open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
21.07.2010 N 1049

Про результати перевірки виконання умов

договорів купівлі-продажу

Згідно з вимогами статей 7 та 27 Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) щодо контролю
державними органами приватизації (далі - орган приватизації) за
виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна,
постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.97 N 1012
( 1012-97-п ) "Про порядок контролю за діяльністю підприємств,
приватизація яких здійснюється за погодженням з Кабінетом
Міністрів України", відповідно до Порядку здійснення державними
органами приватизації контролю за виконанням умов договорів
купівлі-продажу об'єктів приватизації, затвердженого наказом Фонду
державного майна України (далі - Фонд) від 19.08.98 N 1649
( v1649224-98 ) (зі змінами та доповненнями), та згідно з графіком
перевірок, затвердженим наказом ФДМУ "Про організацію перевірок
виконання умов договорів купівлі-продажу у другому кварталі
2010 року" від 07.04.2010 N 444, здійснено перевірки виконання
покупцями державного майна умов укладених договорів
купівлі-продажу об'єктів приватизації. У другому кварталі 2010 року перевірено стан виконання умов
489 договорів, що становить 26,1 відсотка кількості договорів, які
знаходяться на контролі. Невиконання або неналежне виконання покупцями об'єктів
приватизації тих чи інших зобов'язань становить 11,82 відсотка
загальної кількості перевірених договорів. За виявленими
порушеннями органами приватизації вживалися відповідні,
передбачені законодавством і договорами заходи впливу. З 1995 року до кінця другого кварталу 2010 року на виконання
умов договорів українські підприємства отримали інвестицій та
інших коштів на загальну суму 9,6 млрд.грн., 1,34 млрд.дол. США та
72,0 млн. євро, що в перерахунку на національну валюту становить
17,14 млрд.грн. (за договорами передбачено надходження інвестицій:
8,8 млрд.грн., 740,13 млн.дол. США та 19,26 млн. євро). У тому
числі у стратегічно важливі для економіки і безпеки держави
підприємства коштів внесено на загальну суму 5,16 млрд.грн.,
1,08 млрд.дол. США при передбачених 4,75 млрд.грн. та
486,22 млн.дол. США. Тривала робота з розірвання договорів купівлі-продажу через
невиконання покупцями взятих зобов'язань та робота з повернення
таких об'єктів у державну власність, повторного їх продажу. Станом
на 15.07.2010 у державну власність повернуто 292 об'єкти. З числа
повернутих у державну власність повторно продано 153 об'єкти. Сума
коштів, отриманих від їх повторного продажу, становить
97,47 млн.грн. У звітному кварталі державні органи приватизації забезпечили
виконання вимог організаційно-розпорядчих документів Фонду щодо
обсягів охоплення укладених договорів перевірками стану виконання
їх умов та термінів отримання Фондом звітів із регіонів. Кращими
регіональними відділеннями в частині якості організації та
здійснення контролю, звітності, відпрацювання пропозицій щодо
подальшого нормативного та методологічного забезпечення контролю є
Регіональні відділення Фонду по Вінницькій, Луганській,
Миколаївській, Тернопільській, Черкаській областях, РВ ФДМУ в
АР Крим та м. Севастополі, Фонд майна Автономної Республіки Крим. Враховуючи наведене, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити звіт про результати контролю за виконанням умов
договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, здійсненого
державними органами приватизації протягом другого кварталу
2010 року (додається).
2. Регіональним відділенням Фонду, Фонду майна Автономної
Республіки Крим забезпечити у третьому кварталі 2010 року
проведення перевірок стану виконання умов договорів
купівлі-продажу об'єктів приватизації в обсягах та у строки, що
встановлені організаційно-розпорядчими документами Фонду.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду відповідно до наказу ФДМУ про розподіл функціональних
обов'язків.
Голова Фонду О.Рябченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного

майна України

21.07.2010 N 1049

ЗВІТ

про результати контролю за виконанням умов

договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації,

здійсненого протягом другого кварталу 2010 року

Згідно з вимогами статей 7 та 27 Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) щодо контролю
державними органами приватизації (далі - орган приватизації) за
виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна
(далі - договір), постанови Кабінету Міністрів України від
12.09.97 N 1012 ( 1012-97-п ) "Про порядок контролю за діяльністю
підприємств, приватизація яких здійснюється за погодженням з
Кабінетом Міністрів України", наказу Фонду державного майна
України (далі - Фонд) від 24.06.2009 N 967 ( v0967224-09 ) та
згідно з квартальним графіком перевірок, затвердженим наказом ФДМУ
від 07.04.2010 N 444 "Про організацію перевірок виконання умов
договорів купівлі-продажу у другому кварталі 2010 року" проведено
перевірку виконання покупцями державного майна умов укладених
договорів. Здійснений контроль показав таке.
1. Загальні дані про результати контролю,

здійсненого протягом другого кварталу 2010 року
На обліку органів приватизації перебувають 12207 договорів
купівлі-продажу державного майна, у тому числі: - пакетів акцій акціонерних товариств - 1047; - об'єктів малої приватизації - 8066; - об'єктів незавершеного будівництва - 3090, Із загальної кількості зазначених договорів станом на
12.07.2010 органами приватизації контролюється стан виконання умов
1871 договору (решта 10336 договорів - це договори, умови яких вже
виконані, внаслідок чого їх знято з контролю). Протягом кварталу перевірено стан виконання умов
489 договорів, що становить 26,1 відсотка кількості договорів, які
знаходяться на контролі. За результатами цієї роботи можна зробити такі загальні
висновки. Перевірками встановлено, що зобов'язання, взяті покупцями
об'єктів приватизації, переважно виконуються належним чином. Поряд із зазначеним, невиконання тих чи інших умов
встановлено у 58 випадках, що склало 11,8 відсотка від загальної
кількості договорів, виконання умов яких було перевірено. Вагома
частина такого невиконання зафіксована у Луганській (4,5 відсотка
перевірених договорів); Житомирській (0,8 відсотка), ФМ АР Крим
(1,4 відсотка), Херсонській (1,0 відсоток) областях і воно
стосується порушення термінів добудови та розбирання об'єктів, а
також переоформлення права забудовника на об'єкт.
2. Аналіз стану виконання умов договорів

окремих груп об'єктів приватизації
У розрізі окремих груп об'єктів, з числа зазначених вище,
стан виконання умов договорів (за накопичувальним підсумком)
є таким. З усіх договорів, які знаходяться на обліку органів
приватизації, найбільша кількість порушень фіксується за
договорами купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва. Із
3090 договорів цієї групи невиконання умов встановлено за
193 договорами (6,2 відсотка загальної кількості договорів цієї
групи). Неналежне виконання умов зафіксовано за 17 договорами
(0,5 відсотка). Термін виконання умов не закінчився за
613 договорами (19,8 відсотка). У повному обсязі виконано умови
2267 договорів (73,3 відсотка). Найбільша кількість договорів з тих, що обліковуються,
відноситься до об'єктів малої приватизації. Із їх загальної
кількості - 8066 договорів - умови у повному обсязі виконано за
7113 договорами (88,2 відсотка загальної кількості). Невиконання
умов виявлене за 44 договорами (0,5 відсотка). Неналежне виконання
умов (з порушенням термінів) має місце за 24 договорами
(0,3 відсотка). Строк виконання умов не закінчився за
885 договорами (11,0 відсотка). Стан виконання умов договорів купівлі-продажу пакетів акцій
є таким. На обліку органів приватизації перебуває 1051 договір
купівлі-продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств.
Повне і своєчасне виконання умов відмічене за 960 договорами
(91,3 відсотка загальної кількості). Неналежне виконання умов,
тобто відставання від передбачених договорами термінів, допущено
покупцями за 5 договорами (0,5 відсотка). Невиконання умов
зафіксовано за 31 договорами (2,9 відсотка). За 55 договорами
(5,2 відсотка) термін виконання умов не настав. Серед зазначених договорів купівлі-продажу пакетів акцій
125 договорів стосується підприємств, що мають стратегічне
значення для економіки та безпеки держави. З них на обліку у
центральному апараті Фонду знаходиться 100 договорів, у
регіональних відділеннях - 25. Стан їх виконання є таким: - за 116 договорами (92,8 відсотка загальної кількості) умови
виконано у повному обсязі; - за 6 договорами (4,8 відсотка) зобов'язання знаходяться в
стадії виконання (інвестиційні зобов'язання та інші зобов'язання,
виражені у грошовій формі виконані, а по інших зобов'язаннях
кінцеві терміни виконання ще не закінчились); - за 3 договорами (2,4 відсотка) зафіксовано
невиконання умов. На сьогодні органами приватизації здійснюються заходи щодо
забезпечення безумовного їх виконання, а у разі недосягнення
позитивних результатів будуть вживатися заходи із розірвання
договорів та повернення пакета акцій у державну власність.
3. Дані щодо стану виконання покупцями об'єктів

приватизації найбільш характерних умов договорів
Значна кількість порушень умов договорів фіксується за
договорами купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва і
стосується порушень термінів добудови та розбирання об'єктів.
Протягом кварталу таке невиконання встановлено за 34 договорами
(6,9 відсотка перевірених). Найбільшу кількість таких випадків
зафіксовано Регіональними відділенням Фонду по Луганській області.
Вказаними регіональними відділеннями розпочато претензійно-позовну
роботу з метою застосування до покупців передбачених
законодавством та договорами норм відповідальності. Факти порушення розрахунків за придбані об'єкти приватизації
встановлено за 9 договорами цієї групи (1,8 відсотка перевірених).
Такі випадки встановлено регіональними відділеннями Фонду по
АР Крим (7 договорів), Вінницькій та Миколаївській областях (по
1 договору). Недотримання термінів державної реєстрації нової
форми власності придбаних покупцями об'єктів приватизації
зафіксовано у Чернігівській області (1 договір). Порушення умов договорів в частині зобов'язань щодо
збереження або збільшення обсягів виробництва продукції (послуг)
органами приватизації встановлено у Луганській області та по
ЦА ФДМУ (по 1 договору). Встановлено невиконання умов договору купівлі-продажу об'єкта
приватизації в частині збереження існуючої кількості робочих місць
на момент приватизації та у частині збільшення або створення нових
робочих місць за 1 договором по ЦА ФДМУ. Результати перевірки стану виконання покупцями зобов'язань
щодо збереження існуючої на момент приватизації кількості робочих
місць та створення нових такі. На контролі органів приватизації
знаходиться 124 договорів (6,6 відсотка загальної кількості
договорів, які контролюються органами приватизації), що містять
умову щодо збереження кількості робочих місць, які існували на
об'єктах на момент їх приватизації, та 105 договорів
(5,6 відсотка) - щодо створення нових. Протягом кварталу перевірено 26 договорів (5,3 відсотка
загальної кількості перевірених), що містять умову щодо збереження
робочих місць та 34 договорів (6,9 відсотка) щодо створення нових. Результати перевірки показали, що існуюча на момент
приватизації кількість робочих місць на підприємствах, стосовно
яких укладено зазначені 26 договорів з умовою збереження робочих
місць, становила 7053 одиниці. На сьогодні їх кількість складає
7083 одиниці, тобто власниками у післяприватизаційний період ця
умова договорів виконана і додатково створено 30 нових робочих
місць. Наприклад, за договорами купівлі-продажу пакетів акцій
ВАТ "Краснолуцький машинобудівний завод" та ВАТ "Свердловська
швейна фабрика" в Луганській області однією з умов є збереження
робочих місць. В результаті перевірки встановлено, що на
підприємствах з моменту приватизації робочі місця збережені у
кількості 902 та 342 відповідно. На виконання зобов'язання щодо створення нових робочих місць,
яке передбачень 34 перевіреними договорами, власниками цих
об'єктів у постприватизаційний період створено 397 робочих місця,
що на 34 одиниці більше ніж передбачалось договорами. Прикладом позитивного результату діяльності власника на
приватизованому об'єкті є створення нових робочих місць в АР Крим
та м. Севастополі. За умовами договору покупець (ТОВ "Мк-Маркет")
був зобов'язаний створити 15 робочих місць. На даний час зазначене
зобов'язання виконано і додатково створено 12 робочих місць. Слід відзначити також створення нових робочих місць за
договорами, де умови щодо збереження або створення нових робочих
місць не передбачені. У звітному кварталі із загальної кількості
перевірених, такі приклади є на 4 об'єктах приватизації, де
відмічено створення 19 нових робочих місць. Наприклад, в
Запорізькій області за договором купівлі-продажу бази відпочинку
"Оптрон" (покупець - ВАТ "Запорізький завод "Перетворювач")
створено 8 робочих місць. Мають місце і інші приклади, де завдяки добросовісній
діяльності власників приватизованих об'єктів та ефективному
контролю з боку органів приватизації вдається досягати позитивних
результатів не лише у фінансових, економічних, але і в соціальних
аспектах. Результати перевірок стану виконання інвестиційних
зобов'язань та інших зобов'язань, виражених у грошовій формі,
показали, що такі зобов'язання містять 829 договорів
купівлі-продажу пакетів акцій, 371 договір купівлі-продажу
об'єктів малої приватизації і 89 договорів купівлі-продажу
об'єктів незавершеного будівництва. Загалом цими договорами передбачено інвестування підприємств
(у 1995-2020 роках) на загальну суму 11109,58 млн.грн.,
1446,07 млн.дол. США та 19,26 млн. євро. У тому числі
станом на 07.07.2010 - 8820,03 млн.грн., 740,13 млн.дол. США,
19,26 млн. євро. Фактично станом на 07.07.2010 українські
підприємства отримали 9642,47 млн.грн., 1342,50 млн.дол. США та
72 млн. євро, що у перерахунку на національну валюту становить
17142,712 млн.грн. За окремими групами договорів ці цифри розподіляються так. Договорами купівлі-продажу пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств передбачено надходження до них у період з
1995 року до 2020 року коштів на загальну суму 9582,67 млн.грн.,
1423,41 млн.дол. США та 19,26 млн. євро. У тому числі стратегічно
важливі для економіки та безпеки держави підприємства протягом
вказаного періоду мають отримати 4936,28 млн.грн.,
1097,00 млн.дол. США. Фактично у період з 1995 року підприємствами вже отримано
інвестицій: - за всіма договорами купівлі-продажу пакетів акцій у розмірі
8867,296 млн.грн., 1340,860 млн.дол. США та 72,00 млн. євро; - у тому числі за договорами купівлі-продажу пакетів
акцій стратегічно важливих для економіки і безпеки держави
підприємств - 5160,44 млн.грн., 1079,76 млн.дол. США За умовами
зазначених договорів у цей період повинно бути внесено
4755,48 млн.грн., 486,22 млн.дол. США Договорами купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва
заплановано надходження інвестицій у період з 1995 року до
2020 року - 1111,87 млн.грн. і 10 тис.дол. США, а станом на
07.07.2010 - 418,87 млн.грн., 10 тис.дол. США. Фактично станом на
07.07.2010 внесено 625,31 млн.грн. і 27,756 тис.дол. США Договорами купівлі-продажу об'єктів малої приватизації
передбачено у період до 2020 року внесення інвестицій на загальну
суму 4150,31 млн.грн. і 42,65 млн.дол. США, а, станом
на 07.07.2010 - 115,49 млн.грн. та 650,00 тис.дол. США.
Фактично станом на 07.07.2010 надійшло 149,86 млн.грн. і
1612,90 тис.дол. США. Зацікавленість інвесторів викликають підприємства базових
галузей економіки, а саме: чорної та кольорової металургії (обсяг
внесених інвестицій - 3729,20 млн.грн. та 1025,70 млн.дол. США),
машинобудування та металообробки (1330,63 млн.грн. та
36,24 млн.дол. США), енергетичної та паливної промисловості
(833,48 млн.грн., 57,92 млн.дол. США та 71,14 млн. євро). Аналіз напрямків залучення інвестицій свідчить, що більша їх
частина направляється на технічне переозброєння та реконструкцію
виробництва (5367,73 млн.грн. та 1006,88 млн.дол. США), що є
необхідним для розвитку виробничої бази підприємств - випуску
конкурентоспроможної продукції. Наступними напрямками залучення інвестицій підприємствами
України за кількісними показниками є погашення кредиторської
заборгованості підприємств з платежів до бюджету всіх рівнів та
перед Пенсійним фондом (146,99 млн.грн., 42,33 млн.дол. США).
4. Заходи, вжиті органами приватизації

з метою усунення фактів порушень

умов продажу об'єктів приватизації
У всіх виявлених випадках порушення покупцями взятих
зобов'язань органами приватизації здійснювалася необхідна
претензійно-позовна робота. Зокрема, крім заходів із стягнення
штрафів, пені і неустойок (загальна сума за наростаючим
підсумком за всі роки контролю - 83679,879 тис.грн. та
163,400 тис.дол. США), після використання всіх можливостей
досудового врегулювання спорів у напрямку забезпечення реалізації
цих умов, здійснювалися дії щодо розірвання (визнання недійсними)
договорів та повернення відчужених за ними об'єктів у державну
власність. У другому кварталі сума сплачених штрафних
санкцій - 37,198 тис.грн. Станом на 15.07.2010 у власність держави повернуто 292
(за накопичувальним підсумком) об'єкта приватизації (з яких
82 - пакети акцій, 52 - цілісні майнові комплекси і 158 - об'єкти
незавершеного будівництва). За 125 договорами продовжується
претензійно-позовна робота щодо їх розірвання (визнання
недійсними) і повернення відчужених за ними об'єктів у державну
власність (з них 16 - пакети акцій, 14 - цілісні майнові комплекси
та 95 - об'єкти незавершеного будівництва). З числа повернутих у державну власність об'єктів приватизації
повторно продано 153 об'єкта. У їх числі: - 49 пакетів акцій; - 75 об'єктів незавершеного будівництва; - 29 цілісних майнових комплексів. Загальна сума коштів, отриманих від продажу повернутих
державі об'єктів за рішеннями судів, за накопичувальним підсумком,
становить 97,477 млн.грн.
5. Приклади позитивних результатів роботи органів

приватизації та діяльності власників приватизованого

майна в процесі виконання умов договорів
Перевірками фіксуються конкретні приклади поліпшення
виробничого та фінансового стану приватизованих підприємств
внаслідок успішної реалізації власниками взятих зобов'язань. Крім
уже наведених, це: - у Вінницькій області: за договором купівлі-продажу об'єкта незавершеного
будівництва - гальванічного цеху зі станцією очищення стічних
вод - покупець ПП "Ларіс" на добудову об'єкта (матеріали,
реконструкція, ремонт та оздоблення виробничих, складських та
санітарно-побутових приміщень) інвестував 1016858,00 грн. На
сьогодні приватним підприємством проведені будівельно-ремонтні
роботи у всіх виробничих, санітарно-побутових приміщеннях,
складах, інших допоміжних приміщеннях будівлі гальванічного цеху;
завершено монтаж системи водопостачання та каналізаційної системи;
демонтовано старі та змонтовано нові електромережі у всіх
приміщеннях; огороджені будками електротрансформатори пристроїв
електроплазмового полірування; змонтоване та запущено в
експлуатацію два електроплазмових пости; запущено в експлуатацію
німецький стрічковий шліфувальний верстат; виготовлено та
змонтовано систему вентиляції у всіх приміщеннях та зроблено ряд
інших робіт щодо покращення умов праці працівникам. Усього з
моменту приватизації на добудову об'єкта покупець витратив
3594931,00 грн., - у Сумській області: покупець ТОВ "Сандра ЛТД" в придбаному за договором
купівлі-продажу нежитловому приміщенні площею 318,0 кв.м здійснив
поточний ремонт: все облаштовано під розміщення магазину
промислових товарів. Покупцем, згідно з умовами договору
купівлі-продажу, протягом двох років забезпечив збереження
5 робочих місць, створених до приватизації об'єкту. Заробітна
плата працівникам виплачується в повному обсязі та в терміни,
передбачені колективним договором. На завершення ремонтних та
опоряджувальних робіт покупець витратив більш як 300 тис.грн., що
не було передбачено договором. - у Тернопільській області: покупець, ТОВ "Борщівагробудсервіс", який придбав за
договором купівлі-продажу незавершене будівництво 20-квартирного
житлового будинку, завершив будівництво та здав його в
експлуатацію достроково, витрати на будівництво становлять
5033,0 тис.грн.; покупець (фізична особа), який придбано нежиле приміщення
першого поверху нежитлового будинку загальною площею 247,45 кв.м
витратив на виготовлення проекту відведення земельної ділянки для
обслуговування викупленого нежитлового приміщення 12,0 тис.грн.
Покупець здійснив реконструкцію приміщення під ресторан "Дністер",
який використовується за цільовим призначенням. - у Харківській області: покупець об'єкта незавершеного будівництва "Друга черга
69-квартирного житлового будинку із вбудованою секцією на
5 квартир" - акціонерне товариство "Агросервіс - Україна" завершив
будівництво житлового будинку на 50 квартир загальною
площею 2608 кв.м. Інвестиційна вартість будівництва склала
7409,272 тис.грн. - у Рівненській області: за договором купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "Рівнесільмаш"
(покупець ТзОВ "Морган Феніче") виконуються усі фіксовані умови
договору. На сьогодні завад розробив конструкцію причепа ПТС-6,
триває виготовлення дослідного зразка. Водночас проводиться робота
із застосування в причепах ПТС-4 і ПТС-6У осей у зборі
(виробництво Італія) і поворотних кругів (Туреччина та Німеччина).
Впроваджений у виробництво верстат стрічково-відрізний
"Мить-1-01М", який дав змогу виготовляти деталі покращеної якості
до причепів. Ведуться роботи з придбання машини плазмового різання
металу, яке дозволить отримувати якісні деталі і зменшити
трудозатрати на їх виготовлення. Здійснюється забезпечення
безперебійного постачання електроенергії до смт Квасилів та
необхідні ремонтні роботи трансформаторів та кабелів. Закінчується
робота з капітальному ремонту силового трансформатора (резервний),
для живлення електроенергією підприємства і селища. На ці роботи
витрачено майже 1 млн.грн. Проведено ремонт резервної силової
електролінії для живлення селища. Також на підприємстві не
допускається виникнення заборгованості із виплати заробітної плати
та соціальних виплат, виконуються умови чинного колективного
договору. - у Одеській області: покупець (ТОВ "Авагард-Д") об'єкта незавершеного будівництва
"Гуртожиток на 232 місця" під час добудови прийняв рішення
перепроектувати гуртожиток під житловий будинок. У березні
2010 року був отриманий акт готовності об'єкта до експлуатації.
Збудований об'єкт становить собою сучасний газифікований
60-квартирний будинок з 1, 2, 3-кімнатними квартирами, з
індивідуальною опалювальною системою (в кожній квартирі
встановлені двоконтурні котли, лічильники води та газу). Квартири
підготовлені під косметичний ремонт. Прибудинкова територія
заасфальтована, відгорожена металевою огорожею. На території
збудовано дитячий майданчик, є місце для паркування автомобілів.
На будівництво житлового будинку було витрачено 13164 тис.грн.
6. Загальні питання роботи органів

приватизації із забезпечення виконання

умов продажу державного майна
Протягом другого кварталу органами приватизації забезпечено
виконання вимог відповідних організаційно-розпорядчих актів щодо
обсягів охоплення укладених договорів перевірками виконання їх
умов та термінів передачі звітів до Фонду. Кращими регіональними
відділеннями в частині організації та здійснення контролю,
звітності, відпрацювання пропозицій щодо його подальшого
нормативного та методологічного забезпечення є Регіональні
відділення ФДМУ по Миколаївській, Тернопільській, Черкаській,
Вінницькій, Луганській областях, РВ ФДМУ в АРК та м. Севастополь,
Фонд майна Автономної Республіки Крим. Департамент договірного менеджменту протягом кварталу
здійснював роботу спрямовану на вдосконалення системи контролю за
виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації,
удосконалення нормативно-правової бази з питань приватизації. З цією метою забезпечувався контроль та постійний моніторинг
стану виконання умов договорів купівлі-продажу згідно з графіком
перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу. При проведенні
контролю за виконанням інвестиційних та соціальних зобов'язань
залучались представники профспілкових організацій. Протягом кварталу, разом з регіональними відділеннями,
доопрацьовувався; Порядок здійснення державними органами
приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу
об'єктів приватизації, затвердженого наказом ФДМУ від 24.06.2009
N 967 ( v0967224-09 ). Також департаментом підготовлено проект постанови "Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
18.01.2001 N 32", яким передбачається, як внесення відповідних
змін до назви та постановляючої частини так і затвердження Порядку
викладеного у новій редакції. Інформація про роботу державних органів приватизації з питань
контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу, його
результатів, проблемних питань та шляхів їх вирішення,
висвітлюється засобами, масової інформації (Державний
інформаційний бюлетень про приватизацію), розміщується на сайті
Фонду в рубриці "Договірний менеджмент", що забезпечує прозорість
та відкритість проведення приватизаційних процесів.
Директор Департаменту Ю.Нікітін

Додаток

Діаграма 1

Загальні дані про результати контролю,

здійсненого у другому кварталі 2010 року

( va049224-10 )

Діаграма 2

( va049224-10 )

Діаграма 3

Стан виконання умов договорів купівлі-продажу

пакетів акцій підприємств, що мають

стратегічне значення для економіки

та безпеки держави (125 договорів)

( va049224-10 )

Діаграма 4

Кількість договорів купівлі-продажу (ДКП),

що мають інвестиційні та інші зобов'язання,

виражені у грошовій формі

( va049224-10 )

Діаграма 5

Стан виконання зобов'язань щодо внесення

інвестицій покупцями об'єктів приватизації відповідно

до укладених договорів купівлі-продажу

у перерахунку на національну грошову одиницю

станом на 07.07.2010 (по роках)(*)

( va049224-10 )
--------------- (*) Надходження інвестицій за накопичувальним підсумком
17,143 млрд.грн.

Діаграма 6

Обсяги інвестування у розрізі галузей

( va049224-10 )

Діаграма 7

Напрямки використання інвестицій підприємствами

згідно з умовами договорів купівлі-продажу

( va049224-10 )

Діаграма 8

Надходження інвестицій на погашення

заборгованості підприємств

( va049224-10 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: