open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

07.05.2014  № 684

Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 24.07.2013 (підпункт 6.5 протоколу № 6)

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", згідно з положеннями Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Погодитись з рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії України від 24.07.2013 (підпункт 6.5 протоколу № 6) про затвердження Змін до Додатка 2 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (Правила Оптового ринку електричної енергії України, погоджені постановою НКРЕ від 09.08.2012 № 1028) у частині розрахунку платежів за пуски блоків виробників, що працюють за ціновими заявками, для відповідних тривалостей простою блоків, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2014 року.

Голова Комісії

С. Тітенко
ПОГОДЖЕНО
Постанова НКРЕ
07.05.2014  № 684


ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол Ради Оптового ринку
електричної енергії України
24.07.2013  № 6

ЗМІНИ
до Додатка 2 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України (Правила Оптового ринку електричної енергії України, погоджені постановою НКРЕ від 09.08.2012 №1028) у частині розрахунку платежів за пуски блоків виробників, що працюють за ціновими заявками, для відповідних тривалостей простою блоків

1. У пункті 2.1.2 підпункт 13 викласти в такій редакції:

"13) регламентна тривалість пуску блоку (корпусу) (Тбпуск, год), регламентна тривалість підготовчих робіт до підключення другого корпусу двокорпусного блоку при роботі блоку в однокорпусному режимі (Тбпідкл., год), а також графіки-завдання пуску блоку (підключення корпусу двокорпусного блоку) з різних теплових станів;".

2. У пункті 3.1.2 підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2)шість вартостей пусків моноблока з резерву (Цбпг1, Цбпг2, Цбпн1, Цбпн2, Цбпх1, Цбпх2), шість вартостей пуску одного корпусу з турбоагрегатом двокорпусного блока (Цбп1г1, Цбп1г2, Цбп1н1, Цбп1н2, Цбп1х1, Цбп1х2), шість вартостей пусків (підключень) корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі (Цбп2г1, Цбп2г2, Цбп2н1, Цбп2н2, Цбп2х1, Цбп2х2) для відповідних тривалостей простою блока або корпусу двокорпусного блока. Вартості пуску відображаються цілими числами, грн;".

3. У підпункті 1 пункту 5.2.4 формулу визначення питомої економії витрат (Сбе) викласти в такій редакції:

"

;".

4. У підпункті 2 пункту 5.2.4 формулу визначення питомої економії витрат (Сбе) викласти в такій редакції:

"

;".

5. У підпункті 3 пункту 5.2.4 формулу визначення питомої економії витрат (Сбе) викласти в такій редакції:

"

;".

6. У підпункті 4 пункту 5.2.4 формулу визначення питомої економії витрат (Сбе) викласти в такій редакції:

"

,".

7. Пункт 5.2.8 викласти в такій редакції:

"5.2.8. Розпорядник системи розрахунків повинен визначити порядки пусків з резерву для блоків, тривалість пуску яких не перевищує восьми годин, та для блоків, тривалість пуску яких перевищує вісім годин, виходячи із мінімальної тривалості пуску блоків від часу надання команди диспетчером до часу досягнення блоком повного навантаження за технічними характеристиками, що відповідають тепловому стану блоків.

Порядки пусків з резерву визначаються окремо для блоків, які працюють в "острові Бурштинської ТЕС", та блоків, які працюють в іншій частині ОЕС України.

Часом надання команди на пуск для блоків, тривалість пуску яких не перевищує восьми годин, умовно приймається початок періоду Start - End, для всіх інших блоків - початок доби (00-00). Блоки з однаковою тривалістю пуску формують послідовні групи за збільшенням цієї тривалості. Однаковою тривалістю пуску різних блоків однієї групи вважається тривалість, що не більше ніж на 30 хвилин перевищує найменшу тривалість пуску блоку даної групи.

У разі однакової тривалості пуску з резерву різних блоків вони упорядковуються від найдешевшого до найдорожчого за їх розрахунковою заявленою ціною, розрахованою на розрахунковий період максимального покриття за умови роботи блоку в період Start - End на максимальній заявленій робочій потужності згідно з умовами, передбаченими пунктом 5.2.1.

Блоки, які заплановані на відключення в резерв до розрахункового періоду максимального покриття, мають першочергово прийматись до порядку пуску блоків з резерву, тривалість пуску яких не перевищує восьми годин, при умові, що на розрахунковий період максимального покриття для таких блоків виконується умова Рбрpmax>0.".

8. Пункт 8.6.1 викласти в такій редакції:

"8.6.1. Для кожного розрахункового періоду фактичного добового графіка визначається платіж блоку за пуск, в тому числі двокорпусному блоку за пуск одного корпусу з турбоагрегатом, або підключення корпусу двокорпусного блока (Дпбр) за такими правилами:

1) якщо ОАбр=1, то Дпбр=0;

2) якщо ОАбр=0 та ВПбр=1, то Дпбрбпр×КвЭ,

де

Цбпр

-

розрахункова вартість пуску блока, яка залежить від фактичної тривалості простою блока та яка визначається за такими правилами:

а) для моноблоків:

якщо Тбпр10, то Цбпрбпг1;

якщо 10б

прбпр - точка лінійної інтерполяції між Цбпг1 та Цбпг2;

якщо 15Тбпр20, то Цбпрбпг2;

якщо 20бпрбпр - точка лінійної інтерполяції між Цбпг2 та Цбпн1;

якщо 30Тбпр35, то Цбпрбпн1;

якщо 35бпрбпр - точка лінійної інтерполяції між Цбпн1 та Цбпн2;

якщо 50Тбпр60, то Цбпрбпн2;

якщо 60бпр720, то Цбпрбпх1;

якщо Тбпр>720, то Цбпрбпх2;

б) для двокорпусних блоків при пуску одного корпусу з турбоагрегатом:

якщо Тбпр10, то Цбпрбп1г1;

якщо 10бпрбпр - точка лінійної інтерполяції між Цбп1г1 та Цбп1г2;

якщо 15Тбпр20, то Цбпрбп1г2;

якщо 20бпрбпр - точка лінійної інтерполяції між Цбп1г2 та Цбп1н1;

якщо 30Тбпр35, то Цбпрбп1н1;

якщо 35бпрбпр - точка лінійної інтерполяції між Цбп1н1 та Цбп1н2;

якщо 50Тбпр60, то Цбпрбп1н2;

якщо 60бпр720, то Цбпрбп1х1;

якщо Тбпр>720, то Цбпрбп1х2;

в) для двокорпусних блоків при підключенні корпусу :

якщо Тбпр10, то Цбпрбп2г1;

якщо 10бпрбпр - точка лінійної інтерполяції між Цбп2г1 та Цбп2г2;

якщо 15Тбпр20, то Цбпрбп2г2;

якщо 20бпрбпр - точка лінійної інтерполяції між Цбп2г2 та Цбп2н1;

якщо 30Тбпр35, то Цбпрбп2н1;

якщо 35бпрбпр - точка лінійної інтерполяції між Цбп2н1 та Цбп2н2;

якщо 50Тбпр60, то Цбпрбп2н2;

якщо 60бпр720, то Цбпрбп2х1;

якщо Тбпр>720, то Цбпрбп2х2;

де

Тбпр

-

розрахункова тривалість простою блока (корпусу), яка визначається за такими правилами:

для моноблоків та двокорпусних блоків при пуску одного корпусу з турбоагрегатом: від розрахункового періоду, в якому Эфбр-1>0 та Эфбр=1, до розрахункового періоду, в якому ВПбр=1;

для двокорпусних блоків при підключенні корпусу: від розрахункового періоду, в якому Эфбр-1бм1 та 0фбрРбм1, до розрахункового періоду доби, в якому ВПбр=1.

Розрахункова вартість пуску блока (Цбпр), яка визначена як точка лінійної інтерполяції, округлюється до цілих чисел.

Сумарний платіж блокам за пуски за розрахункову добу рівномірно розподіляється між розрахунковими періодами доби на інтервалі StartpEnd у розрахунках оптових ринкових цін.".

9. У додатку А Правил Оптового ринку електричної енергії України вилучити умовні позначення Цбп, Цбп1, Цбп2 та їх визначення.

10. Додаток А до Правил Оптового ринку електричної енергії України доповнити в алфавітному порядку умовними позначеннями Тбпр, Цбпг1, Цбпг2, Цбпн1, Цбпн2, Цбпр, Цбпх1, Цбпх2, Цбп1г1, Цбп1г2, Цбп1н1, Цбп1н2, Цбп1х1, Цбп1х2, Цбп2г1, Цбп2г2, Цбп2н1, Цбп2н2, Цбп2х1, Цбп2х2 та їх визначеннями:

"

Тбпр

-

розрахункова тривалість простою блока (корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі), год;

Цбпг1

-

вартість пуску моноблока з тривалістю простою до 10 годин, грн;

Цбпг2

-

вартість пуску моноблока з тривалістю простою від 15 до 20 годин, грн;

Цбпн1

-

вартість пуску моноблока з тривалістю простою від 30 до 35 годин, грн;

Цбпн2

-

вартість пуску моноблока з тривалістю простою від 50 до 60 годин, грн;

Цбпр

-

розрахункова вартість пуску блока, грн;

Цбпх1

-

вартість пуску моноблока з тривалістю простою від 61 до 720 годин, грн;

Цбпх2

-

вартість пуску моноблока з тривалістю простою від 721 години, грн;

Цбп1г1

-

вартість пуску одного корпусу з турбоагрегатом двокорпусного блока з тривалістю простою до 10 годин, грн;

Цбп1г2

-

вартість пуску одного корпусу з турбоагрегатом двокорпусного блока з тривалістю простою від 15 до 20 годин, грн;

Цбп1н1

-

вартість пуску одного корпусу з турбоагрегатом двокорпусного блока з тривалістю простою від 30 до 35 годин, грн;

Цбп1н2

-

вартість пуску одного корпусу з турбоагрегатом двокорпусного блока з тривалістю простою від 50 до 60 годин, грн;

Цбп1х1

-

вартість пуску одного корпусу з турбоагрегатом двокорпусного блока з тривалістю простою від 61 до 720 годин, грн;

Цбп1х2

-

вартість пуску одного корпусу з турбоагрегатом з тривалістю простою від 721 години, грн;

Цбп2г1

-

вартість пуску (підключення) корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі з тривалістю простою до 10 годин, грн;

Цбп2г2

-

вартість пуску (підключення) корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі з тривалістю простою від 15 до 20 годин, грн;

Цбп2н1

-

вартість пуску (підключення) корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі з тривалістю простою від 30 до 35 годин, грн;

Цбп2н2

-

вартість пуску (підключення) корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі з тривалістю простою від 50 до 60 годин, грн;

Цбп2х1

-

вартість пуску (підключення) корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі з тривалістю простою від 61 до 720 годин, грн;

Цбп2х2

-

вартість пуску (підключення) корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі з тривалістю простою від 721 години, грн

".

11. Розділ 2 Додатка Б до Правил Оптового ринку електричної енергії України викласти в такій редакції:

"2. Розрахунок вартостей пусків блоку

2.1. При розрахунку вартостей пусків блоків використовуються нормативні витрати палива на пуски, які визначені у енергетичних характеристиках обладнання блоків, затверджених центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, та яким відповідають наступні тривалості простою блоків: 6-10 годин, 15-20 годин, 30-35 годин, 50-60 годин, 61-720 годин, більше 720 годин.

2.2. Для моноблоку розраховується шість вартостей пусків блоку для відповідних тривалостей його простою за формулами (Цбпг1, Цбпг2, Цбпн1, Цбпн2, Цбпх1, Цбпх2, грн):

Цбпг1бупп×Вбпг1;

Цбпг2бупп×Вбпг2;

Цбпн1бупп×Вбпн1;

Цбпн2бупп×Вбпн2;

Цбпх1бупп×Вбпх1;

Цбпх2бупп×Вбпх2,

де

Вбпг1, Вбпг2, Вбпн1, Вбпн2, Вбпх1, Вбпх2

-

нормативні витрати умовного палива на пуск моноблоку для відповідних тривалостей його простою, т.у.п.

2.3. Для двокорпусного блоку розраховуються:

1) шість вартостей пусків одного корпусу з турбоагрегатом двокорпусного блока для відповідних тривалостей його простою за формулами (Цбп1г1, Цбп1г2, Цбп1н1, Цбп1н2, Цбп1х1, Цбп1х2, грн):

Цбп1г1бупп×Вбп1г1;

Цбп1г2бупп×Вбп1г2;

Цбп1н1бупп×Вбп1н1;

Цбп1н2бупп×Вбп1н2;

Цбп1х1бупп×Вбп1х1;

Цбп1х2бупп×Вбп1х2,

де

Вбп1г1, Вбп1г2, Вбп1н1,
Вбп1н2, Вбп1х1, Вбп1х2

-

нормативні витрати умовного палива на пуск одного корпусу з турбоагрегатом двокорпусного блока для відповідних тривалостей його простою, т.у.п.;

2) шість вартостей пусків (підключень) корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі для відповідних тривалостей його простою за формулами (Цбп2г1, Цбп2г2, Цбп2н1, Цбп2н2, Цбп2х1, Цбп2х2, грн):

Цбп2г1бупп×Вбп2г1;

Цбп2г2бупп×Вбп2г2;

Цбп2н1бупп×Вбп2н1;

Цбп2н2бупп×Вбп2н2;

Цбп2х1бупп×Вбп2х1;

Цбп2х2бупп×Вбп2х2,

де

Вбп2г1, Вбп2г2, Вбп2н1,
Вбп2н2, Вбп2х1, Вбп2х2

-

нормативні витрати умовного палива на пуск (підключення) корпусу двокорпусного блока при роботі блока в однокорпусному режимі для відповідних тривалостей його простою, т.у.п.

".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: