open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 серпня 2016 р. № 565
Київ

Про внесення змін до Примірного положення про центр надання адміністративних послуг

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Примірного положення про центр надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 16, ст. 557), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 71ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 2016 р. № 565

ЗМІНИ,
що вносяться до Примірного положення про центр надання адміністративних послуг

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Центр надання адміністративних послуг (далі - центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при:

Київській та Севастопольській міських держадміністраціях;

райдержадміністраціях;

районних у мм. Києві та Севастополі держадміністраціях;

виконавчому органі міської ради міста обласного, республіканського Автономної Республіки Крим значення.

Також центри можуть утворюватися при виконавчому органі міської міста районного значення, селищної, сільської ради у разі прийняття відповідною радою такого рішення.”.

2. У пункті 2 слова “або селищною” замінити словами “, селищною або сільською”.

3. У пункті 5:

1) абзац четвертий викласти в такій редакції:

“У містах і селищах, які є адміністративними центрами Автономної Республіки Крим, областей чи районів, а також у мм. Києві та Севастополі на основі узгоджених рішень центри можуть забезпечувати також надання адміністративних послуг обласних, районних і відповідних міських держадміністрацій.”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Центри, утворені райдержадміністраціями, на основі узгоджених рішень можуть забезпечувати також надання адміністративних послуг облдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування.”.

4. Пункти 6 і 7 викласти в такій редакції:

“6. У центрі за рішенням органу (посадової особи), що його утворив, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).

7. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється органом (посадовою особою), що утворив центр, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.”.

5. Доповнити Примірне положення пунктом 81 такого змісту:

“81. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За рішенням органу (посадової особи), що утворив центр, можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.”.

6. В абзаці першому пункту 10 слова “або селищним” замінити словами “, селищним або сільським”.

7. Пункт 12 доповнити підпунктами 7 і 8 такого змісту:

“7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.”.

8. Підпункти 1 і 2 пункту 13 викласти в такій редакції:

“1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;”.

9. У пункті 14 слова “міської ради” замінити словами “місцевої ради”.

10. У пункті 15:

1) в абзаці першому:

у першому реченні слово “міської” замінити словом “місцевої”;

друге речення після слова “міським” доповнити словами “, селищним, сільським”;

2) в абзаці другому слова “або селищним” замінити словами “, селищним або сільським”.

11. У пункті 18 слова “, які забезпечують” замінити словами “та віддалені місця для роботи адміністраторів такого центру, у яких забезпечується”.

12. Пункт 19 викласти в такій редакції:

“19. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр.

У центрах, утворених при виконавчих органах міських рад міст, що є адміністративними центрами областей, Автономної Республіки Крим, а також при Київській та Севастопольській міських, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністраціях, час прийому суб’єктів звернень становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день.

В інших центрах - не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день.

У територіальних підрозділах центру та у віддалених робочих місцях адміністраторів центру час прийому суб’єктів звернень визначається органом (посадовою особою), що утворив центр.

При цьому прийом суб’єктів звернень у центрі здійснюється без перерви на обід та не менш як один день на тиждень до 20-ї години.

За рішенням органу (посадової особи), що утворив центр, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.”.

13. Пункт 20 доповнити абзацом такого змісту:

“Центри звільняються від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг.”.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: