open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ

ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.12.2010 N 1051

Про затвердження плану діяльності

виконавчої дирекції Фонду з підготовки

проектів регуляторних актів на 2011 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань N 229 ( v0229583-11 ) від 24.03.2011 N 268 ( v0268583-11 ) від 12.04.2011 }

З метою виконання статті 7 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план діяльності виконавчої дирекції Фонду з
підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік (далі - План),
що додається.
2. Начальникам управлінь виконавчої дирекції Фонду:
2.1. Забезпечити неухильне виконання Плану у встановлені
терміни;
2.2. У разі неможливості виконання Плану у встановлені
терміни повідомляти управлінню правового забезпечення;
2.3. У разі необхідності підготовки проекту регуляторного
акта, який не внесений до Плану, надати не пізніше наступного
робочого дня з початку підготовки такого акта письмову інформацію
управлінню правового забезпечення для внесення змін до Плану.
3. Начальнику управління правового забезпечення
(Небилиця Г.М. ) забезпечити внесення змін до Плану не пізніше
семи робочих днів з дня отримання пропозицій.
4. Начальнику управління організаційної роботи
(Ніконенко В.В. ) забезпечити оприлюднення Плану та в подальшому
змін до нього на офіційному Веб-сайті Фонду.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ виконавчої
дирекції Фонду від 16.12.2009 N 775 ( v0775583-09 ) "Про
затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів на 2010 рік" із змінами.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишити за собою.
Директор Ю.Мельников

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ виконавчої

дирекції Фонду

21.12.2010 N 1051

ПЛАН

діяльності виконавчої дирекції

Фонду з підготовки проектів

регуляторних актів на 2011 рік

--------------------------------------------------------------------- N |Назва проекту | Мета прийняття | Структурний | Термін | з/п |регуляторного | проекту | підрозділ | підготовки | | акта |регуляторного акта | виконавчої | | | | |дирекції Фонду| | | | |відповідальний| | | | | за розробку | | | | |регуляторного | | | | | акта | | ----+--------------+-------------------+--------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ----+--------------+-------------------+--------------+------------| 1 |Проект |Виконання статті 29|Управління | II квартал | |постанови |Закону України "Про|методологічної| 2011 року | |правління |загальнообов'язкове|організації | | |Фонду "Про |державне соціальне |відшкодування | | |внесення змін |страхування від |шкоди та | | |до Порядку |нещасного випадку |роботи з | | |призначення, |на виробництві та |потерпілими | | |перерахування |професійного | | | |та проведення |захворювання, які | | | |страхових |спричинили втрату | | | |виплат, |працездатності" | | | |затвердженого |( 1105-14 ) | | | |постановою | | | | |правління | | | | |Фонду від | | | | |27.04.2007 р. | | | | |N 24" | | | | ----+--------------+-------------------+--------------+------------| 2 |Проект |З метою виконання |Управління | II квартал | |постанови |рекомендацій |організації | 2011 року | |правління |парламентських |профілактичних| | |Фонду "Про |слухань "Про стан |заходів та | | |внесення змін |промислової безпеки|страхових | | |про порядок |та охорони праці", |експертиз | | |розроблення та|що відбулись | | | |затвердження |17.11.2010 року | | | |заходів з | | | | |профілактики | | | | |нещасних | | | | |випадків на | | | | |виробництві та| | | | |професійних | | | | |захворювань | | | | |України, | | | | |затвердженого | | | | |постановою | | | | |правління | | | | |Фонду від | | | | |25.04.2005 | | | | |року N 10" | | | | ----+--------------+-------------------+--------------+------------| 3 |Проект |Встановлення |Управління | III-IV | |постанови |відповідності норм |організації |квартал 2011| |правління |даного Положення |профілактичних| року | |Фонду "Про |вимогам чинного |заходів та | | |затвердження |законодавства. |страхових | | |Положення про |Підвищення |експертиз | | |службу |ефективності роботи| | | |страхових |страхових експертів| | | |експертів з |з охорони праці | | | |охорони праці | | | | |Фонду | | | | |соціального | | | | |страхування | | | | |від нещасних | | | | |випадків на | | | | |виробництві та| | | | |професійних | | | | |захворювань | | | | |України" | | | | ----+--------------+-------------------+--------------+------------| 4 |Проект |Підвищення |Управління | III-IV | |постанови |ефективності роботи|організації |квартал 2011| |правління |страхових експертів|профілактичних| року | |Фонду "Про |з охорони праці |заходів та | | |затвердження | |страхових | | |Положення про | |експертиз | | |профілактику | | | | |нещасних | | | | |випадків на | | | | |виробництві та| | | | |професійних | | | | |захворювань, | | | | |яка | | | | |проводиться | | | | |Фондом | | | | |соціального | | | | |страхування | | | | |від нещасних | | | | |випадків на | | | | |виробництві та| | | | |професійних | | | | |захворювань | | | | |України" | | | | ----+--------------+-------------------+--------------+------------| 5 |Проект |Впорядкування |Управління | II квартал | |постанови |механізму надання |організації | 2011 року | |правління |інвалідам внаслідок|надання | | |Фонду "Про |нещасного випадку |соціальних та | | |затвердження |на виробництві |медичних | | |Положення про |спеціального |послуг, | | |організацію, |медичного, |реабілітації | | |забезпечення |постійного |потерпілих | | |та |стороннього видів | | | |фінансування |догляду та | | | |необхідних |побутового | | | |видів догляду |обслуговування | | | |за інвалідами | | | | |внаслідок | | | | |нещасного | | | | |випадку на | | | | |виробництві та| | | | |професійного | | | | |захворювання" | | | | ----+--------------+-------------------+--------------+------------| 6 |Проект |Розробка медичних |Управління |III квартал | |постанови |рекомендацій та |організації | 2011 року | |правління |критеріїв |надання | | |Фонду "Про |забезпечення |соціальних та | | |затвердження |додатковим |медичних | | |Положення про |харчуванням. |послуг, | | |забезпечення |інвалідів |реабілітації | | |додатковим |внаслідок нещасного|потерпілих | | |харчуванням |випадку на | | | |інвалідів |виробництві | | | |внаслідок | | | | |нещасного | | | | |випадку на | | | | |виробництві та| | | | |професійного | | | | |захворювання" | | | | ----+--------------+-------------------+--------------+------------| 7 |Проект |Розробка та |Управління | IV квартал | |постанови |впровадження нового|організації | 2011 року | |правління |керівного документа|надання | | |Фонду "Про |з новим |соціальних та | | |затвердження |концептуальним |медичних | | |Положення про |підходом у |послуг, | | |професійну |вирішенні питання |реабілітації | | |реабілітацію |надання послуг з |потерпілих | | |потерпілих |професійного | | | |внаслідок |навчання та | | | |нещасного |перекваліфікації | | | |випадку на |потерпіли на | | | |виробництві та|виробництві | | | |професійного | | | | |захворювання" | | | | ----+--------------+-------------------+--------------+------------| 8 |Проект |З метою виконання |Відділ | IV квартал | |постанови |вимог статті 47 |розрахунку та | 2011 року | |правління |Закону України "Про|застосування | | |Фонду "Про |загальнообов'язкове|страхових | | |затвердження |державне соціальне |тарифів | | |Порядку |страхування від | | | |віднесення |нещасного випадку | | | |страхувальника|на виробництві та | | | |до іншого |професійного | | | |класу |захворювання, які | | | |професійного |спричинили втрату | | | |ризику у разі |працездатності" | | | |систематичного|( 1105-14 ) | | | |порушення | | | | |нормативно- | | | | |правових актів| | | | |з охорони | | | | |праці" | | | | ----+--------------+-------------------+--------------+------------| 9 |Проект |Підготовка |Управління |I-II | |постанови |зазначеного |організації |квартали | |правління |проекту постанови |надання |2011 року | |Фонду |пов'язана з |соціальних | | |"Про внесення |необхідністю |послуг | | |змін до |приведення | | | |Положення про |нормативних актів | | | |забезпечення |Фонду у | | | |технічними та |відповідність з | | | |іншими |вимогами | | | |засобами |законодавства | | | |реабілітації |України | | | |потерпілих | | | | |унаслідок | | | | |нещасного | | | | |випадку на | | | | |виробництві та| | | | |професійного | | | | |захворювання" | | | | --------------------------------------------------------------------
{ План із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 229 ( v0229583-11 ) від 24.03.2011, N 268
( v0268583-11 ) від 12.04.2011 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: