open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
03.06.2009 N 1048

Про заяву ЗАТ "ТРК Люкс", м. Львів,

щодо переоформлення ліцензії на мовлення

(НР N 0010-м від 22.01.2003)

Розглянувши заяву ЗАТ "ТРК Люкс", м. Львів (юридична та
фактична адреси: пл. Галицька, 15, м. Львів, 79008; генеральний
директор Андрейко Р.Б.), щодо переоформлення ліцензії на мовлення
НР N 0010-м від 22.01.2003 (ефірне мережне радіомовлення з 4
частот у 4 містах, обсяг мовлення по 24 год./добу, мова -
українська, територіальна категорія мовлення -
загальнонаціональне) у зв'язку зі зміною власників, вилученням
частоти 69,68 МГц у м. Києві, зміною програмної концепції мовлення
зазначенням додаткових позивних, керуючись статтями 27, 31, 35
Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ),
статтями 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна
рада В И Р І Ш И Л А:
1. Переоформити додатки 1, 6, 8 (дата видачі додатків
21.12.2007), 2, 3 та 7 (дата видачі додатків 11.12.2006) до
ліцензії на мовлення НР N 0010-м від 22.01.2003 ЗАТ "ТРК Люкс",
м. Львів, у зв'язку зі зміною власників, вилученням частоти
69,68 МГц у м. Києві, потужність передавача - 1,0 кВт, обсяг
мовлення - 20 год./добу, зміною програмної концепції мовлення,
зазначенням додаткових позивних, зазначивши в ліцензії: - докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення -
згідно з додатком 1 до рішення; - програмна концепція мовлення - згідно з додатком 2 до
рішення; - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - по 24 години
на добу.
2. Оголосити конкурс на мовлення з використанням частоти
69,68 МГц у м. Києві, потужність передавача - 1,0 кВт, обсяг
мовлення - 20 год./добу.
3. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики
розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження,
переоформлення та видачу дубліката ліцензії на мовлення та
ліцензії провайдера програмної послуги ( v005r295-06 ), провести
розрахунок, видати ЗАТ "ТРК Люкс", м. Львів, рахунок на сплату
ліцензійного збору (плати за переоформлення) за зміни, які не
впливають на розмір ліцензійного збору: зміну власників, вилучення
частоти 69,68 МГц у м. Києві, зміну програмної концепції мовлення,
зазначення додаткових позивних - у розмірі п'яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
4. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ЗАТ "ТРК Люкс", м. Львів, переоформлені додатки 1, 2, 3, 6
7, 8 до ліцензії на мовлення НР N 0010-м від 22.01.2003.
5. При видачі переоформлених додатків до ліцензії на мовлення
додатки 1, 6, 8 (дата видачі додатків 21.12.2007), 2, 3 та 7 (дата
видачі додатків 11.12.2006) до ліцензії на мовлення НР N 0010-м
від 22.01.2003 вважаються недійсними та вилучаються.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
департаменти: ліцензійно-реєстраційний, контрольно-аналітичної
роботи, юридичне управління.
Перший заступник голови
Національної ради А.Мирошніченко
Відповідальний секретар В.Лясовський

Додаток 1

до рішення Національної ради

03.06.2009 N 1048

ДОКЛАДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

каналу мовлення, мережі мовлення

ЗАТ "ТРК Люкс", м. Львів

Територіальна категорія мовлення: загальнонаціональне.
------------------------------------------------------------------ N | Місцезнаходження |Частота /|Потужність| Територія | з/п| передавача | канал |передавача| розповсюдження | | |мовлення | (кВт) | програм | ---+-------------------+---------+----------+-------------------| 1. |м. Житомир, |107,7 МГц| 1,0 |м. Житомир та | |вул. Перемоги, 1 | | |прилеглі райони | ---+-------------------+---------+----------+-------------------| 2. |м. Ужгород |105,2 МГц| 1,0 |м. Ужгород та | |Закарпатської обл.,| | |прилеглі райони | |вул. Гагаріна, 42/1| | | | ---+-------------------+---------+----------+-------------------| 3. |м. Миколаїв, |107,1 МГц| 1,0 |м. Миколаїв та | |пр-т Миру, 34 | | |прилеглі райони | ---+-------------------+---------+----------+-------------------| 4. |м. Чернівці, |102,4 МГц| 1,0 |м. Чернівці та | |вул. Білецька, 6 | | |прилеглі райони | -----------------------------------------------------------------
Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвитку Т.Мироненко

Додаток 2

до рішення Національної ради

03.06.2009 N 1048

ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦІЯ

мовлення ЗАТ "ТРК Люкс", м. Львів

I. "Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі":
українська;
II. Частка програм власного виробництва: 7 годин на добу,
30%;
III. Мінімальна частка національного аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва): 12 годин на добу,
50%;
IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва: 12 годин на добу, 50%;
V. Формат (відповідно до програмної концепції):
музично-розважальний;
VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:
-------------------------------------------------------------------------------- N | Розподіл |Загальний| Обсяг | Обсяг | Обсяг | Програми та | з/п| програмного | обсяг | |національного|іноземного|передачі, які | | наповнення | на добу |власного | продукту | продукту |передбачається| | | (год. |продукту | (год. | (год. |ретранслювати | | |хв./добу)| (год. | хв./добу) |хв./добу) | (год. | | | |хв./добу)| | | хв./добу) | ---+--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---+--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------| 1 |Інформаційно- | 1 год. | 1 год. | 1 год. | - | - | |аналітичні і | | | | | | |публіцистичні | | | | | | |передачі | | | | | | ---+--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------| 2 |Культурно- | 30 хв. | 30 хв. | 30 хв. | - | - | |мистецькі | | | | | | |передачі | | | | | | ---+--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------| 3 |Науково- | 30 хв. | 30 хв. | 30 хв. | | - | |просвітницькі | | | | | | |передачі | | | | | | ---+--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------| 4 |Розважально- | 5 год. | 2 год. | 2 год. | 3 год. | - | |музичний | | | | | | |(в т.ч.: | | | | | | |музичні | | | | | | |передачі, | | | | | | |інтерактивні | | | | | | |передачі, | | | | | | |ігрові шоу, | | | | | | |передачі | | | | | | |по заявках | | | | | | |тощо) | | | | | | ---+--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------| 5 |Підбірка | 13 год. | - | 5 год. | 8 год. | - | |музичних | | | | | | |творів (для | | | | | | |радіомовлення)| | | | | | ---+--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------| 6 |Дитячі | - | - | - | - | - | |передачі | | | | | | ---+--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------| 7 |Фільмопоказ | - | - | - | - | - | |(для | | | | | | |телебачення) | | | | | | ---+--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------| 8 |Інше: | | | | | | |--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------| |реклама | 3 год. | 3 год. | 3 год. | - | - | |--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------| |елементи | 30 хв. | - | - | 30 хв. | - | |оформлення | | | | | | |ефіру | | | | | | |--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------| |анонси | 30 хв. | - | - | 30 хв. | - | |--------------+---------+---------+-------------+----------+--------------| |телеторгівля | - | - | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
управління контролю
та моніторингу О.Кривша

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: