open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Л И С Т
29.07.2010 N 12/20-7-1054
Кабінету Міністрів України

Щодо розміщення інформації

на Урядовому порталі

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
06.10.2003 N 59994 стосовно подання центральними органами
виконавчої влади матеріалів про їх діяльність для наступного
розміщення на веб-сторінці "Уряд і громадськість" Урядового
порталу Мінжитлокомунгосп подає інформацію за наданими формами.
Міністр Ю.Є.Хіврич

Додаток

до листа Мінжитлокомунгоспу

29.07.2010 N 12/20-7-1054

ІНФОРМАЦІЯ

Мінжитлокомунгоспу України для розміщення

на веб-сторінці "Уряд і громадськість"

Урядового порталу

До рубрики "Ви запитуєте"
--------------------------------------------------------------------------------------------- N | Дата | Автор | Зміст | Прізвище, ім'я, по батькові | з/п|надходження| запитання | запитання | посадової особи, яка надала | | звернення | (прізвище, ім'я | | відповідь (роз'яснення), зміст | | | та по батькові, | | даної відповіді (роз'яснення) | | | адреса, | | | | | професія, | | | | | пенсіонер, де | | | | | навчається) | | | ---+-----------+-------------------+--------------------+----------------------------------| 1. |23.06.2010 |Ветчинкін Ю.Н. |Щодо питання |Автору надано відповідь листом від| | |вул. Володарського,|реформування |21.07.2010 N 07/15-7830 за | | |59, м. Луганськ, |житлово-комунального|підписом заступника Міністра | | |91055 |господарства |Шаповаленка В.Г. | | | | |Міністерство з питань | | | | |житлово-комунального господарства | | | | |розглянуло листа і повідомляє. | | | | |Основні напрями реформування | | | | |житлово-комунального господарства | | | | |визначені Законом України "Про | | | | |Загальнодержавну програму | | | | |реформування і розвитку | | | | |житлово-комунального господарства | | | | |на 2009 - 2014 роки" | | | | |( 1869-15 ) (із змінами). | | | | |Мета цієї Програми полягає у | | | | |здійсненні державної політики з | | | | |реформування житлово-комунального | | | | |господарства, підвищення | | | | |ефективності та надійності його | | | | |функціонування, забезпечення | | | | |сталого розвитку для задоволення | | | | |потреб населення і господарського | | | | |комплексу в житлово-комунальних | | | | |послугах відповідно до | | | | |встановлених нормативів і | | | | |національних стандартів. | | | | |Розпорядженням Кабінету Міністрів | | | | |України від 26.06.2006 N 363-р | | | | |( 363-2006-р ) затверджено | | | | |комплекс першочергових заходів | | | | |щодо реформування | | | | |житлово-комунального господарства,| | | | |згідно з яким здійснюється | | | | |удосконалення системи управління у| | | | |сфері утримання житлового фонду за| | | | |такими напрямами: | | | | |- утворення керуючих житловим | | | | |фондом кампаній та служб єдиного | | | | |замовника - замовників | | | | |житлово-комунальних послуг; | | | | |- залучення на конкурсних засадах | | | | |підприємств різних форм власності | | | | |до обслуговування житлового фонду;| | | | |- формування інституту власника | | | | |житла шляхом створення об'єднань | | | | |співвласників багатоквартирного | | | | |будинку та призначення | | | | |управителів. | | | | |Державна політика реформування | | | | |житлово-комунального господарства | | | | |повинна забезпечити доступ усіх | | | | |верств населення до | | | | |житлово-комунальних послуг, які | | | | |відповідають вимогам державних | | | | |стандартів, та беззбитковість | | | | |функціонування підприємств галузі.| | | | |Порядок використання у 2010 році | | | | |коштів Стабілізаційного фонду для | | | | |реалізації Загальнодержавної | | | | |програми реформування і розвитку | | | | |житлово-комунального господарства | | | | |на 2009 - 2014 роки та | | | | |Загальнодержавної програми "Питна | | | | |вода України" на 2006 - 2020 роки | | | | |затверджено постановою Кабінету | | | | |Міністрів України від 16.06.2010 | | | | |N 461 ( 461-2010-п ). | | | | |Згідно з пунктами 2 та 3 | | | | |зазначеного Порядку головним | | | | |розпорядником бюджетних коштів є | | | | |Мінжитлокомунгосп. | | | | |Мінжитлокомунгосп спрямовує | | | | |бюджетні кошти на безповоротній | | | | |основі структурним підрозділам з | | | | |питань житлово-комунального | | | | |господарства Ради міністрів | | | | |Автономної Республіки Крим, | | | | |обласних, Київської та | | | | |Севастопольської міських державних| | | | |адміністрацій як розпорядникам | | | | |бюджетних коштів нижчого рівня та | | | | |суб'єктам господарювання державної| | | | |або комунальної форми власності як| | | | |одержувачам бюджетних коштів. | | | | |Бюджетні кошти спрямовуються на | | | | |реалізацію: | | | | |1) погашення бюджетної | | | | |кредиторської заборгованості за | | | | |виконані роботи, що виникла у 2007| | | | |- 2009 роках, за бюджетними | | | | |програмами "Ремонт і реконструкція| | | | |теплових мереж та котелень", | | | | |"Загальнодержавна програма | | | | |реформування і розвитку | | | | |житлово-комунального господарства"| | | | |( 1869-15 ) та "Відшкодування | | | | |відсоткової ставки по кредитах, | | | | |спрямованих на реалізацію | | | | |проектів з енергозбереження в | | | | |житлово-комунальному господарстві"| | | | |- у сумі 41350 тис. гривень; | | | | |2) реконструкції та капітального | | | | |ремонту житлових будинків із | | | | |застосуванням енергозберігаючих | | | | |технологій і обладнання (ремонт | | | | |або заміна ліфтів, які перебувають| | | | |в аварійному стані) - у сумі 45000| | | | |тис. гривень; | | | | |3) реконструкції централізованих | | | | |систем водопостачання і | | | | |водовідведення з використанням | | | | |енергоощадного обладнання та | | | | |технологій - у сумі 184760 тис. | | | | |гривень, з яких 30000 тис. гривень| | | | |- на реалізацію проектів з | | | | |енергозбереження на насосних | | | | |станціях, розміщених на | | | | |магістральних водоводах | | | | |(водогонах) та каналах, що | | | | |здійснюють транспортування води | | | | |(крім насосних станцій першого | | | | |підйому та тих, що здійснюють | | | | |подачу води у розподільчі мережі);| | | | |4) енергозбереження, розвитку та | | | | |реконструкції систем | | | | |теплопостачання - у сумі 178000 | | | | |тис. гривень; | | | | |5) благоустрою територій районних | | | | |центрів та малих міст | | | | |(переоснащення мереж зовнішнього | | | | |освітлення вулиць) - у сумі 50000 | | | | |тис. гривень; | | | | |6) забезпечення оснащення наявного| | | | |житлового фонду будинковими | | | | |засобами обліку та регулювання | | | | |споживання теплової енергії - у | | | | |сумі 80000 тис. гривень; | | | | |7) надання державної підтримки для| | | | |реалізації інвестиційних проектів:| | | | |з технічного переоснащення та | | | | |капітального ремонту житлових | | | | |будинків (зданих в експлуатацію до| | | | |1 січня 1989 р.), в яких | | | | |утворюються нові або вже | | | | |функціонують об'єднання | | | | |співвласників багатоквартирних | | | | |будинків, - у сумі 110000 тис. | | | | |гривень; | | | | |з технічного переоснащення | | | | |житлових будинків, в яких | | | | |утворюються нові або вже | | | | |функціонують об'єднання | | | | |співвласників багатоквартирних | | | | |будинків, - у сумі 20000 тис. | | | | |гривень; | | | | |з технічного переоснащення та | | | | |капітального ремонту ліфтів у | | | | |житлових будинках, в яких | | | | |утворюються нові або вже | | | | |функціонують об'єднання | | | | |співвласників багатоквартирних | | | | |будинків, - у сумі 45000 тис. | | | | |гривень; | | | | |8) часткового погашення відсотків | | | | |за кредитами, лізинговими | | | | |платежами - у сумі 25050 тис. | | | | |гривень; | | | | |9) забезпечення широкої | | | | |громадської підтримки державної | | | | |політики реформування і розвитку | | | | |житлово-комунального господарства | | | | |- у сумі 3000 тис. гривень; | | | | |10) реалізації пілотних проектів у| | | | |сфері житлово-комунального | | | | |господарства, спрямованих на | | | | |удосконалення системи управління | | | | |житловим фондом, скорочення | | | | |питомих показників використання | | | | |енергетичних і матеріальних | | | | |ресурсів, у тому числі щодо | | | | |впровадження використання | | | | |альтернативних джерел енергії та | | | | |видів палива, - у сумі 135000 тис.| | | | |гривень, з яких до 10 відсотків - | | | | |на виготовлення | | | | |проектно-кошторисної документації | | | | |(стадія "робочий проект"); | | | | |11) стимулювання реалізації | | | | |інвестиційних проектів за окремими| | | | |рішеннями Кабінету Міністрів | | | | |України - у сумі 50000 тис. | | | | |гривень. | | | | |Відповідно до Закону України "Про | | | | |органи самоорганізації населення" | | | | |( 2625-14 ) орган самоорганізації | | | | |населення є однією з форм участі | | | | |членів територіальних громад сіл, | | | | |селищ, міст, районів у містах у | | | | |вирішенні окремих питань місцевого| | | | |значення. | | | | |Для забезпечення участі населення | | | | |у вирішенні питань із задоволення | | | | |соціальних, культурних, побутових,| | | | |житлово-комунальних послуг, | | | | |проведення у житлових будинках | | | | |ремонтних робіт тощо створюються, | | | | |за підтримки органів місцевого | | | | |самоврядування, органи | | | | |самоорганізації населення: | | | | |будинкові, вуличні, квартальні | | | | |комітети, комітети мікрорайонів, | | | | |комітети районів у містах, | | | | |сільські, селищні комітети та | | | | |об'єднання співвласників | | | | |багатоквартирного будинку. | | | | |Основна діяльність об'єднання | | | | |співвласників багатоквартирного | | | | |будинку полягає у здійсненні | | | | |функцій, що забезпечують | | | | |реалізацію прав власників | | | | |приміщень на володіння та | | | | |користування спільним майном | | | | |членів об'єднання, належне | | | | |утримання будинку та прибудинкової| | | | |території, сприяння членам | | | | |об'єднання в отриманні | | | | |житлово-комунальних та інших | | | | |послуг належної якості за | | | | |обґрунтованими цінами та виконання| | | | |ними своїх зобов'язань, пов'язаних| | | | |з діяльністю об'єднання. | | | | |Правові та організаційні умови | | | | |діяльності об'єднання | | | | |співвласників багатоквартирного | | | | |будинку визначено нормами Закону | | | | |України "Про об'єднання | | | | |співвласників багатоквартирного | | | | |будинку" ( 2866-14 ), | | | | |постанови Кабінету | | | | |Міністрів України "Про реалізацію | | | | |Закону України "Про об'єднання | | | | |співвласників багатоквартирного | | | | |будинку" від 11.10.2002 N 1521 | | | | |( 1521-2002-п ). | | | | |Важливим моментом у реформуванні | | | | |житлово-комунального господарства | | | | |є забезпечення прозорості | | | | |надходжень і витрат коштів на | | | | |утримання кожного будинку. | | | | |З цією метою впроваджується їх | | | | |побудинковий облік, завдяки цьому | | | | |споживач зможе отримувати повну | | | | |інформацію щодо витрачання коштів | | | | |у конкретному будинку. | | | | |З метою розмежування функцій | | | | |замовника і виконавця послуг | | | | |запроваджується на місцях служба | | | | |єдиного замовника. | | | | |Законом України "Про | | | | |житлово-комунальні послуги" | | | | |( 1875-15 ) врегульовано права і | | | | |обов'язки споживача та виконавця | | | | |житлово-комунальних послуг. | | | | |Взаємовідносини між виконавцем | | | | |послуг та споживачем регулюються | | | | |виключно на договірних засадах. | | | | |Споживач зобов'язаний укласти | | | | |договір на надання | | | | |житлово-комунальних послуг, | | | | |підготовлений виконавцем на | | | | |основі типового договору. | | | | |Порядок надання | | | | |житлово-комунальних послуг, їх | | | | |якісні та кількісні показники | | | | |мають відповідати умовам договору | | | | |та вимогам законодавства. | | | | |Згідно із вищезгаданим Законом | | | | |( 1875-15 ) споживач має право на | | | | |отримання у встановленому | | | | |законодавством порядку необхідної | | | | |інформації про перелік послуг, їх | | | | |вартість, загальну вартість | | | | |місячного платежу, структуру | | | | |ціни/тарифу, норми споживання | | | | |тощо. | | | | |Згідно із Типовим договором | | | | |( 630-2005-п ) споживач, зокрема, | | | | |має право на відшкодування | | | | |збитків, завданих його майну | | | | |та/або приміщенню, шкоди, завданої| | | | |його життю чи здоров'ю внаслідок | | | | |неналежного надання послуг або їх | | | | |ненадання. | | | | |У разі порушення виконавцем умов | | | | |договору споживач має право | | | | |викликати його представника для | | | | |складання та підписання | | | | |акта-претензії споживача, в якому | | | | |зазначаються строки, види, | | | | |показники порушень тощо. | | | | |Спори щодо задоволення претензій | | | | |споживачів вирішуються в суді. | | | | |Споживач має право на досудове | | | | |вирішення спору шляхом задоволення| | | | |пред'явленої претензії. | | | | |Враховуючи те, що 85% громадян | | | | |України набули право власності на | | | | |житло, актуальним для багатьох з | | | | |них є врегулювання питання | | | | |використання приватних приміщень | | | | |для здійснення діяльності, не | | | | |забороненої законодавством. | | | | |Відсутність такого врегулювання | | | | |значно звужує право громадян на | | | | |розпорядження власністю, що не | | | | |допускається Конституцією України | | | | |( 254к/96-ВР ). | | | | |Для вирішення цієї проблеми Урядом| | | | |розроблено проект нової редакції | | | | |Житлового кодексу України. | | | | |Необхідність його прийняття, в | | | | |першу чергу, зумовлена зміною | | | | |соціально-політичного устрою у | | | | |державі, переходом України до | | | | |ринкової економіки та сучасних | | | | |світових норм і стандартів, у тому| | | | |числі і в житловій галузі. Нині | | | | |цей проект прийнято Верховною | | | | |Радою у другому читанні. | | | | |Відповідно до Законів України "Про| | | | |місцеві державні адміністрації" | | | | |( 586-14 ) та "Про місцеве | | | | |самоврядування в Україні" | | | | |( 280/97-ВР ) здійснення контролю | | | | |за використанням та утриманням | | | | |нерухомого майна усіх форм | | | | |власності, управління об'єктами | | | | |житлово-комунального господарства,| | | | |забезпечення їх належного | | | | |утримання та ефективної | | | | |експлуатації покладено на органи | | | | |місцевого самоврядування і | | | | |державні адміністрації, які і | | | | |повинні здійснювати заходи з | | | | |реалізації основних напрямів | | | | |реформування житлово-комунального | | | | |господарства | ---+-----------+-------------------+--------------------+----------------------------------| 2. |06.07.2010 |Андрійчук П.В. |Щодо порядку |Автору надано відповідь листом від| | |Пр. Привокзальний, |проведення |20.07.2010 N 07/15-7740 року за | | |7, кв. 1 |відчуження частини |підписом заступника Міністра | | |м. Вінниця, 21012 |будинку садибного |Шаповаленка В.Г. | | | |типу |Міністерство з питань | | | | |житлово-комунального господарства | | | | |розглянуло листа і повідомляє. | | | | |Бюро технічної інвентаризації | | | | |виконують технічну інвентаризацію | | | | |новозбудованих (реконструйованих) | | | | |та наявних об'єктів нерухомості | | | | |згідно з вимогами та положеннями | | | | |Інструкції про порядок проведення | | | | |технічної інвентаризації об'єктів | | | | |нерухомого майна, затвердженої | | | | |наказом Держбуду України від | | | | |24.05.2001 N 127 ( z0582-01 ), | | | | |зареєстрованої в Міністерстві | | | | |юстиції України 10.07.2001 за N | | | | |582/5773 (із змінами), за | | | | |замовленням власників та за їх | | | | |рахунок. | | | | |У разі виявлення змін фахівцями | | | | |БТІ вносяться відповідні | | | | |виправлення та доповнення до | | | | |інвентаризаційних документів щодо | | | | |складу, технічного стану, | | | | |власників будинку тощо на дату | | | | |проведення технічної | | | | |інвентаризації. | | | | |Відповідно до вимог статті 183 | | | | |Цивільного кодексу України | | | | |( 435-15 ) один будинок (жилий, | | | | |нежилий) є неподільною річчю. | | | | |Тобто один будинок не може бути | | | | |поділено між співвласниками. | | | | |Згідно із ст. 364 зазначеного | | | | |Кодексу співвласники мають право | | | | |на виділ у натурі частки із майна,| | | | |що є у спільній частковій | | | | |власності. Договір про виділ у | | | | |натурі частки нерухомого спільного| | | | |майна укладається у письмовій | | | | |формі і підлягає нотаріальному | | | | |посвідченню. | | | | |Таким чином, із спільного майна | | | | |(одного будинку) можливо | | | | |здійснювати виділ частки, що є у | | | | |спільній частковій власності. При | | | | |цьому право часткової власності на| | | | |будинок не припиняється, нова | | | | |адреса не надається. | | | | |Згідно із ст. 358 Цивільного | | | | |кодексу України ( 435-15 ) | | | | |право спільної часткової власності| | | | |здійснюється співвласниками за їх | | | | |згодою. | | | | |Відповідно до розділу 10 | | | | |Інструкції ( z0582-01 ) поточні | | | | |інвентаризаційно-оцінювальні | | | | |роботи виконуються в присутності | | | | |співвласників і завершуються їх | | | | |підписами. | | | | |Тому, якщо співвласник | | | | |відмовляється від проведення | | | | |поточної технічної інвентаризації | | | | |будинку з подальшим виділом часток| | | | |це питання може бути вирішено | | | | |тільки в судовому порядку | ---+-----------+-------------------+--------------------+----------------------------------| 3. |15.06.2010 |Мирошниченко О.М. |Щодо оплати за |Автору надано відповідь листом від| | |вул. Фрунзе, буд. |послугу з технічного|12.07.2010 N 23/3608 за підписом | | |54, кв. 8, м. |обслуговування ліфта|М.М.Чорного. | | |Бахчисарай, |мешканцями другого |Відповідно до п. 2 Порядку | | |Автономна |поверху будинку |формування тарифів на послуги з | | |Республіка Крим, | |утримання будинків і споруд та | | |98404 | |прибудинкових територій, | | | | |затвердженого постановою Кабінету | | | | |Міністрів України від 20.05.2009 | | | | |N 529 ( 529-2009-п ) | | | | |(далі - Порядок), | | | | |послуги надаються відповідно до | | | | |затвердженого (погодженого) | | | | |рішенням органу місцевого | | | | |самоврядування тарифу, його | | | | |структури, періодичності та | | | | |строків надання послуг. Копія | | | | |такого рішення є невід'ємною | | | | |частиною договору про надання | | | | |послуг. | | | | |Витрати з технічного | | | | |обслуговування ліфтів обчислюються| | | | |відповідно до Порядку встановлення| | | | |вартості технічного обслуговування| | | | |ліфтів та систем диспетчеризації | | | | |( z1344-06 ), затвердженого | | | | |центральним органом виконавчої | | | | |влади з питань | | | | |житлово-комунального господарства.| | | | |Відповідно до п. 11 Порядку | | | | |витрати з технічного | | | | |обслуговування ліфтів | | | | |розраховуються з урахуванням | | | | |сумарної загальної площі квартир, | | | | |нежитлових приміщень у житловому | | | | |будинку (крім квартир першого | | | | |поверху та нежитлових приміщень у | | | | |житловому будинку, що не мають | | | | |окремих виходів безпосередньо на | | | | |сходові клітки). | | | | |Таким чином, тариф на послуги з | | | | |утримання будинку і споруд та | | | | |прибудинкової території, складовою| | | | |якого є стаття витрат з технічного| | | | |обслуговування ліфтів, повинен | | | | |розраховуватися відповідно до | | | | |вимог постанови Кабінету Міністрів| | | | |України від 20.05.2009 N 529 | | | | |( 529-2009-п ) і затверджуватися | | | | |(погоджуватися) рішенням органу | | | | |місцевого самоврядування після | | | | |перевірки його економічної | | | | |обґрунтованості. | | | | |Також повідомляємо, що ст. 360 | | | | |Цивільного кодексу України | | | | |( 435-15 ) визначено, що | | | | |співвласник відповідно до своєї | | | | |частки у праві спільної часткової | | | | |власності зобов'язаний брати | | | | |участь у витратах на управління, | | | | |утримання та збереження спільного | | | | |майна, у сплаті податків, зборів | | | | |(обов'язкових платежів), а також | | | | |нести відповідальність перед | | | | |третіми особами за зобов'язаннями,| | | | |пов'язаними із спільним майном. | | | | |Відповідно до Закону України "Про | | | | |приватизацію державного житлового | | | | |фонду" ( 2482-12 ) та Правил | | | | |користування приміщеннями житлових| | | | |будинків і прибудинковими | | | | |територіями, затверджених | | | | |постановою Кабінету Міністрів | | | | |України від 08.10.92 | | | | |N 572 ( 572-92-п ), власники | | | | |приватизованого житла в | | | | |багатоквартирних будинках є | | | | |співвласниками всіх допоміжних | | | | |приміщень будинку та його | | | | |технічного обладнання і мають | | | | |сплачувати свою частку витрат у | | | | |загальних витратах на утримання | | | | |будинку (житла) та прибудинкової | | | | |території. | | | | |Утримання житла - це комплекс | | | | |робіт, спрямованих на створення | | | | |необхідних умов для проживання | | | | |людей і забезпечення збереження | | | | |житлових будівель та технічного | | | | |обладнання. | | | | |Таким чином, мешканці платять не | | | | |за користування ліфтом, а за | | | | |утримання та обслуговування одного| | | | |із елементів загального майна | | | | |багатоквартирного будинку. Така ж | | | | |схема встановлена щодо всіх | | | | |будівельних та інженерних | | | | |конструкцій, систем будинку | | | | |(система димовидалення та | | | | |пожежогасіння, сміттєпровід, | | | | |сходові клітини, покрівля, тощо). | | | | |Тобто ліфт - це частина будинку, | | | | |така ж сама, як сходові клітини, | | | | |сміттєпровід, горище, підвал, і | | | | |мешканці платять за те, що ліфт | | | | |працює. Таким чином, мешканці | | | | |несуть витрати у загальних | | | | |витратах, пов'язаних з утриманням | | | | |будинку та прибудинкової території| | | | |відповідно до своєї частки у майні| | | | |будинку. | | | | |Разом з тим повідомляємо, що | | | | |відповідно до Закону України "Про | | | | |житлово-комунальні послуги" | | | | |( 1875-15 ) споживачі послуг мають| | | | |повне право сплачувати лише ті | | | | |послуги, які фактично надавались. | | | | |Проте для того, щоб реалізувати це| | | | |право, споживачам необхідно | | | | |документально оформити ненадання | | | | |або надання не в повному обсязі | | | | |житлових послуг згідно з | | | | |договором. | | | | |Для цього слід викликати | | | | |представника виконавця послуг для | | | | |складення та підписання | | | | |акта-претензії із зазначенням у | | | | |ньому строків, виду порушення, | | | | |кількісних і якісних показників | | | | |послуг тощо. | | | | |Акт-претензія складається | | | | |споживачем та представником | | | | |виконавця послуги і скріпляється | | | | |їх підписами. У разі неприбуття | | | | |виконавця у визначений договором | | | | |строк або необґрунтованої відмови | | | | |від підписання акт-претензія є | | | | |дійсним, якщо його підписали не | | | | |менш як два споживачі. | | | | |Акт-претензія подається виконавцю,| | | | |який протягом трьох робочих днів | | | | |вирішує питання про перерахунок | | | | |платежів або надає споживачеві | | | | |обґрунтовану відмову у задоволенні| | | | |його претензій. | | | | |У разі відмови від задоволення | | | | |претензії спори між сторонами | | | | |розв'язуються шляхом переговорів | | | | |або у судовому порядку | ---+-----------+-------------------+--------------------+----------------------------------| 4. |03.06.2010 |Трачук А.О. |Щодо стягнення |Автору надано відповідь листом від| | |вул. Р.Скалецького,|абонплати за |02.07.2010 N 7/10-6895 за підписом| | |буд. 32-а, кв. 52, |опалення в будинках,|заступника Міністра з питань | | |м. Вінниця, 21018 |де встановлено |житлово-комунального господарства | | | |будинковий засіб |Романюк О.П. | | | |обліку теплової |Щодо нарахування абонентської | | | |енергії |плати в міжопалювальний період | | | | |Відповідно до Закону України "Про | | | | |житлово-комунальні послуги" | | | | |( 1875-15 ) встановлення | | | | |цін/тарифів на виконання робіт та | | | | |надання житлово-комунальних послуг| | | | |підприємствами, а також | | | | |встановлення норм їх споживання та| | | | |контроль за їх додержанням, | | | | |дотримання законодавства щодо | | | | |захисту прав споживачів у | | | | |зазначених питаннях належить до | | | | |повноважень органів місцевого | | | | |самоврядування. | | | | |Механізм формування тарифів на | | | | |виробництво, транспортування, | | | | |постачання теплової енергії | | | | |підприємствами сфери | | | | |теплопостачання та надання послуг | | | | |з централізованого опалення і | | | | |постачання гарячої води визначено | | | | |Порядком, який затверджений | | | | |постановою Кабінету Міністрів | | | | |України від 10 липня 2006 року | | | | |N 955 ( 955-2006-п ) (далі - | | | | |Порядок). | | | | |Пунктом 39 Порядку передбачено, що| | | | |підприємства застосовують | | | | |двоставкові тарифи на надання | | | | |послуг з централізованого опалення| | | | |затверджені в установленому | | | | |порядку. | | | | |Нарахування абонентської плати в | | | | |міжопалювальний період в будинках,| | | | |у яких встановлено будинковий | | | | |тепловий лічильник, є правомірним | | | | |з таких міркувань. | | | | |Теплопостачальні підприємства | | | | |несуть витрати з надання послуг | | | | |протягом всього року, зокрема, в | | | | |міжопалювальний період | | | | |підприємствами проводяться в | | | | |установленому порядку ремонтні та | | | | |профілактичні роботи, пов'язані з | | | | |необхідністю надання послуг з | | | | |централізованого постачання | | | | |гарячої води, а також підтримання | | | | |в робочому стані обладнання та | | | | |теплових мереж, підготовки до | | | | |нового опалювального сезону. В | | | | |опалювальний період, крім | | | | |зазначених витрат, підприємство | | | | |несе витрати, пов'язані з наданням| | | | |послуг з централізованого | | | | |опалення. | | | | |Зважаючи на вищевикладене, | | | | |двоставковий тариф складається із | | | | |двох частин, які називаються | | | | |умовно-змінна та умовно-постійна. | | | | |Умовно-постійна частина - складова| | | | |двоставкового тарифу, яка включає | | | | |витрати підприємства, пов'язані з | | | | |необхідністю підтримання в | | | | |робочому стані джерел теплової | | | | |енергії, теплових мереж і | | | | |теплоспоживальних установок. Такі | | | | |витрати підприємство несе протягом| | | | |усього року. | | | | |Умовно-змінна частина - складова | | | | |двоставкового тарифу, яка включає | | | | |витрати, безпосередньо пов'язані з| | | | |обсягами споживання теплової | | | | |енергії, послуг з централізованого| | | | |опалення і постачання гарячої | | | | |води. | | | | |Водночас слід зазначити, що | | | | |висновки щодо розрахунків | | | | |економічно обґрунтованих | | | | |планованих витрат, пов'язаних з | | | | |виробництвом, транспортуванням, | | | | |постачанням теплової енергії та | | | | |наданням послуг з централізованого| | | | |опалення і постачання гарячої води| | | | |надаються Державною інспекцією з | | | | |контролю за цінами або її | | | | |територіальними органами в порядку| | | | |встановленому Мінекономіки. | | | | |Контрольно-ревізійними службами, | | | | |Антимонопольним комітетом, | | | | |ціновими інспекціями в областях | | | | |на постійній основі здійснюються | | | | |перевірки правильності формування | | | | |та застосування тарифів. | | | | |Дія двоставковкових тарифів | | | | |обумовлена відповідно до рішення | | | | |органів місцевого самоврядування | | | | |про їх введення. | | | | |Щодо повірки квартирних засобів | | | | |обліку води. | | | | |Постановою Кабінету Міністрів | | | | |України від 21.07.2005 N 630 | | | | |( 630-2005-п ) затверджені Правила| | | | |надання послуг з централізованого | | | | |опалення, постачання холодної та | | | | |гарячої води і водовідведення та | | | | |Типовий договір про надання послуг| | | | |з централізованого опалення, | | | | |постачання холодної та гарячої | | | | |води і водовідведення (далі - | | | | |Правила). | | | | |Відповідно до пункту 8 Правил | | | | |послуги надаються споживачеві | | | | |згідно з договором, що | | | | |оформляється на основі типового | | | | |договору про надання послуг з | | | | |централізованого опалення, | | | | |постачання холодної та гарячої | | | | |води і водовідведення. | | | | |Пункт 9 Правил | | | | |передбачає, що ( 630-2005-п ) | | | | |періодична повірка та ремонт (у | | | | |тому числі демонтаж, | | | | |транспортування та монтаж) | | | | |квартирних засобів обліку | | | | |проводиться за рахунок виконавця. | | | | |Витрати, що понесені підприємством| | | | |(виконавцем), мають бути | | | | |відшкодовані споживачами через | | | | |тариф (ціну) на відповідні | | | | |послуги. | | | | |Постановою Кабінету Міністрів | | | | |України від 20.05.2009 N 529 | | | | |( 529-2009-п ) затверджено Порядок| | | | |формування тарифів на послуги з | | | | |утримання будинків і споруд | | | | |прибудинкових територій і Типовий | | | | |договір про надання послуг з | | | | |утримання будинків і споруд та | | | | |прибудинкових територій. | | | | |Додатком до Порядку, що | | | | |затверджений вищезазначеною | | | | |постановою, визначено Типовий | | | | |перелік послуг з утримання | | | | |будинків і споруд та прибудинкових| | | | |територій ( 529-2009-п ), | | | | |до якого віднесено | | | | |і періодичну повірку, | | | | |обслуговування і ремонт | | | | |квартирних засобів обліку води та | | | | |теплової енергії, у тому числі їх | | | | |демонтаж, транспортування та | | | | |монтаж після повірки. | | | | |Відповідно до пункту 24 Порядку | | | | |витрати з проведення періодичної | | | | |повірки, обслуговування і ремонту | | | | |квартирних засобів обліку води та | | | | |теплової енергії, у тому числі їх | | | | |демонтажу, транспортування та | | | | |монтажу після повірки, | | | | |визначаються відповідно до | | | | |укладених договорів між виконавцем| | | | |та субпідрядником, який виконує | | | | |зазначені послуги, у розрахунку на| | | | |один квартирний засіб обліку води | | | | |та теплової енергії і | | | | |нараховуються щомісяця споживачеві| | | | |у складі послуги залежно від | | | | |кількості таких засобів обліку | | | | |шляхом додавання плати за | | | | |проведення їх періодичної повірки,| | | | |обслуговування і ремонту, у тому | | | | |числі демонтажу, транспортування | | | | |та монтажу після повірки, до | | | | |загальної вартості послуг. | | | | |Розмір плати за проведення | | | | |періодичної повірки, | | | | |обслуговування і ремонт одного | | | | |засобу обліку води та теплової | | | | |енергії, у тому числі його | | | | |демонтаж, транспортування та | | | | |монтаж після повірки, визначається| | | | |згідно з кошторисом, | | | | |затверджується (погоджується) | | | | |органами місцевого самоврядування | | | | |і розподіляється за місяцями | | | | |міжповірочного інтервалу, що | | | | |встановлюється | | | | |Держспоживстандартом для | | | | |відповідного засобу обліку води та| | | | |теплової енергії. | | | | |Враховуючи вищевикладене, послуга | | | | |з періодичної повірки, | | | | |обслуговування і ремонту | | | | |квартирних засобів обліку води та | | | | |теплової енергії повинна | | | | |включатися до складу послуги з | | | | |утримання будинків і споруд та | | | | |прибудинкових територій | | | | |(відповідно - витрати з | | | | |періодичної повірки, | | | | |обслуговування і ремонту таких | | | | |засобів обліку включаються до | | | | |складу тарифу на послуги з | | | | |утримання будинків і споруд та | | | | |прибудинкових територій). | | | | |У разі невключення зазначених | | | | |витрат до складу тарифу на послуги| | | | |з утримання будинків і споруд та | | | | |прибудинкових територій споживач, | | | | |після закінчення строку | | | | |міжповірочного інтервалу, має | | | | |відшкодувати виконання робіт з | | | | |періодичної повірки, | | | | |обслуговування і ремонту | | | | |квартирних засобів обліку води та | | | | |теплової енергії відповідно до | | | | |вищезазначених норм законодавства | | | | |та укладеного договору | ---+-----------+-------------------+--------------------+----------------------------------| 5. |25.06.2010 |Дехтярьов І.Д. |Щодо роз'яснення |Автору надано відповідь листом від| | |вул. Булгакова, |стосовно права |07.07.2010 N 7/10-7103 за підписом| | |буд. 4, кв. 92, м. |пільги при оплаті за|Міністра з питань | | |Київ, 03134 |комунальні послуги |житлово-комунального господарства | | | | |Хіврича Ю.Є. | | | | |Право громадян України на | | | | |отримання пільг визначається | | | | |законами України. | | | | |Відповідно до статті 5 Закону | | | | |України "Про соціальний захист | | | | |дітей війни" ( 2195-15 ) | | | | |дітям війни надається | | | | |25-відсоткова знижка плати за | | | | |користування комунальними | | | | |послугами (газом, електроенергією | | | | |тощо) у межах середніх норм | | | | |споживання. | | | | |Згідно із Законом України "Про | | | | |житлово-комунальні послуги" | | | | |( 1875-15 ) до комунальних послуг | | | | |відносяться централізоване | | | | |постачання холодної та гарячої | | | | |води, водовідведення, газо- та | | | | |електропостачання, централізоване | | | | |опалення, вивезення побутових | | | | |відходів. | | | | |Послуги з утримання будинків і | | | | |споруд та прибудинкових територій | | | | |(квартирна плата) не належать до | | | | |комунальних послуг. | | | | |Таким чином, Законом України "Про | | | | |соціальний захист дітей війни" | | | | |( 2195-15 ) дітям війни надання | | | | |пільг з оплати послуг на утримання| | | | |будинків і споруд та прибудинкових| | | | |територій (квартирну плату) не | | | | |передбачено. | | | | |Щодо плати за користування | | | | |тепловою енергією | | | | |Постановою Кабінету Міністрів | | | | |України від 1 серпня 1996 року | | | | |N 879 ( 879-96-п ) "Про | | | | |встановлення норм користування | | | | |житлово-комунальними послугами | | | | |громадянами, які мають пільги щодо| | | | |їх оплати" встановлено, що | | | | |громадянам, які відповідно до | | | | |законодавства мають пільги щодо | | | | |оплати житлово-комунальних послуг,| | | | |з 1 серпня 1996 р. зазначені | | | | |пільги надаються в межах таких | | | | |норм: | | | | |плати за користування тепловою | | | | |енергією для опалення житла - 21 | | | | |кв. метр опалюваної площі на одну | | | | |особу і додатково 10,5 кв. метрів | | | | |на сім'ю. | | | | |Щодо плати за послуги з | | | | |водопостачання та водовідведення | | | | |Правилами надання послуг з | | | | |централізованого опалення, | | | | |постачання холодної та гарячої | | | | |води і водовідведення та Типовим | | | | |договором про надання послуг з | | | | |централізованого опалення, | | | | |постачання холодної та гарячої | | | | |води і водовідведення, | | | | |затвердженими постановою Кабінету | | | | |Міністрів України від 21.07.2005 | | | | |N 630 ( 630-2005-п ), передбачено,| | | | |що пільги з оплати послуг з | | | | |водопостачання та водовідведення, | | | | |у разі встановлення у квартирі | | | | |лічильника, надаються на частку, | | | | |отриману після розподілу показань | | | | |лічильника (фактичне споживання | | | | |води) пропорційно до кількості | | | | |мешканців квартири, але не вище | | | | |нормативів споживання, визначених | | | | |законодавством. | | | | |Прийняття зазначеною постановою | | | | |такої норми було мотивовано тим, | | | | |що гаряча та холодна вода, на | | | | |відміну від електричної енергії та| | | | |газу, використовується кожним з | | | | |мешканців переважно для особистих | | | | |потреб, тому пільги повинні | | | | |поширюватись лише на ту кількість | | | | |спожитої води, що припадає на | | | | |пільговиків. Решта повинна | | | | |оплачуватися на загальних | | | | |підставах, адже її використали | | | | |особи, які права на пільги не | | | | |мають. | | | | |Принагідно роз'яснюємо розрахунок | | | | |плати на прикладі послуг з | | | | |холодного водопостачання та | | | | |водовідведення (у разі | | | | |встановлення у квартирі лічильника| | | | |холодної води). | | | | |Вихідні дані: | | | | |сім'я складається із 2-х осіб (з | | | | |них 2 особи пільговики - діти | | | | |війни). | | | | |Із копії рахунку на сплату за | | | | |житлово-комунальні послуги за | | | | |квітень 2010 року сім'єю із 2-х | | | | |осіб було спожито 2 куб.м холодної| | | | |води, тариф на послуги з | | | | |централізованого водопостачання та| | | | |водовідведення разом складає 2,87 | | | | |грн. за 1 куб.м (тариф | | | | |встановлюється органами місцевого | | | | |самоврядування). | | | | |1. Розраховуємо кількість води, | | | | |яка припадає на 1 особу: | | | | |2 куб.м: 2 (особи) = 1 куб.м. | | | | |2. Розраховуємо плату за послуги з| | | | |водопостачання та водовідведення | | | | |для члена сім'ї, який має право на| | | | |пільги (25-відсоткову знижку): | | | | |2,87 грн. х 1 куб.м х 0,75 = 2,15 | | | | |грн. (для 1 особи пільговика - | | | | |дитини війни). | | | | |Звертаємо Вашу увагу на те, що 0, | | | | |5 - це є коефіцієнт, отриманий | | | | |внаслідок 25-відсоткової знижки | | | | |відповідно до законодавства, а | | | | |саме плату за зазначені послуги | | | | |зменшено на 25-відсотків (100% - | | | | |25%). Тобто 75 - відсотків | | | | |розрахованої суми платить за | | | | |зазначені послуги 1 особа | | | | |пільговик - дитина війни. | | | | |3. Разом плата для 2-х осіб за | | | | |послуги з холодного водопостачання| | | | |та водовідведення складе 4,30 грн.| | | | |(2,15 грн. + 2,15 грн.), або 2,87 | | | | |грн. х 1 куб.м х 2 (особи) х 0,75 | | | | |= 4,30 грн. (для 2-х осіб | | | | |пільговиків - дітей війни.). | | | | |Таким чином, знижка плати для 1 | | | | |особи пільговика - дитини війни | | | | |складе 25-відсотків від вартості | | | | |кількості води, яка припадає на 1 | | | | |особу. Для 2 осіб пільговиків - | | | | |дітей війни знижка плати також | | | | |складає 25% від частки, отриманої | | | | |після розподілу показань | | | | |лічильника (фактичне споживання | | | | |води) пропорційно до кількості | | | | |мешканців квартири. У наведеному | | | | |розрахунку послуг з холодного | | | | |водопостачання та водовідведення | | | | |для 2-х осіб складає 2 куб.м | | | | |(холодна вода та водовідведення) | | | | |за вартістю 1 куб.м - 2,87 грн. | | | | |Згідно з таким розрахунком | | | | |здійснюється і розрахунок плати за| | | | |послуги з гарячого водопостачання | | | | |(у разі встановлення у квартирі | | | | |лічильника гарячої води). | | | | |Плата за послуги з гарячого та | | | | |холодного водопостачання і | | | | |водовідведення у разі відсутності | | | | |засобів обліку води розраховується| | | | |відповідно до норм споживання | | | | |комунальних послуг для населення. | | | | |Крім того повідомляємо, що згідно | | | | |зі ст. 7 Закону України "Про | | | | |житлово-комунальні послуги" | | | | |( 1875-15 ) затвердження норм | | | | |споживання та якості | | | | |житлово-комунальних послуг, | | | | |контроль за їх дотриманням | | | | |належить до повноважень органів | | | | |місцевого самоврядування | --------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: