open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 січня 2018 р. № 44
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 і від 25 травня 2016 р. № 364

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 960 від 24.10.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 “Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 78, ст. 2883; 2012 р., № 40, ст. 1547; 2013 р., № 44, ст. 1575; 2016 р., № 26, ст. 1019) і від 25 травня 2016 р. № 364 “Деякі питання реалізації принципу “єдиного вікна” під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 46, ст. 1667; 2017 р., № 95, ст. 2900) зміни, що додаються.

2. Державній фіскальній службі доопрацювати програмне забезпечення для реалізації цієї постанови протягом 30 днів.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2018 р. № 44

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 і від 25 травня 2016 р. № 364

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 960 від 24.10.2018}

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 р. № 364:

1) пункт 41 викласти в такій редакції:

“41. Установити, що до 31 січня 2019 р. рішення про здійснення державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного та радіологічного контролю із застосуванням інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів приймається підприємством у разі:

ввезення (пересилання) на митну територію України товарів у міжнародних поштових відправленнях або у міжнародних експрес-відправленнях, а також у разі переміщення товарів транзитом;

вивезення за межі митної території України товарів, які перетинають митний кордон іншим, ніж автомобільний, видом транспорту;

декларування товарів в місцях митного оформлення, які перебувають менше 90 днів у переліку місць митного оформлення товарів, в яких застосовується Порядок, затверджений цією постановою.”;

2) у Порядку інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом “єдиного вікна” з використанням електронних засобів передачі інформації, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 4 після слів “декларування товарів” доповнити словами “підприємствами із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа”;

пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Інформаційна система цілодобово забезпечує можливість уповноваженим посадовим особам та підприємствам здійснювати заходи, передбачені цим Порядком, та зберігає документи і протоколи дій її користувачів протягом 1095 днів.”;

пункт 19 викласти в такій редакції:

“19. У пунктах пропуску через державний кордон України, в яких забезпечено функціонування комплексів автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів, радіологічний контроль вважається завершеним, якщо товари випущені з такого пункту пропуску через державний кордон України для переміщення їх у митницю призначення.

У разі виявлення перевищення природного радіаційного фону комплексами автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів уповноваженою посадовою особою державного органу, уповноваженого на здійснення державного радіологічного контролю, в інформаційній системі формується повідомлення для органу доходів і зборів про негативні результати проведення радіологічного контролю та здійснюється радіологічний контроль товарів.

Після здійснення радіологічного контролю уповноважена посадова особа протягом 30 хвилин вносить інформацію про здійснення такого контролю до інформаційної системи.

Співставлення відомостей про випуск товарів з такого пункту пропуску, даних, що містяться у відповідних графах митної декларації, та інформації про негативні результати проведення радіологічного контролю здійснюється автоматично. Відсутність повідомлення для органу доходів і зборів про негативні результати проведення радіологічного контролю свідчить про позитивні результати його проведення у зазначених пунктах пропуску, незалежно від рішення підприємства про застосування положень цього Порядку, а проставлення на товаросупровідних (товаротранспортних) документах відповідних відміток про проведення державного радіологічного контролю не здійснюється.”;

абзац перший пункту 20 викласти в такій редакції:

“20. У разі завершення у повному обсязі державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного чи радіологічного контролю уповноваженими посадовими особами в пунктах пропуску через державний кордон України такі посадові особи протягом 30 хвилин з моменту завершення контролю вносять з використанням веб-інтерфейсу до інформаційної системи відмітку про його здійснення, незалежно від рішення підприємства про застосування положень цього Порядку.”;

в абзаці шостому пункту 22 слово “(інспектування)” виключити;

пункт 25 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Контролюючі органи з урахуванням кадрових та матеріальних ресурсів забезпечують здійснення відповідних видів державного контролю згідно з графіком роботи структурних підрозділів органів доходів і зборів.”.

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;

абзац перший пункту 33 викласти в такій редакції:

“33. У разі ввезення товарів на митну територію України та здійснення їх митного оформлення у пунктах пропуску через державний кордон України підприємство може для здійснення відповідних видів державного контролю надіслати органові доходів і зборів електронне повідомлення та скановані копії документів з електронним цифровим підписом, що необхідні для здійснення відповідного виду державного контролю.”;

у підпункті 4 пункту 37 слова “у визначений підприємством час” замінити словами і цифрами “у визначений підприємством час. Огляд (інспектування) товарів чи відбір зразків повинен бути призначений на найближчий можливий час, але не пізніше ніж через 12 робочих годин від часу, запропонованого підприємством.”.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: