open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2012  № 1054

Про призначення голів державних екзаменаційних комісій у IX - XI семестрах 2012 - 2013 навчального року

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", пункту 6.12 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 № 161, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 року за № 173, та з метою проведення державних випускних екзаменів у 2013 році серед випускників вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III - IV рівнів акредитації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад голів державних екзаменаційних комісій у IX - XI семестрах 2012 - 2013 навчального року, що додається.

2. Головам державних екзаменаційних комісій вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III - IV рівнів акредитації забезпечити подання звітів про результати державних випускних екзаменів до 3 квітня 2013 року Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України.

3. Відповідальність за створення належних умов роботи та розміщення голів державних екзаменаційних комісій покласти на ректорів вищих медичних навчальних закладів, де проводяться державні випускні екзамени.

4. Витрати на відрядження провести за рахунок основного місця роботи осіб, звідки направляються голови державних екзаменаційних комісій.

5. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

Віце-прем'єр-міністр України -
МіністрР. БогатирьоваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства охорони
здоров'я України
14.12.2012 № 1054

СКЛАД
голів державних екзаменаційних комісій у IX - XI семестрах 2012 - 2013 навчального року

1.

Буковинський державний медичний університет


"Фармація"
освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"
(фармацевтичний факультет)
(заочна форма навчання)


ЗАМОРСЬКИЙ
Ігор Іванович

-

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології Буковинського державного медичного університету


"Сестринська справа"
освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"
(медичний факультет № 4 з відділенням молодших
медичних і фармацевтичних фахівців)
(навчання з неповним робочим тижнем)


ТОДОРІКО
Лілія Дмитрівна

-

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології Буковинського державного медичного університету

2.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова


"Фармація",
"Клінічна фармація"
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет)
(денна та заочна форми навчання)


ГЕРМАНЮК
Тамара Андріївна

-

доктор медичних наук, професор кафедри фармації Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

3.

Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"


"Клінічна фармація",
"Фармація"
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(III медичний факультет)
(денна та заочна форми навчання)


ШАТОРНА
Віра Федорівна

-

доктор біологічних наук, професор кафедри медичної біології, фармакогнозії та ботаніки ДЗ "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"

4.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького


"Лікувальна справа"
освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"
(Краснолиманський медичний коледж)
(денна форма навчання)


ХАЦКО
Володимир Власович

-

доктор медичних наук, професор кафедри хірургії ім. професора Овнатаняна К.Т. Донецького національного медичного університету ім. М. Горького

5.

Запорізький державний медичний університет


"Фармація",
"Технологія парфумерно-косметичних засобів"
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет)
(заочна форма навчання)


КНИШ
Євгеній Григорович

-

доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного товарознавства Запорізького державного медичного університету

6.

Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний медичний університет"


"Фармація"
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет)
(денна та заочна форми навчання)


ГУДИВОК
Ярослава Степанівна

-

доктор медичних наук, професор кафедри фармакології ДВНЗ Івано-Франківський національний медичний університет

7.

Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет УАНМ"


"Фармація"
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет)
(заочна форма навчання)


ВОЙТЕНКО
Георгій Миколайович

-

доктор медичних наук, професор кафедри промислової клінічної фармації та клінічної фармакології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (за згодою)

8.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького


"Фармація",
"Клінічна фармація"
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет, у т.ч. іноземні студенти)
(денна та заочна форми навчання)


ГРОМОВИК
Богдан Петрович

-

доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри організації і економіки фармації та технології ліків ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

9.

Державний заклад "Луганський державний медичний університет"


"Фармація"
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет)
(денна та заочна форми навчання)


БЕЗУГЛИЙ
Петро Овксентійович

-

доктор фармацевтичних наук, професор кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету

10.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця


"Фармація"
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет, I-й потік)
(заочна форма навчання)


ПОНОМАРЕНКО
Микола Семенович

-

доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика


"Фармація"
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет, II-й потік)
(заочна форма навчання)


ДАВТЯН
Лена Левонівна

-

доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної технології і біофармації Національної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

11.

Національний фармацевтичний університет


"Фармація"
освітньо-кваліфікаційні рівні "спеціаліст", "магістр"
(факультети ступеневої фармацевтичної освіти та з підготовки іноземних громадян)
(заочна та денна форми навчання)


ПЕТЮНІН
Геннадій Павлович

-

доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної біохімії, судово-медичної токсикології та фармації Харківської медичної академії післядипломної освіти


"Фармація"
освітньо-кваліфікаційні рівні "спеціаліст ", "магістр"
(факультети фармацевтичний та ступеневої фармацевтичної освіти)
(денна, вечірня та заочна форми навчання);
"Клінічна фармація",
"Технологія парфумерно-косметичних засобів"
освітньо-кваліфікаційні рівні "спеціаліст", "магістр"
(медико-фармацевтичний факультет)
(денна, вечірня та заочна форми навчання)


ТОЛОЧКО
Валентин Михайлович

-

доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету


"Економіка підприємства",
"Маркетинг"
освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр";
"Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)"
освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"
(факультет економіки та менеджменту)
(денна та заочна форми навчання)


РАЙКО
Діана Валеріївна

-

доктор економічних наук, професор кафедри економічної кібернетики і маркетингового менеджменту Національного технічного університету "ХПІ" (за згодою)


"Менеджмент"
освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр";
"Менеджмент організацій і адміністрування
(за видами економічної діяльності)"
освітньо-кваліфікаційні рівні "спеціаліст", "магістр";
"Логістика",
"Адміністративний менеджмент"
освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"
(факультет економіки та менеджменту)
(денна, вечірня та заочна форми навчання)


ДЄГТЯР
Андрій Олегович

-

доктор державного управління, професор, завідувач кафедри економічної теорії та фінансів Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (за згодою)


"Лабораторна діагностика"
освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"
(медико-фармацевтичний факультет)
(денна форма навчання)


БИЧКОВ
Сергій Олександрович

-

доктор медичних наук, професор кафедри хірургічних хвороб Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (за згодою)


"Педагогіка вищої школи"
освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"
(медико-фармацевтичний факультет)
(денна, вечірня та заочна форми навчання)


ЗОЛОТУХІНА
Світлана Трохимівна

-

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди (за згодою)


"Технологія фармацевтичних препаратів"
освітньо-кваліфікаційні рівні "спеціаліст", "магістр";
"Біотехнологія"
освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр";
"Промислова біотехнологія"
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст";
"Фармацевтична біотехнологія"
освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"
(факультет промислової фармації)
(денна та заочна форми навчання)


ДИХТЯРЬОВ
Сергій Іванович

-

доктор фармацевтичних наук, професор кафедри промислової фармації та економіки Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету


"Якість, стандартизація та сертифікація"
освітньо-кваліфікаційні рівні "спеціаліст", "магістр"
(факультет промислової фармації)
(денна, вечірня та заочна форми навчання)


ГРИЗОДУБ
Олександр Іванович

-

доктор хімічних наук, професор, директор Державного підприємства "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів" МОЗ України (м. Харків) (за згодою)

12.

Одеський національний медичний університет


"Фармація"
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(факультети фармацевтичний та міжнародний)
(денна та заочна форми навчання)


САВЧЕНКОВА
Лариса Василівна

-

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії ДЗ "Луганський державний медичний університет"

13.

Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України"


"Фармація",
"Клінічна фармація",
"Технологія парфумерно-косметичних засобів"
освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"
(фармацевтичний факультет)
(денна та заочна форми навчання)


ПОСОХОВА
Катерина Андріївна

-

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України".

Директор Департаменту
роботи з персоналом,
освіти та науки

М. Осійчук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: