open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.12.2018  № 160

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

Відповідно до статей 7, 15, 41 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою приведення у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року № 373, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за № 1288/20026 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Борисенка Р.М.

4. Постанова набирає чинності з 01 січня 2019 року.

Голова

Я. Смолій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
28.12.2018  № 160

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

1. У розділі III:

1) пункт 16 глави 1 викласти в такій редакції:

"16. Банк складає проміжну фінансову звітність на підставі файла А4Х "Дані про коригуючі обороти за результатами звітного періоду, року та залишки на рахунках" (далі - файл А4Х).";

2) пункт 2.2 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.2. Банк складає річну фінансову звітність з урахуванням коригуючих проводок за даними файлів 25Х "Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках" (далі - файл 25Х), А4Х, 81Х "Дані про коригуючі обороти щодо згортання за результатами звітного року та залишки на рахунках" (далі - файл 81Х).";

3) пункт 6.1 глави 6 викласти в такій редакції:

"6.1. Банк для забезпечення складання достовірної фінансової звітності здійснює коригуючі проводки за звітний місяць, звітний проміжний період та за звітний рік з урахуванням таких вимог:

1) за звітний місяць - протягом наступного місяця до дня надання файла 02Х "Дані про обороти та залишки на рахунках" (далі - файл 02Х) та до дня надання в січні поточного року файла 25Х з окремою ознакою коригуючих проводок за відповідний місяць;

2) за проміжний період - протягом наступного місяця після закінчення проміжного періоду від дня надання файла 02Х до дня надання файла А4Х з окремою ознакою коригуючих проводок за звітний проміжний період;

3) за звітний рік - у поточному році в період після надання файла 25Х до 31 березня з окремою ознакою коригуючих проводок за звітний рік.

Банк зобов'язаний здійснити коригування річної фінансової звітності банку з урахуванням висновків/рекомендацій за результатами перевірки зовнішнього аудиту згідно з вимогами цієї Інструкції після дня надання файла 25Х до 31 березня поточного року включно.";

4) пункт 7.7 глави 7 викласти в такій редакції:

"7.7. Банк надає дані за файлом 01Х "Дані про залишки на рахунках" з урахуванням змін залишку за балансовим рахунком, що відбулися після проведення коригуючих проводок";

5) пункт 7.9 виключити.

2. У тексті Інструкції слова, літери та цифри "файл А4", "файл 25", "файл 81", "файл 02" у всіх відмінках замінити відповідно словами, літерами та цифрами "файл А4Х", "файл 25Х", "файл 81Х", "файл 02Х" у відповідних відмінках.

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку

Б. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Національного банку України


Р. Борисенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: