open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 листопада 2016 р. № 805
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1100

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1100 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 84, ст. 3070) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 листопада 2016 р. № 805

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1100

1. У постанові:

1) у назві постанови слова “з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)” замінити словами “з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що підлягає ліцензуванню”;

доповнити назву словами “Міністерством екології та природних ресурсів”;

2) у постановляючій частині слова “з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)” замінити словами “з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що підлягає ліцензуванню”, а після слів “державного нагляду (контролю)” доповнити словами “Міністерством екології та природних ресурсів”.

2. Додаток до постанови викласти в такій редакції:


“Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 р. № 1100
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 листопада 2016 р. № 805)

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1287 “Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виробництво яких підлягає ліцензуванню” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1235), є:

провадження такої діяльності на об’єктах підвищеної небезпеки;

чисельність працівників суб’єкта господарювання;

наявність порушень вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин.

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього та незначного.

3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, які:

провадять діяльність з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, на об’єкті підвищеної небезпеки і мають чисельність працівників понад 10000 осіб;

протягом останніх двох років, що передують плановому, допустили порушення вимог ліцензійних умов провадження діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин.

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризикуналежать суб’єкти, які:

провадять діяльність з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, на об’єкті підвищеної небезпеки і мають чисельність працівників від 2000 до 10000 осіб;

протягом останніх трьох років, що передують плановому, допустили порушення вимог ліцензійних умов провадження діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин.

5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб’єкти, які:

не віднесені до суб’єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику;

протягом останніх п’яти років, що передують плановому, не допустили порушень вимог ліцензійних умов провадження діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин здійснюються Мінприроди з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

7. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.

У разі коли протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як протягом останніх двох заходів державного нагляду (контролю) не виявлено фактів порушення вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.”.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: