open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

15.11.2012  № 1051

Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491 "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 червня 2011 року за № 658/19396, та з метою упорядкування складання організаторами торгівлі електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25 вересня 2012 року № 1284, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2012 року за № 1738/22050, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі - електронна форма) (додається), яка подається організаторами торгівлі (далі - Організатор торгівлі) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Дані), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25 вересня 2012 року № 1284, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2012 року за № 1738/22050.

2. Електронна форма адміністративних даних Організаторів торгівлі складається з файлу в електронному вигляді:

Щоденні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "DayExch.xsd";

Щомісячні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "MonthExch.xsd";

Щорічні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "YearExch.xsd";

Нерегулярні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "NregExch.xsd".

3. Виправлені Дані подаються відповідно до встановленого періоду подання Даних у вигляді вищевказаного файлу в електронній формі та мають містити відповідний запис в структурі "Suprovod".

4. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C - (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.

5. Всі XML-схеми поширюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

6. Дані, які складаються в електронній формі, формуються з використанням кодування "Windows-1251".

7. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.

9. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кривенка.

Голова Комісії

Д. ТевелєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Комісії
15.11.2012 № 1051

ОПИСИ
розділів та схем файлів в електронному вигляді

1. Опис структури файлу "Report.xml" щоденних даних організатора торгівлі:

Заголовочний тег файлу

Відкриття головного тегу

Тег відкриття структури "O_DOD_1"

/>
/>

Дані структури "O_DOD_1"

Заключний тег структури "O_DOD_1"

Тег відкриття структури "O_DOD_2"

/>
______________________________________________________________
/>

Дані структури "O_DOD_2"

Заключний тег структури "O_DOD_2"

Тег відкриття структури "Suprovod"

/>
______________________________________________________________
/>

Дані структури "Suprovod"

Заключний тег структури "Suprovod"

Заключний тег файлу

Файл схеми: "DayExch.xsd"***


__________
*** Опис структури даних "O_DOD_1" до файлу схеми "DayExch.xsd". Довідка про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі

Назва елемента

Зміст

D_BCONTR

Дата укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

D_BCONTRF

Дата виконання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

T_BCONTR

Час фіксації укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

R_BCONTR

Реквізити біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) (реєстраційний номер у системі)

PARTREPO

Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО,"2" - друга частина операції за договором РЕПО

R_PARTREPO

Реквізити пов'язаної частини договору РЕПО

E_NAME

Найменування емітента фінансового інструменту

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту - нерезидент

ST_TYPE

Класифікація фінансового інструменту 1)

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді "a, b, c", де "a" - реєстраційний номер випуску опціону, "b" - клас опціону, "c" - серія опціону)

ST_QUANT

Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за біржовим контрактом (договором РЕПО, кількість строкових контрактів) (шт.)

ST_UCOST

Вартість біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

VR

Вид ринку 2)

TECH_B

Технологія проведення торгів 3)

VR_OPER

Види ринку за характером проведення операцій 4)

DA_BCONTR

Дата анулювання (заповнюється у разі анулювання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) в день його укладання)

TCP1_EDR

Сторони біржового контракту. Торговець - продавець. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами.

KL_NAME

У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується найменування емітента фінансового інструменту.

KL_TYPE

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", торговець цінними паперами - "5") 5)

KL_EDRPOU

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

KL_PIB

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: П.І.Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування 5)

KL_COUNTRY

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: країна реєстрації 6)

KL_TYPESUB

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4")

ZBR1_EDR

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача цінних паперів торговця - продавця

DEP1_EDR

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію торговця - продавця

TCP2_EDR

Сторони біржового контракту. Торговець - покупець. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами (у випадках, коли стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його код за ЄДРПОУ)

TCP2_DNAME

Якщо стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступають державні органи, вказується найменування органу (як сторона біржового контракту - покупець)

K2_TYPE

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", торговець цінними паперами - "5") 5)

K2_EDRPOU

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

K2_PIB

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: П.І.Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування 5)

K2_COUNTRY

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: країна реєстрації 6)

K2_TYPESUB

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4")

ZBR2_EDR

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача цінних паперів торговця - покупця

DEP2_EDR

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію торговця - покупця

Z_PRYM

Примітки

__________
*** Опис структури даних "O_DOD_2" до файлу схеми "DayExch.xsd". Довідка про цінні папери та інші фінансові інструменти, які знаходяться в біржовому списку організатора торгівлі

Назва елемента

Зміст

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів - нерезидент

E_NAME

Найменування емітента фінансового інструменту

ST_TYPE

Класифікація фінансового інструменту 1)

St_CFI

Код класифікації фінансового інструменту (код CFI)

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді "a, b, c", де "a" - реєстраційний номер випуску опціону, "b" - клас опціону, "c" - серія опціону)

E_COUNTRY

Країна реєстрації емітента фінансового інструменту 2)

ST_ALL

Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів у випуску (шт.)

ST_EXPEN

Дані про цінні папери: номінальна вартість фінансового інструменту (премія для опціонів)

VALUTA

Номінальна вартість одного цінного папера або іншого фінансового інструменту: код валюти 3)

ST_LL

Рівень лістингу: "1" - перший рівень лістингу, "2" - другий рівень лістингу, "0" - позалістингові

ST_BKURS

Біржовий курс цінного папера

ST_BINDEX

Цінний папір міститься в переліку таких, що беруть участь у розрахунку біржового фондового індексу: "1" - так, "0" - ні

Z_PRYM

Примітки

__________
*** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "DayExch.xsd". Супровідна довідка для виправлених даних організатора торгівлі

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних

TAG

Примітки

2. Опис структури файлу "Report.xml" щомісячних даних організатора торгівлі:

Заголовочний тег файлу

Відкриття головного тегу

Тег відкриття структури "O_B_TCP"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___
/>
______________________________________________________________
/>

Дані структури "O_B_TCP"

Заключний тег структури "O_B_TCP"

Тег відкриття структури "Suprovod"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___
/>
______________________________________________________________
/>

Дані структури "Suprovod"

Заключний тег структури "Suprovod"

Заключний тег файлу

Файл схеми: "MonthExch.xsd"***__________
*** Опис структури даних "O_B_TCP" до файлу схеми "MonthExch.xsd". Довідка про перелік торговців цінними паперами та їх уповноважених представників, допущених до укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на організаторі торгівлі

Назва елемента

Зміст

TCP_EDR

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

TCP_NAM

Найменування торговця цінними паперами

TCP_D_S

Дата допущення торговця цінними паперами до біржових торгів на організаторі торгівлі

RSP_F

Представник (прізвище)

RSP_I

Представник (ім'я)

RSP_O

Представник (по батькові)

RSP_M

Найменування документа, на підставі якого представнику надано право укладати біржові угоди та/або виконувати біржові контракти

RSP_D

Дата видачі документа, на підставі якого представнику надано право укладати біржові угоди та/або виконувати біржові контракти

RSP_S

Строк повноважень представника (вказується дата, з якої припиняються повноваження)

Z_PRYM

Примітки

__________
*** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "MonthExch.xsd". Супровідна довідка для виправлених даних організатора торгівлі

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних

TAG

Примітки

3. Опис структури файлу "Report.xml" щорічних даних організатора торгівлі:

Заголовочний тег файлу

Відкриття головного тегу

Тег відкриття структури "O_ANALIT"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___
/>
______________________________________________________________
/>

Дані структури "O_ANALIT"

Заключний тег структури "O_ANALIT"

Тег відкриття структури "Suprovod"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___
/>
______________________________________________________________
/>

Дані структури "Suprovod"

Заключний тег структури "Suprovod"

Заключний тег файлу

Файл схеми: "YearExch.xsd"***__________
*** Опис структури даних "O_ANALIT" до файлу схеми "YearExch.xsd". Довідка про вартість виконаних біржових контрактів за фінансовими інструментами за рік

Назва елемента

Зміст

F02

Акції (грн.)

F03

Облігації підприємств (грн.)

F04

Державні облігації України (грн.)

F05

Облігації місцевої позики (грн.)

F06

Ощадні (депозитні) сертифікати (грн.)

F07

Інвестиційні сертифікати (грн.)

F08

Деривативи (грн.)

F09

Іпотечні облігації (грн.)

F10

Іпотечні сертифікати (грн.)

F11

Сертифікати фонду операцій з нерухомістю (грн.)

F12

Фінансові інструменти, емітовані нерезидентами (грн.)

F13

Інші фінансові інструменти за кожним видом окремо (грн.)

F14

Фінансові інструменти (крім цінних паперів) за кожним видом окремо (грн.)

ST_CKALL

Загальний обсяг виконаних договорів (на первинному ринку / на вторинному ринку)

VR

Вид ринку 1)

VR_OPER

Види ринку за характером проведення операцій 2)

LIDER_F

Керівник (прізвище)

LIDER_I

Керівник (ім'я)

LIDER_O

Керівник (по батькові)

LIDER_P

Керівник (посада)

MN_NOM

Період 3)

Z_PRYM

Примітки

__________
*** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "YearExch.xsd". Супровідна довідка для виправлених даних організатора торгівлі

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних

TAG

Примітки

4. Опис структури файлу "Report.xml" нерегулярних даних організатора торгівлі:

Заголовочний тег файлу

Відкриття головного тегу

Тег відкриття структури "O_DOD_10"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___
/>
______________________________________________________________
/>

Дані структури "O_DOD_10"

Заключний тег структури "O_DOD_10"

Тег відкриття структури "O_DOD_11"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___
/>
______________________________________________________________
/>

Дані структури "O_DOD_11"

Заключний тег структури "O_DOD_11"

Тег відкриття структури "O_DOD_N"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___
/>
______________________________________________________________
/>

Дані структури "O_DOD_N"

Заключний тег структури "O_DOD_N"

Тег відкриття структури "O_DOD_Z"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___
/>
______________________________________________________________
/>

Дані структури "O_DOD_Z"

Заключний тег структури "O_DOD_Z"

Тег відкриття структури "Suprovod"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___
/>
______________________________________________________________
/>

Дані структури "Suprovod"

Заключний тег структури "Suprovod"

Заключний тег файлу

Файл схеми: "NregExch.xsd"***


__________
*** Опис структури даних "O_DOD_10" до файлу схеми "NregExch.xsd". Довідка про зміни у біржовому списку

Назва елемента

Зміст

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту - нерезидент

E_NAME

Найменування емітента фінансового інструменту

ST_TYPE

Класифікація фінансового інструменту 1)

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді "a, b, c", де "a" - реєстраційний номер випуску опціону, "b" - клас опціону, "c" - серія опціону)

E_COUNTRY

Країна реєстрації емітента фінансового інструменту 2)

ST_EXPEN

Дані про цінні папери: номінальна вартість фінансового інструменту (премія для опціонів)

VALUTA

Номінальна вартість одного цінного папера або іншого фінансового інструменту: код валюти 3)

ST_LL_D

Дата включення до біржового списку (має бути заповнене завжди)

ST_CL_D

Дата виключення з біржового списку

ST_LR_D

Дата включення до біржового реєстру

ST_CR_D

Дата виключення з біржового реєстру

ST_LL_ZM_D

Дата зміни рівня лістингу 4)

ST_LL_I

Підстави виключення з біржового списку/реєстру, назва та дата документа, на підставі якого відбулося виключення з біржового списку/реєстру

ST_LL

Рівень лістингу: "1" - перший рівень лістингу, "2" - другий рівень лістингу, "0" - позалістингові, "9" - фінансові інструменти, відносно яких припинено торгівлю

Z_PRYM

Примітки

__________
*** Опис структури даних "O_DOD_11" до файлу схеми "DayExch.xsd". Довідка про зміни в переліку торговців цінними паперами, допущених до біржових торгів на організаторі торгівлі

Назва елемента

Зміст

TCP_EDR

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

TCP_NAME

Найменування торговця цінними паперами

TCP_D_S

Дата допущення

TCP_D_F

Дата виключення (у разі допущення торговця цінними паперами до біржових торгів не заповнюється)

ZV_DAT

Довідка про зміни в переліку торговців цінними паперами, допущених до біржових торгів, станом на (дата)

Z_PRYM

Примітки

__________
*** Опис структури даних "O_DOD_N" до файлу схеми "NregExch.xsd". Довідка про ситуації цінової нестабільності

Назва елемента

Зміст

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту - нерезидент

ST_TYPE

Класифікація фінансового інструменту 1)

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді "a, b, c", де "a" - реєстраційний номер випуску опціону, "b" - клас опціону, "c" - серія опціону)

T_PRICE

Час попереднього розрахунку поточної ціни фінансового інструменту

T_NEST

Час фіксації ситуації цінової нестабільності

C_PRICE

Поточна ціна фінансового інструменту при попередньому розрахунку

C_NEST

Поточна ціна фінансового інструменту при фіксації цінової нестабільності

C_ZMINA

Зафіксоване значення зміни, %

ST_LL

Рівень лістингу: "1" - перший рівень лістингу, "2" - другий рівень лістингу, "0" - позалістингові

VR

Вид ринку 2)

TECH_B

Технологія проведення торгів 3)

VR_OPER

Види ринку за характером проведення операцій 4)

T_STOP

Час призупинення торгівлі фінансовим інструментом

T_START

Час відновлення торгівлі фінансовим інструментом

REZ

Результати перевірки причин цінової нестабільності та значного коливання ціни фінансового інструменту (у разі наявності на дату складання Даних)

Z_PRYM

Примітки

__________
*** Опис структури даних "O_DOD_Z" до файлу схеми "NregExch.xsd". Довідка про біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі, щодо яких відбулись зміни.

Назва елемента

Зміст

D_BCONTR

Дата укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

D_BCONTRF

Дата виконання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

T_BCONTR

Час фіксації укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

R_BCONTR

Реквізити біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) (реєстраційний номер у системі)

PARTREPO

Частина договору РЕПО: "1" - перша частина договору РЕПО,"2" - друга частина договору РЕПО

R_PARTREPO

Реквізити пов'язаної частини договору РЕПО

E_NAME

Найменування емітента фінансового інструменту

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту - нерезидент

ST_TYPE

Класифікація фінансового інструменту 1)

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді "a, b, c", де "a" - реєстраційний номер випуску опціону, "b" - клас опціону, "c" - серія опціону)

ST_QUANT

Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за біржовим контрактом (договором РЕПО, кількість строкових контрактів) (шт.)

ST_UCOST

Вартість біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

VR

Вид ринку 2)

TECH_B

Технологія проведення торгів 3)

VR_OPER

Види ринку за характером проведення операцій 4)

DA_BCONTR

Дата анулювання (заповнюється у разі анулювання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) в день його укладання)

TCP1_EDR

Сторони біржового контракту. Торговець - продавець. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами.

KL_NAME

У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується найменування емітента фінансового інструменту.

KL_TYPE

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", торговець цінними паперами - "5") 5)

KL_EDRPOU

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

KL_PIB

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: П. І. Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування 5)

KL_COUNTRY

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: країна реєстрації 6)

KL_TYPESUB

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4")

ZBR1_EDR

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача цінних паперів торговця - продавця

DEP1_EDR

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію торговця - продавця

TCP2_EDR

Сторони біржового контракту. Торговець - покупець. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами (у випадках, коли стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його код за ЄДРПОУ)

TCP2_DNAME

Якщо стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступають державні органи, вказується найменування органу (як сторона біржового контракту - покупець)

K2_TYPE

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", торговець цінними паперами - "5") 5)

K2_EDRPOU

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

K2_PIB

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: П.І.Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування 5)

K2_COUNTRY

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: країна реєстрації 6)

K2_TYPESUB

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4")

ZBR2_EDR

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача цінних паперів торговця - покупця

DEP2_EDR

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію торговця - покупця

SANKCII

Інформація про санкції, які застосовано організатором торгівлі у зв'язку з порушенням правил фондової біржі щодо виконання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

Z_PRYM

Примітки

__________
*** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "NregExch.xsd". Супровідна довідка для виправлених даних організатора торгівлі.

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних

TAG

Примітки

__________
Примітка.Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: