open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.03.2015  № 458/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2015 р.
за № 353/26798

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань банкрутства щодо діяльності територіальних органів Міністерства юстиції України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 773/5 від 25.05.2015}

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань банкрутства щодо діяльності територіальних органів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року № 3021/5 «Про затвердження Порядку розгляду питань, пов’язаних з погодженням кандидатур для зайняття посад начальників управлінь (відділів, завідувачів секторів) головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2011 року за № 1111/19849.

3. Департаменту з питань банкрутства (Трегуб Г.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Янчука А.В.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
архівної служби України
Т.І. Баранова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
30.03.2015  № 458/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 березня 2015 р.
за № 353/26798

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань банкрутства щодо діяльності територіальних органів Міністерства юстиції України

1. У Положенні про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року № 3018/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1106/19844 (із змінами):

1) у розділі І:

у пункті 1.8 слова «Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції» замінити словами «головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,»;

у пункті 3.5 слово «головних» замінити словами «головних територіальних»;

2) додатки 1, 2 до Положення після слова «головного» доповнити словом «територіального».

{Пункт 2 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства юстиції № 1862/5 від 06.11.2014, до якого вносились зміни }

2. Пункт 1 наказу Міністерства юстиції України від 06 листопада 2014 року № 1862/5 «Про застосування абзацу першого пункту 3.5 розділу ІІІ Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 року за № 1418/26195, після слова «Головного» доповнити словом «територіального».

3. У тексті Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 грудня 2012 року № 1973/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 6/22538 (із змінами), після слова «Головне» в усіх відмінках доповнити словом «територіальне» у відповідних відмінках.

4. У пункті 18 Положення про Дисциплінарну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 січня 2013 року № 81/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 2013 року за № 112/22644 (із змінами), слово «головних» замінити словами «головних територіальних».

5. У пункті 18 Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 січня 2013 року № 80/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 2013 року за № 111/22643 (із змінами), слово «головних» замінити словами «головних територіальних».

6. У Правилах організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затверджених наказом Міністерства юстиції України від 15 березня 2013 року № 447/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 березня 2013 року за № 431/22963 (із змінами):

1) в абзаці восьмому пункту 1.5 розділу І:

після слова «Головного» доповнити абзац словом «територіального»;

слова «(далі – управління юстиції)» замінити словами «(далі – головне територіальне управління юстиції)»;

2) у розділі ІІ:

у пункті 12.1 глави 12:

в абзаці другому слова «Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу» замінити словами «Департаменту з питань банкрутства»;

абзац третій після слова «Головного» доповнити словом «територіального»;

абзац п’ятий пункту 16.4 глави 16 після слова «Головного» доповнити словом «територіального»;

3) у тексті Правил слова «управління юстиції» в усіх відмінках замінити словами «головне територіальне управління юстиції» у відповідних відмінках;

4) у колонці 2 додатка 17 до Правил в індексі справи 01-02 слова «Головного управління» замінити словами «головних територіальних управлінь»;

5) у додатках 16, 23, 24, 26, 28 – 30 до Правил після слова «Головне» в усіх відмінках доповнити словом «територіальне» у відповідних відмінках.

7. В абзаці другому пункту 2.2 розділу ІІ Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 26 березня 2013 року № 541/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2013 року за № 514/23046 (із змінами), слово «головних» замінити словами «головних територіальних».

Директор Департаменту
з питань банкрутстваГ.І. Трегуб

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: