open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

29.11.2013  № 1525

Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 23.01.2013 (пункт 6.1 протоколу № 18)

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", згідно з положеннями Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Погодитись з рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України від 23.01.2013 (пункт 6.1 протоколу № 18) про затвердження Змін до Додатка 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (Правила Оптового ринку електричної енергії України, погоджені постановою НКРЕ від 09.08.2012 № 1028) у частині забезпечення технологічної сумісності заданих графіків навантаження, у частині забезпечення розміну блоків станцій, працюючих на мінімально допустимому складі обладнання, та у частині формування Розпорядником системи розрахунків переліку даних для диспетчерського центру, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 грудня 2013 року.

Голова Комісії

С. Тітенко
ПОГОДЖЕНО
Постанова НКРЕ
29.11.2013  № 1525


ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол Ради Оптового ринку
електричної енергії України
23.01.2013  № 18

ЗМІНИ
до Додатка 2 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України (Правила Оптового ринку електричної енергії України, погоджені постановою НКРЕ від 09.08.2012 № 1028) у частині забезпечення технологічної сумісності заданих графіків навантаження, у частині забезпечення розміну блоків станцій, працюючих на мінімально допустимому складі обладнання, та у частині формування Розпорядником системи розрахунків переліку даних для диспетчерського центру

1. У пункті 1.1.2 термін "заданий графік навантаження" викласти в такій редакції:

"заданий графік навантаження - добовий графік, розроблений Розпорядником системи розрахунків згідно з Правилами та погоджений з диспетчерським центром, що включає графік навантаження блоків (станцій) Виробників, графік споживання електроенергії Постачальниками, графік зовнішніх перетоків, порядки пуску блоків з резерву, порядки зупинки блоків у резерв у період End-Start, порядок зупинки блоків у резерв до кінця розрахункової доби, графік гарячого резерву (порядок навантаження/розвантаження блоків) та додатковий порядок зупинки блоків у резерв для усунення порушення технологічної сумісності заданих графіків навантаження;".

2. У підпункті 2 пункту 5.2.2 перший абзац замінити новими абзацами в такій редакції:

"2) необхідність забезпечення мінімально допустимого складу обладнання станції та урахування роботи блоків станцій відповідно до електричних схем на роздільні системи шинопроводів різного класу напруги за поданням виробниками відповідних термінових заявок до диспетчерського центру.

У випадку якщо при виборі складу обладнання на розрахункову добу та в заданому графіку навантаження доби, що передує розрахунковій, по станції виробника склад обладнання був визначений не вище мінімально допустимого із забезпеченням його в зазначених добах різними номерами блоків, Розпорядник системи розрахунків повинен планувати розмін блоків без порушення мінімально допустимого складу обладнання. Розмін блоків здійснюється до розрахункового періоду максимального покриття розрахункової доби шляхом відключення блоку (блоків), які забезпечували мінімально допустимий склад обладнання у добі, що передує розрахунковій, та включенням блоку (блоків), які повинні забезпечувати мінімально допустимий склад обладнання в заданому графіку навантаження розрахункової доби. При цьому, відключення блоку (блоків) здійснюється в той розрахунковий період, в якому досягається мінімальна заявлена робоча потужність блока (блоків), що включаються в роботу.

У разі виникнення несумісного режиму для забезпечення сталої та надійної роботи енергосистеми в умовах запобігання зростання частоти електричного струму Розпорядник системи розрахунків повинен визначити максимальну величину несумісної потужності за добу () та здійснити послідовне виключення блоків (корпусів) із складу вибраного обладнання, зменшуючи максимальну величину несумісної потужності на величину мінімальної заявленої потужності виключеного блоку (корпусу) до усунення несумісного режиму.".

3. Пункт 5.2.8 викласти в такій редакції:

"5.2.8. Розпорядник системи розрахунків повинен визначити порядки пусків з резерву для блоків, тривалість пуску яких не перевищує восьми годин, та для блоків, тривалість пуску яких перевищує вісім годин, виходячи із мінімальної тривалості пуску блоків від часу надання команди диспетчером до часу досягнення блоком повного навантаження за технічними характеристиками, що відповідають тепловому стану блоків.

Порядки пусків з резерву визначаються окремо для блоків, які працюють в "острові Бурштинської ТЕС", та блоків, які працюють в іншій частині ОЕС України.

Часом надання команди на пуск для блоків, тривалість пуску яких не перевищує восьми годин, умовно приймається початок періоду Start-End, для всіх інших блоків - початок доби (00-00). Блоки з однаковою тривалістю пуску формують послідовні групи за збільшенням цієї тривалості. Однаковою тривалістю пуску різних блоків однієї групи вважається тривалість, що не більше ніж на 30 хвилин перевищує найменшу тривалість пуску блоку даної групи.

У разі однакової тривалості пуску з резерву різних блоків вони упорядковуються від найдешевшого до найдорожчого за їх розрахунковою заявленою ціною, розрахованою на розрахунковий період максимального покриття за умови роботи блоку в період Start-End на максимальній заявленій робочій потужності згідно з умовами, передбаченими пунктом 5.2.1.

Блоки, які заплановані на відключення в резерв до розрахункового періоду максимального покриття, мають першочергово прийматись до порядку пуску блоків з резерву, тривалість пуску яких не перевищує восьми годин, при умові, що на розрахунковий період максимального покриття для таких блоків виконується умова Рбррmax>0.".

4. Підрозділ 5.2 доповнити новими пунктами 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11 в такій редакції:

"5.2.9. Розпорядник системи розрахунків повинен визначити порядок зупинки блоків у резерв до кінця розрахункової доби з числа блоків, які включені до заданого графіка навантаження понад мінімальний склад працюючих блоків за мережними обмеженнями та понад мінімально допустимий склад обладнання станції.

У зазначеному порядку блоки упорядковуються від найдорожчого до найдешевшого блока за їх розрахунковою заявленою ціною, розрахованою на розрахунковий період максимального покриття при умові роботи блока в період Start-End на максимальній заявленій робочій потужності згідно з умовами, передбаченими пунктом 5.2.1.

5.2.10. Розпорядник системи розрахунків повинен визначити порядки зупинки блоків у резерв у період End-Start:

з числа маневрених блоків (корпусів) за ознакою пуску/зупинки Мбр=1, що були залишені в роботі;

з числа блоків 100, 150, 200 МВт та двокорпусних блоків 100 та 300 МВт, які незаявлені за ознакою пуску/зупинки Мбр=1 та які включені до заданого графіка навантаження в період End-Start понад мінімальний склад працюючих блоків за мережними обмеженнями та понад мінімально допустимий склад обладнання станції.

У зазначених порядках блоки упорядковуються від найдорожчого до найдешевшого блока за питомою економією витрат згідно з умовами, передбаченими пунктом 5.2.4.

5.2.11. Розпорядник системи розрахунків по кожному блоку здійснює перевірку заданого графіка навантаження на наявність порушення технологічної суміcності з заданим графіком навантаження на добу, що передує розрахунковій, за такими правилами:

1) технологічна суміcність заданих графіків навантаження порушується:

а) для моноблоків та двокорпусних блоків при роботі в двокорпусному режимі:

якщо впродовж розрахункового періоду максимального покриття доби, що передує розрахунковій, та на перший розрахунковий період розрахункової доби виконується умова Ргбр>0, а на останній розрахунковий період доби, що передує розрахунковій, виконується умова Ргбр=0 та мінімальна тривалість простою блока Тоб перевищує тривалість простою від розрахункового періоду, в якому блок був зупинений, і до кінця цієї доби;

б) для двокорпусних блоків при роботі в однокорпусному режимі:

якщо впродовж розрахункового періоду максимального покриття доби, що передує розрахунковій, та на перший розрахунковий період розрахункової доби виконується умова Ргбрбм1, а на останній розрахунковий період доби, що передує розрахунковій, виконується умова Ргбрб

м1 та мінімальна тривалість простою блока (корпусу) Тоб перевищує тривалість простою від розрахункового періоду, в якому блок (корпус) був зупинений, і до кінця цієї доби;

якщо впродовж розрахункового періоду максимального покриття доби, що передує розрахунковій, та на перший розрахунковий період розрахункової доби виконується умова 0гбрбм1, а на останній розрахунковий період доби, що передує розрахунковій, виконується умова Ргбр=0 та мінімальна тривалість простою корпусу блока Тоб перевищує тривалість простою від розрахункового періоду, в якому корпус блока був зупинений, і до кінця цієї доби;

2) в інших випадках технологічна сумісність графіків навантаження не порушується.

У випадках виявлення порушення технологічної сумісності заданих графіків навантаження блока Розпорядник системи розрахунків повинен визначити додатковий порядок зупинки блоків у резерв в заданому графіку навантаження доби, що передує розрахунковій, з числа блоків, відключення яких не призведе до порушення мінімального складу працюючих блоків за мережними обмеженнями та мінімально допустимого складу обладнання станції, та для яких Ргбр=0 на перший розрахунковий період заданого графіка навантаження розрахункової доби. У зазначеному порядку блоки упорядковуються від найдорожчого до найдешевшого блока за їх розрахунковою заявленою ціною, розрахованою на розрахунковий період максимального покриття при умові роботи блока в період Start-End на максимальній заявленій робочій потужності згідно з умовами, передбаченими пунктом 5.2.1.

Додаткові порядки зупинки блоків у резерв для усунення порушення технологічної сумісності заданих графіків навантаження визначаються окремо для блоків, які працюють в острові "Бурштинської ТЕС", та блоків, які працюють в іншій частині ОЕС України.".

У зв’язку з цим пункт 5.2.9 вважати пунктом 5.2.12.

5. Пункт 5.8.1 доповнити новим підпунктом 3 в такій редакції:

"3) блоки, які заплановані на відключення до розрахункового періоду максимального покриття, формують першу групу з ознакою Nгбр=1 для розрахункових періодів доби, в яких Эгбр>0;".

У зв’язку з цим підпункти 3-5 пункту 5.8.1 вважати підпунктами 4-6.

6. Пункт 5.8.1 доповнити новим підпунктом 5 в такій редакції:

"5) блоки, які заплановані на відключення до розрахункового періоду максимального покриття, формують другу групу з ознакою Nгбр=2 для розрахункових періодів доби, в яких Эгбр=0 та Рбррmax>0 або Рбррmax1>0;".

У зв’язку з цим підпункти 5 та 6 пункту 5.8.1 вважати підпунктами 6 та 7.

7. Підрозділ 6.1 доповнити новим пунктом 6.1.3 в такій редакції:

"6.1.3. Диспетчерський центр має право, при необхідності за режимом роботи ОЕС України, надавати команди щодо зміни заданого графіка навантаження Виробників, Операторів зовнішніх перетоків та Постачальників.".

У зв’язку з цим пункти 6.1.3-6.1.9 вважати пунктами 6.1.4-6.1.10.

8. Підпункт 2 пункту 6.1.4 доповнити новими абзацами в такій редакції:

"При необхідності зупинки блоків (корпусів) виробників, які працюють за ціновими заявками, у резерв у період End-Start диспетчерський центр керується порядком зупинки блоків у резерв у період End-Start з числа маневрених блоків (корпусів) за ознакою пуску/зупинки Мбр=1.

У разі недостатньої кількості блоків (корпусів)у зазначеному порядку диспетчерський центр керується порядком зупинки блоків у резерв у період End-Start з числа блоків 100, 150, 200 МВт та двокорпусних блоків 100 та 300 МВт, які незаявлені за ознакою пуску/зупинки Мбр=1 та які включені до заданого графіка навантаження у період End-Start понад мінімальний склад працюючих блоків за мережними обмеженнями та понад мінімально допустимий склад обладнання станції.".

9. Пункт 6.1.4 доповнити підпунктом 4 в такій редакції:

"4) для усунення порушення технологічної сумісності заданих графіків навантаження блока диспетчерський центр у добі, що передує розрахунковій, керується додатковим порядком зупинки блоків у резерв в заданому графіку навантаження доби, що передує розрахунковій.".

10. Пункт 7.3.2 доповнити новим підпунктом 4 в такій редакції:

"4) блоки, які заплановані на відключення до розрахункового періоду максимального покриття, формують першу групу з ознакою Nфбр=1 для розрахункових періодів доби, в яких Эфбр>0 і (остаточно заявлена Рбррmax)>0 або (остаточно заявлена Рбррmax1)>0;".

У зв’язку з цим підпункти 4-6 пункту 7.3.2 вважати підпунктами 5-7.

11. Пункт 7.3.2 доповнити новим підпунктом 6 в такій редакції:

"6) блоки, які заплановані на відключення до розрахункового періоду максимального покриття, формують другу групу з ознакою Nфбр=2 для розрахункових періодів, в яких Nгбр=2, Эфбр=0 та (остаточно заявлена Рбррmax)>0 або (остаточно заявлена Рбррmax1)>0;".

У зв’язку з цим підпункти 6 та 7 пункту 7.3.2 вважати підпунктами 7 та 8.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: