open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо відчуження майна суб'єктів господарювання

державного сектору економіки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 15, ст.100 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):
1) у статті 75:
частину п'яту доповнити абзацом третім такого змісту:
"Фонд державного майна України виступає організатором продажу
нерухомого майна в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів
України";
у частині шостій:
після слів "фінансового плану" доповнити словами "якщо інше
не передбачено законом";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Кошти, одержані від продажу нерухомого майна, за
вирахуванням балансової (залишкової) вартості такого майна, якщо
інше не встановлено законом, зараховуються до загального фонду
Державного бюджету України";
2) частину четверту статті 77 доповнити абзацом третім такого
змісту:
"Фонд державного майна України виступає організатором продажу
нерухомого майна в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів
України".
2. Пункт 2 частини першої статті 7 Закону України "Про
управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456) доповнити
підпунктом "к" такого змісту:
"к) виступає у встановлених законодавством випадках
організатором продажу нерухомого майна державних унітарних
підприємств".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
опублікування цього Закону:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних
для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення органами виконавчої влади своїх
нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 8 вересня 2011 року

N 3713-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: