open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Л И С Т
25.10.2004 N 8/1-1052

Щодо деяких питань, пов'язаних з використанням

Методичних рекомендацій з формування собівартості

будівельно-монтажних робіт

Держбуд України розглянув лист щодо питань, пов'язаних
з використанням Методичних рекомендацій з формування собівартості
будівельно-монтажних робіт (далі - Методичні рекомендації), що
затверджені наказом Держбуду України від 16.02.2004 р. N 30
( v0030509-04 ), і роз'яснює в межах компентенції. Методичні рекомендації розроблені на основі національних
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО),
затверджених наказами Міністерства фінансів України і
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України. Зазначений документ, як рекомендації щодо основних методичних
засад формування собівартості будівельно-монтажних робіт, які
відповідають вимогам відповідних П(С)БО, може застосовуватися для
цілей планування, бухгалтерського обліку і калькулювання
собівартості будівельно-монтажних робіт будівельними
підприємствами та їх структурними підрозділами. При цьому відображення в бухгалтерському обліку суми визнаних
доходу і витрат за договором підряду або витрат на
будівельно-монтажні роботи здійснюється відповідно до Інструкції
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та
організацій ( z0893-99 ), затвердженої наказом Мінфіну України від
30.11.99 р. N 291 ( z0892-99 ). Разом із тим з метою раціональної організації планування, ухгалтерського обліку і калькулювання собівартості
будівельно-монтажних робіт пунктом 1.4 розділу II Методичних
рекомендацій передбачено, що за способами включення до
собівартості будівельно-монтажних робіт витрати можуть
класифікуватись як прямі та загальновиробничі. Прямі - це витрати,
що пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт і можуть бути
безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.
Загальновиробничі витрати - це витрати, що пов'язані з
управлінням, організацією та обслуговуванням будівельного
виробництва, але не можуть бути віднесені до конкретного об'єкта
витрат. Згідно з пунктом 14 розділу VII Методичних рекомендацій прямі
та загальновиробничі витрати включаються до собівартості
будівельно-монтажних робіт того звітного періоду, в якому вони
були здійснені. До загальновиробничих витрат належать також забезпечення
(пункт 4 частини 4 Переліку загальновиробничих витрат будівельної
організації (додаток 2 до Методичних рекомендацій, передбачені
пунктом 13 П(С)БО 11 "Зобов'язання" (зокрема, сума відрахувань на
оплату відпусток), призначені для працівників будівельної
організації, які належать до персоналу, зазначеного в пунктах 1, 8
частини 1 зазначеного Переліку, тобто загальновиробничого
персоналу. Операція по створенню таких забезпечень обліковується
за дебетом рахунка 91 "Загальновиробничі витрати" - кредитом
субрахунку 471. Одночасно сума створеного резерву щомісяця
відноситься на витрати виробництва (дебет рахунка 23 "Виробництво"
- кредит рахунка 91). Рахунки 23, 92, 93, 94 використовуються для
відображення операції по створенню забезпечень на оплату відпусток
для інших категорій працівників будівельних підприємств.
Стосовно пункту 5.9 частини 5 Додатка 1 до Методичних
рекомендацій Групування витрат операційної діяльності будівельної
організації за елементами використовується нею під час складання
Звіту про фінансові результати (форма N 2). Основні вимоги до
визнання, складу та оцінки витрат викладено в П(С)БО 16 "Витрати".
Відповідно до пункту 26 цього П(С)БО до складу елемента "Інші
операційні витрати" включаються витрати операційної діяльності,
які не увійшли до складу елементів, наведених у пунктах 22-25
Положення (матеріальні витрати, витрати на оплату праці,
відрахування на соціальні заходи, амортизація). Якщо послуга
(робота) з управління виробництвом вже виконана відповідною
функціональною службою самого підприємства, то витрати на її
виконання знайшли своє відображення у складі відповідних елементів
(витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи тощо).
Отже, оплата послуг, робіт з управління виробництвом, що надаються
сторонніми організаціями, включається до складу елемента "Інші
операційні витрати".
Стосовно пункту 19 частини 4 "Інші загальновиробничі витрати"
Додатка 2 до Методичних рекомендацій У зазначеному пункті йдеться про інші загальновиробничі
витрати, які може бути віднесено до собівартості
будівельно-монтажних робіт (під час її формування, а також
визначення кошторисної вартості будівництва об'єкта). Зазначені
загальновиробничі витрати відшкодовуються замовником. Про
відшкодування як про умову віднесення їх до переліку витрат не
йдеться. Разом із тим у разі сумніву щодо окремих норм Методичних
рекомендацій будівельні підприємства мають керуватися нормами
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Перший заступник
голови Комітету А.Беркута

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: