open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21.08.2018  № 1455


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2018 р.
за № 1081/32533

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо використання печаток

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
№ 1997 від 15.11.2018}

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями», пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо використання печаток, що додаються.

2. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:


Заступник Міністра охорони здоров’я України


Міністр соціальної політики України


Перший віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України


Перший заступник Міністра освіти
і науки України


Т.в.о. Міністра закордонних справ України


Голова Антимонопольного комітету України


Голова Аудиторської палати України


Голова Національного банку України


Голова Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку


Голова Державної служби фінансового
моніторингу України


Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілок


Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

П. Ковтонюк


А. Рева


С. Кубів
В.В. Ковтунець


О.В. Зеркаль


Ю. Терентьєв


Т.О. Каменська


Я.В. Смолій
Т. Хромаєв
І. Черкаський
Г.В. Осовий


Р. Іллічов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії,  що здійснює державне
регулювання  у сфері ринків
фінансових послуг
21 серпня 2018 року № 1455


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2018 р.
за № 1081/32533

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо використання печаток

1. У пункті 3.2 розділу ІІІ Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05 серпня 2003 року № 26, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2003 року за № 716/8037 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07 квітня 2011 року № 185), слова «та скріплених печаткою установи» виключити.

2. У Положенні про Державний реєстр фінансових установ, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28 листопада 2013 року № 4368):

1) у розділі VI:

підпункт 2 пункту 1 викласти в такій редакції:

«2) документи мають бути засвідчені підписом керівника заявника, подаватися з внутрішнім описом із зазначенням кількості аркушів кожного документа.

Документи на двох і більше аркушах мають бути пронумеровані, прошиті та містити напис «Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено підписом _______ аркушів», найменування посади керівника, прізвище, ініціали та підпис керівника заявника. На копіях документів також робиться відмітка про засвідчення копії документа, що містить напис «Згідно з оригіналом», найменування посади керівника, особистий підпис керівника, його прізвище, ініціали, дату засвідчення копії;»;

абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

«реєстраційна картка в паперовій формі має бути засвідчена підписом керівника, пронумерована, прошита та містити напис «Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено підписом _______ аркушів»;»;

2) у розділі VІІ:

у пункті 1:

у підпунктах 2, 5, 10 слова «та скріплену печаткою» виключити;

у підпункті 7 слова «та скріплені печаткою» виключити;

у підпункті 8 слова «та печаткою» виключити;

у підпункті 9 слова «засвідчену печаткою заявника» виключити;

у підпункті 12 слова «та печаткою заявника (за наявності)» виключити;

3) в абзаці першому пункту 2 розділу VІІI слова «та печаткою ломбарду» виключити;

4) у підпунктах 1, 2 пункту 2 та пункті 3 розділу IX слова «та печаткою» виключити;

5) у підпункті 4 пункту 8 розділу XI слова «та скріплену печаткою» виключити;

6) у розділі XVIІІ:

у пункті 2 слова «та скріплені печаткою» виключити;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Документи на двох і більше аркушах мають бути пронумеровані, прошиті та містити напис «Усього в цьому документі пронумеровано, прошито, скріплено підписом _______ аркушів», найменування посади керівника, прізвище, ініціали та підпис керівника заявника. На копіях документів також робиться відмітка про засвідчення копії документа, що містить напис «Згідно з оригіналом», найменування посади керівника, особистий підпис керівника, його прізвище, ініціали, дату засвідчення копії.»;

7) в абзаці третьому пункту 3 розділу XIX слова «та скріплену печаткою» виключити;

8) у додатках до Положення:

у додатках 3, 5-11, 13 літери «М. П.» виключити;

у додатку 12 літери та слова «М. П. (за наявності)» виключити.

3. У Положенні про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 листопада 2003 року № 139, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2003 року за № 1165/8486 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 11 грудня 2012 року № 2671):

1) у пункті 2 розділу ІІІ слова «та скріплений печаткою пенсійного фонду» виключити;

2) у додатках 1, 2 до Положення літери «М. П.» виключити.

4. У Порядку проведення зборів засновників недержавного пенсійного фонду шляхом опитування, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11 грудня 2003 року № 161, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за № 1245/8566:

1) абзац другий пункту 3.1 розділу 3 виключити;

у пункті 5.2 розділу 5:

в абзаці першому слова «та закріплюється печаткою фонду» виключити;

в абзаці другому слова «та закріплюється печаткою адміністратора» виключити;

3) у пункті 6.4 розділу 6 слова «та закріплюється печатками фонду та адміністратора» виключити.

5. В абзаці п’ятому пункту 2.1 розділу 2 Порядку погодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, членів ради недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 грудня 2003 року № 169, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2004 року за № 22/8621 (зі змінами), слова «та печаткою» замінити словом «керівника».

6. У Положенні про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 183, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 січня 2004 року за № 122/8721:

1) у розділі 2:

у абзаці другому підпункту 5 пункту 2.2 слова «та скріплюються печаткою навчального закладу» виключити;

у пункті 2.4 слова «та скріплюється печаткою» виключити;

у підпункті 8 пункту 2.5 слова «та відбиток печатки» виключити;

в абзаці другому підпункту 5 пункту 2.6 слова «та скріплена печаткою» виключити;

2) в абзаці восьмому пункту 3.7 розділу 3 слова «та відбиток печатки» виключити;

3) у розділі 4:

у пункті 4.9:

у підпункті 3 слова «печаткою» замінити словами «підписом керівника»;

підпункт 4 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 5, 6 вважати відповідно підпунктами 4, 5;

у другому реченні абзацу другого пункту 4.11 слово «печаткою» замінити словами «підписом керівника»;

у пункті 4.15:

в абзаці дев’ятому слова «та печаткою» виключити;

в абзаці сімнадцятому слова «та відбиток печатки» виключити;

у пунктах 4.16, 4.20 слова «та печаткою» виключити.

7. У додатку до Порядку подання рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29 грудня 2003 року № 187, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2004 року за № 49/8648, літери «М.П.» виключити.

8. У пункті 7.3 глави 7 Методики формування резервів із страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 року № 24, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 198/8797, слова «і печаткою» виключити.

9. У додатках 2-7 до Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 травня 2004 року № 736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 2004 року за № 801/9400, літери «М. П.» виключити.

10. У пункті 3.2 глави 3 Положення про видачу небанківській фінансовій установі - управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б та/або дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29 липня 2004 року № 1866, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 вересня 2004 року за № 1084/9683:

у підпункті 3.2.1 слова «та засвідчену печаткою» замінити словом «керівником»;

у підпункті 3.2.4 слова «та печаткою» виключити.

11. У підпункті 2.2.2 пункту 2.2 глави 2 Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 грудня 2004 року № 3197, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2005 року за № 194/10474, слова «та печаткою» виключити.

12. У підпункті «в» пункту 3.2 розділу 3 Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08 лютого 2005 року № 3519, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2005 року за № 265/10545, слова «та засвідчену печаткою страховика» виключити.

13. У Положенні про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 лютого 2005 року № 3617, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 березня 2005 року за № 336/10616 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 18 липня 2013 року № 2365):

1) у підпункті 2 та абзаці третьому підпункту 5 пункту 2 розділу ІІ слова «печаткою та» виключити;

2) у пункті 3 розділу ІІІ слова «та скріплені його печаткою» виключити;

3) у підпункті 1 пункту 1 розділу V слова «печаткою та» виключити;

4) у додатках до Положення:

у додатку 1 літери «М.П.» виключити;

у додатку 2 літери та слова «М.П. (за наявності)» виключити.

14. У додатках 3-7 до Положення про реєстр саморегулівних організацій фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 липня 2005 року № 4380, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2005 року за № 885/11165, літери «М. П.» виключити.

15. У Порядку реєстрації філій страховиків-нерезидентів, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 липня 2006 року № 6021, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2006 року за № 1050/12924:

1) у підпункті 8.4 пункту 8 глави 1 слова «та завірені печаткою» виключити;

2) у пункті 4 глави 2 слова «та печаткою» виключити;

3) у підпункті 1.10 пункту 1 глави 3 слова «та печаткою» виключити;

4) у додатках 2–6 літери «М. П.» виключити.

16. У Порядку здійснення окремих дій, пов’язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29 серпня 2006 року № 6154, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2006 року за № 1058/12932 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 23 лютого 2016 року № 393):

1) у другому реченні пункту 15 розділу III слова «та скріплені печаткою пенсійного фонду (за наявності) або печаткою(ами) засновника(ів)» виключити;

2) у додатках до Порядку:

у додатку 1 літери та слова «М.П. (печатка пенсійного фонду) (за наявності)» виключити;

у додатках 2-4 літери та слова «М.П. (за наявності)» виключити.

17. В абзаці другому пункту 2.8 глави 2 Положення про здійснення нагляду за діяльністю філій страховиків-нерезидентів та застосування заходів впливу за порушення ними законодавства про фінансові послуги, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 листопада 2006 року № 6426, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2006 року за № 1376/13250, слова «з проставленням печатки філії страховика-нерезидента» виключити.

18. У Положенні про делегування саморегулівній організації адміністраторів недержавних пенсійних фондів окремих повноважень, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12 квітня 2007 року № 7153, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 червня 2007 року за № 609/13876:

1) в абзаці п’ятому пункту 3 розділу III слова «та печаткою» виключити;

2) у додатках 1-3 до Положення літери «М.П.» виключити.

19. У додатках до Порядку та вимог щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 жовтня 2007 року № 8170, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 листопада 2007 року за № 1288/14555:

1) у додатках 1, 2 літери та слова, «М. П. (за наявності)» виключити;

2) у додатку 3 слова «Місце печатки страхового агента - юридичної особи» виключити;

3) у додатку 4:

слова «Місце печатки*» виключити;

виноску «*Для страхового агента - юридичної особи.» виключити.

20. У Положенні про делегування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, окремих повноважень об’єднанню страховиків, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 21 серпня 2008 року № 1000, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2008 року за № 1063/15754:

1) в абзаці п’ятому пункту 3 розділу III слова «та печаткою» виключити;

2) у додатку до Положення літери «М. П.» виключити.

21. У формі повідомлення страхового та/або перестрахового брокера - нерезидента про намір здійснювати діяльність на території України, затвердженій розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 21 серпня 2008 року № 1001, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2008 року за № 1030/15721, слова «Місце печатки брокера - юридичної особи (у разі наявності)» виключити.

22. У пункті 9 Порядку заповнення форми повідомлення страхового та/або перестрахового брокера - нерезидента про намір здійснювати діяльність на території України, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 21 серпня 2008 року № 1001, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2008 року за № 1031/15722, слова «та відбитком печатки (у разі наявності)» замінити словом «керівника».

23. У пункті 3.1 розділу ІІІ Кваліфікаційних вимог до осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів), затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 травня 2011 року № 285, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 червня 2011 року за № 691/19429:

1) в абзаці восьмому слова «та печаткою» виключити;

2) в абзаці вісімнадцятому слова «та скріплена печаткою» виключити.

24. У Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, затвердженому розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 04 грудня 2012 року № 2531, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 року за № 2190/22502 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 20 вересня 2016 року № 2290):

1) у розділі II:

підпункт 3 пункту 1 викласти у такій редакції:

«3) копію дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, визначених законодавством, засвідчену підписом керівника юридичної особи;»;

у пункті 6:

в абзаці третьому слова «засвідчені печаткою (за наявності для юридичних осіб)» виключити;

в абзаці сьомому слова «та печаткою (за наявності)» виключити;

2) у додатках 1, 3, 4 до Порядку літери та слова «М.П. (за наявності)» виключити.

25. У пункті 1 розділу ІІІ Правил здійснення депозитних операцій для кредитних спілок, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 30 грудня 2011 року № 821, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за № 211/20524 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 26 квітня 2016 року № 908):

в абзаці шостому слова «і відбитка печатки кредитної спілки (за наявності)» замінити словами «кредитної спілки»;

в абзаці дев’ятому слова «і проставленням відбитка печатки кредитної спілки (за наявності)» замінити словами «кредитної спілки».

{Пункт 26 втратив чинність на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1997 від 15.11.2018}

27. У Положенні про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем, затвердженому розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 18 липня 2013 року № 2362, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2013 року за № 1665/24197:

1) у розділі ІІ:

у пункті 3 глави 1 слова «та для юридичних осіб скріплений печатками (печаткою) засновників (одноосібного засновника)» виключити;

у пункті 1 глави 2:

у підпункті 2 слова «печаткою засновника та» виключити;

у підпункті 4:

в абзацах третьому, шостому, сьомому слова «печаткою засновника та» виключити;

в абзаці тринадцятому слова «та засвідчені печаткою юридичної особи» виключити;

у пункті 4 глави 3:

у підпункті 2 слова «засвідчена печаткою пенсійного фонду та» та слова «печаткою засновника та» виключити;

у підпункті 5 слова «засвідчена печаткою пенсійного фонду та» виключити;

2) у розділі ІІІ:

у пункті 2 глави 1 слова «та скріплений печатками засновників - юридичних осіб» виключити;

у пункті 1 глави 2:

у підпункті 1 слова «печаткою засновника та» виключити;

у підпункті 3 слова «засвідчена печаткою пенсійного фонду та» виключити;

у пункті 3 глави 3:

у підпункті 1 слова «печаткою засновника та» виключити;

у підпункті 3 слова «засвідчена печаткою пенсійного фонду та» виключити;

у пункті 2 глави 4 слова «печаткою засновника та» виключити;

3) у додатках до Положення:

у додатку 2:

літери та цифру «М.П.6» виключити;

виноску «6 Для засновника - фізичної особи підпис засвідчується нотаріально» виключити;

у додатках 3-5 літери «М.П.» виключити;

28. В абзаці восьмому пункту 2.1 глави 2 Порядку прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рішення за порядком денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду, які не відбулися, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 18 липня 2013 року № 2363, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2013 року за № 1357/23889, слова «, та посвідчені печаткою відповідної юридичної особи» виключити.

29. У Положенні про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженому розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 03 грудня 2013 року № 4400, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2014 року за № 218/24995:

1) в абзаці другому пункту 5 розділу ІІ слова «печаткою фонду» та слова «та печаткою адміністратора» виключити;

2) у розділі ІІІ:

в абзацах вісімдесят четвертому та сотому підпункту 2 пункту 6 слова «скріплюється печаткою фонду та» виключити;

в абзацах восьмому, двадцять восьмому пункту 8 слова «та скріплена печаткою адміністратора» виключити;

3) у розділі ІV:

у пункті 3:

в абзаці дев’ятому підпункту 3 слова «та скріплена печаткою вкладника фонду (платіжного представника), якщо він є юридичною особою» виключити;

у підпункті 7:

в абзаці четвертому слова «та печаткою» виключити;

абзац шостий викласти у такій редакції:

«Копія відповідного договору повинна бути завірена підписом представника, що має відповідні повноваження, адміністратора пенсійного фонду, до якого здійснюється переведення пенсійних коштів, або банку.»;

в абзаці чотирнадцятому слова «печаткою адміністратора та» виключити;

у підпункті 9:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

«При переведенні пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня разом із заявою надається копія пенсійного контракту, укладеного з новим пенсійним фондом - суб’єктом другого рівня, завірена підписом представника адміністратора цього пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня, до якого переводяться кошти, що має відповідні повноваження.»;

в абзаці сьомому слова «його печаткою та» виключити;

у пункті 4:

в абзаці першому підпункту 2 слова « та печаткою зареєстрованої особи» виключити;

в абзаці тринадцятому підпункту 3 слова «скріплена печаткою або штампом адміністратора та» виключити;

у підпункті 6:

у першому реченні слова «та печаткою цього державного органу» виключити;

у третьому реченні слова «та печаткою адміністратора фонду» виключити;

4) в абзаці першому пункту 6 розділу V слова «та скріплюється печатками обох адміністраторів» виключити;

5) у додатку 5 до Положення літери «М.П.» виключити.

30. У Порядку засвідчення довідок для проведення розрахунків за договорами страхування та перестрахування з нерезидентами, дія яких поширюється на іноземну територію, затвердженому розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 15 вересня 2015 року № 2200, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2015 року за № 1190/27635:

1) у пункті 2:

в абзаці другому слова «відбитком печатки (за наявності),» виключити;

в абзаці третьому слова «відбитком печатки (за наявності) та» виключити;

2) у пункті 3:

в абзаці другому слова «відбитком печатки (за наявності),» виключити;

в абзацах третьому, четвертому слова «відбитком печатки (за наявності) та» виключити;

3) в абзаці другому пункту 4 слова «відбитком печатки (за наявності),» виключити.

31. У додатку 1 до Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 15 вересня 2015 року № 2201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2015 року за № 1327/27772, літери та слова «М. П. (за наявності)» виключити.

32. У пункті 7 розділу І Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12 листопада 2015 року № 2724, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2015 року за № 1511/27956, слова «та засвідчені печаткою юридичної особи (за наявності такої печатки)» виключити.

Начальник управління
методології державного
нагляду на ринках
фінансових послуг
департаменту державного
регулювання та методології
нагляду на ринках
фінансових послугВ. Кобець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: