open
Про систему
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 10 серпня 2011 р. N 849

Київ
Про внесення змін до деяких постанов

Кабінету Міністрів України з питань

державної реєстрації юридичної особи

та фізичної особи - підприємця
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1325 ( 1325-2011-п ) від 21.12.2011

N 295 ( 295-2012-п ) від 11.04.2012

N 998 ( 998-2012-п ) від 31.10.2012

N 154 ( 154-2013-п ) від 20.02.2013

N 198 ( 198-2013-п ) від 20.03.2013

N 437 ( 437-2013-п ) від 27.05.2013

N 405 ( 405-2014-п ) від 03.09.2014

N 930 ( 930-2015-п ) від 11.11.2015

N 966 ( 966-2015-п ) від 25.11.2015

N 1187 ( 1187-2015-п ) від 30.12.2015

N 70 ( 70-2016-п ) від 27.01.2016

N 546 ( 546-2016-п ) від 23.08.2016

N 1035 ( 1035-2016-п ) від 28.12.2016

N 19 ( 19-2017-п ) від 18.01.2017

N 104 ( 104-2019-п ) від 13.02.2019

N 580 ( 580-2019-п ) від 26.06.2019

N 814 ( 814-2019-п ) від 24.07.2019 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи -
підприємця зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 серпня 2011 р. N 849
ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

з питань державної реєстрації юридичної особи

та фізичної особи - підприємця

1. В абзаці третьому пункту 3 Положення про порядок видачі
індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових
інвестицій за межами України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 19 лютого 1996 р. N 229 ( 229-96-п )
(ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 227; Офіційний вісник України,
2000 р., N 40, ст. 1701), слова "нотаріально засвідчену копію
свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності" замінити словами "виписку або витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 814
( 814-2019-п ) від 24.07.2019 }

3. Абзац четвертий пункту 13 Положення про порядок проведення
експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 767
( 767-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997, число 29, с. 70;
2003 р., N 34, ст. 1827; 2008 р., N 91, ст. 3026), викласти в
такій редакції:
"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців і засвідчені нотаріально копії
статуту, установчого договору;".
4. У Порядку ведення Державного суднового реєстру України і
Суднової книги України, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 26 вересня 1997 р. N 1069 ( 1069-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 40, с. 24; 2004 р.,
N 30, ст. 2016; 2006 р., N 10, ст. 621; 2008 р., N 82, ст. 2759):
1) у підпункті "й" пункту 13 слова "копія свідоцтва про
державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності" замінити
словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців";
2) у підпункті "в" пункту 18 слова "свідоцтві про державну
реєстрацію його як суб'єкта підприємницької діяльності" замінити
словами "виписці або витязі з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців";
3) у підпункті "д" пункту 34 слова "копія свідоцтва про
державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності" замінити
словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців".
5. В абзаці першому пункту 34 Порядку державної реєстрації
(перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також
самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів
усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок,
інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня
1998 р. N 1388 ( 1388-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521), слова "свідоцтва про
державну реєстрацію юридичної особи" замінити словами "виписку або
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців для юридичної особи".
6. Абзац шостий пункту 2 Положення про порядок розгляду та
затвердження пріоритетних напрямів діяльності технологічного
парку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
17 грудня 1999 р. N 2311 ( 2311-99-п ) "Про нормативно-правові
акти щодо забезпечення реалізації Закону України "Про спеціальний
режим інноваційної діяльності технологічних парків" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 51, ст. 2534; 2003 р., N 21, ст. 944;
2004 р., N 34, ст. 2250; 2006 р., N 48, ст. 3199), викласти у
такій редакції:
"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців і копію установчих
документів - для технологічного парку - юридичної особи;
нотаріально засвідчені копії договору про спільну діяльність,
виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців і копію установчих документів кожного
учасника технологічного парку - для технологічного парку - групи
юридичних осіб.".

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 546
( 546-2016-п ) від 23.08.2016 }

8. У пункті 20 Порядку призначення і виплати державної
допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 ( 1751-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2008 р., N 15,
ст. 364; 2009 р., N 70, ст. 2433, N 75, ст. 2562):
1) у підпункті 8 слова "копія свідоцтва про державну
реєстрацію фізичної особи - підприємця" замінити словами "виписка
або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців";
2) у другому реченні абзацу чотирнадцятого слова "копія
свідоцтва про державну реєстрацію" замінити словами "виписка або
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців".

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1035
( 1035-2016-п ) від 28.12.2016 }

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 154
( 154-2013-п ) від 20.02.2013 }

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 295
( 295-2012-п ) від 11.04.2012 }

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 998
( 998-2012-п ) від 31.10.2012 }

13. У Порядку ведення реєстру підприємств
паливно-енергетичного комплексу, що беруть участь у процедурі
погашення заборгованості, та користування його даними,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня
2005 р. N 1163 ( 1163-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 49, ст. 3061):
1) підпункт 2 пункту 9 викласти в такій редакції:
"2) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців;";
2) у першому реченні пункту 15 слова "свідоцтві про державну
реєстрацію," виключити;
3) абзац четвертий пункту 23 виключити.
14. В абзаці четвертому пункту 12 Порядку провадження
торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування
населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
15 червня 2006 р. N 833 ( 833-2006-п ) (Офіційний вісник України,
2006 р., N 25, ст. 1818; 2007 р., N 73, ст. 2733; 2009 р., N 87,
ст. 2939; 2011 р., N 51, ст. 2038), слова "номера свідоцтва про
державну реєстрацію та найменування органу, що здійснив таку
реєстрацію" виключити.
15. Підпункт 3 пункту 2 Порядку державної реєстрації
технологічних парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29 листопада 2006 р. N 1657 ( 1657-2006-п ) "Деякі
питання організації діяльності технологічних парків" (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 48, ст. 3199), викласти в такій
редакції:
"3) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців і копію установчих
документів - для технологічного парку - юридичної особи;
нотаріально засвідчені копії договору про спільну діяльність,
виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців (керівного органу технологічного
парку) та копію установчих документів - для технологічного парку -
групи юридичних осіб;".
16. У пункті 3 Порядку реєстрації підприємств, установ,
організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня
2007 р. N 70 ( 70-2007-п ) "Про реалізацію статей 19 і 20 Закону
України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 8, ст. 282; 2009 р., N 68,
ст. 2346):
1) в абзаці першому слова "копію свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця (далі -
свідоцтво)" замінити словами "виписку або витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
2) в абзацах четвертому-шостому слова "копіями свідоцтва та
довідки" замінити словами "випискою або витягом з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і
копію довідки";
3) в абзаці дев'ятому слова "копії свідоцтв" замінити словами
"виписки або витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців щодо".

{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 198
( 198-2013-п ) від 20.03.2013 }

{ Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 930
( 930-2015-п ) від 11.11.2015 }

19. В абзаці п'ятому пункту 6 Порядку проведення державних
форвардних закупівель зерна, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 16 травня 2007 р. N 736 ( 736-2007-п ) "Про
затвердження державних форвардних закупівель зерна" (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1486, N 41, ст. 1630; 2008 р.,
N 9, ст. 221; 2009 р., N 14, ст. 417, N 61, ст. 2161, N 78,
ст. 2645), слова "завірені товаровиробником в установленому
порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію та" замінити
словами "завірена товаровиробником в установленому порядку копія".
20. Абзаци третій і четвертий пункту 3 Порядку надання
дозволу на право користування пільгами з оподаткування для
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня
2007 р. N 1010 ( 1010-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 60, ст. 2377; 2010 р., N 101, ст. 3631; 2011 р., N 4, ст. 206),
викласти в такій редакції:
"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців щодо засновника (засновників);
виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців;".

{ Пункт 21 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1187
( 1187-2015-п ) від 30.12.2015 }

22. Абзац третій підпункту 2 пункту 10 Порядку реалізації
нерухомого військового майна Збройних Сил на аукціонах,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня
2007 р. N 1063 ( 1063-2007-п ) "Деякі питання реалізації та
управління військовим майном" (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 64, ст. 2506; 2008 р., N 28, ст. 874), викласти в такій
редакції:
"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців;".
23. У Порядку ліцензування певних видів господарської
діяльності у будівництві, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1396 ( 1396-2007-п ) "Про
ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням
об'єктів архітектури" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 94,
ст. 3441; 2008 р., N 82, ст. 2766; 2011 р., N 40, ст. 1645):
1) у пункті 5:
в абзаці п'ятому слова "копії свідоцтва про державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та" замінити
словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців і копія";
в абзаці шостому слова ", засвідчена нотаріально або органом,
який видав оригінал документа" виключити;
2) в абзаці сьомому пункту 17 слова "копії свідоцтва про
державну реєстрацію та" замінити словами "виписка або витяг з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців і копію".

{ Пункт 24 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 104
( 104-2019-п ) від 13.02.2019 }

25. Абзаци третій - сьомий пункту 3 Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
протиепізоотичних заходів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23 квітня 2008 р. N 413 ( 413-2008-п )
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 33, ст. 1094; 2009 р., N 12,
ст. 367; 2011 р., N 16, ст. 654), викласти в такій редакції:
"До договору про надання послуг спеціаліст, який провадить
ветеринарну практику, додає:
копію ліцензії на провадження ветеринарної діяльності;
виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців;
копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера;
копію реєстраційного посвідчення платника податку.".
26. Абзац другий пункту 16 Порядку залучення інвесторів для
будівництва та/або реконструкції об'єктів у рамках підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
6 серпня 2008 р. N 711 ( 711-2008-п ) (Офіційний вісник України,
2008 р., N 62, ст. 2088; 2010 р., N 45, ст. 1486, N 77, ст. 2727),
викласти в такій редакції:
"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців і нотаріально завірені копії
установчих документів (для нерезидентів - копії з проставленням
апостиля або легалізовані в установленому порядку);".

{ Пункт 27 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 70
( 70-2016-п ) від 27.01.2016 }

28. Підпункт 1 пункту 29 Порядку проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2008 р. N 1081 ( 1081-2008-п ) (Офіційний вісник
України, 2008 р., N 96, ст. 3173; 2009 р., N 40, ст. 1349, N 57,
ст. 1982; 2010 р., N 55, ст. 1857, N 94, ст. 3219), викласти в
такій редакції:
"1) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців;".
29. В абзаці п'ятому пункту 4 Правил надання послуг поштового
зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
5 березня 2009 р. N 270 ( 270-2009-п ) (Офіційний вісник України,
2009 р., N 23, ст. 750; 2010 р., N 78, ст. 2762), слово
"свідоцтва" виключити, а слова "оригінал або нотаріально завірена
копія свідоцтва про державну реєстрацію" замінити словами "виписка
або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців".

{ Пункт 30 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 437
( 437-2013-п ) від 27.05.2013 }

{ Пункт 31 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 580
( 580-2019-п ) від 26.06.2019 }

{ Пункт 32 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 19
( 19-2017-п ) від 18.01.2017 }

33. Підпункт 3 пункту 4 Порядку відомчої реєстрації та зняття
з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. N 694
( 694-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 51,
ст. 1739), викласти в такій редакції:
"3) виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців;".
34. Абзац третій пункту 2 Порядку формування переліку товарів
(крім підакцизних) для будівництва і оснащення спортивних споруд з
метою забезпечення проведення фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу в Україні, при ввезенні яких на митну
територію України ввізне мито не справляється, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 932
( 932-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 68, ст. 2348;
2010 р., N 45, ст. 1486; 2011 р., N 27, ст. 1129), викласти в
такій редакції:
"засвідчені в установленому порядку копії установчих
документів та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;".
35. Абзац третій пункту 4 Порядку надання всеукраїнській
громадській професійній організації статусу саморегулівної
організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2009 р. N 1221 ( 1221-2009-п ) (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 89, ст. 3013), викласти в такій редакції:
"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців та копії статутних документів
громадської організації;".

{ Пункт 36 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 405
( 405-2014-п ) від 03.09.2014 }

37. У Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку
великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня
2010 р. N 8 ( 8-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1,
ст. 26):
1) у пункті 10:
абзац перший після слів "до якої додаються" доповнити словами
"виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців і";
в абзаці другому слова "свідоцтва про державну реєстрацію
(для юридичних осіб)," виключити;
2) у пунктах 25 і 34 після слів "до якої додаються" доповнити
словами "виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців та", а слова "свідоцтва про
державну реєстрацію (для юридичних осіб)," виключити.
38. Абзаци шостий і восьмий пункту 6 Порядку набуття
юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської
продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
11 лютого 2010 р. N 141 ( 141-2010-п ) (Офіційний вісник України,
2010 р., N 11, ст. 542), викласти в такій редакції:
"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців;";
"документально підтверджені відомості про засновників
(учасників) юридичної особи, зокрема виписку або витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,
нотаріально посвідчену копію установчих документів і довідки про
включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про
присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб).".

{ Пункт 39 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1325
( 1325-2011-п ) від 21.12.2011 }

{ Пункт 40 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 966
( 966-2015-п ) від 25.11.2015 }

41. Абзац тринадцятий пункту 20 Порядку проведення конкурсу з
визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного
партнерства щодо об'єктів державної, комунальної власності та
об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. N 384
( 384-2011-п ) "Деякі питання організації здійснення
державно-приватного партнерства" (Офіційний вісник України,
2011 р., N 28, ст. 1168), викласти в такій редакції:
"виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців, засвідчені в установленому
порядку копії статуту або інших установчих документів, довідки
органу державної податкової служби за місцем реєстрації як
платника податків про стан розрахунків з державним бюджетом та
документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала
заявку.".

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: