open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.11.2006 N 1051

Про внесення змін до Плану діяльності

Міністерства фінансів України з підготовки

проектів регуляторних актів на 2006 рік

На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Плану діяльності Міністерства фінансів
України з підготовки регуляторних актів на 2006 рік (далі - План),
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15 грудня
2005 року N 878 ( v0878201-05 ), доповнивши його пунктами 9 та 10
у редакції згідно з додатком.
2. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення
діяльності Міністра (патронатна служба) (Кутецька В.М.)
забезпечити оприлюднення змін до Плану на веб-сайті Міністерства в
мережі Інтернет.
3. Департаменту державного боргу (Висоцький В.В.) здійснювати
підготовку проектів регуляторних актів відповідно до змін до Плану
та Закону України "Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).
4. Юридичному департаменту (Костецька П.В.) забезпечити
подання змін до Плану до Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Копилова В.А.
Міністр М.Я.Азаров

Додаток

до наказу Міністерства

фінансів України

08.11.2006 N 1051

ЗМІНИ ДО ПЛАНУ

діяльності Міністерства фінансів України

з підготовки регуляторних актів на 2006 рік

( v0878201-05 )

------------------------------------------------------------------ N | Мета |Вид і назва | Термін |Структурні| Очікуваний| з/п| прийняття |проекту |виконан-|підрозділи| результат | |регуляторного |нормативно- | ня |Мініс- | | | акта |правового | |терства, | | | |акта (законів| |відпові- | | | |України, | |дальні за | | | |актів | |розробку | | | |Президента | |норматив- | | | |України, | |но- | | | |актів | |правового | | | |Кабінету | |акта | | | |Міністрів | | | | | |України, | | | | | |рішень | | | | | |Міністерства | | | | | |та інших) | | | | ---+--------------+-------------+--------+----------+-----------| 9 |На виконання |Проект Закону|16.10. |Департа- |Прийняття | |доручень |України "Про |2006 |мент |закону | |Кабінету |порядок | |державного|дасть | |Міністрів |погашення | |боргу |можливість | |України від |простроченої | | |забезпечити| |20.11.2003 |заборговано- | | |надходження| |N 59829 та від|сті юридичних| | |від | |12.02.2004 |осіб за | | |повернення | |N 119-ск/98 у |кредитами, | | |кредитів, | |зв'язку з |залученими | | |залучених | |необхідністю |державою або | | |державою | |врегулювання |під державні | | |або під | |питання |гарантії" | | |державні | |погашення та | | | |гарантії, в| |обслуговування| | | |обсязі, | |іноземних | | | |встановле- | |кредитів, | | | |ному | |залучених | | | |законом про| |державою або | | | |бюджет. | |під державні | | | |Надходження| |гарантії, та | | | |до бюджету | |з метою | | | |внаслідок | |забезпечення | | | |дії закону | |виконання | | | |в обсязі, | |статті 22 | | | |що | |Закону України| | | |перевищує | |"Про Державний| | | |обсяг, | |бюджет України| | | |встановле- | |на 2006 рік" | | | |ний законом| |( 3235-15 ) | | | |про бюджет,| | | | | |можуть бути| | | | | |джерелом | | | | | |здійснення | | | | | |соціальних | | | | | |виплат | ---+--------------+-------------+--------+----------+-----------| 10 |З метою |Наказ | |Департа- |Затверджен-| |виконання |Міністерства | |мент |ня Порядку | |частин другої |фінансів | |державного|забезпечить| |та третьої |України від | |боргу |здійснення | |статті 22, |28.07.2006 | | |оплати | |абзацу |N 749 "Про | | |послуг | |восьмого |затвердження | | |юридичних | |статті 27, |Порядку | | |осіб, які | |пункту 10 |використання | | |залучаються| |статті 42, |коштів | | |для пред- | |пункту 46 |спеціального | | |ставлення | |статті 43 |фонду | | |органів | |Закону України|державного | | |державної | |"Про Державний|бюджету за | | |влади в | |бюджет України|програмою | | |судах у | |на 2006 рік" |3501190" | | |справах про| |( 3235-15 ) | | | |стягнення | | | | | |простроче- | | | | | |ної | | | | | |заборгова- | | | | | |ності, щодо| | | | | |стягнення | | | | | |якої судами| | | | | |відмовлено | | | | | |органам | | | | | |державної | | | | | |податкової | | | | | |служби, а | | | | | |також буде | | | | | |підставою | | | | | |додаткового| | | | | |дієвого | | | | | |заходу | | | | | |погашення | | | | | |зазначеної | | | | | |заборгова- | | | | | |ності | -----------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
державного боргу В.В.Висоцький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: