open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
09 липня 2018 року № 579


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2018 р.
за № 880/32332

ВИМОГИ
щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ
№ 460 від 16.06.2020
№ 440 від 19.07.2022}

1. Цими Вимогами запроваджено систему нумерації (присвоєння облікових номерів) захисних споруд цивільного захисту (далі - захисні споруди) та визначено зразки облікових документів паперового обліку фонду захисних споруд (паспорта захисної споруди, облікової картки захисної споруди, книги обліку захисних споруд і книги обліку споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів).

Норми цих Вимог не поширюються на захисні споруди, які входять до складу запасних пунктів управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також споруди, призначені для укриття особового складу військових підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, персоналу установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби, засуджених та осіб, узятих під варту, які утримуються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 440 від 19.07.2022}

Норми цих Вимог повністю або частково можуть використовуватися для забезпечення нумерації та здійснення обліку захисних споруд, визначених абзацом другим цього пункту, та відповідного фонду за рішенням відповідних центральних органів виконавчої влади.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 440 від 19.07.2022}

Ведення обліку фонду захисних споруд здійснюється шляхом складення в паперовій формі паспорта та облікової картки захисної споруди, а також ведення в паперовій та електронній формі книги обліку захисних споруд і книги обліку споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 440 від 19.07.2022}

2. У цих Вимогах терміни вживаються в значеннях, наведених у Кодексі цивільного захисту України та постанові Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту».

3. Захисним спорудам, що вперше включаються до фонду захисних споруд, а також захисним спорудам, яким номер раніше не було присвоєно або їх номер складається менше ніж з п’яти цифр, присвоюються облікові номери в межах номерного ряду захисних споруд цивільного захисту, наведеного в додатку 1 до цих Вимог.

Повторне встановлення номерів захисним спорудам, що перебувають у фонді захисних споруд, за винятком випадків, визначених в абзаці першому цього пункту та пункті 5 цих Вимог, не передбачається.

4. Номер захисної споруди відображається в документах паперового обліку захисних споруд.

Документи паперового обліку захисних споруд (паспорт та облікову картку захисної споруди цивільного захисту) складає балансоутримувач за формою згідно з додатками 2, 3 до цих Вимог відповідно.

Паперовий облік фонду захисних споруд організовують і ведуть балансоутримувачі та органи, визначені в пункті 22 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138.

5. У разі змін у захисних властивостях та технічних характеристиках захисної споруди документи паперового обліку, визначені в пункті 4 цих Вимог, підлягають коригуванню або складенню заново. За потреби захисній споруді може бути присвоєно новий обліковий номер.

6. Узагальнений облік захисних споруд на галузевому та територіальному рівні ведеться в книгах обліку захисних споруд цивільного захисту, що складаються за формою згідно з додатком 4 до цих Вимог.

Книги обліку захисних споруд заповнюються на підставі відомостей, що містяться в паспортах та облікових картках захисних споруд.

7. Облік споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів, що знаходяться на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць (районів, міст та інших населених пунктів, районів у містах Київ та Севастополь, об’єднаних територіальних громад), ведуть районні, районні у містах Київ та Севастополь державні адміністрації, відповідні органи місцевого самоврядування в книгах обліку споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів за формою згідно з додатком 5 до цих Вимог.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації ведуть обліки таких споруд на підставі даних обліків, що ведуться районними, районними в містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання в паперовій та/або електронній формі.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020}

8. Споруди подвійного призначення ставляться на облік після їх уведення в установленому порядку в експлуатацію на підставі документів, передбачених Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461, та технічного паспорта, складеного за результатами проведення їх технічної інвентаризації, як об'єктів нерухомого майна.

За бажанням власника також може бути поставлено на облік об'єкти іншого призначення, які експлуатуються, за умови визнання їх готовими або обмежено готовими за результатами проведення оцінки їх готовності до використання за призначенням у порядку, визначеному Вимогами щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженими наказом МВС від 9 липня 2018 року № 579, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 879/32331, на підставі акта оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту, складеного за формою згідно з додатком 11 до вищезазначених Вимог, та технічного паспорта, складеного на відповідний об'єкт нерухомого майна (його окрему частину) як на споруду подвійного призначення.

{Вимоги доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020}

9. Найпростіші укриття ставляться на облік на підставі акта огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, складеного за формою згідно з додатком 6 до цих Вимог, за результатами проведених міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання оглядів та обстежень об'єктів, визначених пунктом 7 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138, для встановлення можливості використання таких об'єктів для укриття населення.

{Вимоги доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 440 від 19.07.2022}

10. Зняття захисних споруд, споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів з обліку здійснюється шляхом унесення відповідних змін до документів, передбачених пунктами 4, 7 цих Вимог.

Споруди подвійного призначення знімаються з обліку в разі виведення об'єктів нерухомого майна, до складу якого вони входять, у встановленому законодавством порядку, з експлуатації або у випадках, передбачених пунктом 4 Вимог щодо визначення критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 881/32333.

У разі встановлення факту неправомірної постановки на облік захисних споруд та споруд подвійного призначення зняття їх з обліку здійснюється за погодженням з ДСНС на підставі відповідних рішень органів, до повноважень яких належить ведення такого обліку.

Зняття захисних споруд із загальнодержавного електронного обліку захисних споруд здійснюється ДСНС та її територіальними органами, що ведуть електронний облік на відповідних територіях, після зняття захисних споруд з обліку фонду захисних споруд, що ведеться міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та балансоутримувачами.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 440 від 19.07.2022}

{Вимоги доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020}

11. У разі встановлення органами, до повноважень яких на відповідних територіях належать визначення потреби фонду захисних споруд та організація його обліку, відсутності в балансоутримувача потреби у сховищах за погодженням з ДСНС може бути прийнято рішення щодо зміни виду захисної споруди зі сховища на протирадіаційне укриття за результатами проведення його технічної інвентаризації, з унесенням відповідних змін до обліків фонду захисних споруд.

{Вимоги доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020}

Начальник
Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій МВСВ.О. Скакун


Додаток 1
до Вимог щодо забезпечення нумерації
та здійснення обліку фонду захисних
споруд цивільного захисту
(пункт 3)

НОМЕРНИЙ РЯД
захисних споруд цивільного захисту

№ з/п

Назва адміністративної територіальної одиниці

Номерний ряд

1

Вінницька

01000-04999

2

Волинська

05000-08999

3

Дніпропетровська

12000-15999

4

Донецька

16000-19999

5

Житомирська

20000-23999

6

Закарпатська

24000-27999

7

Запорізька

28000-31999

8

Івано-Франківська

32000-35999

9

Київська

120000-130999

10

Кіровоградська

40000-45999

11

Луганська

09000-11999

12

Львівська

46000-51999

13

Миколаївська

52000-55999

14

Одеська

56000-59999

15

Полтавська

60000-63999

16

Рівненська

64000-67999

17

Сумська

68000-71999

18

Тернопільська

72000-73999

19

Харківська

74000-79999

20

Херсонська

80000-83999

21

Хмельницька

84000-87999

22

Черкаська

88000-91999

23

Чернівецька

95000-98999

24

Чернігівська

92000-94999

25

м. Київ

100000-110999

26

Автономна Республіка Крим

111000-115999

27

м. Севастополь

116000-119999

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020}


Додаток 2
до Вимог щодо забезпечення нумерації
та здійснення обліку фонду захисних
споруд цивільного захисту
(пункт 4)

ПАСПОРТ
захисної споруди цивільного захисту

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020}


Додаток 3
до Вимог щодо забезпечення нумерації
та здійснення обліку фонду захисних
споруд цивільного захисту
(пункт 4)

ОБЛІКОВА КАРТКА
захисної споруди цивільного захисту

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020}


Додаток 4
до Вимог щодо забезпечення нумерації
та здійснення обліку фонду захисних
споруд цивільного захисту
(пункт 6)

ФОРМА
книг обліку захисних споруд цивільного захисту

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020}Додаток 5
до Вимог щодо забезпечення нумерації
та здійснення обліку фонду захисних
споруд цивільного захисту
(пункт 7)

ФОРМА
книги обліку споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів

№ з/п

Приміщення

Балансоутримувач

Форма власності (для об’єктів приватної форми власності вказати входить або не входить до статутного фонду)

Розташування об’єкта на місцевості (окремо розташований або вбудований), місткість, захисні властивості*

Перелік робіт, необхідних для пристосування під захисну споруду

Потреба в обладнанні

Пропозиції щодо подальшого використання, відомості щодо підстав виключення з фонду захисних споруд цивільного захисту

рік введення в експлуатацію

місцезнаходження (місто, район, вулиця, № будинку)

код ЄДРПОУ

найменування об’єкта

місцезнаходження юридичної особи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Споруди подвійного призначення
Найпростіші укриття
__________
* Захисні властивості (розрахунковий надмірний тиск та ступінь послаблення зовнішнього іонізуючого випромінювання) визначаються за результатами технічного обстеження або за проектною документацією (для споруд подвійного призначення).

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020}Додаток 6
до Вимог щодо забезпечення нумерації
та здійснення обліку фонду захисних
споруд цивільного захисту
(пункт 9)

АКТ
огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

{Вимоги доповнено Додатком 6 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 460 від 16.06.2020; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 440 від 19.07.2022}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: