open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
27.06.2007 N 1053

Про затвердження форми плану приватизації

об'єкта аукціону, заяв про участь в аукціоні

З метою організації виконання вимог Земельного кодексу
України ( 2768-14 ), Закону України "Про приватизацію державного
майна" ( 2163-12 ) та Порядку продажу у 2007 році земельних
ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що
підлягають приватизації, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 710 ( 710-2007-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Форму плану приватизації об'єкта аукціону для відкритого
акціонерного товариства (додаток 1).
1.2. Форму плану приватизації об'єкта аукціону для цілісного
майнового комплексу, будівлі, споруди, об'єкта незавершеного
будівництва (додаток 2).
1.3. Форму заяви про участь в аукціоні (конкурсі з
використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону)
з продажу земельної ділянки разом з пакетом акцій ВАТ (додаток 3).
1.4. Форму заяви про участь в аукціоні з продажу земельної
ділянки разом з цілісним майновим комплексом, будівлею, спорудою,
об'єкта незавершеного будівництва (додаток 4).
2. Департаменту взаємодії з Верховною Радою України, засобами
масової інформації та зв'язків з громадськістю (Ю.Бордюгов) у
п'ятиденний строк з дня реєстрації цього наказу забезпечити його
розміщення на веб-сайті Фонду державного майна України.
3. Управлінню офіційних друкованих видань (Н.Путівська)
забезпечувати опублікування цього наказу у додатку до Державного
інформаційного бюлетеня "Про приватизацію" - газеті "Відомості
приватизації".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Д.Парфененка.
Голова Фонду В.Семенюк

Додаток 1

до наказу ФДМУ

27.06.2007 N 1053

ПЛАН

приватизації об'єкта аукціону

1. Відомості про покупця ________________________________________

(повна назва та місцезнаходження покупця)
_________________________________________________________________
2. Назва та місцезнаходження відкритого акціонерного товариства: _________________________________________________________________

(код за ЄДРПОУ)
_________________________________________________________________

(повна назва АТ)
_________________________________________________________________

(поштовий індекс)
_________________________________________________________________

(місцезнаходження АТ)
Пакет акцій АТ у кількості _________ штук, що становить _______ %
статутного фонду.
3. Відомості про земельну ділянку:
Кадастровий номер _______________________________________________
Адреса земельної ділянки ________________________________________ _________________________________________________________________
Площа ____________________ кв. метрів
Категорія земель ________________________________________________ _________________________________________________________________
Цільове призначення _____________________________________________ _________________________________________________________________
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки _____________________ _________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________ _________________________________________________________________

(запропонована покупцем ціна придбання об'єкта аукціону)
5. Зобов'язання стосовно виконання умов аукціону щодо:
подальшої експлуатації об'єкта приватизації _____________________ _________________________________________________________________

(згідно з інформацією про продаж об'єкта аукціону)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
подальшого використання земельної ділянки _______________________ _________________________________________________________________

(згідно з інформацією про продаж об'єкта аукціону)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
__________________________
(підпис заявника
або уповноваженої особи)
"___" ____________ 200_ р.
Директор Департаменту
підготовки та проведення
конкурсів Є.Філозоп

Додаток 2

до наказу ФДМУ

27.06.2007 N 1053

ПЛАН

приватизації об'єкта аукціону

1. Відомості про покупця ________________________________________

(повна назва та місцезнаходження покупця)
_________________________________________________________________
2. Назва та місцезнаходження цілісного майнового комплексу,
будівлі, споруди, об'єкта незавершеного будівництва: _________________________________________________________________

(код за ЄДРПОУ)
_________________________________________________________________

(повна назва АТ)
_________________________________________________________________

(поштовий індекс)
________________________________________________________________

(місцезнаходження АТ)
3. Відомості про земельну ділянку:
Кадастровий номер _______________________________________________
Адреса земельної ділянки __________________________________+_____ _________________________________________________________________
Площа _____________________ кв. метрів
Категорія земель ________________________________________________ _________________________________________________________________
Цільове призначення _____________________________________________ _________________________________________________________________
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки _____________________ _________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________

(початкова вартість об'єкта аукціону)
_________________________________________________________________
5. Зобов'язання стосовно виконання умов аукціону щодо:
подальшої експлуатації об'єкта приватизації _____________________ _________________________________________________________________

(згідно з інформацією про продаж об'єкта аукціону)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
подальшого використання земельної ділянки _______________________ _________________________________________________________________

(згідно з інформацією про продаж об'єкта аукціону)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
__________________________
(підпис заявника або
уповноваженої особи)
"___" ____________ 200_ р.
Директор Департаменту
продажу цілісного
майнового комплексу В.Вижол

Додаток 3

до наказу ФДМУ

27.06.2007 N 1053

Реєстраційний N _____ ________________________

(назва державного органу
"___" ____________ 200_ р. приватизації)
(дата реєстрації заяви)

ЗАЯВА

про участь в аукціоні (конкурсі

з використанням відкритості пропонування

ціни за принципом аукціону)

------------------------------------------------------------------ Потенційний покупець ________________________________________ | (фізична особа або повна назва | ____________________________________________________________ | юридичної особи, що подає заяву) | | Код за ЄДРПОУ --------------------------------- | (для резидентів) | | | | | | | | | | --------------------------------- | | Адреса _________________ ______________________________________| (поштовий індекс) (юридична адреса потенційного покупця)| | Банківські реквізити: р/р ______________ у ___________________,| МФО __________________ | Керівник _____________________________________________________ | (прізвище, ім'я та по батькові) | -----------------------------------------------------------------
бажає прийняти участь в аукціоні (конкурсі з використанням
відкритості пропонування ціни за принципом аукціону) з продажу
земельної ділянки державної власності разом з пакетом акцій
ВАТ "____________________________________________________________ _______________________________________________________________":
Земельна ділянка розташована за адресою: ________________________ ________________________________________________________________;
кадастровий номер ______________________________________________;
площа ____________________ га;
нормативна грошова оцінка ______________________________ гривень;
цільове призначення _____________________________________________ ________________________________________________________________;
якісна характеристика земельної ділянки за складом та видами
угідь ___________________________________________________________.
Пакет акцій відкритого акціонерного товариства
"______________________________________________________________",
яке розташовано за адресою: Україна, ____________________________ ________________________________, код за ЄДРПОУ _______________,
складається з _______________________ (_____________________) штук
простих іменних акцій, випущених у ________________________________ формі, що становить _________
відсотків статутного фонду, номінальною вартістю однієї акції _________________________ гривень та номінальною вартістю пакета
акцій ____________________ (____________________) гривень (згідно
з планом розміщення акцій ВАТ, затвердженим наказом Фонду
державного майна України від ____________ N ___).
------------------------------------------------------------------ Уповноважений представник _____________________________________| (прізвище, ім'я та по батькові) | ______________________________________________________________ | Паспорт серія _____________, N _____ | виданий "___" ____________ ____ р. | ______________________________________________________________ | (назва органу, що видав паспорт) | | Контактні телефони уповноваженого представника: | ____________________________, ___________ | який (яка) діє на підставі ____________________ N _____ | від "___" ____________ ____ р. | (назва, номер та дата документа на право представляти | інтереси потенційного покупця) | -----------------------------------------------------------------
Договір про конфіденційність наданої інформації про АТ укладений
"___" ___________ 200_ р. за N _______
Додаткові відомості: (за бажанням потенційного покупця) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Потенційний покупець ____________________________________________

(фізична особа, або назва юридичної особи,

що подає заяву)
поданням конкурсних пропозицій та підтвердних документів до _________________________________________________________________

(назва органу приватизації)
в особі _________________________________________________________
підтверджує, що він:

- визнає усі умови і аспекти аукціону; - ознайомлений з наданою інформацією про аукціон та про
об'єкт аукціону в повній мірі і надалі не матиме претензій до
відповідного органу приватизації чи до особи, яка за дорученням
органу приватизації готує та проводить аукціон; - визнає своє зобов'язання дотримуватись норм Порядку продажу
у 2007 році земельних ділянок державної власності, на яких
розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, та правил
проведення аукціону.
___________________________
(підпис потенційного покупця

або уповноваженого

представника)
М.П.
"___" ____________ 200_ р.
(дата заповнення заяви)
Директор Департаменту
підготовки та проведення
конкурсів Є.Філозоп

Додаток 4

до наказу ФДМУ

27.06.2007 N 1053

Реєстраційний N у _______________________
"___" ____________ 200_ р. (назва державного
(дата реєстрації заяви) органу приватизації)

ЗАЯВА

про участь в аукціоні

----- Об'єкт аукціону ------------------------------------------- | ------- | | ------ Об'єкт приватизації групи | | ------------------- | | | ------- (А, Д, В або Ж) | | | | | | | | ________________________________________________________ | | | | (майно підприємства або підрозділу, цілісний майновий | | | | комплекс, окреме індивідуально визначене майно, | | | | незавершене будівництво) | | | | | | | |--------------------- | | | || | | | | | | | | |--------------------- __________________________________ | | | | (поштовий індекс) (місцезнаходження об'єкта | | | | приватизації - повна адреса) | | | | | | | | Підприємство, на балансі якого знаходиться об'єкт | | | |приватизації: | | | |--------------------------------- | | | || | | | | | | | | | | | |--------------------------------- _______________________ | | | | (код за ЄДРПОУ) (повна назва підприємства -| | | | юридичної особи) | | | | | | | |--------------------- | | | || | | | | | | | | |--------------------- __________________________________ | | | | (поштовий індекс) (юридична адреса підприємства) | | | ------------------------------------------------------------ | | | | Земельна ділянка площею ___________________________ га | -----------------------------------------------------------------
---------- Заявник --------------------------------------------------- | ---------------- Юридична особа ---------------------------- | | | | | | |_________________________________________________________ | | | | (повна назва заявника) | | | | | | | | держава ________________________________________________ | | | | (повна офіційна назва держави, | | | | де зареєстрований заявник) | | | | | | | | керівник _______________________________________________ | | | | (прізвище, ім'я та по батькові, посада) | | | | | | | | ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ | | | | | | | | --------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------- | | | ------------------------------------------------------------ | | | | ------- Фізична особа -------------------------------------- | | | | | | | ________________________________________________________ | | | | (прізвище, ім'я та по батькові заявника) | | | | | | | | громадянин(ка) _________________________________________ | | | | (повна офіційна назва держави або особа | | | | без громадянства | | | ------------------------------------------------------------ | | ------------------- | | Адреса | | | | | | | | | ------------------- | | (поштовий індекс) | | | | _____________________________________________________________ | | (юридична адреса або місця проживання (для фізичної особи)) | | | |---------------------- ---------------------- ----------------------| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || |---------------------- ---------------------- ----------------------| | Телефон Телефакс Телекс | | | | Заявник або уповноважена особа ___________________________________ | | (прізвище, ім'я та по батькові) | | | | Паспорт серія _______ N ______, виданий "_____" ___________ ____ р.| | | | __________________________________________________________________ | | (назва органу, що видав паспорт) | ----------------------------------------------------------------------
-------------- Документи ---------------------------------------- | | | ---------- Обов'язкові для всіх заявників ------------------- | | | | | | | ------ | | | | ------ Заява про участь в аукціоні на ___ арк. в 8 прим. | | | | ------ | | | | ------ Перелік номерів банківських рахунків, з яких | | | | здійснюватимуться розрахунки за придбаний об'єкт | | | | аукціону, на _____ арк. | | | | ------ | | | | ------ Документ про сплату реєстраційного внеску | | | | на ____ арк. | | | | ------ | | | | ------ Документ про внесення 10% початкової вартості | | | | продажу (гарантійний внесок) на _____ арк. | | | ------------------------------------------------------------- | | | | ----------- Додаткові для юридичної особи ------------------- | | | ------ | | | | ------ Нотаріально посвідчені копії установчих документів | | | | (для нерезидентів - легалізовані та перекладені) | | | | на _____ арк. | | | | ------ | | | | ------ Нотаріально посвідчена копія свідоцтва про | | | | державну реєстрацію (для нерезидентів - | | | | витягу з торговельного, банківського чи судового | | | | реєстру або реєстраційного посвідчення) | | | | на _____ арк. | | | | ------ | | | | ------ Нотаріально посвідчена копія довідки з Єдиного | | | | державного реєстру підприємств та організацій | | | | на _____ арк. | | | | ------ | | | | ------ Нотаріально посвідчена копія довідки про взяття на | | | | облік платника податків на ______ арк. | | | | ------ | | | | ------ Нотаріально посвідчена копія свідоцтва про | | | | реєстрацію платника податку на додану вартість | | | | на _____ арк. | | | | ------ | | | | ------ Нотаріально посвідчена копія рішення юридичної | | | | особи про участь в аукціоні на _____ арк. | | | | ------ | | | | ------ Документ про розмір державної частки у статутному | | | | фонді та майні на _____ арк. | | | | ------ | | | | ------ Інформація щодо наявності серед учасників | | | | юридичної особи іноземних юридичних та фізичних | | | | осіб на _____ арк. | | | ------------------------------------------------------------- | | | | ------ Додаткові для фізичної особи ------------------------- | | | ------ | | | | ------ Копія довідки про ідентифікаційний номер згідно | | | | з Державним реєстром фізичних осіб - платників | | | | податків та інших обов'язкових платежів (крім | | | | осіб, що відповідно до законодавства не мають | | | | ідентифікаційного номера) на ______ арк | | | | ------ | | | | ------ Декларація про доходи на _____ арк. | | | ------------------------------------------------------------- | | | | ------ Додаткові для покупців - іноземних інвесторів та ----- | | | підприємств з іноземними інвестиціями | | | |------ | | | |------ Відомості про джерела надходження коштів, які | | | | будуть використані під час сплати за об'єкт | | | | аукціону на _____ арк. | | | |------ | | | |------ Копія свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною | | | | особою постійного представництва з правом | | | | провадження господарської діяльності на території | | | | України на ______ арк. | | | ------------------------------------------------------------- | | ------ | | ------ Представник заявника подає засвідчене в установленому | | порядку доручення, що уповноважує особу на участь у | | аукціоні, на ____ арк. | -----------------------------------------------------------------
Документи (крім заяви) подаються в 1 примірнику.
Наявність документа позначити Прийнято від заявника ----- всього _____ арк. знаком ----- ________________________ _____________________ (підпис особи від органу
(підпис заявника або приватизації

уповноваженої

ним особи) М.П.
М.П. органу приватизації
заявника (для юридичної особи) Вхідний N _______________
"___" ____________ 200 р. "___" ____________ 200 р.
(дата заповнення заяви) (дата прийому заяви)
Директор Департаменту
продажу ЦМК В.Вижол

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: