open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
11.07.2007 N 1049

Про заяву ТОВ "Студія Місто", м. Полтава,

щодо переоформлення ліцензії

на мовлення (НР N 1255 від 12.11.2003)

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
"Студія Місто", м. Полтава (юридична та фактична адреси:
вул. Козака 1-а, м. Полтава, 36020; генеральний директор
Кужик І.Я.), про переоформлення ліцензії на мовлення НР N 1255 від
12.11.2003 (27 ТВК у м. Полтаві, Р = 0,1 кВт, обсяг мовлення -
24 год./добу) у зв'язку зі зміною власників (були: ЦКТ "Сателліт"
ПП, м. Полтава; ПП "Телерадіокомпанія Галактика", м. Полтава;
ТОВ "Телерадіокомпанія "АІР", м. Полтава; Веляда В.І.; стало:
ТОВ "Полтавакапіталбуд", м. Полтава), програмної концепції
мовлення, керуючись статтями 31 та 35 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 18 та 24 Закону
України "Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р І Ш И Л А:
1. Переоформити ліцензію на мовлення НР N 1255 від 12.11.2003
Товариства з обмеженою відповідальністю "Студія Місто",
м. Полтава, у зв'язку зі зміною власників, програмної концепції
мовлення, зазначивши в ліцензії: - вид мовлення - ефірне (телебачення); - вихідні дані (логотип, позивні, емблема) - "МІСТО"; - програмна концепція мовлення - згідно з додатком 1
(підписаним начальником управління контролю та моніторингу); - територіальна категорія мовлення - місцеве; - докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення -
згідно з додатком 2 (підписаним начальником управління
науково-технічного і частотного розвитку).
2. Фінансово-економічному управлінню на підставі Положення
про порядок розрахунку та сплати телерадіоорганізаціями
ліцензійного збору за видачу ліцензії (дубліката ліцензії), за
внесення змін до ліцензії на мовлення ( v1124295-02 ) провести
розрахунок, видати ТОВ "Студія Місто", м. Полтава, направлення та
рахунок на сплату ліцензійного збору за зміну власників,
програмної концепції, враховуючи, що коефіцієнт залишається без
змін, визначити ліцензійний збір у розмірі п'яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ТОВ "Студія Місто", м. Полтава, переоформлену ліцензію на
мовлення, строк дії залишається без змін - до 27.06.2009.
4. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення ліцензія
НР N 1255 від 12.11.2003 вважається недійсною та вилучається.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
ліцензійний департамент.
Голова Національної ради В.Шевченко
Відповідальний секретар В.Лясовський

Додаток 1

до рішення Національної ради

11.07.2007 N 1049

ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦІЯ

мовлення Товариства з обмеженою

відповідальністю "Студія Місто", м. Полтава

I. Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі:
українська, 100%;
II. Частка програм власного виробництва: 9 год. на добу
37,5%; години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
III. Мінімальна частка національного аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва): 16 год. на добу,
66,7%; години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва: 8 год. на добу, 33,3%; години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення
V. Максимальні обсяги ретрансляції: 15 год. на добу, 62,5%
програми ВАТ "Телеканал "ТОНІС"; години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
мовлення із зазначенням мовника.
VI. Формат (відповідно до програмної концепції):
інформаційно-просвітницький; інформаційний, культурологічний,
просвітницький, розважальний, дитячий, інформаційно-розважальний,
розважально-інформаційний, інформаційно-просвітницький,
інформаційно-культурологічний...тощо
VII. Жанровий розподіл програмного наповнення:
------------------------------------------------------------------ Розподіл |Загаль- | Обсяг | Обсяг | Обсяг |Програми та| програмного |ний |власно- |національ-|інозем- |передачі, | наповнення |обсяг |го |ного |ного | які | |на добу |продук- |продукту |продук- |передбача- | |(год. |ту |(год. |ту |ється | |хв./ |(год. |хв./ |(год. |ретранслю- | |добу) |хв./ |добу) |хв./ |вати (год. | | |добу) | |добу) |хв./добу) | --------------+--------+--------+----------+--------+-----------| Інформаційно- |08 год. |03 год. |08 год. | - |04 год. | аналітичні і |00 хв. |30 хв. |00 хв. | |30 хв. | публіцистичні | | | | | | передачі | | | | | | --------------+--------+--------+----------+--------+-----------| Культурно- |01 год. |00 год. |00 год. |00 год. |00 год. | мистецькі | 00 хв. |30 хв. |30 хв. |30 хв. |30 хв | передачі | | | | | | --------------+--------+--------+----------+--------+-----------| Науково- |06 год. |01 год. |02 год. |04 год. |05 год. | просвітницькі |00 хв. |00 хв. |00 хв. |00 хв. |00 хв | передачі | | | | | | --------------+--------+--------+----------+--------+-----------| Розважальні і |04 год. |03 год. |04 год. | - |01 год. | музичні |00 хв. |00 хв. |00 хв. | |00 хв. | передачі | | | | | | --------------+--------+--------+----------+--------+-----------| Дитячі | - | -. | - | - | - | передачі | | | | | | --------------+--------+--------+----------+--------+-----------| Інше (решта |05 год. |01 год. |01 год. |03 год. |04 год. | передач, |00 хв. |00 хв. |30 хв. |30 хв. |00 хв. | реклама, | | | | | | заставки, | | | | | | анонси, | | | | | | жанрово | | | | | | неструктуро- | | | | | | ваний ефір, | | | | | | для т/б: | | | | | | фільмопоказ) | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Начальник управління
контролю та моніторингу Ю.Лелюх

Додаток 2

до рішення Національної ради

11.07.2007 N 1049

ДОКЛАДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

мережі мовлення Товариства з обмеженою

відповідальністю "Студія Місто", м. Полтава

------------------------------------------------------------------ N | Місцезнаходження | Частота/ | Потужність | Територія | з/п | передавача | канал | передавача | розповсюдження | | | мовлення | (кВт) | програм | ----+------------------+----------+------------+----------------| 1. |п-т Першотравне- | 27 ТВК | 0,1 | м. Полтава | |вий, 26-а | | | | |м. Полтава | | | | -----------------------------------------------------------------
Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвитку В.Лазоренко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: