open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
28.12.2009 N 1051

Про надання медичної допомоги хворим

гастроентерологічного профілю

З метою поліпшення якості та ефективності надання медичної
допомоги хворим на гастроентерологічні захворювання, подальшого
розвитку та удосконалення діяльності гастроентерологічної служби
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Схему організації надання поетапної медичної допомоги
хворим гастроентерологічного профілю (додається).
1.2. Примірне Положення про республіканський Автономної
Республіки Крим (АР Крим), обласний, (міський)
гастроентерологічний центр (додається).
1.3. Примірне Положення про консультативний
гастроентерологічний кабінет (додається).
1.4. Примірне Положення про гастроентерологічне відділення
(додається).
1.5. Примірний перелік спеціального медичного обладнання та
інструментарію консультативного гастроентерологічного кабінету
(додається).
1.6. Примірний перелік спеціального медичного обладнання та
інструментарію гастроентерологічного відділення (додається).
1.7. Кваліфікаційну характеристику спеціаліста зі
спеціальності "Гастроентерологія" (додається).
1.8. Стандартизовані комплекси діагностичних обстежень та
обсяг лікувально-профілактичних заходів диспансерного
спостереження за хворими гастроентерологічного профілю
(додається).
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам головних управлінь та управлінь охорони здоров'я
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій забезпечити
2.1. Контроль за функціонуванням поетапної системи надання
гастроентерологічної допомоги населенню та надання пропозицій щодо
його удосконалення.
3. Уважати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства
охорони здоров'я України від 12.12.2006 року N 819 ( v0819282-06 )
"Про організацію гастроентерологічної допомоги населенню України",
пункт 29.1. додатку до наказу Міністерства охорони здоров'я
України від 20.09.1993 р. N 208 "Тимчасові кваліфікаційні
характеристики фахівців з лікарських спеціальностей. Частина
сьома".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника Міністра Лазоришинця В.В.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

28.12.2009 N 1051

СХЕМА

організації надання поетапної медичної допомоги

хворим гастроентерологічного профілю

-------------------------------------------------- | Головний позаштатний спеціаліст МОЗ | | зі спеціальності | | "Гастроентерологія" | -------------------------------------------------- ^

| ------------------------------------------------------- | Головні позаштатні спеціалісти МОЗ АР Крим, | | управлінь охорони здоров'я обласних | | (міських у містах Києві та Севастополі) | | державних адміністрацій зі спеціальності | | "Гастроентерологія" | ------------------------------------------------------- ^

| ---------------------------------------- | Республіканський АР Крим, | | обласні (міські) | | гастроентерологічні центри | ---------------------------------------- ^ ^

| | | | ------------------------------ ------------------------------ | Гастроентерологічні | | Консультативні | | відділення районних |< --|гастроентерологічні кабінети| | (міських) лікарень | | центральних районних | ------------------------------ |(міських) лікарень, міських | ^ | поліклінік | | ------------------------------ | ^ | | ------------------------------------------------- | Лікарі загальної практики - сімейної медицини | | Лікарі терапевти - дільничні | -------------------------------------------------
Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги М.П.Жданова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

28.12.2009 N 1051

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про республіканський Автономної Республіки Крим,

обласний, (міський) гастроентерологічний центр

1. Загальні положення
1.1. Республіканський АР Крим, обласний, (міський)
гастроентерологічний центр (далі - Центр) є підрозділом
республіканської у АР Крим, обласної (міської) лікарні та
складається з гастроентерологічного відділення, консультативних
гастроентерологічних кабінетів, інших структурних підрозділів.
1.2. Роботою Центру керує завідувач, який призначається
головним лікарем відповідного закладу охорони здоров'я. Завідувач
Центром одночасно може займати посаду головного позаштатного
спеціаліста відповідного органу охорони здоров'я.
1.3. Центр в своїй роботі керується чинним законодавством,
наказами МОЗ України, Розпорядженнями Ради міністрів у АР Крим,
обласної (міської у містах Києві та Севастополі) державних
адміністрацій, даним Положенням.
1.4. Центр може бути клінічною та навчальною базою вищих
медичних навчальних закладів.
1.5. Плани організаційно-методичної роботи Центру
узгоджуються з відповідним органом охорони здоров'я.
1.6. Структура та штатна чисельність центру встановлюються
відповідно до розділу 4 даного Положення.
2. Завдання та функції
2.1. Надає спеціалізовану лікувально-діагностичну,
консультативну допомогу хворим гастроентерологічного профілю.
2.2. Забезпечує організаційну та методичну допомогу
гастроентерологічним кабінетам і гастроентерологічним відділенням
закладів охорони здоров'я.
2.3. Надає екстрену допомогу хворим на гастроентерологічні
захворювання.
2.4. Проводить комплекс реабілітаційних заходів, спрямованих
на соціальну і трудову адаптацію гастроентерологічних хворих.
2.5. Впроваджує в клінічну практику нові досягнення з надання
медичної допомоги при захворюваннях травної системи та проводить
аналіз ефективності їх впровадження.
2.6. Готує та проводить науково-практичні конференції,
семінари, спрямовані на впровадження результатів наукових
досліджень в практику роботи гастроентерологічної служби
Автономної республіки Крим, області (міста).
2.7. Організовує та проводить санітарно-освітню роботу з
питань профілактики гастроентерологічних захворювань та їх
ускладнень.
2.8. Бере участь у проведенні експертизи тимчасової
непрацездатності та інвалідності.
2.9. Проводить відбір хворих, котрі за показаннями
направляються на консультацію до Інституту гастроентерології
АМН України чи до фахівців спеціалізованих кафедр вищих медичних
навчальних закладів.
3. Організація роботи Центру
3.1. Організація роботи Центру визначається Положенням про
республіканський АР Крим, обласний (міський) гастроентерологічний
центр.
3.2. Посадові інструкції персоналу затверджуються головним
лікарем закладу охорони здоров'я, структурним підрозділом якого є
Центр.
3.3. Планова госпіталізація до Центру проводиться за
направленням гастроентерологічних кабінетів консультативних
поліклінік республіканської у АР Крим і обласних лікарень, міських
поліклінік, поліклінік центральних районних лікарень,
госпіталізація за екстреними показами проводиться за направленням
бригад швидкої медичної допомоги.
3.4. Контроль за діяльністю Центру здійснюють адміністрація
лікувально-профілактичного закладу та відповідний орган охорони
здоров'я.
4. Структура та штатна чисельність Центру
4.1. Структура та штатна чисельність медичного та іншого
персоналу Центру затверджується згідно з наказом МОЗ України від
23 лютого 2000 року N 33 ( v0033282-00 ) "Про штатні нормативи та
типові штати закладів охорони здоров'я".
Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги М.П.Жданова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

28.12.2009 N 1051

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про гастроентерологічне відділення

1. Гастроентерологічне відділення (далі - відділення)
організовується на 40 - 60 ліжок. Ліжковий фонд відділення
визначається фактичною необхідністю у стаціонарному лікуванні
гастроентерологічних хворих території обслуговування.
2. Відділення виконує лікувально-діагностичну, консультативну
та організаційно-методичну роботу з питань надання спеціалізованої
стаціонарної допомоги дорослим хворим гастроентерологічного
профілю (за винятком гострої хірургічної, гострої інфекційної,
онкологічної).
3. Відділення може входити до складу гастроентерологічного
центру, як його структурний підрозділ.
4. Штати відділення встановлюються відповідно до діючих
штатних нормативів (наказ МОЗ України від 23 лютого 2000 року N 33
( v0033282-00 ) "Про штатні нормативи та типові штати закладів
охорони здоров'я").
5. На посаду завідувача відділення призначається
лікар-гастроентеролог, котрий має кваліфікаційну категорію зі
спеціальності "Гастроентерологія" не нижче першої та стаж роботи
за спеціальністю не менше семи років.
6. Завідувач і лікарі відділення у своїй роботі керуються
чинним законодавством, нормативними документами МОЗ України,
наказами МОЗ України, Розпорядженнями Ради міністрів у АР Крим,
обласної (міської у містах Києві та Севастополі) державних
адміністрацій, посадовими інструкціями, даним Положенням.
7. До відділення направляються хворі на хронічні захворювання
органів травлення, котрі потребують спеціальних методів обстеження
та лікування в умовах стаціонару, а також хворі, лікування котрих
в амбулаторних умовах" не дає ефекту.
8. Відділення є базою для підвищення кваліфікації
лікарів-гастроентерологів гастроентерологічних кабінетів,
дільничних терапевтів, лікарів загальної практики-сімейної
медицини лікувально-профілактичних закладів АР Крим, області
(міста).
9. Відділення впроваджує в практику роботи терапевтичних
стаціонарів сучасні методи діагностики та лікування, сприяє їх
впровадженню шляхом проведення семінарів, конференцій, занять.
10. Відділення співпрацює з терапевтичним, хірургічним,
інфекційним, реабілітаційним, іншими стаціонарними відділеннями і
відповідними профільними кабінетами, лабораторно-діагностичними та
іншими службами обласної (міської) лікарні.
11. Лікарі відділення надають організаційно-методичну
допомогу з питань гастроентерології терапевтичним відділенням
закладів охорони здоров'я регіону. Відділення може бути базою для
проведення наукових досліджень з гастроентерології співробітниками
кафедр вищих медичних навчальних закладів та лікарями відділення.
12. Завідувач відділенням несе відповідальність за роботу
відділення, впровадження в практику сучасних досягнень
гастроентерологічної науки.
13. Відділення для виконання своїх функцій забезпечується
необхідними лікарськими засобами, оснащується сучасним обладнанням
та інструментарієм відповідно до Примірного переліку спеціального
медичного обладнання та інструментарію гастроентерологічного
відділення, затвердженого МОЗ.
Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги М.П.Жданова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

28.12.2009 N 1051

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про консультативний гастроентерологічний кабінет

1. Консультативний гастроентерологічний кабінет (далі -
кабінет) виконує консультативну, лікувально-діагностичну та
організаційно-методичну роботу з надання спеціалізованої
амбулаторної допомоги дорослому населенню з хворобами органів
травлення (за винятком гострих хірургічних, гострих інфекційних,
онкологічних захворювань).
2. На посаду лікаря-гастроентеролога кабінету призначається
лікар-гастроентеролог без вимог до кваліфікаційної категорії та
стажу роботи.
3. Штати кабінету встановлюються відповідно до діючих штатних
нормативів (згідно з наказом МОЗ України від 23 лютого 2000 року
N 33 ( v0033282-00 ) "Про штатні нормативи та типові штати
закладів охорони здоров'я".
4. Кабінет входить до складу гастроентерологічного центру як
його структурний підрозділ або є структурною одиницею поліклініки
чи поліклінічного відділення лікарні.
5. Головні завдання кабінету:
5.1. надання консультативно-діагностичної та лікувальної
допомоги дорослому населенню з хворобами органів травлення.
5.2. раннє виявлення гастроентерологічних хворих, сприяння
своєчасному оздоровленню хворих та осіб з факторами ризику щодо
розвитку гастроентерологічних захворювань.
5.3. участь у роботі комісій з експертизи тимчасової і
стійкої непрацездатності.
5.4. Визначення показів до госпіталізації та направлення
профільних хворих на лікування до гастроентерологічного відділення
республіканської у АР Крим, обласної, міської чи центральної
районної лікарень, направлення на санаторно-курортне лікування.
5.5. Проведення аналізу якості амбулаторної
гастроентерологічної допомоги населенню, повноти обсягу
диспансеризації профільних хворих, ефективності диспансеризації,
причин захворюваності, інвалідності та смертності хворих на
хвороби органів травлення.
5.6. Надання організаційно-методичної допомоги лікарям
відповідного закладу охорони здоров'я з питань, що стосуються
гастроентерологічної допомоги.
5.7. Розробка та впровадження заходів щодо профілактики
хвороб органів травлення, їх своєчасного виявлення, корекції
факторів ризику.
5.8. Впровадження в практику роботи кабінету сучасних методів
профілактики, діагностики та лікування захворювань органів
травлення.
5.9. Здійснення організаційних заходів щодо підвищення
кваліфікації лікарів закладу охорони здоров'я - дільничних
терапевтів, лікарів загальної практики-сімейної медицини,
середнього медичного персоналу з питань раннього виявлення,
профілактики, лікування та експертизи непрацездатності хворих
гастроентерологічного профілю.
6. Забезпечення наступності в роботі з терапевтичною,
підлітковою, інфекційною, онкологічною службами, з
гастроентерологічним, терапевтичним, хірургічним, проктологічним,
іншими стаціонарними відділеннями та відповідними профільними
кабінетами, лабораторно-діагностичними та іншими службами закладу
охорони здоров'я.
7. Кабінет керується в роботі чинним законодавством,
нормативно-директивними документами МОЗ України, посадовою
інструкцією, цим Положенням.
8. Кабінет оснащується відповідно до Примірного переліку
спеціального медичного обладнання та інструментарію
консультативного гастроентерологічного кабінету,
затвердженого МОЗ.
Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги М.П.Жданова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

28.12.2009 N 1051

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК

медичного обладнання та інструментарію

консультативного гастроентерологічного

кабінету

------------------------------------------------------------------ | N |Назва медичного обладнання та інструментарію | Мінімально | | п.п.| | необхідна | | | | кількість | |-----+---------------------------------------------+------------| | 1. |Гастроскоп з набором для біопсії | 1 | |-----+---------------------------------------------+------------| | 2. |Ректосигмоскоп з набором для біопсії | 1 | |-----+---------------------------------------------+------------| | 3. |Апарат для ультразвукової діагностики | 1 | |-----+---------------------------------------------+------------| | 4. |Прилад для визначення pH-метрії шлункового | 1 | | |соку | | |-----+---------------------------------------------+------------| | 5. |Прилад для проведення тесту з виявлення Н.р. | 1 | | |інфекції(*) | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) При загальній чисельності населення, що обслуговується,
не менше 100000 - 250000 населення.

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК

медичного обладнання та інструментарію

гастроентерологічного відділення

------------------------------------------------------------------ | N |Назва медичного обладнання та інструментарію | Мінімально | | п.п.| | необхідна | | | | кількість | |-----+---------------------------------------------+------------| | 1. |Гастроскоп з набором для біопсії | 2 | |-----+---------------------------------------------+------------| | 2. |Колоноскоп з набором для біопсії | 2 | |-----+---------------------------------------------+------------| | 3. |Ректосигмоскоп з набором для біопсії | 1 | |-----+---------------------------------------------+------------| | 4. |Апарат для ультразвукової діагностики | 1 | |-----+---------------------------------------------+------------| | 5. |Прилад для проведення тесту з виявлення Н.р. | 1 | |-----+---------------------------------------------+------------| | 6. |інфекції | 1 | |-----+---------------------------------------------+------------| | 7. |Прилад для визначення pH-метрії шлункового | 1 | | |соку Набір для прицільної (під ультразвуковим| | | |контролем) пункційної біопсії печінки | | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги М.П.Жданова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

28.12.2009 N 1051

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

СПЕЦІАЛІСТА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ"

Лікар-гастроентеролог повинен знати та вміти:
Загальні питання організації охорони здоров'я: Основи законодавства охорони здоров'я та директивні
документи, які визначають діяльність органів та установ охорони
здоров'я; Загальні питання організації терапевтичної та
гастроентерологічної допомоги в країні, роботу лікарень та
поліклінік, організацію роботи швидкої та невідкладної допомоги; Організацію роботи закладу охорони здоров'я, де працює;
взаємозв'язок у роботі відділень, кабінетів та лабораторій; Показники стану здоров'я населення, структуру
гастроентерологічної захворюваності, показники ефективності
лікування хворих на гастроентерологічні захворювання; Обліково-звітну документацію діяльності стаціонару та
поліклініки; статистичні методи оцінки показників цієї діяльності; Організацію роботи ендоскопічних кабінетів та кабінетів
ультразвукових досліджень; Організацію роботи служби інтенсивної терапії та реанімації,
де проходять лікування гастроентерологічні хворі. Контингенти хворих, що потребують стаціонарного та
амбулаторного лікування; Питання експертизи працездатності, організації
медико-соціальної експертизи. Організацію диспансеризації, аналіз її ефективності,
диспансерне спостереження за хворими гастроентерологічного
профілю.
Основи медичних знань: Анатомічну будову органів травлення; Основні питання нормальної та патологічної фізіології органів
і систем людини, взаємозв'язок функціональних систем організму та
рівні їх регуляції; Причини виникнення патологічних процесів у організмі,
механізми їх розвитку і клінічного прояву; Основи біостатистики та клінічної епідеміології; Генетичні, імунологічні основи патології в
гастроентерологічній клініці; Основи водно-елекролітного мінерального обміну,
кислотно-лужний баланс, можливі типи їх порушень і принципи
корекції; Показники гемостазу в нормі та при патології; Клінічну симптоматику та патогенез основних захворювань
системи травлення, методи їх профілактики, діагностики та
лікування; Загальні, функціональні та спеціальні методи дослідження, що
застосовуються в гастроентерології; Алгоритми (стандарти) діагностики та лікування
гастроентерологічних захворювань; Диференціальну діагностику та обґрунтування клінічного
діагнозу, схему, план і тактику ведення та лікування хворих з
гастроентерологічною патологією; Основи раціонального харчування здорової та хворої людини,
принципи дієтотерапії у хворих з гастроентерологічною патологією,
реабілітаційні засоби; Основи фармакотерапії в гастроентерологічній клініці,
механізм дії основних лікарських засобів, ускладнення, спричинені
використанням ліків, особливості дії лікарських засобів, основи
фітотерапії; Методи фізіотерапії, лікувальної фізкультури, психотерапії,
голкорефлексотерапії, показання та протипоказання до
санаторно-курортного лікування, лікувальну дію мінеральних вод.
Невідкладні стани в гастроентерології: Гостра дисфагія Верхня та нижня гастроінтестінальна кровотеча Гострий абдомінальний біль Гостра кишкова непрохідність Гостра печінкова недостатність Гостра діарея Гіпоглікемічна та діабетична кома Уремія.
Діагностику та лікування наступних захворювань та станів: Хвороби стравоходу: Функціональні захворювання стравоходу Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та езофагіти Пептична виразка та стриктури стравоходу Стравохід Баррета Діафрагмальні грижі Ахалазія кардії Дивертикул стравоходу Хвороби шлунка та 12-палої кишки: Необстежена диспепсія Функціональна диспепсія та інші функціональні
гастродуоденальні розлади Хронічний гастрит, дуоденіт Виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки НПЗП-гастропатії Симптоматичні гастродуоденальні виразки Постгастрорезекційні та постваготомні розлади Хвороби печінки: Хронічний гепатит Цироз печінки Алкогольні ураження печінки Хвороба Вільсона-Коновалова Доброякісні гіпербілірубінемії Хронічні хвороби судин печінки Полікістоз та ехінококоз Ураження печінки при хворобах внутрішніх органів Хвороби жовчного міхура і жовчовивідних шляхів: Дисфункції жовчного міхура та сфінктера Одді Гострий та хронічний холецистит Холестероз жовчного міхура Жовчекам'яна хвороба Гострий та хронічний холангіт Постхолецистектомічний синдром Хвороби підшлункової залози: Гострий та хронічний панкреатит Камені та кісти підшлункової залози Муковісцидоз Зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози Хвороби кишечника: Функціональні захворювання тонкої кишки Гострий ентеріт Хронічні ентеропатії Целіакія Лактазна недостатність Синдром подразненої кишки та інші функціональні захворювання
товстої кишки Неспецифічний виразковий коліт та хвороба Крона Інші коліти Захворювання прямої кишки та заднього проходу Доброякісні та злоякісні пухлини органів травлення: Рак стравоходу Доброякісні та злоякісні пухлини шлунка Рак підшлункової залози Доброякісні та злоякісні пухлини печінки Пухлини фатерова соска, жовчного міхура та жовчних ходів.
Суміжну патологію: Гостра серцева та дихальна недостатність Гострі хірургічні захворювання Коматозні стани Гострі інтоксикації та отруєння Харчові токсикоінфекції (ботулізм тощо, сальмонельоз,
ієрсиніоз, ешерихіоз, амебіоз, дизентерія, лямбліоз, холера) Вірусні захворювання печінки Паразитози (нематодози, опісторхоз, трематодоз, токсокароз) ВІЛ-інфекція та органи травлення Гастроентерологічні прояви при ендокринних захворюваннях та
метаболічних розладах Харчова алергія та непереносимість Радіаційні ушкодження органів травлення Гастроентерологічна патологія при психосоматичних
захворюваннях.
Клінічну інтерпретацію даних додаткових методів дослідження: Даних морфологічного та біологічного дослідження крові, сечі,
екскрементів, шлункового соку, дуоденального вмісту, плеврального
ексудату, асцитичної рідини. Даних морфологічного дослідження біоптатів слизових оболонок
та печінки. Даних ендоскопічного обстеження шлунка та кишечника. Даних ультразвукового обстеження ОЧП. Характеру та тяжкості порушень водно-електролітного,
вуглеводного, жирового та білкового обміну, кислотно-лужного
балансу, основного обміну. Показників коагулограми; даних рентгеноскопії та
рентгенографії органів грудної клітки та черевної порожнини; даних
електрокардіографії, функціонального обстеження шлунково-кишкового
каналу (шлунковий сік, жовч, підшлунковий сік, кишковий вміст);
даних кліренсу сечі та функціональних проб нирок.
Клінічні обстеження та маніпуляції: Пальпація живота (поверхнева, глибока, ковзаюча за
Образцовим-Стражеско) Визначення положення шлунка Визначення розмірів печінки Пальпація підшлункової залози Пальцеве обстеження прямої кишки Техніка виконання ректосигмоскопії Техніка виконання інтрагастральної та інтрастравохідної
pH-метрії Техніка виконання езофагогастродуоденоскопії Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини Промивання шлунка Дуоденальне зондування Венепункція, краплинна інфузія ліків, визначення груп крові,
гемотрансфузія Штучне дихання Закритий масаж серця Зупинка кровотечі Імобілізація кінцівки при транспортуванні Запис електрокардіограми Визначення артеріального та венозного тиску Накладання пов'язки на рану Трахеотомія.
Лікар-гастроентеролог II кваліфікаційної категорії
поряд з вищезазначеним повинен знати і вміти:
Консультувати хворих з метою проведення диференційної
діагностики захворювань органів травлення, призначити спеціальні
методи дослідження, розробляти схеми лікування та план ведення
хворого. Проводити пункцію плевральної та черевної порожнини. Самостійно проводити інтрагастральну та інтрастравохідну
pH-метрії. Самостійно проводити ректосигмоскопію. Знати техніку проведення езофагогастродуоденоскопії (повинен
здати екзамен на ендоскопічному тренажері).
Лікар-гастроентеролог I кваліфікаційної категорії
поряд з вищезазначеним повинен знати і вміти:
Організацію проведення щорічної диспансеризації. Обліково-звітну документацію діяльності гастроентерологічного
відділу, кабінету, статистичні методи оцінки показників цієї
діяльності, економічні аспекти діяльності гастроентерологічного
стаціонару, кабінету. Показники роботи гастроентерологічного відділу (кабінету) з
основних нозологічних форм, аналіз ускладнень, їх причин, аналіз
летальності, статистична обробка одержаних даних, розробка засобів
профілактики. Складання плану роботи та звіту відділення, кабінету,
структури і графіка особистої роботи. Організацію інтенсивної терапії та реанімації в
гастроентерологічній клініці. Систематично вивчати науково-практичні публікації із своєї
спеціальності. Самостійно проводити ректосигмоскопію та
езофагогастродуоденоскопію.
Лікар-гастроентеролог вищої кваліфікаційної категорії
поряд з вищезазначеним повинен знати та вміти:
Принципи організації скринінгових обстежень великих
контингентів населення. Організацію клінічних випробувань лікувальних препаратів. Самостійно проводити ендоскопічні хірургічні маніпуляції для
зупинки кровотеч зі стравоходу та гастродуоденальної зони. Самостійно проводити пункційну біопсію печінки під
контролем УЗД.
Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги М.П.Жданова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

28.12.2009 N 1051

Комплекси діагностичних обстежень

та обсяг лікувально-профілактичних заходів

диспансерного спостереження

за хворими гастроентерологічного профілю

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Нозологічна форма | Код МКХ-10 | Частота |Огляд іншими | Найменування лабораторних |Основні лікувально- | |з/п| | | спостереження | фахівцями | та інших діагностичних | оздоровчі заходи | | | | | | | обстежень | | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |1. |Гастроезофагеальна| К21.9 |1 раз на рік, |Кардіолог за |Загальні аналізи крові та |Дієтичне харчування.| | |рефлюксна хвороба | |терапевт, |показаннями |сечі. |Медикаментозне | | |(без езофагіту) | |гастроентеролог | |Езофагогастродуоденоскопія,|лікування: | | | | | | |pH-моніторування |- прокінетичні | | | | | | |стравоходу, визначення |препарати; | | | | | | |H.pylori. |- інгібітори | | | | | | |Рентгендослідження |протонової помпи або| | | | | | |стравоходу, шлунка; УЗД |блокатори | | | | | | |органів черевної порожнини,|H - рецепторів | | | | | | |серця; ЕКГ - за | 2 | | | | | | |показаннями. |гістаміну; | | | | | | | |- антацидні | | | | | | | |препарати; | | | | | | | |- препарати УДХК (у | | | | | | | |разі змішаного чи | | | | | | | |лужного вмісту | | | | | | | |рефлюктату). | | | | | | | |Фізіотерапевтичні | | | | | | | |методи. | | | | | | | |Санаторно-курортне | | | | | | | |лікування в період | | | | | | | |ремісії, лікування | | | | | | | |мінеральними водами.| |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |2. |Гастроезофагеальна| К21.0 |1 - 2 рази на |Кардіолог - |Загальні аналізи крові та |Дієтичне харчування.| | |рефлюксна хвороба | |рік - |за |сечі; аналіз калу на |Медикаментозне | | |(з езофагітом) | |гастроентеролог,|показаннями |приховану кров; за |лікування: | | | | |терапевт | |необхідністю: біохімічні |- інгібітори | | | | | | |аналізи крові. |протонової помпи або| | | | | | |Езофагогастродуоденоскопія |блокатори | | | | | | |з хромоскопією і біопсією, |H - рецепторів | | | | | | |морфологічне дослідження | 2 | | | | | | |біоптатів, pH-моніторування|гістаміну; | | | | | | |стравоходу, |- антацидні | | | | | | |внутрішньошлункова |препарати; | | | | | | |pH-метрія, визначення |- прокінетичні | | | | | | |H.pylori. |препарати; | | | | | | |Рентгендослідження |- проти- | | | | | | |стравоходу, шлунка; УЗД |хелікобактерна | | | | | | |органів черевної порожнини;|терапія (у разі | | | | | | |ЕКГ - за показаннями. |виявлення H.pylori);| | | | | | | |- препарати УДХК (у | | | | | | | |разі змішаного чи | | | | | | | |лужного вмісту | | | | | | | |рефлюктату), | | | | | | | |- сорбенти. | | | | | | | |Фізіотерапевтичні | | | | | | | |методи. Санаторно- | | | | | | | |курортне лікування в| | | | | | | |період ремісії, | | | | | | | |лікування | | | | | | | |мінеральними водами.| |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |3. |Ахалазія | К22.0 |1 - 2 рази на |Кардіолог, |Загальні аналізи крові та |Дієтичне харчування.| | |кардіальної | |рік - |пульмонолог -|сечі; за необхідністю: |Кардіоділятація. | | |частини шлунка | |гастроентеролог,|за |біохімічні аналізи крові. |При неможливості | | | | |хірург |показаннями |Езофагогастродуоденоскопія |проведення | | | | | | |з біопсією, |кардіоділятації - | | | | | | |хромоендоскопія. |альтернативне | | | | | | |Рентгендослідження |медикаментозне | | | | | | |стравоходу, шлунка. УЗД |лікування: | | | | | | |органів черевної порожнини;|- антацидні | | | | | | |ЕКГ - за показаннями. |препарати; | | | | | | | |- холінолітики; | | | | | | | |- спазмолітики; | | | | | | | |- нітрати; | | | | | | | |- антагоністи | | | | | | | |кальцію; | | | | | | | |- седативні | | | | | | | |препарати (за | | | | | | | |показаннями). | | | | | | | |Санаторно-курортне | | | | | | | |лікування в період | | | | | | | |ремісії, лікування | | | | | | | |мінеральними водами.| | | | | | | |II - IV ступені | | | | | | | |важкості - | | | | | | | |хірургічне | | | | | | | |лікування. | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |4. |Стравохід | К22.7 |3 - 4 рази на |Онколог |Загальні аналізи крові та |Дієтичне харчування.| | |Барретта | |рік - | |сечі, pH-метрія стравоходу,|Медикаментозне | | | | |гастроентеролог | |шлунка (добовий моніторинг |лікування: | | | | | | |в разі потреби). |- антихелікобактерна| | | | | | |Гастрофібродуоденоскопія з |терапія (при | | | | | | |хромоендоскопією і біопсією|наявності H.pylori);| | | | | | |з ушкоджених ділянок. |- блокатори | | | | | | |Рентгендослідження |протонової помпи; | | | | | | |стравоходу, шлунка (в разі |- прокінетики; | | | | | | |потреби), визначення |- сорбенти; | | | | | | |H.pylori, копрограма, |- урсодезоксихолева | | | | | | |аналіз калу на |кислота (у разі | | | | | | |приховану кров. |змішаного чи лужного| | | | | | | |вмісту рефлюктату); | | | | | | | |- при тяжкій | | | | | | | |метаплазії - | | | | | | | |вирішення питання | | | | | | | |про хірургічне | | | | | | | |лікування. | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |5. |Поліпозний | К29.6 |2 рази на рік - |Онколог, |Загальні аналізи крові та |Дієтичне харчування.| | |гастрит | |гастроентеролог,|хірург - за |сечі; аналіз калу на |Медикаментозне | | | | |терапевт |показаннями |приховану кров (реакція |лікування: | | | | | | |Грегерсена). |- при наявності | | | | | | |Внутрішньошлункова |H.pylori: | | | | | | |pH-метрія. |антихелікобактерна | | | | | | |Езофагогастродуоденоскопія |терапія; | | | | | | |з хромоскопією і прицільною|- ферментні | | | | | | |біопсією (не менш як 2 рази|препарати (за | | | | | | |на рік), цитологічне і |показаннями); | | | | | | |гістологічне дослідження |- прокінетичні | | | | | | |біоптатів, діагностика |препарати; | | | | | | |H.pylori. |- антацидні | | | | | | |Рентгендослідження |препарати (за | | | | | | |шлунка; УЗД органів |показаннями); | | | | | | |черевної порожнини - за |- блокатори | | | | | | |необхідністю. |H - рецепторів | | | | | | | | 2 | | | | | | | |гістаміну | | | | | | | |або інгібітори | | | | | | | |протонової помпи, | | | | | | | |або M-холінолітики | | | | | | | |(при збереженій та | | | | | | | |підвищеній | | | | | | | |секреторній функції | | | | | | | |шлунка). | | | | | | | |Фітотерапія. | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |6. |Гострий ерозивний | К29.1 |2 рази на рік - | |Загальні аналізи крові та |Дієтичне харчування.| | |гастрит | |гастроентеролог,| |сечі; аналіз калу на |Медикаментозне | | | | |терапевт | |приховану кров (реакція |лікування: | | | | | | |Грегерсена); копрограма; за|- при наявності | | | | | | |необхідністю: біохімічні |H.pylori: | | | | | | |аналізи крові. Дослідження |антихелікобактерна | | | | | | |секреторної функції шлунка.|терапія; | | | | | | |Езофагогастродуоденоскопія |- блокатори | | | | | | |з хромоскопією і |H - рецепторів | | | | | | |прицільною біопсією (при | 2 | | | | | | |гіперплазії та атрофії |гістаміну або | | | | | | |слизової оболонки шлунка не|інгібітори | | | | | | |менш, як 1 - 2 рази на |протонової помпи | | | | | | |рік), цитологічне і |(при збереженій та | | | | | | |гістологічне дослідження |підвищеній | | | | | | |біоптатів, діагностика |секреторній функції | | | | | | |H.pylori. |шлунка); | | | | | | |Рентгендослідження |- цитопротектори; | | | | | | |стравоходу і шлунка; УЗД |- метаболічні | | | | | | |органів черевної |засоби. | | | | | | |порожнини - за показаннями.|Фізіотерапевтичні | | | | | | | |методи. | | | | | | | |Санаторно-курортне | | | | | | | |лікування в період | | | | | | | |ремісії, лікування | | | | | | | |мінеральними водами.| |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |7. |Хронічний гастрит | К29.3-5 |1 - 2 рази на | |Загальні аналізи крові та |Хронічний гастрит | | | | |рік - терапевт, | |сечі; аналіз калу на |атрофічний: | | | | |гастроентеролог | |приховану кров; копрограма;|Дієтичне харчування.| | | | | | |за необхідністю: біохімічні|Медикаментозне | | | | | | |аналізи крові (загальний |лікування: | | | | | | |білок та білкові фракції, |- цитопротектори; | | | | | | |глюкоза, залізо крові); |препарати, які | | | | | | |аналіз крові на антитіла до|стимулюють шлункову | | | | | | |парієтальних клітин, |секрецію або | | | | | | |пепсиногена-1 та |замісні; | | | | | | |гастрична-17. |- ферментні | | | | | | |Внутрішньошлункова |препарати; | | | | | | |pH-метрія. |- при наявності | | | | | | |Езофагогастродуоденоскопія |H.pylori: | | | | | | |з хромоскопією і |антихелікобактерна | | | | | | |прицільною біопсією (при |терапія. | | | | | | |гіперплазії та атрофії |Фітотерапія. | | | | | | |слизової оболонки шлунка не|Санаторно-курортне | | | | | | |менш, як 1 - 2 рази на |лікування в період | | | | | | |рік), цитологічне і |ремісії, лікування | | | | | | |гістологічне дослідження |мінеральними водами.| | | | | | |біоптатів, діагностика |Хронічний гастрит | | | | | | |H.pylori. |неатрофічний: | | | | | | |Рентгендослідження |Дієтичне харчування.| | | | | | |стравоходу і шлунка; УЗД |Медикаментозне | | | | | | |органів черевної |лікування: | | | | | | |порожнини - за показаннями.|- при наявності | | | | | | | |H.pylori: | | | | | | | |антихелікобактерні | | | | | | | |засоби; | | | | | | | |- блокатори | | | | | | | |H - рецепторів | | | | | | | | 2 | | | | | | | |гістаміну або | | | | | | | |інгібітори | | | | | | | |протонової помпи | | | | | | | |(при збереженій та | | | | | | | |підвищеній | | | | | | | |секреторній функції | | | | | | | |шлунка); | | | | | | | |- прокінетики (за | | | | | | | |показаннями); | | | | | | | |- антацидні | | | | | | | |препарати (при | | | | | | | |наявності печії); | | | | | | | |- цитопротектори. | | | | | | | |Санаторно-курортне | | | | | | | |лікування в період | | | | | | | |ремісії, лікування | | | | | | | |мінеральними водами.| |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |8. |Велетенський | К29.6 |1 - 2 рази на |Хірург, |Загальні аналізи крові та |Дієтичне харчування.| | |гіпертрофічний | |рік - |онколог - за |сечі; аналіз крові на |Медикаментозне | | |гастрит (хвороба | |гастроентеролог,|показаннями |загальний білок та білкові |лікування: | | |Менетріє) | |терапевт | |фракції, аналіз калу на |- при наявності | | | | | | |приховану кров; копрограма;|H.pylori: | | | | | | |за необхідністю: біохімічні|антихелікобактерна | | | | | | |аналізи крові (загальний |терапія; | | | | | | |білок, АЛТ, АСТ). |- блокатори | | | | | | |Внутрішньошлункова |H - рецепторів | | | | | | |pH-метрія. | 2 | | | | | | |Езофагогастродуоденоскопія |гістаміну або | | | | | | |з хромоскопією і прицільною|інгібітори | | | | | | |біопсією не менш, як 1 - 2 |протонової помпи | | | | | | |рази на рік, цитологічне і |(при збереженій та | | | | | | |гістологічне дослідження |підвищеній | | | | | | |біоптатів, діагностика |секреторній функції | | | | | | |H.pylori. |шлунка); | | | | | | |Рентгендослідження |- антацидні | | | | | | |стравоходу і шлунка; УЗД |препарати (при | | | | | | |органів черевної |наявності печії); | | | | | | |порожнини - за показаннями.|- цитопротектори; | | | | | | | |- препарати замісної| | | | | | | |терапії і ферментні | | | | | | | |препарати (при | | | | | | | |секреторній | | | | | | | |недостатності). | | | | | | | |Фітотерапія. | | | | | | | |Санаторно-курортне | | | | | | | |лікування в період | | | | | | | |ремісії, лікування | | | | | | | |мінеральними водами.| | | | | | | |При прогресуванні | | | | | | | |захворювання та з | | | | | | | |вираженими і | | | | | | | |некорегованими | | | | | | | |порушеннями обміну | | | | | | | |речовин вирішити | | | | | | | |питання щодо | | | | | | | |хірургічного | | | | | | | |лікування. | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |9. |Виразкова хвороба | К26.0-9 |1 - 2 рази на |Хірург - за |Загальні аналізи крові та |Дієтичне харчування.| | |дванадцятипалої | |рік - |показаннями |сечі; аналіз калу на |Медикаментозне | | |кишки (пептична | |гастроентеролог,| |приховану кров; копрограма;|лікування: | | |виразка) | |терапевт | |за необхідністю: біохімічні|- антихелікобактерна| | | | | | |аналізи крові. |терапія (при | | | | | | |Внутрішньошлункова |наявності H.pylori);| | | | | | |pH-метрія. |- блокатори | | | | | | |Езофагогастродуоденоскопія,|H - рецепторів | | | | | | |діагностика H.pylori, | 2 | | | | | | |Рентгендослідження |гістаміну або | | | | | | |шлунка та ДПК; УЗД органів |інгібітори | | | | | | |черевної порожнини. |протонової помпи; | | | | | | | |- антацидні | | | | | | | |препарати (при | | | | | | | |наявності печії); | | | | | | | |- цитопротектори. | | | | | | | |Фізіотерапевтичні | | | | | | | |методи. | | | | | | | |Санаторно-курортне | | | | | | | |лікування в період | | | | | | | |ремісії, лікування | | | | | | | |мінеральними водами.| |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |10.|Виразкова хвороба | К25.0-9 |1 - 2 рази на |Онколог, |Загальні аналізи крові та |Дієтичне харчування.| | |шлунка | |рік - |хірург - за |сечі; аналіз калу на |Медикаментозне | | | | |гастроентеролог,|показаннями |приховану кров; |лікування: | | | | |терапевт | |копрограма; |- антихелікобактерна| | | | | | |за необхідністю: |терапія (при | | | | | | |біохімічні аналізи крові. |наявності H.pylori);| | | | | | |Внутрішньошлункова |- блокатори | | | | | | |pH-метрія. |H - рецепторів | | | | | | |Езофагогастродуоденоскопія | 2 | | | | | | |з хромоскопією і прицільною|гістаміну або | | | | | | |біопсією (1 - 2 рази на |інгібітори | | | | | | |рік), морфологічне |протонової помпи; | | | | | | |дослідження біоптатів, |- антацидні | | | | | | |діагностика H.pylori. |препарати (при | | | | | | |Рентгендослідження |наявності печії); | | | | | | |стравоходу, шлунка, ДПК; |- цитопротектори; | | | | | | |УЗД органів черевної |- антиоксиданти. | | | | | | |порожнини. |Фітотерапія. | | | | | | | |Санаторно-курортне | | | | | | | |лікування в період | | | | | | | |ремісії, лікування | | | | | | | |мінеральними водами.| |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |11.|Хвороба | К91.1 |1 - 2 рази на |Ендокринолог,|Загальні аналізи крові та |Дієтичне харчування.| | |оперованого | |рік - |хірург |сечі, цукор крові; аналіз |Медикаментозне | | |шлунка | |гастроентеролог,| |калу на приховану кров; |лікування: | | | | |терапевт | |копрограма. |- M-холіноблокатори;| | | | | | |Фіброгастродуоденоскопія з |- прокінетики; | | | | | | |біопсією і хромоендоскопією|- ферментні | | | | | | |морфологічне дослідження |препарати (при | | | | | | |біоптатів, визначення |потребі); | | | | | | |H.pylori. |- антихелікобактерна| | | | | | |Рентгендослідження |терапія (при | | | | | | |стравоходу, шлунка, ДПК; |наявності H.pylori);| | | | | | |УЗД органів черевної |- блокатори | | | | | | |порожнини. ЕКГ (за |H - рецепторів | | | | | | |показаннями). | 2 | | | | | | | |гістаміну або | | | | | | | |інгібітори | | | | | | | |протонової помпи | | | | | | | |(при потребі); | | | | | | | |- пробіотики; | | | | | | | |- антацидні | | | | | | | |препарати; | | | | | | | |Хірургічне лікування| | | | | | | |(за показаннями). | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |12.|Алкогольний | К70.1 |3 рази на рік - |Офтальмолог, |Загальний аналіз крові, |Дієтичне харчування.| | |гепатит | |гастроентеролог,|невропатолог,|сечі, аналіз калу на |Медикаментозне | | | | |терапевт |нарколог за |приховану кров. Біохімічні |лікування: | | | | | |необхідністю |аналізи крові (загальний |- дезінтоксикаційна | | | | | | |білок та білкові фракції, |терапія, | | | | | | |калій, білірубін, |- гепатотротектори, | | | | | | |холестерин, тригліцериди, |- метаболічна | | | | | | |бета-ліпопротеїди, |терапія, | | | | | | |амінотрансферази, гама- |- цукри (лактулоза),| | | | | | |глутамілтрансфераза, лужна |- глюкокортикоїди | | | | | | |фосфатаза, сечова кислота, |(за показаннями), | | | | | | |альфа-амілаза, сечовина, |- ферментні | | | | | | |креатинін, глюкоза крові; |препарати (без | | | | | | |коагулограма), копрограма, |жовчі) (за | | | | | | |УЗД органів черевної |показаннями). | | | | | | |порожнини. Маркери |Санаторно-курортне | | | | | | |вірусного гепатиту |лікування (у фазі | | | | | | |(антитіла до вірусу |ремісії). | | | | | | |гепатиту В, С, Д), ПЛР | | | | | | | |(ДНК-HBV, РНК-HCV); ЕКГ, | | | | | | | |ФГДС (за показаннями). | | | | | | | |Пункційна біопсія печінки. | | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |13.|Токсичний гепатит | К71.2-5 |2 - 4 рази на | |Загальний аналіз крові, |Дієтичне харчування.| | | | |рік - | |сечі, аналіз калу на |Медикаментозне | | | | |гастроентеролог,| |приховану кров, біохімічні |лікування: | | | | |терапевт | |аналізи крові (загальний |- дезінтоксикаційна | | | | | | |білок та білкові фракції, |терапія, | | | | | | |калій, білірубін (вільний |- гепатопротектори, | | | | | | |та зв'язаний), холестерин, |- метаболічна | | | | | | |тригліцериди, бета- |терапія, | | | | | | |ліпопротеїди, |- ентеросорбенти, | | | | | | |амінотрансферази, глюкоза |- урсодезоксихолєва | | | | | | |крові, Fe, Cu, |кислота, | | | | | | |церулоплазмін сироватки |- ферментні | | | | | | |крові; ANA, АМА, |препарати, | | | | | | |коагулограма), УЗД органів |- цукри (лактулоза).| | | | | | |черевної порожнини, нирок. |Санаторно-курортне | | | | | | |Маркери вірусного |лікування (у фазі | | | | | | |гепатиту: (антитіла до |ремісії). | | | | | | |вірусу гепатиту В, С, Д), | | | | | | | |ПЛР (ДНК-HBV, РНК-HCV); | | | | | | | |ЕКГ. Пункційна біопсія | | | | | | | |печінки. | | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |14.|Криптогенний | К73.8 |2 - 4 рази на |Офтальмолог |Загальний аналіз крові, |Дієтичне харчування.| | |гепатит | |рік - | |сечі, аналіз калу на |Медикаментозне | | | | |гастроентеролог,| |приховану кров, біохімічні |лікування: | | | | |терапевт | |аналізи крові (загальний |- дезінтоксикаційна | | | | | | |білок та білкові фракції, |терапія, | | | | | | |калій, білірубін, |- гепатопротектори, | | | | | | |холестерин, тригліцериди, |- метаболічна | | | | | | |бета-ліпопротеїди, |терапія, | | | | | | |амінотрансферази, глюкоза |- урсодезоксихолєва | | | | | | |крові, Fe, трансферрин, Cu,|кислота, | | | | | | |церулоплазмін сироватки |- ферментні | | | | | | |крові); коагулограма, УЗД |препарати, | | | | | | |органів черевної порожнини.|- цукри (лактулоза).| | | | | | |Маркери вірусного гепатиту |Санаторно-курортне | | | | | | |(антитіла до вірусу |лікування (у фазі | | | | | | |гепатиту В, С, А), ПЛР |ремісії). | | | | | | |(ДНК-HBV, РНК-HCV); ЕКГ. | | | | | | | |Пункційна біопсія печінки. | | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |15.|Аутоімунний | К73.8 |4 рази на рік - | |Загальний аналіз крові, |Дієтичне харчування.| | |гепатит | |терапевт, | |сечі, аналіз калу на |Медикаментозне | | | | |гастроентеролог | |приховану кров), біохімічні|лікування: | | | | | | |аналізи крові (загальний |- імунодепресанти | | | | | | |білок та білкові фракції, |(глюкокортикоїди, | | | | | | |калій, білірубін, |негормональні | | | | | | |холестерин, тригліцериди, |імунодепресанти); | | | | | | |бета-ліпопротеїди, |- гепатопротектори; | | | | | | |амінотрансферази, гама- |- дезінтоксикаційна | | | | | | |глутамілтрансфераза, лужна |терапія; | | | | | | |фосфатаза, сечова кислота, |- препарати УДХК. | | | | | | |альфа-амілаза, глюкоза | | | | | | | |крові, тимолова проба, | | | | | | | |коагулограма); | | | | | | | |імунологічний аналіз крові,| | | | | | | |визначення антинуклеарних, | | | | | | | |антимітохондріальних, | | | | | | | |антигладком'язових | | | | | | | |антитіл. Пункційна біопсія | | | | | | | |печінки, копрограма, УЗД | | | | | | | |органів черевної порожнини.| | | | | | | |Маркери вірусного гепатиту | | | | | | | |(антитіла до вірусу | | | | | | | |гепатиту В, С, А), ПЛР | | | | | | | |(ДНК-HBV, РНК-HCV); ЕКГ. | | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |16.|Хронічний вірусний| В18.0-1 |2 рази на рік - | |Загальний аналіз крові, |Дієтичне харчування.| | |гепатит В | |гастроентеролог,| |сечі, аналіз калу на |Медикаментозне | | | | |інфекціоніст | |приховану кров, біохімічні |лікування: | | | | | | |аналізи крові (загальний |При наявності | | | | | | |білок та білкові фракції, |маркерів реплікації | | | | | | |білірубін, холестерин, |вірусу: | | | | | | |тригліцериди, бета- |- інтер- | | | | | | |ліпопротеїди, |феронотерапія, | | | | | | |амінотрансферази, гама- |- аналоги | | | | | | |глутамілтрансфераза, лужна |нуклеозідів, || | | | | |фосфатаза, альфа-амілаза, |- гепатопротектори, | | | | | | |тимолова проба, глюкоза |- дезінтоксикаційна | | | | | | |крові, коагулограма, ANA); |терапія (в разі | | | | | | |копрограма, УЗД органів |потреби), | | | | | | |черевної порожнини. Маркери|- пробіотики, | | | | | | |вірусного гепатиту В |пребіотики, | | | | | | |(HBeAg, HbsAg, анти-HBcV, |- глюкокортикоїди - | | | | | | |IgG. IgM, HbsAg, анти-НВе, |при наявності | | | | | | |ДНК-HBV, анти-HDV). |аутоімунного | | | | | | |Пункційна біопсія печінки. |компоненту. | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |17.|Хронічний вірусний| В18.2 |2 рази на рік - | |Загальний аналіз крові, |Дієтичне харчування.| | |гепатит C | |гастроентеролог,| |сечі, аналіз калу на |Медикаментозне | | | | |інфекціоніст | |приховану кров, біохімічні |лікування: | | | | | | |аналізи крові (загальний |При наявності | | | | | | |білок та білкові фракції, |маркерів реплікації | | | | | | |білірубін, холестерин, |вірусу: | | | | | | |тригліцериди, бета- |- інтер- | | | | | | |ліпопротеїди, |феронотерапія, | | | | | | |амінотрансферази, гама- |- аналоги | | | | | | |глутамілтрансфераза, лужна |нуклеозідів, | | | | | | |фосфатаза, альфа-амілаза, |- гепатопротектори, | | | | | | |глюкоза крові); |- дезінтоксикаційна | | | | | | |коагулограма, ANA, |терапія (за | | | | | | |копрограма, УЗД органів |показаннями), | | | | | | |черевної порожнини. Маркери|- пробіотики, | | | | | | |вірусного гепатиту (HbsAg, |пребіотики, | | | | | | |HbeAg, антитіла до вірусу |- імунодепресантна | | | | | | |гепатиту В, С, А), ПЛР |терапія | | | | | | |(ДНК-HBV, PHK-HCV); ЕКГ. |(глюкокортикоїди - | | | | | | |Пункційна біопсія печінки. |при наявності | | | | | | | |аутоімунного | | | | | | | |компоненту). | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |18.|Цироз печінки | К74.3 |4 рази на рік - | |Загальний аналіз крові, |Дієтичне харчування.| | |компенсований | |терапевт, | |сечі, аналіз калу на |Медикаментозне | | |(клас А по | |гастроентеролог | |приховану кров; група |лікування: | | |Чайльду-Пью) | |інфекціоніст | |крові, резус-фактор, |- гепатопротектори, | | | | |(при | |біохімічні аналізи крові |- метаболічна | | | | |необхідності) | |(загальний білок та білкові|терапія, | | | | | | |фракції, електроліти крові,|- ентеросорбенти, | | | | | | |білірубін (вільний та |- ферментні | | | | | | |зв'язаний), холестерин, |препарати, | | | | | | |тригліцериди, бета- |- при потребі | | | | | | |ліпопротеїди, ANA, AMA, |пробіотики, | | | | | | |амінотрансферази, лужна |- пребіотики, | | | | | | |фосфатаза, церулоплазмін, |- преднізолон - | | | | | | |сечовина, креатинін, |при наявності | | | | | | |залишковий азот, глюкоза |аутоімунного | | | | | | |крові, сироваткове залізо, |компоненту, | | | | | | |мідь) за необхідністю; |- інтерферони і | | | | | | |коагулограма, УЗД органів |аналоги нуклеозідів | | | | | | |черевної порожнини, |(при асоціації з | | | | | | |сцинтиграфія. Маркери |вірусом гепатиту B | | | | | | |вірусного гепатиту (HbsAg, |або C у фазі | | | | | | |антитіла до вірусу |реплікації вірусу), | | | | | | |гепатиту В, С, Д), ПЛР |- дезінтоксикаційна | | | | | | |(ДНК-HBV, РНК-HCV), ЕГДС. |терапія. | | | | | | |Пункційна біопсія печінки | | | | | | | |(при необхідності). | | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |19.|Цироз печінки | К74.6 |4 рази на рік - | |Загальний аналіз крові, |Дієта з обмеженням | | |субкомпенсований | |гастроентеролог,| |сечі, уробілін сечі, |білка та повареної | | |(клас В по | |терапевт, | |аналіз калу на приховану |солі. | | |Чайльду-Пью) | |інфекціоніст | |кров, група крові, резус- |Медикаментозне | | | | |(при | |фактор. Біохімічні аналізи |лікування: | | | | |необхідності) | |крові (загальний білок та |- гепатопротектори, | | | | | | |білкові фракції, |- антиоксиданти, | | | | | | |електроліти крові, |- діуретики, | | | | | | |білірубін (вільний та |- цукри (лактулоза),| | | | | | |зв'язаний), бета- |- бета- | | | | | | |ліпопротеїди, холестерин, |адреноблокатори, | | | | | | |тригліцериди, |- пробіотики, | | | | | | |амінотрансферази, лужна |- метаболічна | | | | | | |фосфатаза, гама- |терапія, | | | | | | |глутамілтранспептидаза, |- преднізолон - при | | | | | | |мікро, макро елементи, |наявності | | | | | | |церулоплазмін, сечовина, |аутоімунного | | | | | | |креатинін, залишковий |компоненту, | | | | | | |азот, тимолова проба, |- інтерферони і/або | | | | | | |глюкоза крові, сироваткове |аналоги нуклеозідів | | | | | | |залізо, мідь; коагулограма,|(при асоціації з | | | | | | |ANA, АМА, |вірусом гепатиту В | | | | | | |альфа-фетопротеін). |або С у фазі | | | | | | |Копрограма, УЗД органів |реплікації вірусу), | | | | | | |черевної порожнини, |- дезінтоксикаційна | | | | | | |сцинтиграфія. Маркери |терапія. | | | | | | |вірусного гепатиту (HbsAg, | | | | | | | |антитіла до вірусу | | | | | | | |гепатиту В, С, А), ПЛР | | | | | | | |(ДНК-HBV, РНК-HCV); ЕГДС. | | | | | | | |Рентгендослідження | | | | | | | |стравоходу. Пункційна | | | | | | | |біопсія печінки (при | | | | | | | |необхідності). | | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |20.|Цироз печінки | К74.6 |4 рази на рік - |Онколог - за |Загальний аналіз крові, |Дієта з виключенням | | |декомпенсований | |гастроентеролог,|показаннями |сечі, уробілін сечі, |повареної солі, | | | | |терапевт | |аналіз калу на приховану |обмеженістю білка | | | | | | |кров, група крові, резус- |та рідини. | | | | | | |фактор. Біохімічні аналізи |Медикаментозне | | | | | | |крові (загальний білок та |лікування: | | | | | | |білкові фракції, |- діуретики, | | | | | | |електроліти крові, |- гепатопротектори, | | | | | | |білірубін (вільний та |- метаболічна | | | | | | |зв'язаний), бета- |терапія, | | | | | | |ліпопротеїди, холестерин, |- цукри (лактулоза),| | | | | | |тригліцериди, |- бета- | | | | | | |амінотрансферази, лужна |адреноблокатори, | | | | | | |фосфатаза, гама- |- антибіотики, | | | | | | |глутамілтранспептидаза, |- пробіотики, | | | | | | |альфа-фетопротеин, |пробіотики, | | | | | | |церулоплазмін, |- ферментні | | | | | | |сечовина, креатинін, |препарати (при | | | | | | |залишковий азот, тимолова |необхідності), | | | | | | |проба, глюкоза крові, |- анти- | | | | | | |сироваткове залізо, мідь; |церебротоксичні | | | | | | |коагулограма, дослідження |амінокислоти, | | | | | | |показників кислотно-лужного|- парацентез (при | | | | | | |стану). Копрограма, УЗД |необхідності), | | | | | | |органів черевної порожнини,|- дезінтоксикаційна | | | | | | |сцинтиграфія. Маркери |терапія. | | | | | | |вірусів гепатиту (HbsAg, | | | | | | | |HbeAg, антитіла до вірусу | | | | | | | |гепатиту В, С, Д), ПЛР | | | | | | | |(ДНК-HBV, РНК-HCV); ЕКГ, | | | | | | | |ЕГДС, рентгендослідження | | | | | | | |стравоходу. | | | | | | | |Пункційна біопсія печінки | | | | | | | |(при необхідності). | | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |21.|Первинний | К74.3 |4 рази на рік - | |Загальний аналіз крові, |Дієтичне харчування.| | |біліарний цироз | |гастроентеролог,| |сечі, уробілін сечі, |Медикаментозне | | |печінки | |терапевт, | |аналіз калу на приховану |лікування: | | | | | | |кров, група крові, резус- |- урсодезоксихолєва | | | | | | |фактор. Біохімічні аналізи |кислота, | | | | | | |крові (загальний білок та |адеметіонін, | | | | | | |білкові фракції, калій, |- імуносупрессори | | | | | | |натрій крові, білірубін |(за показаннями), | | | | | | |(вільний та зв'язаний), |- ентеросорбенти, | | | | | | |бета-ліпопротеїди, |- гепатопротектори, | | | | | | |холестерин, тригліцериди, |- вітаміни (в т.ч. | | | | | | |амінотрансферази, лужна |А, Д, Є, К) та їх | | | | | | |фосфатаза, гама- |аналоги, | | | | | | |глутамілтранспептидаза, |- ферментні | | | | | | |сечовина, креатинін, ANA, |препарати (без | | | | | | |AMA, тимолова проба, |жовчі), | | | | | | |глюкоза крові, сироваткове |- препарати Ca. | | | | | | |залізо, мідь); | | | | | | | |коагулограма, альфа- | | | | | | | |фетопротеин, копрограма, | | | | | | | |стеркобілін, УЗД органів | | | | | | | |черевної порожнини. Маркери| | | | | | | |вірусного гепатиту | | | | | | | |(антитіла до вірусу | | | | | | | |гепатиту В, С, А), ПЛР | | | | | | | |(ДНК-HBV, РНК-HCV); ЕГДС, | | | | | | | |ЕРХПГ. | | | | | | | |Пункційна біопсія печінки. | | | | | | | |Комп'ютерна томографія за | | | | | | | |показаннями. | | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |22.|Хронічний | К81.1,8,9 |2 рази на рік - |Хірург - за |Загальний аналіз крові, |Дієтичне харчування.| | |безкам'яний | |терапевт, |показаннями |сечі, біохімічні аналізи |Медикаментозне | | |холецистит | |гастроентеролог | |крові, загальний білок та |лікування: | | | | | | |білкові фракції, білірубін |- M-холінолітики, | | | | | | |вільний та зв'язаний, |- міотропні | | | | | | |холестерин, тригліцериди, |спазмолітики, | | | | | | |бета-ліпопротеїди, |- ненаркотичні | | | | | | |амінотрансферази, лужна |аналгетики, | | | | | | |фосфатаза, глюкоза крові, |- антибіотики (за | | | | | | |копрограма, дослідження на |показаннями), | | | | | | |найпростіші та паразити, |- жовчогінні | | | | | | |УЗД органів черевної |препарати, | | | | | | |порожнини. Фракційне |- прокінетики (при | | | | | | |дуоденальне зондування з |гіпомоторній | | | | | | |біохімічним, |дискінезії), | | | | | | |мікроскопічним, |- ферментні | | | | | | |бактеріологічним |препарати, | | | | | | |дослідженням, панкреатична |- "сліпі" | | | | | | |(фекальна) еластаза (за |зондування. | | | | | | |показаннями). |Фізіотерапія. | | | | | | | |Санаторно-курортне | | | | | | | |лікування (в період | | | | | | | |ремісії). | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |23.|Жовчокам'яна |К80.2,3,4,5,8 |2 рази на рік - |Хірург |Загальний аналіз крові, |Дієтичне харчування.| | |хвороба | |гастроентеролог,| |група крові, резус-фактор, |Медикаментозне | | | | |терапевт | |загальний аналіз сечі, |лікування: | | | | | | |біохімічні аналізи крові |- холелітолітичні | | | | | | |(загальний білок та білкові|препарати (при | | | | | | |фракції, білірубін (вільний|мікрокалькульозі), | | | | | | |та зв'язаний), холестерин, |- міотропні | | | | | | |тригліцериди, бета- |спазмолітики, | | | | | | |ліпопротеїди, |- M-холінолітики, | | | | | | |амінотрансферази, лужна |- ненаркотичні | | | | | | |фосфатаза, глюкоза крові, |аналгетики, | | | | | | |амілаза, коагулограма), |- антибіотики, | | | | | | |копроцитограма, УЗД |- дезінтоксикаційна | | | | | | |органів черевної порожнини.|терапія, | | | | | | |ЕГДС, РХПГ (за |- гепатопротектори. | | | | | | |показаннями), ЕКГ. |Оперативне | | | | | | | |лікування. | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |24.|Хронічний | К86.1 |2 рази на рік - |Хірург, |Загальний аналіз крові, |Дієтичне харчування.| | |панкреатит | |терапевт, |ендокринолог |сечі, біохімічні аналізи |Медикаментозне | | | | |гастроентеролог | |крові (загальний білок та |лікування: | | | | | | |білкові фракції, білірубін |- М-холінолітики, | | | | | | |(вільний та зв'язаний), |- ненаркотичні | | | | | | |холестерин, |аналгетики, | | | | | | |амінотрансферази, лужна |- сандостатин, | | | | | | |фосфатаза, глюкоза крові, |- антибіотики, | | | | | | |калій, кальцій, натрій, |- інгібітори | | | | | | |амілаза крові та сечі, |протонової помпи, | | | | | | |ліпаза, трипсин); |- прокінетики, | | | | | | |коагулограма, копрограма, |- інгібітори | | | | | | |УЗД органів черевної |протеолізу, | | | | | | |порожнини, ЕКГ. Визначення |- ферментні | | | | | | |фекальної (панкреатичної) |препарати (без | | | | | | |еластази в калі, дихальні |жовчі), | | | | | | |тести, тест на |- фітопрепарати. | | | | | | |толерантність до глюкози. |Фізіотерапія. | | | | | | |ЕГДС з оглядом ВДС; за |Санаторно-курортне | | | | | | |показаннями - комп'ютерна |лікування (у період | | | | | | |томографія, ретроградна |ремісії). | | | | | | |панкреатохолангіографія, | | | | | | | |ЕКГ, біопсія (за | | | | | | | |показаннями). | | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |25.|Целіакія | К90.0 |2 рази на рік - |Дієтолог, |Клінічний аналіз крові, |Дієтичне харчування | | |(глютенова | |гастроентеролог |дерматолог |загальний аналіз сечі. |(аглютенова дієта). | | |ентеропатія) | | |(при |Біохімічні проби печінки, |Медикаментозне | | | | | |потребі) |антитіла до тканевої |лікування: | | | | | | |трансглютамінази, |- ферментні | | | | | | |ендомізіальні |препарати, | | | | | | |антигліадинові антитіла. |- сорбенти, | | | | | | |Гастрофібродуоденоскопія з |- пробіотики (за | | | | | | |біопсією з необхідного |показаннями), | | | | | | |відділу 12-палої кишки. |- препарати заліза, | | | | | | |Копрограма, фекальна |- фолієвої кислоти | | | | | | |(панкреатична) еластаза, |(за показаннями), | | | | | | |кал на дисбіоз, |- препарати кальцію,| | | | | | |найпростіші та паразити. |- глюко- | | | | | | |Рентгеноскопія шлунка з |кортикостероїди | | | | | | |визначенням пасажу барію по|(при тяжкій формі). | | | | | | |тонкій кишці, іригоскопія, | | | | | | | |УЗД органів черевної | | | | | | | |порожнини. | | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |26.|Синдром | К58.0,9 |2 рази на рік - |Психіатр |Загальний аналіз крові, |Дієтичне харчування.| | |подразненого | |терапевт, | |загальний аналіз сечі, |Медикаментозне | | |кишечника | |гастроентеролог | |копрограма, кал на яйця |лікування: | | | | | | |найпростіших та гельмінтів.|- психотропні | | | | | | |Аналіз мікрофлори вмісту |засоби, | | | | | | |товстої кишки, іригоскопія,|- антидепресанти, | | | | | | |ректороманоскопія або |- спазмолітичні | | | | | | |колоноскопія з біопсією |препарати, | | | | | | |слизової оболонки товстої |- препарати, які | | | | | | |кишки та морфологічним |нормалізують | | | | | | |дослідженням. |моторику кишок, | | | | | | |УЗД органів черевної |- ентеросорбенти, | | | | | | |порожнини. |- пробіотики. | | | | | | | |Місцеве лікування | | | | | | | |(свічки, мікроклізми| | | | | | | |і т.ін.). | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |27.|Інші неінфекційні |К52.0,1,2,8,9 |2 рази на рік - |Хірург, |Загальний аналіз крові, |Дієтичне харчування.| | |гастроентерити та | |гастроентеролог,|проктолог |сечі, копрограма, кал на |Медикаментозне | | |коліти | |терапевт | |яйця найпростіших та |лікування: | | | | | | |гельмінтів, аналіз |- препарати | | | | | | |мікрофлори вмісту товстої |5-аміносаліцилової | | | | | | |кишки, іригоскопія, |кислоти; | | | | | | |ректороманоскопія, |- ферментні | | | | | | |колоноскопія з біопсією |препарати; | | | | | | |слизової оболонки товстої |- препарати, | | | | | | |кишки та морфологічним |нормалізуючі | | | | | | |дослідженням. Пальцьове |моторику; | | | | | | |дослідження прямої кишки. |- пробіотики; | | | | | | |За показаннями - УЗД |- спазмолітики; | | | | | | |органів черевної порожнини.|- вітаміни. | | | | | | | |Місцеве лікування | | | | | | | |(мікроклізми, свічки| | | | | | | |і т.ін.). | | | | | | | |Фізіотерапія, ЛФК. | | | | | | | |Санаторно-курортне | | | | | | | |лікування. | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |28.|Дивертикулярна | К57 |2 рази на рік - |Хірург |Загальний аналіз крові, |Дієтичне харчування.| | |хвороба кишечника | |гастроентеролог,| |загальний аналіз сечі, |Медикаментозне | | | | |терапевт | |копрограма, кал на яйця |лікування: | | | | | | |найпростіших та гельмінтів,|- препарати | | | | | | |Аналіз мікрофлори вмісту |5-аміносаліцилової | | | | | | |товстої кишки, іригоскопія,|кислоти, | | | | | | |ректороманоскопія або |- кишечні | | | | | | |колоноскопія з біопсією |антисептики, | | | | | | |слизової оболонки товстої |- спазмолітичні | | | | | | |кишки та морфологічним |препарати, | | | | | | |дослідженням. УЗД органів |- препарати, які | | | | | | |черевної порожнини. |нормалізують | | | | | | | |моторику кишок, | | | | | | | |- пробіотики. | | | | | | | |Місцеве лікування | | | | | | | |(свічки, | | | | | | | |мікроклізми, | | | | | | | |і т.ін.). | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |29.|Інші порушення | К90.8 |2 рази на рік - | |Загальний аналіз крові, |Дієтичне харчування | | |всмоктування в | |гастроентеролог,| |сечі, кал на приховану |із зменшенням | | |кишечнику хвороба | |терапевт | |кров, копрограма, аналіз |кількості жирів та | | |Уіппла) | | | |мікрофлори вмісту товстої |включенням | | | | | | |кишки, кал на яйця |порталаку. | | | | | | |найпростіших та гельмінтів,|Режим харчування. | | | | | | |біохімічні аналізи крові |Медикаментозне | | | | | | |(загальний білок та білкові|лікування: | | | | | | |фракції, електроліти |- антибіотики | | | | | | |сироватки крові, залізо |(тетрациклінового | | | | | | |сироватки крові, білірубін,|ряду, кліндаміцин) | | | | | | |амінотрансферази, лужна |до 6 міс., | | | | | | |фосфатаза, глюкоза крові), |- ферментні | | | | | | |гастродуоденоєюноскопія з |препарати, | | | | | | |ентеробіопсією та |- в'яжучі, | | | | | | |морфологічним дослідженням |адсорбуючі, | | | | | | |біоптатів, рентгенологічне |- протидіарейні | | | | | | |дослідження тонкої кишки, |препарати, | | | | | | |колоноскопія, УЗД органів |- пробіотики, | | | | | | |черевної порожнини. |- гепатопротектори, | | | | | | | |- препарати заліза, | | | | | | | |- вітаміни, | | | | | | | |- плазмозамісні | | | | | | | |препарати для | | | | | | | |парентерального | | | | | | | |уведення, коректори | | | | | | | |кислотно-лужної | | | | | | | |рівноваги та | | | | | | | |електролітного | | | | | | | |балансу (за | | | | | | | |показаннями). | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |30.|Хвороба Крона | К50 |2 рази на рік - |Хірург, |Загальний аналіз крові, |Дієтичне харчування.| | | | |гастроентеролог,|проктолог |сечі, біохімічний аналіз |Медикаментозне | | | | |терапевт | |крові (загальний білок та |лікування: | | | | | | |його фракції, електроліти, |- салазопрепарати, | | | | | | |печінкові проби), |або препарати | | | | | | |копрограма, кал на яйця |5-аміносаліцилової | | | | | | |найпростіших та гельмінтів,|кислоти, | | | | | | |аналіз мікрофлори вмісту |- кортикостероїдні | | | | | | |товстої кишки, |препарати, | | | | | | |рентгеноскопія тонкої |- кишкові | | | | | | |кишки, іригоскопія, |антисептики, | | | | | | |ректороманоскопія, |- в'яжучі, | | | | | | |гастродуоденоскопія з |адсорбуючі, | | | | | | |біопсією слизової оболонки |- пробіотики, | | | | | | |шлунка та дванадцятипалої |- ферментні | | | | | | |кишки, колоноскопія з |препарати (без | | | | | | |біопсією слизової оболонки |жовчі), | | | | | | |товстої кишки та |- гепатопротектори, | | | | | | |морфологічним дослідженням.|- вітаміни, | | | | | | |За показаннями - УЗД |- плазмозамісні | | | | | | |органів черевної порожнини.|препарати для | | | | | | | |парентерального | | | | | | | |введення, | | | | | | | |- коректори | | | | | | | |кислотно-лужної | | | | | | | |рівноваги та | | | | | | | |електролітного | | | | | | | |балансу (при | | | | | | | |необхідності). | | | | | | | |Місцеве лікування | | | | | | | |(мікроклізми, свічки| | | | | | | |і т.ін.). | |---+------------------+--------------+----------------+-------------+---------------------------+--------------------| |31.|Неспецифічний | К51.9 |2 рази на рік - |Хірург, |Загальний аналіз крові, |Дієтичне харчування.| | |виразковий коліт | |гастроентеролог,|проктолог |сечі, біохімічний аналіз |Медикаментозне | | | | |терапевт | |крові (загальний білок та |лікування: | | | | | | |його фракції, електроліти, |- салазопрепарати, | | | | | | |печінкові проби), |або препарати | | | | | | |копрограма, кал на яйця |5-аміносаліцилової | | | | | | |найпростіших та гельмінтів,|кислоти, | | | | | | |аналіз мікрофлори вмісту |- кортикостероїдні | | | | | | |товстої кишки, іригоскопія,|препарати, | | | | | | |ректороманоскопія, |- антисептики, | | | | | | |колоноскопія з біопсією |- в'яжучі, | | | | | | |слизової оболонки товстої |адсорбуючі, | | | | | | |кишки та морфологічним |- пробіотики, | | | | | | |дослідженням. За |- ферментні | | | | | | |показаннями - УЗД органів |препарати, | | | | | | |черевної порожнини. |- вітаміни, | | | | | | | |- плазмозамісні | | | | | | | |препарати для | | | | | | | |парентерального | | | | | | | |харчування (за | | | | | | | |показаннями), | | | | | | | |- коректори | | | | | | | |кислотно-лужної | | | | | | | |рівноваги та | | | | | | | |електролітного | | | | | | | |балансу (за | | | | | | | |показаннями). | | | | | | | |Місцеве лікування | | | | | | | |(мікроклізми, | | | | | | | |свічки, та ін.). | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги М.П.Жданова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: