open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

27.12.2017  № 1405

Про погодження рішень Ради Оптового ринку електричної енергії України від 04 жовтня 2017 року (підпункти 2.3 та 2.4 протоколу № 27) та визнання такою, що втратила чинність, постанови НКРЕКП від 08 червня 2016 року № 918

Відповідно до статті 15 Закону України «Про електроенергетику» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», згідно з положеннями Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Погодитись з рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України від 04 жовтня 2017 року (підпункт 2.3 протоколу № 27) про припинення дії Змін до додатка 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (Правила Оптового ринку електричної енергії України, погоджені постановою НКРЕ від 09 серпня 2012 року № 1028) у частині врахування в платежах за електричну енергію додаткових платежів для компенсації недоотриманих коштів виробникам, що працюють за «зеленими» тарифами, затверджених рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України від 26 січня 2016 року (підпункт 8.10 протоколу № 35), яке погоджене постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 08 червня 2016 року № 918 «Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 26 січня 2016 року (підпункт 8.10 протоколу № 35)».

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 08 червня 2016 року № 918 «Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 26 січня 2016 року (підпункт 8.10 протоколу № 35)» (зі змінами).

3. Погодитись з рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України від 04 жовтня 2017 року (підпункт 2.4 протоколу № 27) про затвердження Змін до додатка 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (Правила Оптового ринку електричної енергії України, погоджені постановою НКРЕ від 09 серпня 2012 року № 1028) у частині оптимізації процедури визначення Розпорядником системи розрахунків фактичної вартості електричної енергії, проданої в Оптовий ринок електричної енергії України виробниками електричної енергії, та врахування в платежах за електричну енергію додаткових платежів для компенсації недоотриманих коштів виробникам, що працюють за «зеленими» тарифами, що додаються.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


ПОГОДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
27.12.2017 № 1405


ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол Ради Оптового ринку
електричної енергії України
04.10.2017  № 27

ЗМІНИ
до додатка 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (Правила Оптового ринку електричної енергії України, погоджені постановою НКРЕ від 09 серпня 2012 року № 1028) у частині оптимізації процедури визначення Розпорядником системи розрахунків фактичної вартості електричної енергії, проданої в Оптовий ринок електричної енергії України виробниками електричної енергії, та врахування в платежах за електричну енергію додаткових платежів для компенсації недоотриманих коштів виробникам, що працюють за «зеленими» тарифами

1. Підпункт 5 пункту 8.8.1 підрозділу 8.8 розділу 8 викласти в такій редакції:

«5) за рішенням Ради ринку (на основі подання ДПЕ) - на зменшення платежу виробнику, який працює за ціновими заявками, за користування додатково отриманими коштами (Дкрвр).».

2. Пункт 8.12.3 підрозділу 8.12 розділу 8 викласти в такій редакції:

«8.12.3. Платіж виробнику за розрахункову добу при встановленні НКРЕКП одноставочного тарифу на електричну енергію визначається за формулою:

де:

-

встановлений НКРЕКП одноставочний тариф на електричну енергію, коп./кВт•год;


-

фактичний відпуск електричної енергії в Оптовий ринок виробником за розрахункову добу, МВт•год;


-

додатковий платіж за розрахункову добу для компенсації недоотриманих коштів виробнику, що працює за «зеленим» тарифом, який нараховується Розпорядником системи розрахунків за рішенням НКРЕКП, грн.».

3. У підрозділі 8.19 розділу 8:

1) пункт 8.19.1 викласти в такій редакції:

«8.19.1. Розпорядник системи розрахунків визначає для виробника, який працює за ціновими заявками, середньозважену ціну згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць (Ццзвм), округлену до 10 знаків після коми, за такою формулою:

де:

-

платіж виробнику, який працює за ціновими заявками, згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць, грн;


-

обсяг відпуску електричної енергії в Оптовий ринок виробником, який працює за ціновими заявками, згідно з щоденними даними, які одержувалися від Головного оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку, наростаючим підсумком за звітний місяць, МВт·год.

Розпорядник системи розрахунків визначає для станції виробника, який працює за ціновими заявками, середньозважену ціну згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць (Ццзсм) за такою формулою:

де:

-

платіж для станції виробника, який працює за ціновими заявками, згідно з результатами щоденних розрахунків платежів наростаючим підсумком за звітний місяць, грн;


-

обсяг відпуску електричної енергії в Оптовий ринок станцією виробника, який працює за ціновими заявками, згідно з щоденними даними, які одержувалися від Головного оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку, наростаючим підсумком за звітний місяць, МВт·год.»;

2) після пункту 8.19.1 доповнити новим пунктом 8.19.2 в такій редакції:

«8.19.2. Розпорядник системи розрахунків визначає для виробника, якому НКРЕКП встановила «зелений» тариф та додатковий платіж для компенсації недоотриманих коштів, середньозважену ціну за звітний місяць (Цотвм), округлену до 10 знаків після коми, за такою формулою:

де:

-

додатковий платіж для компенсації недоотриманих коштів виробнику, що працює за «зеленим» тарифом, за звітний місяць, який нараховується Розпорядником системи розрахунків за рішенням НКРЕКП, грн;


-

платіж виробнику, який працює за встановленим НКРЕКП одноставочним тарифом на електричну енергію, без урахування додаткового платежу для компенсації недоотриманих коштів виробнику, що працює за «зеленим» тарифом, за звітний місяць, який визначається за формулою:

де

-

фактичний відпуск електричної енергії в Оптовий ринок виробником за звітний місяць, МВт·год.».

У зв’язку з цим пункти 8.19.2-8.19.26 вважати відповідно пунктами 8.19.3-8.19.27;

3) пункт 8.19.10 викласти в такій редакції:

«8.19.10. Розпорядник системи розрахунків визначає для виробника, який працює за ціновими заявками, фактичний платіж за звітний місяць (Дцзвм) за формулою:

де

-

фактичний відпуск електричної енергії в Оптовий ринок виробником за звітний місяць, МВт·год.

Розпорядник системи розрахунків визначає для станції виробника, який працює за ціновими заявками, фактичний платіж за звітний місяць (Дцзсм) за формулою:

де

-

фактичний відпуск електричної енергії в Оптовий ринок станцією виробника, який працює за ціновими заявками, за звітний місяць, МВт·год.»;

4) пункт 8.19.11 викласти в такій редакції:

«8.19.11. Розпорядник системи розрахунків визначає для виробника при встановленні НКРЕКП одноставочного тарифу на електричну енергію фактичний платіж за звітний місяць (Дотвм) за формулою:

а) для виробників, яким НКРЕКП встановила «зелений» тариф та додатковий платіж для компенсації недоотриманих коштів:

де

-

додатковий платіж на будівництво енергоблоків виробнику, який не працює за ціновими заявками, за звітний місяць, який визначається за формулою:

б) для інших виробників:

».

4. У додатку А до Правил Оптового ринку електричної енергії України:

1) доповнити в алфавітному порядку умовними позначеннями Дзтв, Дзтвм, Дотзтвм, Цотвм та їх визначеннями:

«

-

додатковий платіж для компенсації недоотриманих коштів виробнику, що працює за «зеленим» тарифом, за розрахункову добу, грн;

-

додатковий платіж для компенсації недоотриманих коштів виробнику, що працює за «зеленим» тарифом, за звітний місяць, грн;

-

платіж виробнику, який працює за встановленим НКРЕКП одноставочним тарифом на електричну енергію, без урахування додаткового платежу для компенсації недоотриманих коштів виробнику, що працює за «зеленим» тарифом, за звітний місяць, грн;

-

середньозважена ціна виробника, якому НКРЕКП встановила «зелений» тариф та додатковий платіж для компенсації недоотриманих коштів, за звітний місяць, коп./кВт•год.

»;

2) умовне позначення Тцзвм та його визначення виключити.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: