open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 серпня 2014 р. № 548
Київ

Про затвердження Порядку підготовки і здійснення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 612 від 17.08.2018}

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 16 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок підготовки і здійснення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 2014 р. № 548

ПОРЯДОК
підготовки і здійснення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки

1. Цей Порядок визначає механізм підготовки і здійснення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки (далі - заходи).

Пункти 9, 12-14 цього Порядку у частині повноважень Севастопольської міськдержадміністрації застосовуються з дня звільнення тимчасово окупованої території України.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

парад військ - проходження військ урочистим маршем з використанням озброєння і військової техніки (з прольотом або без прольоту авіації, проходженням або без проходження бойових кораблів (катерів) та суден забезпечення), що здійснюється за участю особового складу Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів для відзначення державних свят, важливих подій державного та військового значення;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 612 від 17.08.2018}

показ озброєння і військової техніки - захід, що проводиться з метою демонстрації досягнень у сфері розвитку озброєння і військової техніки під час відзначення державних свят, важливих подій державного та військового значення, з рекламною та іншою метою у Збройних Силах, інших військових формуваннях та правоохоронних органах.

3. Заходи проводяться у формі парадів військ та показів озброєння і військової техніки відповідно до наказу Міністра оборони або керівників інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями або правоохоронними органами.

Проведення заходів у іншій формі забороняється.

4. Заходи можуть проводитися на міжнародному, державному та регіональному рівні.

5. Порядок проведення параду військ визначається статутами Збройних Сил.

Перед парадом військ проводиться не менш як три практичних тренування безпосередньо на місці його проведення.

Під час проведення параду військ у межах населених пунктів проліт та маневрування літальних апаратів здійснюється на безпечних висотах, зменшення яких забороняється.

6. Покази озброєння і військової техніки можуть бути таких видів:

наземними (показ технічних можливостей зразків озброєння і військової техніки без демонстрації застосування засобів ураження), що проводяться за межами населених пунктів на полігонах, у навчальних центрах за погодженням з виконавчим органом сільської, селищної, міської ради (далі - виконавчий орган ради) на ділянках, віддалених від залізниць, автомобільних доріг з інтенсивним рухом, техногенних та екологічно небезпечних об’єктів;

повітряними (показ технічних можливостей зразків літальних апаратів з десантуванням особового складу високомобільних десантних військ, військ спеціального призначення без демонстрації застосування засобів ураження), що проводяться над аеродромами, полігонами, морською поверхнею. Такі покази не проводяться над глядачами;

морськими (показ технічних можливостей зразків бойових кораблів (катерів) та суден забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів без демонстрації застосування засобів ураження), що проводяться на морських полігонах та в пунктах базування.

Під час показу озброєння і військової техніки може бути застосовано імітацію залпів гармат, пусків ракет, торпед, роботи спеціального обладнання (з використанням холостих боєприпасів, муляжів, димових шашок тощо) за умови неухильного дотримання вимог безпеки.

7. Міністр оборони або керівники інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями або правоохоронними органами, для підготовки і проведення заходу призначають керівника заходу, визначають місце та умови його проведення, склад військ, озброєння і військової техніки, що залучаються.

8. До участі у заходах допускаються:

екіпажі бойових машин, літальних апаратів, бойових кораблів (катерів) та суден забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів, члени яких пройшли навчання за відповідними програмами, мають відповідне посвідчення, а також виконали програму практичних тренувань;

технічно справні зразки озброєння і військової техніки, які за своїми характеристиками відповідають установленим для них вимогам, випробувані під час практичної експлуатації, пройшли не менш як два огляди (перевірки спеціальних комісій) із складенням відповідних актів (перший - після прийняття рішення про використання їх під час проведення заходу, другий - напередодні проведення заходу, як правило, після генеральної репетиції).

9. Керівник заходу утворює організаційний комітет з підготовки і проведення заходу (далі - організаційний комітет), до складу якого включаються представники Київської або Севастопольської міської чи районної держадміністрації, виконавчого органу ради, територіальних органів МВС і ДСНС, регіональних органів та органів військової контррозвідки СБУ, структурного підрозділу з питань охорони здоров’я відповідної держадміністрації, повноваження яких поширюються на територію, на якій планується проведення заходу, за погодженням з керівником відповідного органу.

10. Організаційний комітет розробляє:

проекти плану підготовки і проведення заходу та програми заходу;

програму практичних тренувань, обов’язкову для виконання учасниками заходу;

інструкцію з дотримання вимог безпеки під час проведення заходу.

11. У проекті плану підготовки і проведення заходу зазначається:

форма, вид, строк, порядок, місце та умови проведення заходу, склад військ, чисельність особового складу, кількість озброєння і військової техніки;

порядок пропуску глядачів на передбачені для них місця;

порядок організації охорони громадського порядку та надання медичної допомоги під час проведення заходу;

інформація про прогнозовані надзвичайні ситуації та дії у разі їх виникнення;

перелік правоохоронних органів, сил і засобів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, інших аварійно-рятувальних служб залежно від виду заходу та підрозділів медичної допомоги з розподілом обов’язків між ними у разі виникнення прогнозованої надзвичайної ситуації;

склад оперативної групи, до якого включаються представники зазначених органів, сил, служб та підрозділів, для організації взаємодії та управління рятувальною операцією у разі виникнення прогнозованої надзвичайної ситуації;

порядок тренування оперативної групи з урахуванням особливостей прогнозованих надзвичайних ситуацій на місці проведення заходу;

інформація про протипожежне та антитерористичне забезпечення заходу;

порядок забезпечення безпеки глядачів та їх евакуації у разі виникнення прогнозованої надзвичайної ситуації.

12. Керівник заходу подає для погодження проекти плану підготовки і проведення заходу та програми заходу до Київської або Севастопольської міської чи районної держадміністрації, виконавчого органу ради, територіальних органів МВС і ДСНС, регіонального органу та органу військової контррозвідки СБУ, структурного підрозділу з питань охорони здоров’я відповідної держадміністрації, повноваження яких поширюються на територію, на якій планується проведення заходу.

У разі участі у заходах підрозділів іноземних держав проекти плану підготовки і проведення заходу та програми заходу погоджуються з керівником відповідного органу військового управління або органу іноземної держави, особовий склад, озброєння і військова техніка якої залучаються.

Проекти плану підготовки і проведення заходу та програми заходу на міжнародному рівні погоджуються не пізніше ніж за три місяці до дня його проведення, на державному рівні - за два місяці, на регіональному рівні - за місяць.

13. Київська або Севастопольська міська чи районна держадміністрація, виконавчий орган ради, територіальні органи МВС і ДСНС, регіональний орган та орган військової контррозвідки СБУ, структурний підрозділ з питань охорони здоров’я відповідної держадміністрації, повноваження яких поширюються на територію, на якій планується проведення заходу, в десятиденний строк після надходження проектів плану підготовки і проведення заходу та програми заходу письмово повідомляють керівникові заходу про прийняте рішення щодо їх погодження або мотивовану відмову в їх погодженні.

14. Керівник заходу після відповідного погодження затверджує план підготовки і проведення заходу та програму заходу, копії яких надаються Київській або Севастопольській міській чи районній держадміністрації, виконавчому органу ради, територіальним органам МВС і ДСНС, регіональному органу та органу військової контррозвідки СБУ, структурному підрозділу з питань охорони здоров’я відповідної держадміністрації, повноваження яких поширюються на територію, на якій планується проведення заходу.

15. Для висвітлення заходів у засобах масової інформації до їх проведення можуть залучатися представники таких засобів.

16. Організаційний комітет не менш як за чотири години до початку проведення заходу здійснює огляд місця його проведення та залежно від форми і виду заходу, погодних та інших умов, які можуть вплинути на забезпечення безпеки учасників і глядачів, вживає заходів до усунення виявлених недоліків, складає протокол про готовність до проведення заходу.

У разі виявлення обставин, що ускладнюють або унеможливлюють проведення заходу, забезпечення безпеки учасників і глядачів, організаційний комітет подає керівникові заходу пропозиції щодо обмеження допуску глядачів до небезпечних місць або скасування його проведення.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 2014 р. № 548

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 березня 2003 р. № 378 “Про затвердження Порядку підготовки і проведення за участю особового складу з використанням озброєння і військової техніки Збройних Сил потенційно небезпечних заходів у присутності цивільного населення” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 13, ст. 573).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 104 “Про внесення змін до Порядку підготовки і проведення за участю особового складу з використанням озброєння і військової техніки Збройних Сил потенційно небезпечних заходів у присутності цивільного населення” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 9, ст. 446).

3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 р. № 377 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 41, ст. 1474).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: