open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.07.2016  № 1915/5/755


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 липня 2016 р.
за № 956/29086

Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Пенсійного фонду України

Відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та з метою забезпечення інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Пенсійного фонду України НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Пенсійного фонду України, що додається.

2. Установити, що:

1) до запровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Реєстр) й інформаційними системами Пенсійного фонду України у режимі реального часу така взаємодія здійснюється у робочий час з урахуванням технічних можливостей Реєстру та інформаційних систем Пенсійного фонду України відповідно до законодавства, але з інтервалом не більше ніж 2 години;

2) до запровадження обміну документами в електронній формі між Реєстром та інформаційними системами Пенсійного фонду України щодо подання запитів державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань і передачі до Реєстру відомостей про відсутність (наявність) заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування такі відомості передаються Пенсійним фондом України до Реєстру з урахуванням технічних можливостей Реєстру та інформаційних систем Пенсійного фонду України, а саме:

про наявність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування - шляхом надсилання повідомлень про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, що надається державному реєстратору;

про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування - шляхом надсилання повідомлень про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

3. Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань використовує відомості, передбачені підпунктом 2 пункту 2 цього наказу, що надійшли від Пенсійного фонду України, до запровадження відповідного обміну документами в електронній формі між Реєстром та інформаційними системами Пенсійного фонду України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України від 28 вересня 2015 року № 1830/5/967 «Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Пенсійного фонду України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2015 року за № 1194/27639.

5. Технічному адміністратору Реєстру та Пенсійному фонду України вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

6. Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

7. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти:

у Міністерстві юстиції України - на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.;

у Міністерстві соціальної політики України - на заступника Міністра Мущиніна В.В.

Міністр юстиції

П. Петренко

Міністр соціальної політики

А. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України,
Міністерства соціальної
політики України
13.07.2016  № 1915/5/755


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 липня 2016 р.
за № 956/29086

ПОРЯДОК
інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Пенсійного фонду України

1. Цей Порядок визначає механізм інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Реєстр) й інформаційними системами Пенсійного фонду України, у тому числі обміну документами в електронній формі (далі - Інформаційна взаємодія).

У цьому Порядку під терміном «документи в електронній формі» слід розуміти запити суб’єкта державної реєстрації, відомості про відсутність (наявність) заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування - у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації, відомості про відсутність (наявність) заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування - протягом 30 календарних днів з дати отримання відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, а також інші документи в електронній формі, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

2. Інформаційна взаємодія здійснюється на центральному рівні в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.

3. Інформаційна взаємодія згідно з цим Порядком здійснюється безоплатно.

4. Інформаційну взаємодію забезпечують технічний адміністратор Реєстру та Пенсійний фонд України.

5. Для захисту інформації застосовуються засоби технічного та криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного та криптографічного захисту інформації.

6. При здійсненні Інформаційної взаємодії задіяні інформаційні системи:

Міністерства юстиції України - Реєстр;

Пенсійного фонду України - інформаційні системи, ведення яких здійснює Пенсійний фонд України (далі - інформаційні системи Пенсійного фонду України).

7. Технічний адміністратор Реєстру забезпечує передачу до інформаційних систем Пенсійного фонду України відомостей про проведені реєстраційні дії відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі - реєстраційні дії), документів в електронній формі у робочий час одночасно з проведенням відповідної реєстраційної дії у Реєстрі, формуванням запиту суб’єктом державної реєстрації.

8. Пенсійний фонд України забезпечує доступ своїх територіальних органів до відомостей про проведені реєстраційні дії, документів в електронній формі, отриманих з Реєстру.

9. Підтвердження щодо отримання відомостей про проведені реєстраційні дії, документів в електронній формі з Реєстру формується Пенсійним фондом України автоматично програмними засобами ведення реєстрів Пенсійного фонду України та передається до Реєстру одночасно із завантаженням таких відомостей, документів до реєстрів Пенсійного фонду України.

10. Передача до Реєстру відомостей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», здійснюється Пенсійним фондом України у строки, встановлені цим Законом.

11. Пенсійний фонд України здійснює контроль за відомостями, що надійшли з Реєстру, стосовно відповідності наданих кодів класифікаційних ознак класифікаторів та довідників, повноти заповнення полів реєстраційних карток.

12. Якщо відомості, що надійшли з Реєстру, при проведенні контролю визнані помилковими (неповними), Пенсійний фонд України надсилає до Реєстру повідомлення про неприйняття відповідних відомостей із зазначенням причини їх неприйняття.

13. Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вживає заходів для усунення недоліків, що призвели до неприйняття Пенсійним фондом України відомостей з Реєстру, після чого виправлені відомості передаються до Пенсійного фонду України відповідно до цього Порядку.

14. Структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку Інформаційної взаємодії, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них, порядок обміну відомостями про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадські формування визначаються Міністерством юстиції України та Пенсійним фондом України відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку.

Інформаційні файли повинні містити повну актуальну інформацію щодо юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань незалежно від того, яку частину відомостей про них було змінено.

Щодо кожної юридичної особи, фізичної особи - підприємця чи громадського формування в інформаційних файлах, які надходять з Реєстру до інформаційних систем Пенсійного фонду України, вказуються коди реєстраційних дій.

15. Для забезпечення уніфікованої обробки відомостей з Реєстру використовуються класифікатори та довідники.

Технічний адміністратор Реєстру у строк, що не перевищує двох робочих днів з дати отримання класифікаторів і змін до них, забезпечує Пенсійний фонд України та державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань актуальними версіями класифікаторів, які використовуються в системі ведення Реєстру.

У разі внесення змін до довідників, які використовуються в системі ведення Реєстру, технічний адміністратор Реєстру надає до Пенсійного фонду України ці зміни не пізніше ніж за п’ять робочих днів до введення їх у дію.

Директор Департаменту
приватного права
Міністерства юстиції України

О.М. Ференс

Заступник директора
Департаменту пенсійного
забезпечення -
начальник відділу
реформування пенсійної
системи та накопичувального
пенсійного забезпечення
Міністерства соціальної
політики України

В.А. Кудін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: