open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
26.10.2006 N 1419

Про затвердження Порядку визначення

відрахувань коштів на поточні рахунки

постачальників електричної енергії

за регульованим тарифом та на поточний

рахунок із спеціальним режимом використання

оптового постачальника електричної енергії

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335
( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України" Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок визначення відрахувань коштів на
поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим
тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики України згідно
з переліком, що додається.
3. Постанова набуває чинності з 1 листопада 2006 року.
Голова Комісії О.Рогозін
ПОГОДЖЕНО:
Міністр палива
та енергетики України Ю.Бойко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

26.10.2006 N 1419

ПОРЯДОК

визначення відрахувань коштів на поточні

рахунки постачальників електричної енергії

за регульованим тарифом та на поточний

рахунок із спеціальним режимом використання

оптового постачальника електричної енергії

1. Загальні положення
Порядок визначення відрахувань коштів на поточні рахунки
постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на
поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового
постачальника електричної енергії (далі - Порядок) розроблений
відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР )
та Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України
( n0001227-96 ) з метою забезпечення прозорості здійснення
належних розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України
(далі - ОРЕ).
2. Умовні позначення та їх визначення
------------------------------------------------------------------ | Умовні | Визначення | |позначення | | |-----------+----------------------------------------------------| |р |прогнозовані дані на розрахунковий місяць (індекс | | |відповідного умовного позначення) | |-----------+----------------------------------------------------| |р-2 |прогнозовані дані за місяць, що передував | | |попередньому розрахунковому місяцю (індекс | | |відповідного умовного позначення) | |-----------+----------------------------------------------------| |ф-2 |фактичні дані за місяць, що передував попередньому | | |розрахунковому місяцю (індекс відповідного умовного | | |позначення) | |-----------+----------------------------------------------------| |i |група споживача у відповідності до Тимчасової | | |методики розрахунку роздрібного тарифу на спожиту | | |електроенергію, тарифу на передачу електроенергії | | |місцевими (локальними) електромережами та тарифу на | | |постачання електроенергії, затвердженої постановою | | |НКРЕ від 06.05.1998 N 564 ( v0564227-98 ) (індекс | | |відповідного умовного позначення) | |-----------+----------------------------------------------------| |j |клас споживача у відповідності до Порядку визначення| | |класів споживачів, затвердженого постановою НКРЕ від| | |13.08.1998 N 1052 ( v1052227-98 ) (індекс | | |відповідного умовного позначення) | |-----------+----------------------------------------------------| |D |відсоток оплати електричної енергії, купованої | | |постачальниками електричної енергії за регульованим | | |тарифом на ОРЕ у місяці, що передував попередньому | | |розрахунковому місяцю, відповідно до умов укладених | | |договорів купівлі-продажу електричної енергії між | | |ПРТ та оптовим постачальником електричної енергії (з| | |урахуванням остаточних розрахунків відповідно до | | |двостороннього договору купівлі-продажу електричної | | |енергії між ліцензіатом з оптового постачання | | |електричної енергії Державним підприємством | | |"Енергоринок" та ліцензіатом з постачання | | |електричної енергії за регульованим тарифом), % | |-----------+----------------------------------------------------| | п |граничний рівень відношення величини | |G |понаднормативних витрат електроенергії до величини | | |коефіцієнта нормативних технологічних витрат | | |електричної енергії (встановлюється НКРЕ), % | |-----------+----------------------------------------------------| |дельта |різниця між коефіцієнтом фактичних технологічних | | |витрат електричної енергії та коефіцієнтом | | |нормативних технологічних витрат, % | |-----------+----------------------------------------------------| |ДЕЛЬТА Ф |сума коригування відповідно до фактичних показників | | |(обсягів корисного відпуску електроенергії за | | |групами споживачів, за класами напруги та з | | |урахуванням відпуску електроенергії за тарифами, | | |диференційованими за періодами часу) за місяць, що | | |передував попередньому розрахунковому місяцю, грн | |-----------+----------------------------------------------------| |В |відношення величини понаднормативних витрат | | |електроенергії до величини коефіцієнта нормативних | | |технологічних витрат електричної енергії у мережах | | |ПРТ наростаючим підсумком з початку року до місяця | | |(включно), що передував попередньому розрахунковому | | |місяцю, % | |-----------+----------------------------------------------------| | ген |обсяг електроенергії, купованої ПРТ поза ОРЕ, | |Е |МВт.год | | в | | |-----------+----------------------------------------------------| | кв |обсяг корисного відпуску електричної енергії | |Е |споживачам, МВт.год | |-----------+----------------------------------------------------| | д |сума додаткових щодобових відрахувань (утримань) | |К |коштів на поточні рахунки або з поточних рахунків | | |ПРТ, грн | |-----------+----------------------------------------------------| | к |коригуючий коефіцієнт за здійснення розрахунків не у| |К |повному обсязі за куповану на ОРЕ електроенергію, | | |в.о. | |-----------+----------------------------------------------------| | нв |сума відрахувань коштів на поточний рахунок із | |К |спеціальним режимом використання оптового | | |постачальника, розрахована згідно з нормативом | | |відрахувань, грн | |-----------+----------------------------------------------------| | нтв |коефіцієнт нормативних технологічних витрат | |К |електричної енергії у мережах ПРТ наростаючим | | |підсумком з початку року до місяця (включно), що | | |передував попередньому розрахунковому місяцю, % | |-----------+----------------------------------------------------| | о |загальна сума відрахувань коштів на поточний рахунок| |К |із спеціальним режимом використання оптового | | |постачальника, грн | |-----------+----------------------------------------------------| | п |загальна сума відрахувань коштів на поточний рахунок| |К |енергопостачальника, грн | |-----------+----------------------------------------------------| | пв |коригуючий коефіцієнт за понаднормативні витрати | |К |електроенергії в мережах ПРТ, % | |-----------+----------------------------------------------------| | рп |сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок із | |К |спеціальним режимом використання ПРТ та підлягає | | |розподілу, грн | |-----------+----------------------------------------------------| | фв |коефіцієнт фактичних витрат електричної енергії у | |К |мережах ПРТ наростаючим підсумком з початку року до | | |місяця (включно), що передував попередньому | | |розрахунковому місяцю, % | |-----------+----------------------------------------------------| | рр |сума коштів, яка згідно з рішеннями Ради ОРЕ має | |К |бути перерахована ПРТ або утримана у нього, грн | |-----------+----------------------------------------------------| | у |сума коштів, яка має бути перерахована ПРТ або | |К |утримана у нього згідно з рішеннями Кабінету | | |Міністрів України або НКРЕ, грн | |-----------+----------------------------------------------------| | о |норматив відрахувань коштів на поточний рахунок із | |НВ |спеціальним режимом використання оптового | | |постачальника електричної енергії, % | |-----------+----------------------------------------------------| | п |затверджений норматив відрахувань коштів на поточний| |НВ |рахунок кожного ПРТ, % | | з | | |-----------+----------------------------------------------------| | п |розрахунковий норматив відрахувань коштів на | |НВ |поточний рахунок кожного ПРТ, % | | р | | |-----------+----------------------------------------------------| | ген |ціна (тариф), за якою ПРТ закуповує електричну | |Т |енергію поза ОРЕ, грн/МВт.год | | в | | |-----------+----------------------------------------------------| | д |період, протягом якого визначена сума коштів має | |Т |бути повернута ПРТ або утримана з нього, банківські | | |дні | |-----------+----------------------------------------------------| |Т |роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів | | ij |відповідного класу і групи, грн/МВт.год | |-----------+----------------------------------------------------| | п |тариф на передачу електроенергії місцевими | |Т |(локальними) електромережами на відповідному класі, | | j |затверджений НКРЕ, грн/МВт.год | |-----------+----------------------------------------------------| | пс |тариф на постачання електроенергії відповідній групі| |Т |споживачів, затверджений НКРЕ, грн/МВт.год | | i | | ------------------------------------------------------------------
3. Порядок визначення нормативів відрахувань

коштів на поточний рахунок ПРТ
3.1. Нормативи відрахувань коштів на поточні рахунки
постачальників електричної енергії за регульованим тарифом (далі -
ПРТ) та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії на розрахунковий місяць
затверджуються постановою НКРЕ і доводяться до відома ПРТ,
оптового постачальника електричної енергії та уповноваженого банку
ОРЕ до початку розрахункового місяця.
3.2. Розрахунок нормативу відрахувань коштів на поточний
рахунок ПРТ здійснюється без урахування податку на додану вартість
на підставі таких даних: 1) затверджених НКРЕ тарифів на постачання електроенергії
пс(Т ) та на передачу електроенергії місцевими (локальними)
i пелектромережами (Т );

j 2) роздрібних тарифів на електроенергію для споживачів (Т );

ij 3) обсягів корисного відпуску електричної енергії споживачам
кв(Е );

4) обсягів електричної енергії, купованої ПРТ поза ОРЕ
ген(Е );
в

5) цін (тарифів), за якими ПРТ закуповує електричну енергію

генпоза ОРЕ (Т ).

в
3.3. Розрахунковий норматив відрахувань коштів на поточний

п
рахунок ПРТ (НВ ) визначається виходячи із тарифів на передачу

р електроенергії, тарифів на постачання електроенергії, роздрібних
тарифів на електроенергію для споживачів, що мають діяти у
розрахунковому місяці, та планових даних на розрахунковий місяць
щодо: обсягів корисного відпуску електроенергії споживачам,
обсягів закупівлі електроенергії поза ОРЕ та цін (тарифів), за
якими здійснюватиметься ця закупівля.рахунок ПРТ (НВ ) визначається виходячи із тарифів на передачу

р електроенергії, тарифів на постачання електроенергії, роздрібних
тарифів на електроенергію для споживачів, що мають діяти у
розрахунковому місяці, та планових даних на розрахунковий місяць
щодо: обсягів корисного відпуску електроенергії споживачам,
обсягів закупівлі електроенергії поза ОРЕ та цін (тарифів), за
якими здійснюватиметься ця закупівля. Інформація щодо прогнозованих: обсягів корисного відпуску
електроенергії споживачам, обсягів закупівлі електроенергії поза
ОРЕ і цін (тарифів), за якими здійснюватиметься ця закупівля,
надається ПРТ до НКРЕ не пізніше 25 числа місяця, що передує
розрахунковому, за формою, наведеною у додатку 1.
3.4. Затверджений норматив відрахувань коштів на поточний

п
рахунок ПРТ (НВ ) визначається, виходячи із розрахункового

з нормативу з урахуванням коригування відповідно до фактичних
показників (обсягів корисного відпуску електричної енергії
споживачам, обсягів закупленої поза ОРЕ електроенергії та цін
(тарифів), за якими здійснювалася ця закупівля) у місяці, що
передував попередньому розрахунковому місяцю, а також з
урахуванням коригуючих коефіцієнтів за розрахунок ПРТ не у повному
обсязі за куповану на ОРЕ електроенергію та за наявність
понаднормативних витрат електроенергії у мережах ПРТ.рахунок ПРТ (НВ ) визначається, виходячи із розрахункового

з нормативу з урахуванням коригування відповідно до фактичних
показників (обсягів корисного відпуску електричної енергії
споживачам, обсягів закупленої поза ОРЕ електроенергії та цін
(тарифів), за якими здійснювалася ця закупівля) у місяці, що
передував попередньому розрахунковому місяцю, а також з
урахуванням коригуючих коефіцієнтів за розрахунок ПРТ не у повному
обсязі за куповану на ОРЕ електроенергію та за наявність
понаднормативних витрат електроенергії у мережах ПРТ. Інформація щодо фактичних: обсягів корисного відпуску
електроенергії споживачам, обсягів закупівлі електроенергії поза
ОРЕ та цін (тарифів), за якими здійснювалася ця закупівля у
місяці, що передував попередньому розрахунковому місяцю, а також
щодо фактичних та нормативних технологічних витрат електроенергії
в мережах наростаючим підсумком з початку року до місяця, що
передував попередньому розрахунковому (включно), надається ПРТ до
НКРЕ не пізніше 22 числа місяця, що передує розрахунковому, за
формою, наведеною у додатку 2.
3.5. У разі, якщо ПРТ не надав інформацію відповідно до
пунктів 3.3 та 3.4 у визначений термін, норматив відрахувань
коштів на поточний рахунок такого ПРТ матиме нульове значення.
3.6. НКРЕ може застосувати коригуючі коефіцієнти до нормативу
відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ за таких умов: - розрахунок за куповану на ОРЕ електроенергію за місяць, що
передував попередньому розрахунковому місяцю, здійснений ПРТ не у
повному обсязі; - наявність понаднормативних витрат електроенергії у мережах
ПРТ наростаючим підсумком з початку року до місяця (включно), що
передував попередньому розрахунковому місяцю.
3.7. Коригуючий коефіцієнт за здійснення розрахунків не у

к
повному обсязі за куповану на ОРЕ електроенергію (К ) визначається
відповідно до звітних даних ДП "Енергоринок" щодо розрахунків ПРТ
за куповану на ОРЕ електроенергію (з урахуванням остаточних
розрахунків відповідно до умов двостороннього договору
купівлі-продажу електроенергії між ПРТ та ДП "Енергоринок"), при
цьому Комісією враховується 20% сум коштів, на які були проведені
розрахунки з погашення заборгованості за електроенергію відповідно
до постанов НКРЕ від 29.10.2003 N 1086 ( v1086227-03 ) "Про
алгоритм перерахування коштів", від 13.03.2006 N 309
( v0309227-06 ) "Про алгоритм перерахування коштів через поточні
рахунки із спеціальним режимом використання для погашення
заборгованості", від 26.04.2006 N 544 ( v0544227-06 ) "Про
алгоритм перерахування коштів та внесення зміни до постанови НКРЕ
від 30.12.2005 N 1278" та від 24.05.2006 N 650 ( v0650227-06 )
"Про перерахування коштів та внесення зміни до постанови НКРЕ від
30.12.2005 N 1278".повному обсязі за куповану на ОРЕ електроенергію (К ) визначається
відповідно до звітних даних ДП "Енергоринок" щодо розрахунків ПРТ
за куповану на ОРЕ електроенергію (з урахуванням остаточних
розрахунків відповідно до умов двостороннього договору
купівлі-продажу електроенергії між ПРТ та ДП "Енергоринок"), при
цьому Комісією враховується 20% сум коштів, на які були проведені
розрахунки з погашення заборгованості за електроенергію відповідно
до постанов НКРЕ від 29.10.2003 N 1086 ( v1086227-03 ) "Про
алгоритм перерахування коштів", від 13.03.2006 N 309
( v0309227-06 ) "Про алгоритм перерахування коштів через поточні
рахунки із спеціальним режимом використання для погашення
заборгованості", від 26.04.2006 N 544 ( v0544227-06 ) "Про
алгоритм перерахування коштів та внесення зміни до постанови НКРЕ
від 30.12.2005 N 1278" та від 24.05.2006 N 650 ( v0650227-06 )
"Про перерахування коштів та внесення зміни до постанови НКРЕ від
30.12.2005 N 1278". Коригуючий коефіцієнт за здійснення розрахунків не у повному
обсязі за куповану на ОРЕ електроенергію не застосовується до
нормативу відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ, якщо його
розрахунки за електроенергію (з врахуванням 20% сум коштів, на які
були проведені розрахунки з погашення заборгованості за
електроенергію відповідно до постанов НКРЕ від 29.10.2003 N 1086
( v1086227-03 ) "Про алгоритм перерахування коштів", від
13.03.2006 N 309 ( v0309227-06 ) "Про алгоритм перерахування
коштів через поточні рахунки із спеціальним режимом використання
для погашення заборгованості", від 26.04.2006 N 544
( v0544227-06 ) "Про алгоритм перерахування коштів та внесення
зміни до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278" та від 24.05.2006
N 650 ( v0650227-06 ) "Про перерахування коштів та внесення зміни
до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278"), куповану у місяці, що
передував попередньому розрахунковому, або наростаючим підсумком з
початку року до місяця (включно), що передував попередньому
розрахунковому місяцю, були здійснені на рівні не менше 100%. У разі, якщо ПРТ надасть НКРЕ довідку щодо суми
заборгованості по пільгах і субсидіях за місяць, що передував
попередньому розрахунковому, від головного фінансового управління
обласної державної адміністрації, підписану та завірену печаткою,
Комісія не буде враховувати зазначену суму як борг при розрахунку
коригуючого коефіцієнта за розрахунок не у повному обсязі за
куповану на ОРЕ електроенергію. НКРЕ може встановлювати обґрунтовані граничні рівні оплати
купованої на ОРЕ електричної енергії, після досягнення яких до ПРТ
не будуть застосовуватися коригуючі коефіцієнти за розрахунок не у
повному обсязі за куповану на ОРЕ електроенергію та/або коригуючий
коефіцієнт за понаднормативні витрати електроенергії в мережах
ПРТ.
3.8. Коригуючий коефіцієнт за понаднормативні витрати

пв
електроенергії в мережах ПРТ (К ) застосовується для ПРТ, у яких
відношення величини понаднормативних витрат електроенергії до
величини коефіцієнта нормативних технологічних витрат електричної
енергії наростаючим підсумком з початку року до місяця (включно),
що передував попередньому розрахунковому місяцю (В), більше
граничного рівня відношення величини понаднормативних витрат
електроенергії до величини коефіцієнта нормативних технологічних

п п витрат електричної енергії (G ). Граничний рівень G , при
перевищенні якого до нормативу відрахувань коштів на поточний
рахунок ПРТ застосовується коригуючий коефіцієнт за
понаднормативні витрати електроенергії в мережах ПРТ, становить
5%.електроенергії в мережах ПРТ (К ) застосовується для ПРТ, у яких
відношення величини понаднормативних витрат електроенергії до
величини коефіцієнта нормативних технологічних витрат електричної
енергії наростаючим підсумком з початку року до місяця (включно),
що передував попередньому розрахунковому місяцю (В), більше
граничного рівня відношення величини понаднормативних витрат
електроенергії до величини коефіцієнта нормативних технологічних

п п витрат електричної енергії (G ). Граничний рівень G , при
перевищенні якого до нормативу відрахувань коштів на поточний
рахунок ПРТ застосовується коригуючий коефіцієнт за
понаднормативні витрати електроенергії в мережах ПРТ, становить
5%. Якщо у ПРТ заборгованість за електричну енергію перед оптовим
постачальником електроенергії з урахуванням договору
реструктуризації відсутня, до нормативу відрахувань коштів на його
поточний рахунок не застосовується коригуючий коефіцієнт за
понаднормативні витрати електроенергії в мережах ПРТ. За умови
звернення такого ПРТ і надання ним до НКРЕ документів (акти звірки
між ПРТ та ОРЕ станом на перше число місяця, що передує
розрахунковому), що підтверджують відсутність заборгованості ПРТ
перед ОРЕ (з урахуванням договору реструктуризації боргу), а також
узгодженого графіка платежів між енергопостачальником та ОРЕ НКРЕ
встановлює 100% норматив відрахувань коштів на його поточний
рахунок.
3.9. НКРЕ може змінювати норматив відрахувань коштів на
поточний рахунок ПРТ протягом розрахункового місяця на таких
підставах: а) за рішенням Ради ринку; б) згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України; в) за зверненням ДП "Енергоринок" у разі неналежного
виконання ПРТ фінансових зобов'язань при закупівлі електричної
енергії на ОРЕ та неналежного виконання графіків погашення
заборгованості перед ОРЕ за куповану електроенергію; г) зміни тарифів на передачу або на постачання електричної
енергії протягом розрахункового місяця; д) обґрунтованого звернення ПРТ щодо зміни нормативу
відрахувань коштів на його поточний рахунок.
4. Розрахунок нормативів відрахувань коштів

на поточний рахунок ПРТ та на поточний рахунок

із спеціальним режимом використання оптового

постачальника електричної енергії
4.1. Розрахунок нормативу відрахувань коштів на поточний
рахунок ПРТ базується на визначенні належної йому частки коштів
для покриття витрат на здійснення ліцензованої діяльності з
постачання електроенергії та передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами, виходячи із затверджених
тарифів на передачу та постачання електричної енергії, а також для
покриття витрат на здійснення розрахунків за електроенергію,
куповану поза ОРЕ. Розрахунковий норматив відрахувань коштів на поточний рахунок
ПРТ розраховується відповідно до обсягів корисного відпуску
електроенергії за групами споживачів, за класами напруги та з
урахуванням відпуску електроенергії за тарифами, диференційованими
за періодами часу, за формулою:
пс кв п кв ген ген

S (Т * Е ) + S (Т * Е ) + S (Т * Е )

п i i i р j j j р в в в р

НВ = ------------------------------------------------- * р кв

S (Т * Е )

ij ij ij р

* 100%, (1)
де S - знак суми.
Затверджений норматив відрахувань коштів на поточний рахунок
ПРТ розраховується за формулою:
пс кв п кв

S (Т * Е ) + S (Т * Е ) +

п i i i р j j j р

НВ = (--------------------------------- з кв

S (Т * Е )

ij ij ij р

ген ген

+ S (Т * Е ) + ДЕЛЬТА Ф

в в в р пв к ----------------------------- * 100% - К ) * К , (2)
де S - знак суми.
Сума коригування відповідно до фактичних показників (обсягів
корисного відпуску електроенергії за групами споживачів, за
класами напруги та з урахуванням відпуску електроенергії за
тарифами, диференційованими за періодами часу) у місяці, що
передував попередньому розрахунковому місяцю, розраховується за
формулою (може мати від'ємне значення):
-

| пс кв п кв ДЕЛЬТА Ф = |S (Т * Е ) + S (Т * Е ) + | i i i ф-2 j j j ф-2 -
п кв

- (НВ ) * S (Т * Е )

ген ген | р р-2 ij ij ij ф-2 + S (Т * Е ) | - ------------------------------, (3) в в в ф-2| 100% -
де S - знак суми.
Урахування обсягів корисного відпуску електроенергії
споживачам за тарифами, диференційованими за періодами часу,
здійснюється при визначенні нормативів відрахувань коштів на
поточні рахунки ПРТ, які отримують компенсацію втрат відповідно до
Тимчасового положення про порядок надання ліцензіатам з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від
здійснення постачання електроенергії споживачам за тарифами,
диференційованими за періодами часу, затвердженого постановою НКРЕ
від 31.08.2001 N 888 ( v0888227-01 ).
4.2. Норматив відрахувань коштів на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії розраховується за формулою:
о п

НВ = 100% - НВ (4)

з
5. Розрахунок коригуючих коефіцієнтів
5.1. Коригуючий коефіцієнт за розрахунок не у повному обсязі

к
за куповану на ОРЕ електроенергію (К ) у місяці, що передував
попередньому розрахунковому місяцю, розраховується за формулою:
к D

К = ------ (5) 100%
за куповану на ОРЕ електроенергію (К ) у місяці, що передував
попередньому розрахунковому місяцю, розраховується за формулою:
к D

К = ------ (5) 100%
5.2. Коригуючий коефіцієнт за понаднормативні витрати
електроенергії у мережах ПРТ розраховується за формулою: - для ПРТ, які не забезпечили розрахунки з оптовим
постачальником електричної енергії у місяці, що передував
попередньому розрахунковому місяцю, або наростаючим підсумком з
початку року до місяця (включно), що передував попередньому

п
розрахунковому місяцю, на рівні не менше 100% і у яких B > G :
п

пв В - G

К = ------- * 0,4, (6) 10
розрахунковому місяцю, на рівні не менше 100% і у яких B > G :
п

пв В - G

К = ------- * 0,4, (6) 10
- для ПРТ (за виключенням ПРТ, які не мають заборгованості
перед оптовим постачальником з урахуванням договору
реструктуризації), які розрахувалися з оптовим постачальником
електричної енергії у місяці, що передував попередньому
розрахунковому місяцю, або наростаючим підсумком з початку року до
місяця (включно), що передував попередньому розрахунковому місяцю,

п
на рівні не менше 100% і у яких B > G :
п

пв В - G

К = ------- * 0,1, (7) 10
на рівні не менше 100% і у яких B > G :
п

пв В - G

К = ------- * 0,1, (7) 10
де В - відношення величини понаднормативних витрат
електроенергії до величини коефіцієнта нормативних технологічних
витрат електричної енергії у мережах ПРТ наростаючим підсумком з
початку року до місяця (включно), що передував попередньому
розрахунковому місяцю, розраховується за формулою:
дельта

В = -------- * 100%, (8) нтв

К
де дельта - понаднормативні витрати електроенергії у мережах
ПРТ за відповідні періоди, розраховується за формулою:
фв нтв

дельта = К - К (9)
6. Розрахунок величини щодобових додаткових

відрахувань коштів ПРТ (утримань коштів з ПРТ)
6.1. Величина щодобових додаткових відрахувань коштів ПРТ
(утримань з нього) затверджується постановою НКРЕ та доводиться до
відома ПРТ, оптового постачальника електричної енергії та
уповноваженого банку ОРЕ до початку розрахункового місяця.
Розрахунок величини щодобових додаткових відрахувань коштів ПРТ
(утримань з нього) здійснюється на основі визначення суми коштів,
які додатково перераховуються ПРТ (утримуються з нього):

рр 1) згідно з рішеннями Ради ОРЕ (К ); 2) згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України або НКРЕ
у(К ).
6.2. Сума щодобових додаткових перерахувань коштів на
поточний рахунок (або утримань коштів з поточного рахунку) ПРТ
д(К ) розраховується за формулою:
рр у

д +-К +-К

К = ----------- (10) д

Т
7. Порядок відрахувань уповноваженим

банком ОРЕ коштів на поточний рахунок із спеціальним

режимом використання оптового постачальника

електричної енергії та на поточний рахунок ПРТ
7.1. Розрахунок величини відрахувань коштів на поточний
рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника
здійснюється уповноваженим банком ОРЕ і базується на визначенні
частки коштів, яку енергопостачальник повинен заплатити за
придбану ним на ОРЕ електричну енергію.
7.2. Сума відрахувань коштів на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання оптового постачальника з

нв
урахуванням нормативу відрахувань (К ) розраховується за
формулою:
нв рп

К = К * НВ (11)
нв д

7.3. Якщо К > К :

п

Загальна сума відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ (К )
розраховується за формулою:
п рп п д

К = К * НВ + К (12)

з
урахуванням нормативу відрахувань (К ) розраховується за
формулою:
нв рп

К = К * НВ (11)
нв д

7.3. Якщо К > К :

п

Загальна сума відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ (К )
розраховується за формулою:
п рп п д

К = К * НВ + К (12)

з
Загальна сума відрахувань коштів на поточний рахунок із

о
спеціальним режимом використання оптового постачальника (К )
розраховується за формулою:
о рп п

К = К - К (13)

нв д

7.4. Якщо К п

Загальна сума відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ (К )
розраховується за формулою:
п рп п

К = К * НВ (14)

з
Загальна сума відрахувань коштів на поточний рахунок із

о
спеціальним режимом використання оптового постачальника (К )
розраховується за формулою:
о нв

К = К (15)

Додаток 1

до Порядку визначення

відрахувань коштів

на поточні рахунки

постачальників електричної

енергії за регульованим

тарифом та на поточний

рахунок із спеціальним

режимом використання

оптового постачальника

електричної енергії

ПРОГНОЗОВАНІ ОБСЯГИ

корисного відпуску електричної енергії споживачам
_________________________________________________

(ліцензіат з постачання електричної енергії

за регульованим тарифом)
на ______________ місяць _____________ року

------------------------------------------------------------------ |N з/п| Групи споживачів |Клас| Обсяги корисного відпуску, | | | |нап-| МВт.год | | | |руги|----------------------------| | | | | за | за тарифами, | | | | |односта-| диференційованими | | | | |вочними | за періодами часу | | | | |тарифами|-------------------| | | | | | ніч | напів-|пік | | | | | | | пік | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| | 1 |Промислові та прирівняні| 1 | | | | | | |до них споживачі з |----+--------+------+-------+----| | |приєднаною потужністю | 2 | | | | | | |750 кВА і більше | | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| | 2 |Промислові та прирівняні| 1 | | | | | | |до них споживачі з |----+--------+------+-------+----| | |приєднаною потужністю до| 2 | | | | | | |750 кВА | | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| | 3 |Електрифікований | 1 | | | | | | |залізничний транспорт |----+--------+------+-------+----| | | | 2 | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| | 4 |Електрифікований міський| 1 | | | | | | |транспорт |----+--------+------+-------+----| | | | 2 | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| | 5 |Непромислові споживачі | 1 | | | | | | | |----+--------+------+-------+----| | | | 2 | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| | 6 |Сільськогосподарські | 1 | | | | | | |споживачі-виробники |----+--------+------+-------+----| | | | 2 | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| | 7 |Населення, усього: | 2 | | X | X | X | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| | 7.1 |Яке проживає в 30 км | 2 | | X | X | X | | |зоні АЕС: | | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| |7.1.1|у т.ч., яке проживає у | 2 | | X | X | X | | |містах (крім працівників| | | | | | | |АПК) | | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| |7.1.2|у т.ч., яке проживає у | 2 | | X | X | X | | |сільській місцевості, та| | | | | | | |працівники АПК, що | | | | | | | |проживають у смт та | | | | | | | |містах | | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| |7.1.3|у т.ч., яке проживає у | 2 | | X | X | X | | |будинках, обладнаних | | | | | | | |кухонними електроплитами| | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| | 7.2 |Яке не проживає в 30 км | 2 | | X | X | X | | |зоні АЕС | | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| |7.2.1|у т.ч., яке проживає у | 2 | | X | X | X | | |містах (крім працівників| | | | | | | |АПК) | | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| |7.2.2|у т.ч., яке проживає у | 2 | | X | X | X | | |сільській місцевості, та| | | | | | | |працівники АПК, що | | | | | | | |проживають у смт та | | | | | | | |містах | | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| |7.2.3|у т.ч., яке проживає у | 2 | | X | X | X | | |будинках, обладнаних | | | | | | | |кухонними електроплитами| | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| | 8 |Населені пункти, усього:| 1 | | X | X | X | | | |----+--------+------+-------+----| | | | 2 | | X | X | X | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| | 8.1 |Які розташовані в 30 км | 1 | | X | X | X | | |зоні АЕС |----+--------+------+-------+----| | | | 2 | | X | X | X | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| |8.1.1|у т.ч. у містах | 1 | | X | X | X | | | |----+--------+------+-------+----| | | | 2 | | X | X | X | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| |8.1.2|у т.ч. у сільській | 1 | | X | X | X | | |місцевості |----+--------+------+-------+----| | | | 2 | | X | X | X | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| |8.1.3|у т.ч. із будинками, | 1 | | X | X | X | | |обладнаними кухонними |----+--------+------+-------+----| | |електроплитами | 2 | | X | X | X | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| | 8.2 |Які не розташовані в | 1 | | X | X | X | | |30 км зоні АЕС |----+--------+------+-------+----| | | | 2 | | X | X | X | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| |8.2.1|у т.ч. у містах | 1 | | X | X | X | | | |----+--------+------+-------+----| | | | 2 | | X | X | X | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| |8.2.2|у т.ч. у сільській | 1 | | X | X | X | | |місцевості |----+--------+------+-------+----| | | | 2 | | X | X | X | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| |8.2.3|у т.ч. із будинками, | 1 | | X | X | X | | |обладнаними кухонними |----+--------+------+-------+----| | |електроплитами | 2 | | X | X | X | |------------------------------+----+--------+------+-------+----| |Усього власні споживачі: | 1 | | | | | | |----+--------+------+-------+----| | | 2 | | | | | |------------------------------+----+--------+------+-------+----| |Разом: | | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Джерела закупівлі електричної| Обсяг | Ціна закупівлі | | енергії | закупівлі, | електричної | | | МВт.год | енергії, | | | | грн/МВт.год | |-----------------------------+--------------+-------------------| |ОРЕ | | | |-----------------------------+--------------+-------------------| |ГЕС (назва) | | | |-----------------------------+--------------+-------------------| |ТЕЦ (назва) | | | |-----------------------------+--------------+-------------------| |Інші виробники електроенергії| | | |(назва) | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ______________ __________________

(підпис) (ім'я, прізвище)
М.П.
Виконавець __________________

(ім'я, прізвище)
тел. _____________

Додаток 2

до Порядку визначення

відрахувань коштів

на поточні рахунки

постачальників електричної

енергії за регульованим

тарифом та на поточний

рахунок із спеціальним

режимом використання

оптового постачальника

електричної енергії

ФАКТИЧНІ ОБСЯГИ

корисного відпуску електричної енергії споживачам
_________________________________________________

(ліцензіат з постачання електричної енергії

за регульованим тарифом)
на ______________ місяць _____________ року

------------------------------------------------------------------ |N з/п| Групи споживачів |Клас| Обсяги корисного відпуску, | | | |нап-| МВт.год | | | |руги|----------------------------| | | | | за | за тарифами, | | | | |односта-| диференційованими | | | | |вочними | за періодами часу | | | | |тарифами|-------------------| | | | | | ніч | напів-|пік | | | | | | | пік | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| | 1 |Промислові та прирівняні| 1 | | | | | | |до них споживачі з |----+--------+------+-------+----| | |приєднаною потужністю | 2 | | | | | | |750 кВА і більше | | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| | 2 |Промислові та прирівняні| 1 | | | | | | |до них споживачі з |----+--------+------+-------+----| | |приєднаною потужністю до| 2 | | | | | | |750 кВА | | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| | 3 |Електрифікований | 1 | | | | | | |залізничний транспорт |----+--------+------+-------+----| | | | 2 | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| | 4 |Електрифікований міський| 1 | | | | | | |транспорт |----+--------+------+-------+----| | | | 2 | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| | 5 |Непромислові споживачі | 1 | | | | | | | |----+--------+------+-------+----| | | | 2 | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| | 6 |Сільськогосподарські | 1 | | | | | | |споживачі-виробники |----+--------+------+-------+----| | | | 2 | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| | 7 |Населення, усього: | 2 | | X | X | X | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| | 7.1 |Яке проживає в 30 км | 2 | | X | X | X | | |зоні АЕС: | | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| |7.1.1|у т.ч., яке проживає у | 2 | | X | X | X | | |містах (крім працівників| | | | | | | |АПК) | | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| |7.1.2|у т.ч., яке проживає у | 2 | | X | X | X | | |сільській місцевості, та| | | | | | | |працівники АПК, що | | | | | | | |проживають у смт та | | | | | | | |містах | | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| |7.1.3|у т.ч., яке проживає у | 2 | | X | X | X | | |будинках, обладнаних | | | | | | | |кухонними електроплитами| | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| | 7.2 |Яке не проживає в 30 км | 2 | | X | X | X | | |зоні АЕС | | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| |7.2.1|у т.ч., яке проживає у | 2 | | X | X | X | | |містах (крім працівників| | | | | | | |АПК) | | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| |7.2.2|у т.ч., яке проживає у | 2 | | X | X | X | | |сільській місцевості, та| | | | | | | |працівники АПК, що | | | | | | | |проживають у смт та | | | | | | | |містах | | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| |7.2.3|у т.ч., яке проживає у | 2 | | X | X | X | | |будинках, обладнаних | | | | | | | |кухонними електроплитами| | | | | | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| | 8 |Населені пункти, усього:| 1 | | X | X | X | | | |----+--------+------+-------+----| | | | 2 | | X | X | X | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| | 8.1 |Які розташовані в 30 км | 1 | | X | X | X | | |зоні АЕС |----+--------+------+-------+----| | | | 2 | | X | X | X | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| |8.1.1|у т.ч. у містах | 1 | | X | X | X | | | |----+--------+------+-------+----| | | | 2 | | X | X | X | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| |8.1.2|у т.ч. у сільській | 1 | | X | X | X | | |місцевості |----+--------+------+-------+----| | | | 2 | | X | X | X | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| |8.1.3|у т.ч. із будинками, | 1 | | X | X | X | | |обладнаними кухонними |----+--------+------+-------+----| | |електроплитами | 2 | | X | X | X | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| | 8.2 |Які не розташовані в | 1 | | X | X | X | | |30 км зоні АЕС |----+--------+------+-------+----| | | | 2 | | X | X | X | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| |8.2.1|у т.ч. у містах | 1 | | X | X | X | | | |----+--------+------+-------+----| | | | 2 | | X | X | X | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| |8.2.2|у т.ч. у сільській | 1 | | X | X | X | | |місцевості |----+--------+------+-------+----| | | | 2 | | X | X | X | |-----+------------------------+----+--------+------+-------+----| |8.2.3|у т.ч. із будинками, | 1 | | X | X | X | | |обладнаними кухонними |----+--------+------+-------+----| | |електроплитами | 2 | | X | X | X | |------------------------------+----+--------+------+-------+----| |Усього власні споживачі: | 1 | | | | | | |----+--------+------+-------+----| | | 2 | | | | | |------------------------------+----+--------+------+-------+----| |Разом: | | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Джерела закупівлі електричної|Обсяг закупівлі | Ціна закупівлі | | енергії |електроенергії, | електричної | | | МВт.год | енергії, | | | | грн/МВт.год | |-----------------------------+----------------+-----------------| |ОРЕ | | | |-----------------------------+----------------+-----------------| |ГЕС (назва) | | | |-----------------------------+----------------+-----------------| |ТЕЦ (назва) | | | |-----------------------------+----------------+-----------------| |Інші виробники електроенергії| | | |(назва) | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Витрати електроенергії в | МВт.год | % | |мережах наростаючим підсумком | | | |з початку року до місяця | | | |(включно), за який | | | |заповнюється цей додаток: | | | |------------------------------+-----------------+---------------| |фактичні | | | |------------------------------+-----------------+---------------| |нормативні технологічні | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства ______________ __________________

(підпис) (ім'я, прізвище)
М.П.
Виконавець ____________________

(ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

26.10.2006 N 1419

ПЕРЕЛІК

постанов Національної комісії регулювання

електроенергетики України, що втратили чинність

1. Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 18.08.2000 N 861 ( v0861227-00 )
"Про затвердження Порядку визначення відрахувань коштів на поточні
рахунки енергопостачальників електричної енергії за регульованим
тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії".
2. Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 19.01.2001 N 44 ( v0044227-01 ) "Про
внесення змін до Порядку визначення відрахувань на поточні рахунки
енергопостачальників електричної енергії за регульованим тарифом
та на розподільчий рахунок оптового постачальника електричної
енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861".
3. Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 28.03.2001 N 283 ( v0283227-01 )
"Про внесення змін до Порядку визначення відрахувань на поточні
рахунки енергопостачальників електричної енергії за регульованим
тарифом та на розподільчий рахунок оптового постачальника
електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 18.08.2000
N 861".
4. Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 25.05.2001 N 550 ( v0550227-01 )
"Про внесення змін та доповнень до Порядку відрахувань на поточні
рахунки енергопостачальників електричної енергії за регульованим
тарифом та на розподільчий рахунок оптового постачальника
електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 18.08.2000
N 861".
5. Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 17.07.2001 N 733 ( v0733227-01 )
"Про внесення змін та доповнень до Порядку визначення відрахувань
на поточні рахунки постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового
постачальника електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ
від 18.08.2000 N 861".
6. Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 21.09.2001 N 949 ( v0949227-01 )
"Про внесення змін та доповнень до Порядку визначення відрахувань
на поточні рахунки постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового
постачальника електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ
від 18.08.2000 N 861".
7. Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 14.12.2001 N 1220 ( v1220227-01 )
"Про внесення змін до Порядку визначення відрахувань на поточні
рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
та на розподільчий рахунок оптового постачальника електричної
енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861".
8. Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 24.01.2002 N 86 ( v0086227-02 ) "Про
внесення змін та доповнень до Порядку визначення відрахувань на
поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим
тарифом та на розподільчий рахунок оптового постачальника
електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 18.08.2000
N 861".
9. Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 29.03.2002 N 327 ( v0327227-02 )
"Щодо внесення змін до додатків постанови від 18.08.2000 N 861".
10. Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 17.06.2002 N 646 ( v0646227-02 )
"Про внесення змін та доповнень до Порядку визначення відрахувань
на поточні рахунки постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом та на розподільчий рахунок оптового
постачальника електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ
від 18.08.2000 N 861".
11. Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 16.08.2002 N 902 ( v0902227-02 )
"Щодо внесення змін до додатків постанови від 18.08.2000 N 861".
12. Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 26.11.2002 N 1294 ( v1294227-02 )
"Про внесення змін та доповнень до Порядку визначення відрахувань
на поточні рахунки постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання оптового постачальника електричної енергії,
затвердженого постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861".
13. Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 24.01.2003 N 66 ( v0066227-03 ) "Про
внесення змін та доповнень до Порядку визначення відрахувань
коштів на поточні рахунки енергопостачальників електричної енергії
за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання оптового постачальника електричної енергії,
затвердженого постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861".
14. Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 11.03.2003 N 203 ( v0203227-03 )
"Про внесення доповнення до Порядку визначення відрахувань на
поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим
тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії, затвердженого
постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861".
15. Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 10.06.2003 N 522 ( v0522227-03 )
"Про внесення змін до Порядку визначення відрахувань на поточні
рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії, затвердженого
постановою НКРЕ від 18.08.2000 N 861".
16. Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 11.09.2003 N 918 ( v0918227-03 )
"Про внесення змін до Порядку визначення відрахувань коштів на
поточні рахунки енергопостачальників електричної енергії за
регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання оптового постачальника електричної енергії".
17. Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 29.01.2004 N 93 ( v0093227-04 ) "Про
внесення змін до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні
рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії".
18. Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 20.02.2004 N 162 ( v0162227-04 )
"Про внесення змін та доповнень до деяких постанов НКРЕ".
19. Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 24.02.2004 N 169 ( v0169227-04 )
"Про внесення змін до Порядку визначення відрахувань коштів на
поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим
тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії".
20. Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 24.03.2004 N 275 ( v0275227-04 )
"Про внесення зміни до Порядку визначення відрахувань коштів на
поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим
тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії".
21. Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 29.03.2004 N 289 ( v0289227-04 )
"Про внесення зміни до Порядку визначення відрахувань коштів на
поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим
тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії".
22. Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 28.04.2004 N 425 ( v0425227-04 )
"Про внесення змін до Порядку визначення відрахувань коштів на
поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим
тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії".
23. Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 19.07.2004 N 732 ( v0732227-04 )
"Про внесення зміни до Порядку визначення відрахувань коштів на
поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим
тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії".
24. Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 18.08.2004 N 829 ( v0829227-04 )
"Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 19.07.2004 N 732".
25. Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 17.03.2005 N 170 ( v0170227-05 )
"Про внесення змін до Порядку визначення відрахувань коштів на
поточні рахунки енергопостачальників електричної енергії за
регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання оптового постачальника електричної енергії".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: