
3.7. При розрахунку нормативів перерахування коштів
застосовуються планові обсяги постачання природного газу по кожній
категорії споживачів на відповідний розрахунковий період
відповідно до умов укладених договорів із власниками природного
газу та газотранспортним підприємством, а у випадку використання
газопостачальними підприємствами промислових трубопроводів
газовидобувних підприємств - згідно з умовами укладених договорів
із відповідними газовидобувними підприємствами.
3.8. Газопостачальні підприємства зобов'язані укласти
відповідні договори з власниками природного газу,
газотранспортними підприємствами, а у випадку використання
газопостачальними підприємствами промислових трубопроводів
газовидобувних підприємств - з газовидобувними підприємствами та
надати НКРЕ копії вищезазначених договорів, завірених печаткою
газопостачального підприємства. Копії договорів з власниками природного газу,
газотранспортними підприємствами, а у випадку використання
газопостачальними підприємствами промислових трубопроводів
газовидобувних підприємств - з газовидобувними підприємствами по
категорії "населення" мають бути надані до НКРЕ до 15 грудня
поточного року.
3.9. При визначенні у договорах тільки планових квартальних
обсягів постачання природного газу відповідній категорії
споживачів газопостачальне підприємство в межах планових
квартальних обсягів постачання природного газу самостійно визначає
помісячний обсяг природного газу, про що обов'язково письмово
повідомляє НКРЕ. При визначенні планових обсягів постачання природного газу
населенню за наявності газових лічильників ураховується відсоток
(коефіцієнт), який визначається, виходячи із фактичного приросту
обсягів споживання населенням природного газу за наявності газових
лічильників за останні два роки. У разі неукладення газопостачальними підприємствами договорів
на купівлю-продаж природного газу з ресурсів імпортованого
природного газу НАК "Нафтогаз України" у грудні місяці поточного
року на наступний рік, при розрахунку нормативів перерахування
коштів у грудні місяці поточного року на січень місяць наступного
року, як виключення, за планові обсяги постачання природного газу
відповідним категоріям споживачів приймаються загальні фактичні
обсяги постачання природного газу цим споживачам у січні місяці
поточного року.
3.10. Газопостачальні підприємства зобов'язані до 15 січня
поточного року надати до НКРЕ інформацію про фактичні обсяги
споживання природного газу населенням за наявності газових
лічильників та за їх відсутності (без урахування
притоків/відтоків) у січні - грудні минулого року з помісячною
розбивкою по категоріях диференціації цін, завірену печаткою
газопостачального підприємства та печаткою ДК "Газ України"
НАК "Нафтогаз України" або ДАТ "Чорноморнафтогаз", а також
інформацію про фактичні обсяги споживання природного газу окремо
по інших категоріях споживачів у січні - грудні минулого року з
помісячною розбивкою, завірену власником природного газу.
3.11. НКРЕ розглядає подані газопостачальним підприємством
нормативи перерахування коштів та приймає рішення щодо їх
затвердження. Затверджені нормативи перерахування коштів доводяться НКРЕ до
відома уповноваженого банку не пізніше ніж за п'ять робочих днів
до початку розрахункового періоду.
3.12. У разі неподання в установлений термін газопостачальним
підприємством до НКРЕ розрахованих нормативів перерахування коштів
або подання їх з порушенням вимог цього Алгоритму, розраховані
газопостачальним підприємством нормативи перерахування коштів не
затверджуються. У такому випадку в установі уповноваженого банку акумулюються
всі кошти, що надійшли за спожитий природний газ, на відповідних
поточних рахунках зі спеціальним режимом використання, відкритих
газопостачальними підприємствами, до отримання нормативу
перерахування коштів, затвердженого НКРЕ.
3.13. Залишок коштів, який утворився станом на 1 число
кожного місяця на поточних рахунках зі спеціальним режимом
використання газопостачальних підприємств, розподіляється та
перераховується установами уповноваженого банку відповідно до
затверджених нормативів перерахування коштів, які діяли в
попередньому місяці.
3.14. Газопостачальні підприємства зобов'язані надавати до
НКРЕ до 20 числа місяця, наступного за звітним, завірену
уповноваженим банком в установленому порядку інформацію про рух
грошових коштів на поточних рахунках зі спеціальним режимом
використання газопостачального підприємства за звітний період. 3.15. Газопостачальні підприємства при постачанні природного
газу населенню та юридичним особам здійснюють розрахунок нормативу
перерахування коштів для зарахування коштів на: 3.15.1. Поточний рахунок газопостачального підприємства в
частині оплати за надані послуги з постачання природного газу за
регульованим тарифом та його транспортування розподільними
трубопроводами за формулою:
(Т + Т - Т ) х V + Ц

т/р п втв н
Н = ------------------------------------------------ х 100%, гн + Ц (V + V ) + Ц (V + V ) +

л1 л1 лю1 н1 н1 ню1
+ Ц (V + V ) + Ц (V + V ) +

л2 л2 лю2 н2 н2 ню2
+ Ц (V + V ) + Ц (V + V ) +

л3 л3 лю3 н3 н3 ню3
+ Ц (V + V ) + Ц (V + V )

л4 л4 лю4 н4 н4 ню4
де: Н - норматив перерахування коштів з поточного рахунка зі гн пеціальним режимом використання газопостачального підприємства на
поточний рахунок газорозподільного та газопостачального
підприємства з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до
ціни на природний газ відповідно до вимог законодавства, у
відсотках; Т - тариф на послуги з транспортування природного газу т/р озподільними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 куб.м;

Т - тариф на послуги з постачання природного газу, п атверджений НКРЕ, грн/1000 куб.м;

Т - компенсація вартості нормованих витрат та втрат втв риродного газу з урахуванням власних потреб відповідно до діючих
методик, грн/1000 куб.м (у разі відсутності заборгованості
газопостачального підприємства перед ДК "Газ України" за
договорами на постачання природного газу для забезпечення
виробничо-технологічних витрат, нормованих втрат та власних потреб
за 2008-2009 роки та за січень - квітень 2010 року Т приймається

втв івним нулю);

Ц - роздрібна ціна на природний газ, який використовується л1 аселенням за наявності газових лічильників та за умови, якщо
обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 куб.м на рік,
грн/1000 куб.м; Ц - роздрібна ціна на природний газ, який використовується н1 аселенням за відсутності газових лічильників та за умови, якщо
обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 куб.м на рік,
грн/1000 куб.м; Ц - роздрібна ціна на природний газ, який використовується л2 аселенням за наявності газових лічильників та за умови, якщо
обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 куб.м на рік,
грн/1000 куб.м; Ц - роздрібна ціна на природний газ, який використовується н2 аселенням за відсутності газових лічильників та за умови, якщо
обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 куб.м на рік,
грн/1000 куб.м; Ц - роздрібна ціна на природний газ, який використовується л3 аселенням за наявності газових лічильників та за умови, якщо
обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 куб.м на рік,
грн/1000 куб.м; Ц - роздрібна ціна на природний газ, який використовується н3 аселенням за відсутності газових лічильників та за умови, якщо
обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 куб.м на рік,
грн/1000 куб.м; Ц - роздрібна ціна на природний газ, який використовується л4 аселенням за наявності газових лічильників та за умови, якщо
обсяг споживання природного газу перевищує 12000 куб.м на рік,
грн/1000 куб.м; Ц - роздрібна ціна на природний газ, який використовується н4 аселенням за відсутності газових лічильників та за умови, якщо
обсяг споживання природного газу перевищує 12000 куб.м на рік,
грн/1000 куб.м; V - загальний плановий обсяг постачання природного газу
населенню та юридичним особам на відповідний розрахунковий період,
відповідно до укладених договорів, тис.куб.м; V - плановий обсяг постачання природного газу населенню на л1 ідповідний розрахунковий період, який використовується населенням
за наявності газових лічильників та за умови, якщо обсяг
споживання природного газу не перевищує 2500 куб.м на рік,
тис.куб.м; V - плановий обсяг постачання природного газу населенню на н1 ідповідний розрахунковий період, який використовується населенням
за відсутності газових лічильників та за умови, якщо обсяг
споживання природного газу не перевищує 2500 куб.м на рік,
тис.куб.м; V - плановий обсяг постачання природного газу населенню на л2 ідповідний розрахунковий період, який використовується населенням
за наявності газових лічильників та за умови, якщо обсяг
споживання природного газу не перевищує 6000 куб.м на рік,
тис.куб.м; V - плановий обсяг постачання природного газу населенню на н2 ідповідний розрахунковий період, який використовується населенням
за відсутності газових лічильників та за умови, якщо обсяг
споживання природного газу не перевищує 6000 куб.м на рік,
тис.куб.м; V - плановий обсяг постачання природного газу населенню на л3 ідповідний розрахунковий період, який використовується населенням
за наявності газових лічильників та за умови, якщо обсяг
споживання природного газу не перевищує 12000 куб.м на рік,
тис.куб.м; V - плановий обсяг постачання природного газу населенню на н3 ідповідний розрахунковий період, який використовується населенням
за відсутності газових лічильників та за умови, якщо обсяг
споживання природного газу не перевищує 12000 куб.м на рік,
тис.куб.м; V - плановий обсяг постачання природного газу населенню на л4 ідповідний розрахунковий період, який використовується населенням
за наявності газових лічильників та за умови, якщо обсяг
споживання природного газу перевищує 12000 куб.м на рік,
тис.куб.м; V - плановий обсяг постачання природного газу населенню на н4 ідповідний розрахунковий період, який використовується населенням
за відсутності газових лічильників та за умови, якщо обсяг
споживання природного газу перевищує 12000 куб.м на рік,
тис.куб.м; V - плановий обсяг постачання природного газу юридичним лю1 собам на відповідний розрахунковий період, який використовується
юридичними особами за наявності газових лічильників та за умови,
якщо обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 куб.м на
рік, тис.куб.м; V - плановий обсяг постачання природного газу юридичним ню1 собам на відповідний розрахунковий період, який використовується
юридичними особами за відсутності газових лічильників та за умови,
якщо обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 куб.м на
рік, тис.куб.м; V - плановий обсяг постачання природного газу юридичним лю2 собам на відповідний розрахунковий період, який використовується
юридичними особами за наявності газових лічильників та за умови,
якщо обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 куб.м на
рік, тис.куб.м; V - плановий обсяг постачання природного газу юридичним ню2 собам на відповідний розрахунковий період, який використовується
юридичними особами за відсутності газових лічильників та за умови,
якщо обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 куб.м на
рік, тис.куб.м; V - плановий обсяг постачання природного газу юридичним лю3 собам на відповідний розрахунковий період, який використовується
юридичними особами за наявності газових лічильників та за умови,
якщо обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 куб.м на
рік, тис.куб.м; V - плановий обсяг постачання природного газу юридичним ню3 собам на відповідний розрахунковий період, який використовується
юридичними особами за відсутності газових лічильників та за умови,
якщо обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 куб.м на
рік, тис.куб.м; V - плановий обсяг постачання природного газу юридичним лю4 собам на відповідний розрахунковий період, який використовується
юридичними особами за наявності газових лічильників та за умови,
якщо обсяг споживання природного газу перевищує 12000 куб.м на
рік, тис.куб.м; V - плановий обсяг постачання природного газу юридичним ню4 собам на відповідний розрахунковий період, який використовується
юридичними особами за відсутності газових лічильників та за умови,
якщо обсяг споживання природного газу перевищує 12000 куб.м на
рік, тис.куб.м; Ц - сума збору у вигляді цільової надбавки до ціни на н риродний газ, що відпускається населенню та юридичним особам за
наявності газових лічильників та за їх відсутності, обрахована
відповідно до вимог законодавства та, грн/1000 куб.м. Сума збору у вигляді цільової надбавки до ціни на природний
газ, що відпускається населенню та юридичним особам за наявності
газових лічильників та за їх відсутності, визначається за
формулою:
Ц = Ц V + Ц V + Ц V + Ц V + Ц V + Ц V +
н нл1 л1 нн1 н1 нл2 л2 нн2 н2 нл3 л3 нн3 н3
+ Ц V + Ц V + Ц V + Ц V + Ц V +

нл4 л4 нн4 н4 нлю1 лю1 нню1 ню1 нлю2 лю2
+ Ц V + + Ц V + Ц V + Ц V + Ц V ,

нню2 ню2 нлю3 лю3 нню3 ню3 нлю4 лю4 нню4 ню4
де: Ц - сума збору у вигляді цільової надбавки до ціни на нл1 риродний газ, який використовується населенням за наявності
газових лічильників та за умови, якщо обсяг споживання природного
газу не перевищує 2500 куб.м на рік, без урахування тарифів на
послуги з постачання, транспортування природного газу
магістральними та розподільними трубопроводами, грн/1000 куб.м; Ц - сума збору у вигляді цільової надбавки до ціни на нн1 риродний газ, який використовується населенням за відсутності
газових лічильників та за умови, якщо обсяг споживання природного
газу не перевищує 2500 куб.м на рік, без урахування тарифів на
послуги з постачання, транспортування природного газу
магістральними та розподільними трубопроводами, грн/1000 куб.м; Ц - сума збору у вигляді цільової надбавки до ціни на нл2 риродний газ, який використовується населенням за наявності
газових лічильників та за умови, якщо обсяг споживання природного
газу не перевищує 6000 куб.м на рік, без урахування тарифів на
послуги з постачання, транспортування природного газу
магістральними та розподільними трубопроводами, грн/1000 куб.м; Ц - сума збору у вигляді цільової надбавки до ціни на нн2 риродний газ, який використовується населенням за відсутності
газових лічильників та за умови, якщо обсяг споживання природного
газу не перевищує 6000 куб.м на рік, без урахування тарифів на
послуги з постачання, транспортування природного газу
магістральними та розподільними трубопроводами, грн/1000 куб.м; Ц - сума збору у вигляді цільової надбавки до ціни на нл3 риродний газ, який використовується населенням за наявності
газових лічильників та за умови, якщо обсяг споживання природного
газу не перевищує 12000 куб.м на рік, без урахування тарифів на
послуги з постачання, транспортування природного газу
магістральними та розподільними трубопроводами, грн/1000 куб.м; Ц - сума збору у вигляді цільової надбавки до ціни на нн3 риродний газ, який використовується населенням за відсутності
газових лічильників та за умови, якщо обсяг споживання природного
газу не перевищує 12000 куб.м на рік, без урахування тарифів на
послуги з постачання, транспортування природного газу
магістральними та розподільними трубопроводами, грн/1000 куб.м; Ц - сума збору у вигляді цільової надбавки до ціни на нл4 риродний газ, який використовується населенням за наявності
газових лічильників та за умови, якщо обсяг споживання природного
газу не перевищує 12000 куб.м на рік, без урахування тарифів на
послуги з постачання, транспортування природного газу
магістральними та розподільними трубопроводами, грн/1000 куб.м; Ц - сума збору у вигляді цільової надбавки до ціни на нн4 риродний газ, який використовується населенням за відсутності
газових лічильників та за умови, якщо обсяг споживання природного
газу перевищує 12000 куб.м на рік без урахування тарифів на
послуги з постачання, транспортування природного газу
магістральними та розподільними трубопроводами, грн/1000 куб.м; Ц - сума збору у вигляді цільової надбавки до ціни на нлю1 риродний газ, який використовується юридичними особами за
наявності газових лічильників та за умови, якщо обсяг споживання
природного газу не перевищує 2500 куб.м на рік, без урахування
тарифів на послуги з постачання, транспортування природного газу
магістральними та розподільними трубопроводами, грн/1000 куб.м; Ц - сума збору у вигляді цільової надбавки до ціни на нню1 риродний газ, який використовується юридичними особами за
відсутності газових лічильників та за умови, якщо обсяг споживання
природного газу не перевищує 2500 куб.м на рік, без урахування
тарифів на послуги з постачання, транспортування природного газу
магістральними та розподільними трубопроводами, грн/1000 куб.м; Ц - сума збору у вигляді цільової надбавки до ціни на нлю2 риродний газ, який використовується юридичними особами за
наявності газових лічильників та за умови, якщо обсяг споживання
природного газу не перевищує 6000 куб.м на рік, без урахування
тарифів на послуги з постачання, транспортування природного газу
магістральними та розподільними трубопроводами, грн/1000 куб.м; Ц - сума збору у вигляді цільової надбавки до ціни на нню2 риродний газ, який використовується юридичними особами за
відсутності газових лічильників та за умови, якщо обсяг споживання
природного газу не перевищує 6000 куб.м на рік, без урахування
тарифів на послуги з постачання, транспортування природного газу
магістральними та розподільними трубопроводами, грн/1000 куб.м; Ц - сума збору у вигляді цільової надбавки до ціни на нлю3 риродний газ, який використовується юридичними особами за
наявності газових лічильників та за умови, якщо обсяг споживання
природного газу не перевищує 12000 куб.м на рік, без урахування
тарифів на послуги з постачання, транспортування природного газу
магістральними та розподільними трубопроводами, грн/1000 куб.м; Ц - сума збору у вигляді цільової надбавки до ціни на нню3 риродний газ, який використовується юридичними особами за
відсутності газових лічильників та за умови, якщо обсяг споживання
природного газу не перевищує 12000 куб.м на рік, без урахування
тарифів на послуги з постачання, транспортування природного газу
магістральними та розподільними трубопроводами, грн/1000 куб.м; Ц - сума збору у вигляді цільової надбавки до ціни на нлю4 риродний газ, який використовується юридичними особами за
наявності газових лічильників та за умови, якщо обсяг споживання
природного газу перевищує 12000 куб.м на рік, без урахування
тарифів на послуги з постачання, транспортування природного газу
магістральними та розподільними трубопроводами, грн/1000 куб.м; Ц - сума збору у вигляді цільової надбавки до ціни на нню4 риродний газ, який використовується юридичними особами за
відсутності газових лічильників та за умови, якщо обсяг споживання
природного газу перевищує 12000 куб.м на рік, без урахування
тарифів на послуги з постачання, транспортування природного газу
магістральними та розподільними трубопроводами, грн/1000 куб.м; При визначенні планових обсягів постачання природного газу
населенню на відповідний розрахунковий період за наявності газових
лічильників необхідно враховувати фактичні дані (співвідношення)
із споживання природного газу населенням за наявності газових
лічильників за ідентичний період минулого року з урахуванням
відсотка (коефіцієнта), який визначається, виходячи із фактичного
приросту обсягів споживання населенням природного газу за
наявності газових лічильників за останні два роки. Визначений
таким чином плановий обсяг постачання природного газу населенню за
наявності газових лічильників на відповідний розрахунковий період
є максимальним. Визначення коефіцієнта здійснюється за формулою:
V V

лр-1 лр-2

К = (--------- - ---------) х 100%, V V

загр-1 загр-2
де: К - фактичний приріст обсягів споживання населенням
природного газу за наявності газових лічильників за останні два
роки, у відсотках; р - рік, у якому здійснюється розрахунок нормативу
перерахування коштів, що надійшли на поточний рахунок зі
спеціальним режимом використання газопостачального підприємства; V - фактичний річний обсяг споживання природного газу лр-1 аселенням у р-1 році за наявності лічильників газу, тис.куб.м;

V - фактичний річний обсяг споживання природного газу загр-1 аселенням у р-1 році, тис.куб.м;

V - фактичний річний обсяг споживання природного газу лр-2 аселенням у р-2 році за наявності лічильників газу, тис.куб.м;

V - фактичний річний обсяг споживання природного газу загр-2 аселенням у р-2 році, тис.куб.м.

Визначення планового обсягу постачання природного газу
населенню за наявності газових лічильників на відповідний
розрахунковий період здійснюється за формулою:
V

л.іп.р-1

V = (-------------) х 100% + К) х V, л V

заг.іп.р-1
де: V - плановий обсяг постачання природного газу населенню на л ідповідний розрахунковий період за наявності лічильників газу,
тис.куб.м; V - фактичний обсяг споживання природного газу л.іп.р-1 аселенням в ідентичному періоді р-1 року за наявності лічильників
газу, тис.куб.м; V - фактичний обсяг споживання природного газу заг.іп.р-1 аселенням в ідентичному періоді р-1 року, тис.куб.м.

У випадку, коли фактичний приріст обсягів споживання
населенням природного газу за наявності газових лічильників за
останні два роки має від'ємне значення, при розрахунку нормативів
перерахування коштів необхідно враховувати фактичні дані
(співвідношення) із споживання природного газу населенням за
наявності газових лічильників за ідентичний період минулого року
без урахування відсотка (коефіцієнта). 3.15.2. Поточний рахунок газотранспортного підприємства в
частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами за формулою:
Т х V

т/м
Н = -------------------------------------------- х 100%, мн Ц (V + V ) + Ц (V + V ) +

л1 л1 лю1 н1 н1 ню1
+ Ц (V + V ) + Ц (V + V ) +

л2 л2 лю2 н2 н2 ню2
+ Ц (V + V ) + Ц (V + V ) +

л3 л3 лю3 н3 н3 ню3
+ Ц (V + V ) + Ц (V + V )

л4 л4 лю4 н4 н4 ню4
де: Н - норматив перерахування коштів з поточного рахунка зі мн пеціальним режимом використання газопостачального підприємства на
поточний рахунок газотранспортного підприємства за надані послуги
з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, у
відсотках; Т - тариф на послуги з транспортування природного газу т/м агістральними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 куб.м.

У випадку використання газопостачальними підприємствами
промислових трубопроводів газовидобувних підприємств, з якими
газопостачальним підприємством укладено відповідний договір,
газопостачальне підприємство здійснює відповідний розрахунок
нормативу перерахування коштів на поточні рахунки таких
газовидобувних підприємств, з урахуванням визначених у договорах
планових обсягів та плати за використання промислових
трубопроводів по кожному газовидобувному підприємству окремо. 3.15.3. Поточний рахунок ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз
України" у частині компенсації вартості нормованих витрат та втрат
природного газу з урахуванням власних потреб відповідно до діючих
методик за формулою:
Т х V

втв
Н = ----------------------------------------------- х 100%, втвн Ц (V + V ) + Ц (V + V ) +

л1 л1 лю1 н1 н1 ню1
+ Ц (V + V ) + Ц (V + V ) +

л2 л2 лю2 н2 н2 ню2
+ Ц (V + V ) + Ц (V + V ) +

л3 л3 лю3 н3 н3 ню3
+ Ц (V + V ) + Ц (V + V )

л4 л4 лю4 н4 н4 ню4
де: Н - норматив перерахування коштів з поточного рахунка зі втвн пеціальним режимом використання газопостачального підприємства на
поточний рахунок ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" в частині
компенсації вартості нормованих витрат та втрат природного газу з
урахуванням власних потреб відповідно до діючих методик, у
відсотках. У разі відсутності заборгованості газопостачального
підприємства перед ДК "Газ України" за договорами на постачання
природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат,
нормованих втрат та власних потреб за 2008-2009 роки та за
січень - квітень 2010 року Т приймається рівним нулю.

втв 3.15.4. Поточний рахунок зі спеціальним режимом використання
ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" або поточний рахунок зі
спеціальним режимом використання ДАТ "Чорноморнафтогаз" у частині
оплати за поставлений населенню та юридичним особам природний газ
за формулою:
Н = 100% - Н - Н - Н ,

влн гн мн втвн
де: Н - норматив перерахування коштів з поточного рахунка зі влн пеціальним режимом використання газопостачального підприємства на
поточний рахунок зі спеціальним режимом використання ДК "Газ
України" НАК "Нафтогаз України" або поточний рахунок зі
спеціальним режимом використання ДАТ "Чорноморнафтогаз" у частині
оплати за спожитий населенням та юридичними особами природний газ,
у відсотках.
3.16. Газопостачальні підприємства при постачанні природного
газу бюджетним установам здійснюють розрахунок нормативу
перерахування коштів для зарахування коштів на: 3.16.1. Поточний рахунок газопостачального підприємства в
частині оплати за надані послуги з постачання природного газу за
регульованим тарифом та його транспортування розподільними
трубопроводами за формулою:
(Т + Т - Т ) х V + (Т х V ) + Ц х (V + V )

т/р п втв 1б п 2б нб 1б 2б
Н = --------------------------------------------------------- х 100%, гб Ц х V + Ц х V

1б 1б 2б 2б
де: Н - норматив перерахування коштів з поточного рахунка зі гб пеціальним режимом використання газопостачального підприємства на
поточний рахунок газорозподільного та газопостачального
підприємства з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до
ціни на природний газ відповідно до вимог законодавства, у
відсотках; Т - тариф на послуги з транспортування природного газу т/р озподільними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 куб.м;

Т - тариф на послуги з постачання природного газу, п атверджений НКРЕ, грн/1000 куб.м;

Т - компенсація вартості нормованих витрат та втрат втв риродного газу з урахуванням власних потреб з урахуванням власних
потреб відповідно до діючих методик, грн/1000 куб.м (у разі
відсутності заборгованості газопостачального підприємства перед
ДК "Газ України" за договорами на постачання природного газу для
забезпечення виробничо-технологічних витрат, нормованих втрат та
власних потреб за 2008-2009 роки та за січень - квітень 2010 року
Т приймається рівним нулю);
втв
Ц - ціна на природний газ для бюджетних установ з рахуванням збору у вигляді цільової надбавки, тарифів на його
транспортування магістральними, розподільними трубопроводами і
постачання та витрат на його реалізацію НАК "Нафтогаз України",
грн/1000 куб.м; Ц - ціна на природний газ для бюджетних установ з рахуванням збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на
транспортування природного газу магістральними трубопроводами для
бюджетних установ, власні газопроводи яких безпосередньо
підключені до магістральних газопроводів, тарифу на постачання та
витрат на його реалізацію НАК "Нафтогаз України", грн/1000куб.м; V - плановий обсяг постачання природного газу для бюджетних станов відповідно до укладених договорів (без урахування планових
обсягів постачання природного газу для бюджетних установ, власні
газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних
газопроводів), тис.куб.м; V - плановий обсяг постачання природного газу для бюджетних станов, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до
магістральних газопроводів відповідно до укладених договорів,
тис.куб.м;
Ц - сума збору у вигляді цільової надбавки до ціни на нб риродний газ, обрахована відповідно до вимог законодавства,
грн/1000 куб.м. 3.16.2. Поточний рахунок газотранспортного підприємства в
частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами за формулою:
Т х V + Т х V

т/м 1б т/м2 2б

Н = -------------------------------- х 100%, мб Ц х V + Ц х V

1б 1б 2б 2б
де: Н - норматив перерахування коштів з поточного рахунка зі мб пеціальним режимом використання газопостачального підприємства на
поточний рахунок газотранспортного підприємства за надані послуги
з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, у
відсотках; Т - тариф на послуги з транспортування природного газу т/м агістральними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 куб.м;

Т - тариф на послуги з транспортування природного газу т/м2 агістральними трубопроводами для бюджетних установ, власні
газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних
газопроводів, затверджений НКРЕ, грн/1000 куб.м. У випадку використання газопостачальними підприємствами
промислових трубопроводів газовидобувних підприємств, з якими
газопостачальним підприємством укладено відповідний договір,
газопостачальне підприємство здійснює відповідний розрахунок
нормативу перерахування коштів на поточні рахунки таких
газовидобувних підприємств, з урахуванням визначених у договорах
планових обсягів та плати за використання промислових
трубопроводів по кожному газовидобувному підприємству окремо. 3.16.3. Поточний рахунок ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз
України" в частині компенсації вартості нормованих витрат та втрат
природного газу з урахуванням власних потреб відповідно до діючих
методик за формулою:
Т х V

втв 1б

Н = ----------------------------- х 100%, втвб Ц х V + Ц х V

1б 1б 2б 2б
де: Н - норматив перерахування коштів з поточного рахунка зі втвб пеціальним режимом використання газопостачального підприємства на
поточний рахунок ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" в частині
компенсації вартості нормованих витрат та втрат природного газу з
урахуванням власних потреб відповідно до діючих методик, у
відсотках. У разі відсутності заборгованості газопостачального
підприємства перед ДК "Газ України" за договорами на постачання
природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат,
нормованих втрат та власних потреб за 2008-2009 роки та за
січень - квітень 2010 року Т приймається рівним нулю.

втв 3.16.4. Поточний рахунок зі спеціальним режимом використання
ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" в частині оплати за
спожитий бюджетними установами природний газ за формулою:
Н = 100% - Н - Н - Н ,

влб гб мб втвб
де: Н - норматив перерахування коштів з поточного рахунку зі влб пеціальним режимом використання газопостачального підприємства на
поточний рахунок зі спеціальним режимом використання ДК "Газ
України" НАК "Нафтогаз України" в частині оплати за спожитий
бюджетними установами природний газ, у відсотках.
3.17. Газопостачальні підприємства при постачанні природного
газу ТКЕ здійснюють розрахунок нормативу перерахування коштів для
зарахування коштів на: 3.17.1. Поточний рахунок газопостачального підприємства в
частині оплати за надані послуги з постачання природного газу за
регульованим тарифом та його транспортування розподільними
трубопроводами за формулою:
(Т + Т - Т + Ц ) х V

т/р п втв нт ТКЕ

Н = --------------------------------- х 100%, гт Ц х V

ТКЕ ТКЕ
де: Н - норматив перерахування коштів з поточного рахунка зі гт пеціальним режимом використання газопостачального підприємства на
поточний рахунок газорозподільного та газопостачального
підприємства з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до
ціни на природний газ відповідно до вимог законодавства, у
відсотках; Т - тариф на послуги з транспортування природного газу т/р озподільними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 куб.м;

Т - тариф на послуги з постачання природного газу, п атверджений НКРЕ, грн/1000 куб.м;

Т - компенсація вартості нормованих витрат та втрат втв риродного газу з урахуванням власних потреб відповідно до діючих
методик, грн/1000 куб.м (у разі відсутності заборгованості
газопостачального підприємства перед ДК "Газ України" за
договорами на постачання природного газу для забезпечення
виробничо-технологічних витрат, нормованих втрат та власних потреб
за 2008-2009 роки та за січень - квітень 2010 року Т

втв
приймається рівним нулю); Ц - ціна на природний газ для ТКЕ з урахуванням збору у ТКЕ игляді цільової надбавки, тарифів на його транспортування
магістральними, розподільними трубопроводами і постачання та
витрат на його реалізацію НАК "Нафтогаз України", грн/1000 куб.м; V - плановий обсяг постачання природного газу для ТКЕ ТКЕ ідповідно до укладених договорів, тис.куб.м;

Ц - сума збору у вигляді цільової надбавки до ціни на нт риродний газ, обрахована відповідно до вимог законодавства,
грн/1000 куб.м. 3.17.2. Поточний рахунок газотранспортного підприємства в
частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами за формулою:
Т х V

т/м ТКЕ

Н = ------------------ х 100%, мт Ц х V

ТКЕ ТКЕ
де: Н - норматив перерахування коштів з поточного рахунка зі мт пеціальним режимом використання газопостачального підприємства на
поточний рахунок газотранспортного підприємства за надані послуги
з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, у
відсотках; Т - тариф на послуги з транспортування природного газу т/м агістральними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 куб.м.

У випадку використання газопостачальними підприємствами
промислових трубопроводів газовидобувних підприємств, з якими
газопостачальним підприємством укладено відповідний договір,
газопостачальне підприємство здійснює відповідний розрахунок
нормативу перерахування коштів на поточні рахунки таких
газовидобувних підприємств, з урахуванням визначених у договорах
планових обсягів та плати за використання промислових
трубопроводів по кожному газовидобувному підприємству окремо. 3.17.3. Поточний рахунок ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз
України" в частині компенсації вартості нормованих витрат та втрат
природного газу з урахуванням власних потреб відповідно до діючих
методик за формулою:
Т х V

втв ТКЕ

Н = ------------------- х 100%, втвт Ц х V

ТКЕ ТКЕ
де:
Н - норматив перерахування коштів з поточного рахунка зі втвт пеціальним режимом використання газопостачального підприємства на
поточний рахунок ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" в частині
компенсації вартості нормованих витрат та втрат природного газу з
урахуванням власних потреб відповідно до діючих методик, у
відсотках. У разі відсутності заборгованості газопостачального
підприємства перед ДК "Газ України" за договорами на постачання
природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат,
нормованих втрат та власних потреб за 2008-2009 роки та за
січень - квітень 2010 року Т приймається рівним нулю.

втв 3.17.4. Поточний рахунок зі спеціальним режимом використання
ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" в частині оплати за
спожитий ТКЕ природний газ за формулою:
Н = 100% - Н - Н - Н ,

влт гт мт втвт
де: Н - норматив перерахування коштів з поточного рахунка зі влт пеціальним режимом використання газопостачального підприємства на
поточний рахунок зі спеціальним режимом використання ДК "Газ
України" НАК "Нафтогаз України" в частині оплати за спожитий ТКЕ
природний газ, у відсотках.
3.18. Газопостачальні підприємства при постачанні природного
газу промисловим споживачам та іншим суб'єктам господарювання
здійснюють розрахунок нормативу перерахування коштів для
зарахування коштів на: 3.18.1. Поточний рахунок газопостачального підприємства в
частині оплати за надані послуги з постачання природного газу за
регульованим тарифом та його транспортування розподільними
трубопроводами за формулою:
(Т - Т ) x V + Т x V + Sі (Ц і х V і)

т/р втв т/р п пп нп п
Н = ------------------------------------------------- х 100%, гп Sі Ц і х V і

( п п )
де: S - знак суми; Н - норматив перерахування коштів з поточного рахунка зі гп пеціальним режимом використання газопостачального підприємства на
поточний рахунок газорозподільного та газопостачального
підприємства з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до
ціни на природний газ відповідно до вимог законодавства, у
відсотках; Т - тариф на послуги з транспортування природного газу т/р озподільними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 куб.м;

Т - тариф на послуги з постачання природного газу

п атверджений НКРЕ, грн/1000 куб.м;

Т - компенсація вартості нормованих витрат та втрат втв риродного газу з урахуванням власних потреб відповідно до діючих
методик, грн/1000 куб.м (у разі відсутності заборгованості
газопостачального підприємства перед ДК "Газ України" за
договорами на постачання природного газу для забезпечення
виробничо-технологічних витрат, нормованих втрат та власних потреб
за 2008-2009 роки та за січень - квітень 2010 року Т

втв
приймається рівним нулю); V - загальний плановий обсяг постачання природного газу т/р ля промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання (без
урахування планових обсягів постачання природного газу для
зазначених споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо
підключені до магістральних газопроводів) відповідно до укладених
договорів, тис.куб.м; V - загальний плановий обсяг постачання природного газу для пп ромислових споживачів та інших суб'єктів господарювання
(з урахуванням планових обсягів постачання природного газу для
зазначених споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо
підключені до магістральних газопроводів) відповідно до укладених
договорів, тис.куб.м; V - плановий обсяг постачання природного газу для п ромислових споживачів та інших суб'єктів господарювання
(з урахуванням планових обсягів постачання природного газу для
зазначених споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо
підключені до магістральних газопроводів) відповідно до укладених
договорів, тис.куб.м; і - кількість власників природного газу; Ц - роздрібна ціна на природний газ, який використовується п ля промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання, з
урахуванням збору до затвердженого тарифу на природний газ у
вигляді цільової надбавки, тарифів на його транспортування
магістральними, розподільними трубопроводами і постачання та
витрат на його реалізацію НАК "Нафтогаз України", грн/1000 куб.м; Ц - сума збору у вигляді цільової надбавки до ціни на нп риродний газ, який використовується промисловими споживачами та
іншими суб'єктами господарювання обрахована відповідно до вимог
законодавства, грн/1000 куб.м. 3.18.2. Поточний рахунок газотранспортного підприємства в
частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами за формулою:
Т x V + Т x (V - V )

т/м т/р т/м2 пп т/р

Н = ------------------------------------ х 100%, мп Sі (Ц і х V і )

п п
де: S - знак суми; Н - норматив перерахування коштів з поточного рахунка зі мп пеціальним режимом використання газопостачального підприємства на
поточний рахунок газотранспортного підприємства за надані послуги
з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, у
відсотках; Т - тариф на послуги з транспортування природного газу т/м агістральними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 куб.м;

Т - тариф на послуги з транспортування природного газу т/м2 агістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи
яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів,
затверджений НКРЕ, грн/1000 куб.м. У випадку використання газопостачальними підприємствами
промислових трубопроводів газовидобувних підприємств, з якими
газопостачальним підприємством укладено відповідний договір,
газопостачальне підприємство здійснює відповідний розрахунок
нормативу перерахування коштів на поточні рахунки таких
газовидобувних підприємств, з урахуванням визначених у договорах
планових обсягів та плати за використання промислових
трубопроводів по кожному газовидобувному підприємству окремо. 3.18.3. Поточний рахунок ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз
України" в частині компенсації вартості нормованих витрат та втрат
природного газу з урахуванням власних потреб відповідно до діючих
методик за формулою:
Т х V

втв т/р

Н = -------------------- х 100%, втвп Sі (Ц і х V і)

п п
де: S - знак суми; Н - норматив перерахування коштів з поточного рахунку зі втвп пеціальним режимом використання газопостачального підприємства на
поточний рахунок ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" в частині
компенсації вартості нормованих витрат та втрат природного газу з
урахуванням власних потреб відповідно до діючих методик, у
відсотках. У разі відсутності заборгованості газопостачального
підприємства перед ДК "Газ України" за договорами на постачання
природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат,
нормованих втрат та власних потреб за 2008-2009 роки та за
січень - квітень 2010 року Т приймається рівним нулю.

втв 3.18.4. Поточний рахунок зі спеціальним режимом використання
кожного із власників природного газу в частині оплати за спожитий
промисловими споживачами та іншими суб'єктами господарювання
природний газ за формулою:
Ні = Ц і x V і x Н /Sі (Ц і х V і),

п п влп п п
де: S - знак суми; Ні - норматив перерахування коштів з поточного рахунка зі
спеціальним режимом використання газопостачального підприємства на
поточний рахунок зі спеціальним режимом використання кожного
власника природного газу в частині оплати за спожитий промисловими
споживачами та іншими суб'єктами господарювання природний газ, у
відсотках. Н - норматив перерахування коштів з поточного рахунка зі влп пеціальним режимом використання газопостачального підприємства на
поточні рахунки зі спеціальним режимом використання власників
природного газу в частині оплати за спожитий промисловими
споживачами та іншими суб'єктами господарювання природний газ, у
відсотках, розраховується за формулою:
Н = 100% - Н - Н - Н .

влп гп мп втвп
3.19. НКРЕ застосовує коригуючий коефіцієнт до нормативу
перерахування коштів на поточний рахунок газопостачального
підприємства за умови розрахунків газопостачального підприємства
не в повному обсязі з власником природного газу та/або
газотранспортним підприємством за період з початку року до місяця,
що передував двом попереднім розрахунковим періодам включно: за договорами купівлі-продажу природного газу для потреб
категорії "населення"; за договорами купівлі-продажу природного газу для потреб
категорії "бюджетні установи"; за договорами купівлі-продажу природного газу для потреб
категорії "ТКЕ"; за договорами купівлі-продажу природного газу для потреб
категорії "промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання"; за договорами на транспортування природного газу
магістральними газопроводами для потреб категорії "населення"; за договорами на транспортування природного газу
магістральними газопроводами для потреб категорії "бюджетні
установи"; за договорами на транспортування природного газу
магістральними газопроводами для потреб категорії "ТКЕ"; за договорами на транспортування природного газу
магістральними газопроводами для потреб категорії "промислові
споживачі та інші суб'єкти господарювання".
3.20. Коригуючий коефіцієнт не застосовується до нормативу
перерахування коштів газопостачального підприємства, якщо його
розрахунки по договору купівлі-продажу природного газу та/або
договору на транспортування природного газу магістральними
газопроводами для потреб відповідної категорії споживачів за
період з початку року до місяця, що передував двом попереднім
розрахунковим періодам включно, були здійснені на рівні не
менше 100%. НКРЕ має право встановлювати обґрунтовані граничні рівні
оплати купованого та/або протранспортованого природного газу у
власника природного газу та/або газотранспортного підприємства
(у відсотках), після досягнення яких, до нормативу перерахування
коштів газопостачального підприємства коригуючий коефіцієнт не
буде застосовуватися.
3.21. Коригуючий коефіцієнт розраховується за формулою:
100% - (В - D)

К = -------------------, кор 100%
де: В - обґрунтований граничний рівень оплати купованого та/або
протранспортованого природного газу у власника природного газу
та/або газотранспортного підприємства (у разі відсутності
встановленого обґрунтованого граничного рівня оплати В = 100%); D - фактичний рівень оплати природного газу по договору
купівлі-продажу природного газу та/або договору на транспортування
природного газу магістральними газопроводами для потреб
відповідної категорії споживачів між газопостачальним
підприємством та власником природного газу або газотранспортним
підприємством за період з початку року до місяця, що передував
двом попереднім розрахунковим періодам включно. У разі застосування коригуючого коефіцієнта величина
нормативу перерахування коштів власника природного газу та/або
газотранспортного підприємства збільшується на величину зменшення
нормативу перерахування коштів газопостачального підприємства.
3.22. Якщо газопостачальне підприємство надасть до НКРЕ
довідку щодо суми заборгованості по пільгах і субсидіях за період
з початку року до місяця, що передував двом попереднім
розрахунковим періодам від головного фінансового управління
обласної державної адміністрації, підписану та завірену печаткою,
то НКРЕ не буде враховувати зазначену суму як борг при розрахунку
коригуючого коефіцієнта.
3.23. Власники природного газу та газотранспортне
підприємство зобов'язані щомісячно до 5 числа місяця, що передує
розрахунковому періоду, надавати до НКРЕ інформацію щодо стану
розрахунків і відсотку оплати за період з початку року до місяця,
що передував двом попереднім розрахунковим періодам включно: за договорами купівлі-продажу природного газу та договору на
транспортування природного газу магістральними трубопроводами для
потреб категорії "населення"; за договорами купівлі-продажу природного газу для потреб
категорії "бюджетні установи"; за договорами купівлі-продажу природного газу та договору на
транспортування природного газу магістральними трубопроводами для
потреб категорії "ТКЕ"; за договорами купівлі-продажу природного газу та договору на
транспортування природного газу магістральними трубопроводами для
потреб категорії "промислові споживачі та інші суб'єкти
господарювання"; за договорами реструктуризації заборгованості за категоріями
"населення", "бюджетні установи", "ТКЕ" і "промислові споживачі та
інші суб'єкти господарювання".
3.24. НКРЕ може змінювати нормативи перерахування коштів у
разі: зміни тарифів на розподіл або постачання природного газу за
регульованим тарифом, а також інших величин, що застосовуються при
розрахунку нормативів перерахування коштів; наявності в НКРЕ документів, що підтверджують відсутність
заборгованості газопостачального підприємства перед власником
природного газу та/або газотранспортним підприємством за
категоріями "населення", "бюджетні установи", "ТКЕ", "промислові
споживачі та інші суб'єкти господарювання" (з урахуванням оплат за
договорами реструктуризації заборгованості) до місяця, що
передував попередньому розрахунковому періоду включно, у такому
випадку норматив перерахування коштів на поточний рахунок
газопостачального підприємства на розрахунковий період
збільшується на величину нормативу перерахування коштів власника
природного газу та/або газотранспортного підприємства у
відповідній категорії споживачів; обґрунтованого звернення газопостачального підприємства щодо
зміни нормативу перерахування коштів унаслідок дії надзвичайної
ситуації техногенного, природного або екологічного характеру та
надання до НКРЕ інформації щодо розміру коштів, які необхідні для
подолання надзвичайної ситуації, підтвердженої Міністерством
надзвичайних ситуацій України та обласною державною
адміністрацією, з послідуючим поверненням цих коштів; рішень Кабінету Міністрів України; порушення газопостачальним підприємством положень цього
Алгоритму.
3.25. Кошти, що надходять за спожитий природний газ на
підставі визнаної претензії або за рішенням суду, зараховуються
виключно на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання
газопостачальних підприємств.
4. Інші умови
4.1. Відповідальність за своєчасність укладення договорів
несуть керівники газотранспортних підприємств, газопостачальних
підприємств та їх структурних підрозділів, ДК "Газ України"
НАК "Нафтогаз України", ДАТ "Чорноморнафтогаз", інші власники
природного газу, а у випадку використання газопостачальними
підприємствами промислових трубопроводів газовидобувних
підприємств - керівники газовидобувних підприємств.
4.2. Відповідальність за повноту та достовірність даних, що
надаються для розгляду та затвердження НКРЕ нормативу
перерахування коштів, несе керівник газопостачального
підприємства.
4.3. Контроль за виконанням положень цього Алгоритму
здійснюється Національною комісією регулювання електроенергетики
України.
{ Алгоритм в редакції Постанови НКРЕ N 2003 ( v2003227-10 ) від
30.12.2010 }
Начальник управління регулювання
нафтогазового комплексу Т.Рябуха

Додаток 1

до Алгоритму розподілу

коштів, що надходять

на поточні рахунки

зі спеціальним режимом

використання

газопостачальних підприємств

при постачанні природного

газу категорії "населення"

НОРМАТИВ

перерахування коштів, що надійшли на поточний рахунок

зі спеціальним режимом використання

газопостачального підприємства в ___ місяці 20__ року

----------------------------------------------------- (назва підприємства)

1. На поточний рахунок газопостачального підприємства _________________________________________________________________

(назва підприємства)
у частині вартості наданих послуг з постачання та транспортування
природного газу розподільними трубопроводами __________________ %,
номер банківського рахунка _______________________________________ 2. На поточний рахунок газотранспортного підприємства _________________________________________________________________

(назва підприємства)
у частині вартості наданих послуг із транспортування природного
газу магістральними трубопроводами ____________________________ %,
номер банківського рахунка _______________________________________ 3. На поточний рахунок газовидобувного підприємства _________________________________________________________________

(назва підприємства)
у випадку використання газопостачальним підприємством промислових
трубопроводів газовидобувних підприємств у частині вартості
наданих послуг ________________________________________________ %,
номер банківського рахунка _______________________________________ 4. На поточний рахунок зі спеціальним режимом використання
ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" або на поточний рахунок зі
спеціальним режимом використання ДАТ "Чорноморнафтогаз" _________________________________________________________________

(назва підприємства)
у частині вартості поставлених обсягів природного газу ________ %,
номер банківського рахунка _______________________________________ 5. На поточний рахунок ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз
України" у частині компенсації вартості нормованих витрат та втрат
природного газу з урахуванням власних потреб відповідно до діючих
методик _______________________________________________________ %,
номер банківського рахунка _______________________________________
Керівник
газопостачального підприємства __________ __________________

(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
{ Додаток 1 в редакції Постанови НКРЕ N 2003 ( v2003227-10 ) від
30.12.2010 }

Додаток 2

до Алгоритму розподілу

коштів, що надходять

на поточні рахунки

зі спеціальним режимом

використання

газопостачальних підприємств

при постачанні природного

газу категорії "населення"

ВИХІДНІ ДАНІ,

що застосовані для розрахунку нормативу

перерахування коштів із поточного рахунка

зі спеціальним режимом використання

на _____________ місяць 20__ року

____________________________

(назва підприємства)
---------------------------------------------------------------------- Планові обсяги постачання | |Об'єм, тис.куб.м| Примітка | природного газу споживачам на | | | | відповідний місяць згідно з | | | | укладеними договорами | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| населенню, усього: | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| у тому числі: | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| 1. Обсяг природного газу, який | | | | використовується населенням і не| | | | перевищує 2500 куб.м на рік: | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| за наявності лічильників газу | V | | | | л1 | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| за відсутності лічильників газу | V | | | | н1 | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| 2. Обсяг природного газу, який | | | | використовується населенням і не| | | | перевищує 6000 куб.м на рік: | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| за наявності лічильників газу | V | | | | л2 | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| за відсутності лічильників газу | V | | | | н2 | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| 3. Обсяг природного газу, який | | | | використовується населенням і не| | | | перевищує 12000 куб.м на рік: | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| за наявності лічильників газу | V | | | | л3 | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| за відсутності лічильників газу | V | | | | н3 | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| 4. Обсяг природного газу, який | | | | використовується населенням | | | | понад 12000 куб.м на рік: | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| за наявності лічильників газу | V | | | | л4 | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| за відсутності лічильників газу | V | | | | н4 | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| юридичним особам, які споживають| | | | природний газ за цінами як для | | | | населення, усього: | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| у тому числі: | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| 1. Обсяг природного газу, який | | | | використовується юридичними | | | | особами і не перевищує | | | | 2500 куб.м на рік: | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| за наявності лічильників газу | V | | | | лю1 | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| за відсутності лічильників газу | V | | | | ню1 | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| 2. Обсяг природного газу, який | | | | використовується юридичними | | | | особами і не перевищує | | | | 6000 куб.м на рік: | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| за наявності лічильників газу | V | | | | лю2 | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| за відсутності лічильників газу | V | | | | ню2 | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| 3. Обсяг природного газу, який | | | | використовується юридичними | | | | особами і не перевищує | | | | 12000 куб.м на рік: | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| за наявності лічильників газу | V | | | | лю3 | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| за відсутності лічильників газу | V | | | | ню3 | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| 4. Обсяг природного газу, який | | | | використовується юридичними | | | | особами понад 12000 куб.м на | | | | рік: | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| за наявності лічильників газу | V | | | | лю4 | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| за відсутності лічильників газу | V | | | | ню4 | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| Установлені НКРЕ тарифи на | | грн. | | надання певних послуг: | | за 1000 куб.м | | --------------------------------+-------+----------------+----------| на постачання природного газу | Т | |Постанова | | п | |НКРЕ | --------------------------------+-------+----------------+----------| на транспортування природного | Т | |Постанова | газу розподільними | т/р | |НКРЕ | трубопроводами | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| на транспортування природного | Т | |Постанова | газу магістральними | т/м | |НКРЕ | трубопроводами | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| компенсація вартості нормованих | Т | |Постанова | витрат та втрат природного газу | втв | |НКРЕ | з урахуванням власних потреб | | | | відповідно до діючих методик | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| Ціни на природний газ для | | грн. |Постанова | населення, якщо: | | за 1000 куб.м |НКРЕ | --------------------------------+-------+----------------+----------| 1. Обсяг природного газу, який | | | | використовується населенням і не| | | | перевищує 2500 куб.м на рік: | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| за наявності лічильників газу | Ц | | | | л1 | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| за відсутності лічильників газу | Ц | | | | н1 | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| 2. Обсяг природного газу, який | | | | використовується населенням і не| | | | перевищує 6000 куб.м на рік: | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| за наявності лічильників газу | Ц | | | | л2 | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| за відсутності лічильників газу | Ц | | | | н2 | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| 3. Обсяг природного газу, який | | | | використовується населенням і не| | | | перевищує 12000 куб.м на рік: | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| за наявності лічильників газу | Ц | | | | л3 | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| за відсутності лічильників газу | Ц | | | | н3 | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| 4. Обсяг природного газу, який | | | | використовується населенням | | | | понад 12000 куб.м на рік: | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| за наявності лічильників газу | Ц | | | | л4 | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| за відсутності лічильників газу | Ц | | | | н4 | | | ---------------------------------------------------------------------
Керівник
газопостачального підприємства __________ __________________

(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
(Виконавець: П.І.Б., номер телефону, електронна адреса)
{ Додаток 2 в редакції Постанови НКРЕ N 2003 ( v2003227-10 ) від
30.12.2010 }

Додаток 3

до Алгоритму розподілу

коштів, що надходять

на поточні рахунки

зі спеціальним режимом

використання

газопостачальних підприємств

при постачанні природного

газу категорії "бюджетні

установи"

НОРМАТИВ

перерахування коштів, що надійшли на поточний рахунок зі пеціальним режимом використання газопостачального підприємства в _______ місяці 20__ року

-------------------------------------------- (назва підприємства)
1. На поточний рахунок газопостачального підприємства _________________________________________________________________

(назва підприємства)
у частині вартості наданих послуг з постачання та транспортування
природного газу розподільними трубопроводами __________________ %,
номер банківського рахунка _______________________________________ 2. На поточний рахунок газотранспортного підприємства _________________________________________________________________

(назва підприємства)
у частині вартості наданих послуг із транспортування природного
газу магістральними трубопроводами ____________________________ %,
номер банківського рахунка _______________________________________ 3. На поточний рахунок газовидобувного підприємства _________________________________________________________________

(назва підприємства)
у випадку використання газопостачальним підприємством промислових
трубопроводів газовидобувних підприємств у частині вартості
наданих послуг ________________________________________________ %,
номер банківського рахунка _______________________________________ 4. На поточний рахунок зі спеціальним режимом використання
ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" в частині вартості
поставлених обсягів природного газу ___________________________ %,
номер банківського рахунка _______________________________________ 5. На поточний рахунок ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз
України" в частині компенсації вартості нормованих витрат та втрат
природного газу з урахуванням власних потреб відповідно до діючих
методик _______________________________________________________ %,
номер банківського рахунка _______________________________________
Керівник
газопостачального підприємства __________ ___________________

(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
{ Додаток 3 в редакції Постанови НКРЕ N 2003 ( v2003227-10 ) від
30.12.2010 }

Додаток 4

до Алгоритму розподілу

коштів, що надходять

на поточні рахунки

зі спеціальним режимом

використання

газопостачальних підприємств

при постачанні природного

газу категорії "бюджетні

установи"

ВИХІДНІ ДАНІ,

що застосовані для розрахунку нормативу перерахування

коштів з поточного рахунка зі спеціальним режимом

використання газопостачальних підприємств

на ____________ місяць 20__ року

____________________________

(назва підприємства)
---------------------------------------------------------------------- Планові обсяги постачання | |Об'єм, тис.куб.м| Примітка | природного газу бюджетним | | | | установам (крім обсягів | | | | природного газу, що | | | | використовуються як пальне для | | | | забезпечення горіння Вічного | | | | вогню) відповідно до укладених | | | | договорів: | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| без урахування планових обсягів | V | | | постачання природного газу | 1б | | | для бюджетних установ, власні | | | | газопроводи яких безпосередньо | | | | підключені до магістральних | | | | газопроводів | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| власні газопроводи яких | V | | | безпосередньо підключені до | 2б | | | магістральних газопроводів | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| усього |V +V | | | | 1б 2б| | | --------------------------------+-------+----------------+----------| | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| Установлені НКРЕ тарифи на | | грн/1000 куб.м | | надання певних послуг: | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| на постачання природного газу | Т | |Постанова | | п | |НКРЕ | --------------------------------+-------+----------------+----------| на транспортування природного | Т | |Постанова | газу розподільними | т/р | |НКРЕ | трубопроводами | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| на транспортування природного | Т | |Постанова | газу магістральними | т/м | |НКРЕ | трубопроводами | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| на транспортування природного | Т | |Постанова | газу магістральними | т/м2 | |НКРЕ | трубопроводами для споживачів, | | | | власні газопроводи яких | | | | безпосередньо підключені до | | | | магістральних газопроводів | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| компенсація вартості нормованих | Т | |Постанова | витрат та втрат природного газу | втв | |НКРЕ | з урахуванням власних потреб | | | | відповідно до діючих методик | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| Ціна на природний газ для | | грн/1000 куб.м | | бюджетних установ: | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| | Ц | | | | 1б | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| | Ц | | | | 2б | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| | | |Відповідно| | | |до | | | |договору | | | |від ______| | | |N ________| ---------------------------------------------------------------------
Керівник
газопостачального підприємства __________ ___________________

(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
(Виконавець: П.І.Б., номер телефону, електронна адреса)
{ Додаток 4 в редакції Постанови НКРЕ N 2003 ( v2003227-10 ) від
30.12.2010 }

Додаток 5

до Алгоритму розподілу

коштів, що надходять

на поточні рахунки

зі спеціальним режимом

використання

газопостачальних підприємств

при постачанні природного

газу категорії "ТКЕ"

НОРМАТИВ

перерахування коштів, що надійшли на поточний рахунок

зі спеціальним режимом використання

газопостачального підприємства в ___ місяці 20__ року
------------------------------------------------- (назва підприємства)
1. На поточний рахунок газопостачального підприємства _________________________________________________________________

(назва підприємства)
у частині вартості наданих послуг з постачання та транспортування
природного газу розподільними трубопроводами __________________ %,
номер банківського рахунка _______________________________________ 2. На поточний рахунок газотранспортного підприємства _________________________________________________________________

(назва підприємства)
у частині вартості наданих послуг із транспортування природного
газу магістральними трубопроводами ____________________________ %,
номер банківського рахунка _______________________________________ 3. На поточний рахунок газовидобувного підприємства _________________________________________________________________

(назва підприємства)
у випадку використання газопостачальним підприємством промислових
трубопроводів газовидобувних підприємств у частині вартості
наданих послуг ________________________________________________ %,
номер банківського рахунка _______________________________________ 4. На поточний рахунок зі спеціальним режимом використання в
частині вартості поставлених обсягів природного газу ДК "Газ
України": _____________________________________________________ %,
номер банківського рахунка _______________________________________ 5. На поточний рахунок ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз
України" в частині компенсації вартості нормованих витрат та втрат
природного газу з урахуванням власних потреб відповідно до діючих
методик _______________________________________________________ %,
номер банківського рахунка _______________________________________
Керівник
газопостачального підприємства __________ ___________________

(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
{ Додаток 5 в редакції Постанови НКРЕ N 2003 ( v2003227-10 ) від
30.12.2010 }

Додаток 6

до Алгоритму розподілу

коштів, що надходять

на поточні рахунки

зі спеціальним режимом

використання

газопостачальних підприємств

при постачанні природного

газу категорії "ТКЕ"

ВИХІДНІ ДАНІ,

що застосовані для розрахунку нормативу

перерахування коштів з поточного рахунка

зі спеціальним режимом використання

газопостачальних підприємств

на ____________ місяць 20__ року

____________________________

(назва підприємства)
---------------------------------------------------------------------- Планові обсяги постачання | |Об'єм, тис.куб.м| Примітка | природного газу ТКЕ відповідно | | | | до укладених договорів: | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| | V | | | | ТКЕ | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| Установлені НКРЕ тарифи на | | грн/1000 куб.м | | надання певних послуг: | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| на постачання природного газу | Т | |Постанова | | п | |НКРЕ | --------------------------------+-------+----------------+----------| на транспортування природного | Т | |Постанова | газу розподільними | т/р | |НКРЕ | трубопроводами | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| на транспортування природного | Т | |Постанова | газу магістральними | т/м | |НКРЕ | трубопроводами | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| компенсація вартості нормованих | Т | |Постанова | витрат та втрат природного газу | втв | |НКРЕ | з урахуванням власних потреб | | | | відповідно до діючих методик | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| Ціна на природний газ для ТКЕ: | | грн/1000 куб.м | | --------------------------------+-------+----------------+----------| | Ц | | | | ТКЕ | | | ---------------------------------------------------------------------
Керівник
газопостачального підприємства __________ ___________________

(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
(Виконавець: П.І.Б., номер телефону, електронна адреса)
{ Додаток 6 в редакції Постанови НКРЕ N 2003 ( v2003227-10 ) від
30.12.2010 }

Додаток 7

до Алгоритму розподілу

коштів, що надходять

на поточні рахунки

зі спеціальним режимом

використання

газопостачальних підприємств

при постачанні природного

газу категорії

"промислові споживачі

та інші суб'єкти

господарювання"

НОРМАТИВ

перерахування коштів, що надійшли на поточний рахунок

зі спеціальним режимом використання

газопостачального підприємства в ___ місяці 20__ року

----------------------------------------------------- (назва підприємства)
1. На поточний рахунок газопостачального підприємства _________________________________________________________________

(назва підприємства)
у частині вартості наданих послуг з постачання та транспортування
природного газу розподільними трубопроводами __________________ %,
номер банківського рахунка _______________________________________ 2. На поточний рахунок газотранспортного підприємства _________________________________________________________________

(назва підприємства)
у частині вартості наданих послуг із транспортування природного
газу магістральними трубопроводами ____________________________ %,
номер банківського рахунка _______________________________________ 3. На поточний рахунок газовидобувного підприємства _________________________________________________________________

(назва підприємства)
у випадку використання газопостачальним підприємством промислових
трубопроводів газовидобувних підприємств у частині вартості
наданих послуг ________________________________________________ %,
номер банківського рахунка _______________________________________ 4. На поточний рахунок зі спеціальним режимом використання в
частині вартості поставлених обсягів природного газу
ДК "Газ України": ______ %, номер банківського рахунка ___________
інші власники природного газу __________________________________ %

(назва підприємства)
номер банківського рахунка _______________________________________

5. На поточний рахунок ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз
України" в частині компенсації вартості нормованих витрат та втрат
природного газу з урахуванням власних потреб відповідно до діючих
методик _______________________________________________________ %,
номер банківського рахунка _______________________________________
Керівник
газопостачального підприємства __________ ___________________

(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
{ Додаток 7 в редакції Постанови НКРЕ N 2003 ( v2003227-10 ) від
30.12.2010 }

Додаток 8

до Алгоритму розподілу

коштів, що надходять

на поточні рахунки

зі спеціальним режимом

використання

газопостачальних підприємств

при постачанні природного

газу категорії

"промислові споживачі

та інші суб'єкти

господарювання"

ВИХІДНІ ДАНІ,

що застосовані для розрахунку нормативу

перерахування коштів з поточного рахунка

зі спеціальним режимом використання

газопостачальних підприємств

на ____________ місяць 20__ року

____________________________

(назва підприємства)
---------------------------------------------------------------------- Планові обсяги постачання | |Об'єм, тис.куб.м| Примітка | природного газу промисловим | | | | споживачам та іншим суб'єктам | | | | господарювання відповідно до | | | | укладених договорів: | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| загальний плановий обсяг | V | | | постачання природного газу (без | т/р | | | урахування планових обсягів | | | | постачання природного газу для | | | | зазначених споживачів, власні | | | | газопроводи яких безпосередньо | | | | підключені до магістральних | | | | газопроводів) | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| загальний плановий обсяг | V | | | постачання природного газу | пп | | | (з урахуванням планових обсягів | | | | постачання природного газу для | | | | зазначених споживачів, власні | | | | газопроводи яких безпосередньо | | | | підключені до магістральних | | | | газопроводів) | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| плановий обсяг постачання | V | |Номер і | природного газу (з урахуванням | п1 | |дата | планових обсягів постачання | | |договору з| природного газу для зазначених | | |ДК "Газ | споживачів, власні газопроводи | | |України" | яких безпосередньо підключені до| | | | магістральних газопроводів) | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| | V | |Номер і | | п2 | |дата | | | |договору з| | | |іншим | | | |власником | | | |природного| | | |газу | --------------------------------+-------+----------------+----------| | ... | |... | --------------------------------+-------+----------------+----------| | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| Установлені НКРЕ тарифи на | | грн/1000 куб.м | | надання певних послуг: | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| на постачання природного газу | Т | |Постанова | | п | |НКРЕ | --------------------------------+-------+----------------+----------| на транспортування природного | Т | |Постанова | газу розподільними | т/р | |НКРЕ | трубопроводами | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| на транспортування природного | Т | |Постанова | газу магістральними | т/м | |НКРЕ | трубопроводами | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| на транспортування природного | Т | |Постанова | газу магістральними | т/м2 | |НКРЕ | трубопроводами для споживачів, | | | | власні газопроводи яких | | | | безпосередньо підключені до | | | | магістральних газопроводів | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| компенсація вартості нормованих | Т | |Постанова | витрат та втрат природного газу | втв | |НКРЕ | з урахуванням власних потреб | | | | відповідно до діючих методик | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| Роздрібна ціна на природний газ | | грн/1000 куб.м | | для промислових споживачів та | | | | інших суб'єктів господарювання: | | | | --------------------------------+-------+----------------+----------| | Ц | |Номер і | | п1 | |дата | | | |договору з| | | |ДК "Газ | | | |України" | --------------------------------+-------+----------------+----------| | Ц | |Номер і | | п2 | |дата | | | |договору з| | | |іншим | | | |власником | | | |природного| | | |газу | --------------------------------+-------+----------------+----------| | ... | |... | ---------------------------------------------------------------------
Керівник
газопостачального підприємства __________ ___________________

(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
(Виконавець: П.І.Б., номер телефону, електронна адреса)
{ Додаток 8 в редакції Постанови НКРЕ N 2003 ( v2003227-10 ) від
30.12.2010 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: