open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 лютого 2016 р. № 63
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 “Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та видів палива на 2010-2016 роки” (Офіційний вісник України, 2010 p., № 16, ст. 762, № 53, ст. 1781; 2011 р., № 32, ст. 1347; 2012 р., № 13, ст. 484, № 77, ст. 3111; 2015 р., № 35, ст. 1035, № 92, ст. 3128) і від 17 жовтня 2011 р. № 1056 “Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2945; 2012 р., № 52, ст. 2081, № 87, ст. 3541; 2013 р., № 73, ст. 2697; 2014 р., № 80, ст. 2268; 2015 р., № 35, ст. 1035, № 69, ст. 2262) зміни, що додаються.

2. Установити, що відшкодування частини суми кредитів на здійснення заходів, зазначених у підпунктах 3, 4 і 41 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 “Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2945), наданих до набрання чинності цією постановою, здійснюється в порядку, який діяв на момент укладення відповідного кредитного договору.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 18ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 2016 р. № 63

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056

1. У Державній цільовій економічній програмі енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243:

1) розділ “Обсяги та джерела фінансування” викласти в такій редакції:

“Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 344,22 млрд. гривень, у тому числі 5,91 млрд. - за рахунок державного бюджету, 15 млрд. - за рахунок місцевих бюджетів, 323,31 млрд. гривень - за рахунок інших джерел.”;

2) у додатках до Програми:

пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:

“7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млрд. гривень

У тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Державний бюджет

5,91

0,6

0,91

0,83

1,77

0,5

0,41

0,89

Місцеві бюджети

15

1,8

2

2,3

2,65

2,95

3,3


Інші джерела

323,31

6,78

27,94

40,58

62,88

86,41

98,72


________ 
Усього344,229,1830,8543,7167,389,86102,430,89”;

у додатку 2:

підпункти 18-20 пункту 2 викласти в такій редакції:

“Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансу
вання (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

кількість домогосподарств, тис. одиниць

29,26


7,9

21,36

18) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них

Держенерго-ефективності

державний бюджет

113,869764


27

86,869764

--

168,73


41

127,73

19) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

--

--

939,779529


255

684,779529

кількість будинків, одиниць

3808


1600

2208

20) стимулювання обєднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

--

--

220,116127


97,92

122,196127”;

позицію “Разом за завданням 2” викласти в такій редакції:

“Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Разом за завданням 2
222587,56738426

9028,6

13709,7

23896,1071

43485,876

62162,2229928

69411,21587146

893,84542

у тому числідержавний бюджет

5013,26738426

448,5

515,5

623,2071

1628,776

498,1229928

405,31587146

893,84542
місцевий бюджет

15000

1800

2000

2300

2650

2950

3300

інші 
джерела

202574,3

6780,1

11194,2

20972,9

39207,1

58714,1

65705,9”;


позицію “Усього за Програмою” викласти в такій редакції:

“Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Усього за Програмою
344208,41678426

9180,1

30846,4

43708,5225

67300,21

89857,5229928

102421,81587146

893,84542

у тому числідержавний бюджет

5901,58678426

600

910

827,5025

1766,8

498,1229928

405,31587146

893,84542
місцевий бюджет

15000

1800

2000

2300

2650

2950

3300

інші джерела

323306,83

6780,1

27936,4

40581,02

62883,41

86409,4

98716,5”;


абзаци дванадцятий - чотирнадцятий пункту 2 додатка 3 викласти в такій редакції:

“Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них

кількість домогосподарств, тис. одиниць

29,26


7,9

21,36

стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

-“-

168,73


41

127,73

стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

кількість будинків, одиниць

3808


1600

2208”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056:

1) абзаци перший і другий пункту 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає механізм використання передбачених у спеціальному фонді державного бюджету коштів, що отримані від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми “Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії”, та коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету, для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження (далі - бюджетні кошти).

Для зарахування коштів, що отримані від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми “Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії”, до спеціального фонду державного бюджету Мінфін: ”;

2) у пункті 3:

підпункти 1 і 2 виключити;

підпункти 3, 4, 41 і 42 викласти в такій редакції:

“3) стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання:

обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання;

теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них);

вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподілювачів та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

дверей для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

4) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

41) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання:

для одно- та двоквартирних житлових будинків:

- радіаторів водяної системи опалення, регуляторів температури повітря (в тому числі автоматичних), та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- рекуператорів теплоти вентиляційного повітря та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

- системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

- вузлів обліку води (гарячої, холодної), зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

для квартир у багатоквартирних житлових будинках:

- радіаторів водяної системи опалення, регуляторів температури повітря (в тому числі автоматичних) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

42) погашення кредиторської заборгованості минулих років за бюджетними зобов’язаннями, взятими на облік органами Казначейства.”;

3) у пункті 5:

підпункти 1 і 2 виключити;

у підпункті 4:

абзац другий викласти в такій редакції:

“Кредит надається позичальникам в національній валюті уповноваженими установами для цілей кредитування, передбачених підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку. Цілями кредитування за кредитним договором є придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії), визначених підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку. ”;

в абзаці третьому цифри “20” замінити цифрами “15”;

абзац сімнадцятий виключити;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

“У кредитному договорі зазначаються цілі кредитування, визначені у підпунктах 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку.”;

доповнити підпункт після абзацу двадцять п’ятого новим абзацом такого змісту:

“відомості про загальну кількість квартир багатоквартирного будинку, в якому впроваджуються заходи відповідно до підпункту 3 пункту 3 цього Порядку;”.

У зв’язку з цим абзаци двадцять шостий - тридцять п’ятий вважати відповідно абзацами двадцять сьомим - тридцять шостим;

в абзаці двадцять сьомому слова “(одно-/багатоквартирний)” замінити словами “(одно-, дво-/багатоквартирний)”;

абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:

“цілі кредитування відповідно до підпунктів 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку;”;

абзац тридцять перший після слів “природного газу” доповнити словами “та електроенергії”;

доповнити підпункт після абзацу тридцять першого новим абзацом такого змісту:

“розмір відшкодування частини суми кредиту, розрахований відповідно до цього Порядку (у гривнях).”.

У зв’язку з цим абзаци тридцять другий - тридцять шостий вважати відповідно абзацами тридцять третім - тридцять сьомим;

4) пункти 8, 11-13 виключити;

5) у тексті Порядку цифри “2010-2015” замінити цифрами “2010-2016”.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: