open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 квітня 2016 р. № 267
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1191, № 90, ст. 3030), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 75ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2016 р. № 267

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

1. Пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Компенсація надається на конкурсній основі суб’єктам господарювання агропромислового комплексу - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам - підприємцям (далі - позичальники) за укладеними кредитними договорами:

у 2015 році - за умови, що сума відсотків за користування кредитами та розмір плати за надання інших банківських послуг, пов’язаних з укладенням кредитного договору (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління кредитами, консультаційні послуги тощо), не перевищують 30 відсотків річних;

починаючи з 2016 року - за умови, що сума відсотків за користування кредитами не перевищує облікової ставки Національного банку, збільшеної на 3 відсоткових пункти на момент укладання договору. При цьому витрати з надання інших банківських послуг, пов’язаних з укладенням кредитного договору (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту, управління кредитами, консультаційні послуги тощо), не підлягають компенсації.

Компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами.

Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із закупівлею пально-мастильних матеріалів, насіння, добрив, засобів захисту рослин, кормів, сировини та інгредієнтів для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, спермопродукції, молодняку сільськогосподарських тварин та птиці, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів, запасних частин для ремонту сільськогосподарської і зрошувальної техніки та обладнання, енергоносіїв, та оплати послуг, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт сільськогосподарської і зрошувальної техніки, робіт (послуг) з підготовки та обробки ґрунту, посіву, захисту рослин від хвороб і шкідників, внесення добрив та підживлення, збирання врожаю.”.

2. В абзаці першому пункту 5 слова “, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування” виключити.

3. В абзаці першому пункту 7 слова “за два робочих дні” замінити словами “за сім робочих днів”.

4. У пункті 8:

1) абзац п’ятий після слів “(Звіт про сукупний дохід)” доповнити словами “, а для позичальників, які є юридичними особами та зареєстровані у поточному році, - за останній звітний період, що передує поданню заявки”;

2) абзац шостий після слів “з податків і зборів” доповнити словами “, видану відповідними органами державної фіскальної служби”.

5. У пункті 11 слова “копію платіжного документа” замінити словами “копію платіжного доручення”, а слова “з визначенням суми, що підлягає відшкодуванню позичальнику за рахунок бюджетних коштів,” виключити.

6. В абзаці першому пункту 12 слова “копії платіжного документа” замінити словами “копії платіжного доручення”.

7. У пункті 14:

1) в абзаці першому слова і цифри “надсилають щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним,” замінити словами і цифрами “, надсилають щороку до 15 січня наступного бюджетного періоду”;

2) в абзаці другому слова і цифри “щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, та” виключити.

8. У пункті 16 слово “десяти” замінити словом “дев’яти”, а слова “з питань агропромислового розвитку пропорційно” - словами “з питань агропромислового розвитку, пропорційно”.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: