open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
28.10.2005 N 1051
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

митної служби

N 989 ( v0989342-09 ) від 19.10.2009 }
Про затвердження Порядку перепускання

працівників митних органів, відвідувачів,

відряджених і автотранспорту на територію

Держмитслужби України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної

митної служби

N 1063 ( va063342-07 ) від 18.12.2007 }

З метою дотримання перепусткового режиму при забезпеченні
охорони будинків, споруд, службових приміщень Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок перепускання працівників митних
органів, відвідувачів, відряджених і автотранспорту на територію
Держмитслужби України (далі - Порядок), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів Держмитслужби України,
начальнику Автотранспортного митного господарства ознайомити
підлеглих з вимогами Порядку та забезпечити його дотримання.
3. Департаменту кадрового забезпечення та роботи з персоналом
(Бережний М.В.): Забезпечити працівників Держмитслужби України індивідуальними
картками системи санкціонованого допуску та здійснювати їх облік. Здійснювати ознайомлення з Порядком новопризначених
працівників, а також відряджених до Держмитслужби України. Департаменту ресурсного забезпечення, капітального
будівництва та експлуатації об'єктів митної інфраструктури
(Сенкевич-Давидець Н.М.) забезпечити здійснення постійного
контролю за дотриманням вимог Порядку. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби
України від 07.05.2002 N 238 ( v0238342-02 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок перепускання на територію та до
адміністративного будинку Державної митної служби України". Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника
Голови Служби Федорова О.О.
Голова Служби О.Б.Єгоров

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держмитслужби України

28.10.2005 N 1051

ПОРЯДОК

перепускання працівників митних органів,

відвідувачів, відряджених і автотранспорту

на територію Держмитслужби України

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає правила перепускання на територію
Держмитслужби: працівників митних органів, відвідувачів,
відряджених; пропуску службового та приватного автотранспорту;
матеріальних цінностей, що вносяться (увозяться) на цю територію
або виносяться (вивозяться) з неї.
1.2. Територія Держмитслужби складається з: території внутрішнього двору, на якій розташовані
адміністративні будинки N 1, N 2, N 3 Держмитслужби; території Автотранспортного митного господарства, на якій
розташовані адмінбудинки зазначеного господарства.
1.3. Метою запровадження перепусткового режиму на території
Держмитслужби є запобігання: проникненню на цю територію сторонніх осіб; відвіданню без службової потреби території Держмитслужби
працівниками митних органів, відвідувачами та відрядженими; викраденню матеріальних цінностей, носіїв інформації; несанкціонованому винесенню (вивезенню) за межі території
Держмитслужби, а також унесенню (увезенню) на цю територію
матеріальних цінностей, носіїв інформації; унесенню (увезенню) на територію Держмитслужби особистих
аудіо-, відео-, радіо-, фотоапаратури, інших технічних засобів без
відповідного дозволу.
1.4. Надавати дозвіл на перепуск осіб на територію
Держмитслужби мають право Голова Держмитслужби, його заступники та
керівники структурних підрозділів Держмитслужби.
1.5. Контроль за виконанням вимог цього Порядку здійснює
Служба охорони Департаменту ресурсного забезпечення, капітального
будівництва та експлуатації об'єктів митної інфраструктури (далі -
Служба охорони).
1.6. У разі виникнення аварії, стихійного лиха, інших
надзвичайних ситуацій спеціальний транспорт з персоналом і
аварійні бригади допускаються на територію Держмитслужби за
наявності в персоналу й працівників, що входять до складу бригад,
спеціальних перепусток, а якщо такі перепустки відсутні, -
документа, що посвідчує особу, і в супроводі працівника чергової
зміни Служби охорони або спеціально визначених керівником штабу з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації працівників
Держмитслужби. Контроль за виїздом з території Держмитслужби зазначеного
транспорту, персоналу й аварійних бригад здійснюється черговою
зміною Служби охорони.
2. Порядок перепускання працівників митних органів,

відвідувачів, відряджених
2.1. Перепускання на територію Держмитслужби здійснюється
виключно через центральний вхід адміністративного будинку N 1.
2.2. Депутати Верховної Ради України (останнього скликання),
посадові особи Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів
України, Генеральної прокуратури України, перші особи міністерств
і відомств, їх заступники перепускаються до адміністративного
будинку за пред'явленими службовими посвідченнями в супроводі
працівника чергової зміни Служби охорони. Про перепуск таких осіб черговий зміни доповідає секретарю
відповідної приймальні.
2.3. Посадові особи правоохоронних органів перепускаються за
службовими посвідченнями в порядку, установленому для
відвідувачів, і супроводжуються стороною, що їх приймає.
2.4. Посадові особи фельд'єгерської служби та спеціального
зв'язку перепускаються на територію Держмитслужби за службовими
посвідченнями.
2.5. Посадові особи структурних підрозділів Держмитслужби
перепускаються на територію Держмитслужби за індивідуальними
картками системи санкціонованого допуску (далі - картка), а в разі
їх відсутності - за службовими посвідченнями.
2.6. Посадові особи митних органів, які прибули в службових
справах, допускаються на територію Держмитслужби з дозволу Голови
Держмитслужби, його заступників або керівників структурних
підрозділів за умови пред'явлення службового посвідчення або
документа, що засвідчує особу.
2.7. Перепускання на територію Держмитслужби відряджених
здійснюється за окремим списком на підставі службової записки
керівника структурного підрозділу Держмитслужби, до якого
відряджено особу, погодженої заступником Голови Держмитслужби,
який координує роботу цього підрозділу.
2.8. Перепускання осіб для виконання господарських робіт на
території Держмитслужби здійснюється за тимчасовими перепустками
або окремими списками, поданими відповідними структурними
підрозділами Держмитслужби. Ці особи супроводжуються стороною, яка
відповідає за проведення відповідних робіт.
2.9. Перепускання на територію Держмитслужби осіб, які
прибули для вирішення питань, що належать до компетенції
Департаменту кадрової роботи, Департаменту внутрішньої безпеки та
Регіональної інформаційної митниці (далі - РІМ), здійснюється з
дозволу директорів Департаментів й начальника РІМ, а також із
забезпеченням супроводження осіб, що прибули, стороною, яка їх
приймає. { Пункт 2.9 в редакції Наказу Державної митної служби
N 1063 ( va063342-07 ) від 18.12.2007 }
2.10. Перепускання осіб, не зазначених у пп. 2.2 - 2.9 цього
Порядку, здійснюється за дозволом Голови Служби, його заступників
або директора Департаменту організації діяльності Голови Служби.
2.11. Осіб, визначених у п.п. 2.2, 2.3, 2.6, 2.9 цього
Порядку, працівник чергової зміни Служби охорони та працівник РІМ
реєструє в Журналі перепуску відвідувачів на територію
Держмитслужби. { Пункт 2.11 в редакції Наказу Державної митної
служби N 1063 ( va063342-07 ) від 18.12.2007 }
2.12. Перепускання на територію Держмитслужби осіб,
зазначених у пп. 2.2 - 2.8 цього Порядку, у неробочий час
узгоджується з Головою Держмитслужби України, його заступниками
або директором Департаменту організації діяльності Голови Служби.
2.13. Перебування працівників в адміністративних будинках
Держмитслужби після 19 годин 30 хвилин забороняється. У разі
службової потреби начальник відповідного структурного підрозділу
заздалегідь оформлює письмовий дозвіл Голови Держмитслужби, його
заступника або директора Департаменту організації діяльності
Голови Служби на перебування співробітників у службовому
приміщенні в неробочий час і передає його (копію) Службі охорони.
2.14. У вихідні та святкові дні працівники структурних
підрозділів Держмитслужби перепускаються до адмінбудинків на
підставі списку, погодженого заступником Голови Держмитслужби,
який координує роботу цього підрозділу, або директором
Департаменту організації діяльності Голови Служби.
3. Порядок перепускання автотранспорту

на територію Держмитслужби
3.1. На територію Держмитслужби мають право в'їжджати
службові автомобілі митних органів за списками із зазначенням
державного номера автомобіля, марки, належності конкретному
митному органу. Списки складаються Автотранспортним митним
господарством на поточний рік, затверджуються керівником митного
органу та погоджуються одним із заступників Голови Держмитслужби
або директором Департаменту організації діяльності Голови Служби.
У разі потреби списки уточнюються й до них уносяться зміни.
3.2. Перепускання автотранспорту на територію Держмитслужби
здійснюється через пост N 2.
3.3. Перепускання на територію Держмитслужби автомобілів
сторонніх підприємств, організацій та установ для виконання
навантажувально-розвантажувальних та інших робіт здійснюється за
службовою запискою начальника Департаменту ресурсного
забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об'єктів
митної інфраструктури та начальника РІМ за погодженням заступника
Голови Служби (з питань розвитку митної служби та її
інфраструктури). { Пункт 3.3 в редакції Наказу Державної митної
служби N 1063 ( va063342-07 ) від 18.12.2007 }
3.4. Перепускання на територію Держмитслужби приватного
автотранспорту дозволяється за списком, затвердженим Головою
Держмитслужби, його заступником або директором Департаменту
організації діяльності Голови Служби чи за разовим письмовим
дозволом, наданим директором Департаменту організації діяльності
Голови Служби.
3.5. Стоянка службового та приватного автотранспорту на
території внутрішнього двору забороняється.
3.6. Перепускання автотранспорту на територію Держмитслужби з
пасажирами забороняється. Висадка (посадка) пасажирів здійснюється
за межами території Держмитслужби.
3.7. Вимоги пп. 3.5, 3.6 цього Порядку не поширюються на
автомобілі керівників Держмитслужби.
4. Порядок перепускання матеріальних цінностей

на територію Держмитслужби та з цієї території
4.1. Перепускання матеріальних цінностей, що вносяться
(увозяться) на територію Держмитслужби, здійснюється з письмового
дозволу заступника Голови Держмитслужби, на якого покладено
відповідні повноваження.
4.2. Працівник чергової зміни Служби охорони повинен
перевірити відповідність матеріальних цінностей, що виносяться
(вивозяться), даним, зазначеним у дозволі на їх винесення
(вивезення), і зробити відповідну відмітку про це в дозволі.
4.3. Перепускання до адмінбудинку працівників Держмитслужби й
відвідувачів з носимими валізами, сумками, розмір яких перевищує
45 х 35 х 15 см, не дозволяється. Перелік інших предметів,
заборонених до внесення (увезення) на територію Держмитслужби,
установлюється окремим розпорядженням Голови Держмитслужби, його
заступника або директора Департаменту організації діяльності
Голови Служби.
5. Порядок прийняття-передання службових приміщень

Держмитслужби під охорону
5.1. Працівники Держмитслужби зобов'язані: підтримувати службові приміщення й майно, яке в них
розміщено, у належному санітарному й технічному стані; дотримувати правил техніки безпеки під час роботи з
технологічним обладнанням і побутовими приладами, а також правил
пожежної безпеки; сприяти охороні приміщень і майна, запобігати його руйнуванню
або розкраданню.
5.2. Після закінчення робочого дня працівники повинні
перевірити зачинення вікон, відключення від електромережі
технологічної апаратури та вимкнення освітлювальних приладів.
Після зачинення вхідних дверей і їх опечатування (у разі потреби)
здати приміщення та ключі працівникові чергової зміни Служби
охорони, про що зробити запис у Журналі прийняття-передання
приміщень Держмитслужби під охорону (форму наведено в додатку 2)
із зазначенням свого прізвища й часу передання приміщення.
5.3. Відчинення службових приміщень працівниками провадиться
після отримання ключів і вчинення про це запису в Журналі
прийняття-передання службових приміщень Держмитслужби під охорону
із зазначенням свого прізвища й часу отримання ключів. Приміщення
відчиняється після перевірки цілості печатки й замка.
5.4. У разі виявлення порушення печатки або цілості дверного
замка службове приміщення відчиняється комісією, призначеною
наказом Держмитслужби, яку очолює керівник структурного
підрозділу, розміщеного в цьому приміщенні. До складу комісії
включається працівник Служби охорони. Про факт відчинення
приміщення комісією складається акт, який затверджується Головою
Держмитслужби, його заступником або директором Департаменту
організації діяльності Голови Служби.
5.5. У разі виявлення відсутності майна або його руйнування
працівник, який відчинив службове приміщення, повинен негайно
повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника й
працівника чергової зміни Служби охорони.
5.6. У вихідні або святкові дні допуск працівників на
територію Держмитслужби й відчинення ними службових приміщень
здійснюються згідно з п. 2.12 цього Порядку.
5.7. Прибирання приміщень загального користування, території
внутрішнього двору й службових приміщень Держмитслужби проводиться
з 6 до 18 години.
5.8. Ключі від службових приміщень Держмитслужби зберігаються
в працівника чергової зміни Служби охорони: один комплект в опломбованих контейнерах використовується для
відчинення приміщень цим працівником у разі виникнення
надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру
(пожежі, затоплення тощо); другий комплект використовується тільки для відчинення та
зачинення службових приміщень працівниками, а також
прибиральницями на час прибирання приміщень.
5.9. Порядок прийняття-передання під охорону службового
приміщення режимно-секретного підрозділу визначається Інструкцією,
затвердженою першим заступником Голови Служби 25.06.98.
6. Відповідальність
6.1. Працівники Держмитслужби та інших підрозділів митної
інфраструктури, розміщених на території Держмитслужби, до яких
прибули відвідувачі, несуть персональну відповідальність за
недотримання ними порядку й правил поведінки в державній установі,
їх пересування та виходу за межі території Держмитслужби.
6.2. Начальник підрозділу, який здійснює забезпечення
працівників Держмитслужби картками, несе відповідальність за
недотримання порядку видачі та обліку останніх.
6.3. Працівник чергової зміни Служби охорони, який здійснює
перепуск відвідувачів, автотранспорту та матеріальних цінностей на
територію Держмитслужби, несе персональну відповідальність за
недотримання вимог цього Порядку.
Начальник Департаменту
ресурсного забезпечення,
капітального будівництва
та експлуатації об'єктів
митної інфраструкгури Н.М.Сенкевич-Давидець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: