open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 11, ст.131)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України такі зміни:

1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

1) назву розділу XIV Загальної частини викласти в такій редакції:

"Інші заходи кримінально-правового характеру";

2) доповнити статтями 961 і 962 такого змісту:

"Стаття 961. Спеціальна конфіскація

1. Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна за умови вчинення злочину у випадках, передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Стаття 962. Випадки застосування спеціальної конфіскації

1. Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

2. У разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна.

3. Гроші, цінності та інше майно, зазначені у цій статті, передані особою, яка вчинила злочин, іншій фізичній або юридичній особі, підлягають спеціальній конфіскації, якщо особа, яка прийняла майно, знала або повинна була знати, що таке майно одержано внаслідок вчинення злочину.

4. Спеціальна конфіскація не застосовується до грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у цій статті, які згідно із законом підлягають поверненню власнику (законному володільцю) або призначені для відшкодування шкоди, завданої злочином";

3) у статті 364:

в абзаці другому частини першої слова "трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "трьох років, зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією";

в абзаці другому частини другої слова "трьох років та зі штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією";

в абзаці другому частини третьої слова "трьох років та з конфіскацією майна" замінити словами "трьох років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна";

4) у статті 366:

абзац другий частини першої доповнити словами "та зі спеціальною конфіскацією";

в абзаці другому частини другої слова "трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "трьох років, зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією";

5) у статті 368:

абзац другий частин другої та третьої доповнити словами "та зі спеціальною конфіскацією";

в абзаці другому частин четвертої та п’ятої слова "трьох років та з конфіскацією майна" замінити словами "трьох років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна";

6) у статті 3682:

абзац другий частин першої і другої доповнити словами "та зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна";

в абзаці другому частини третьої слова "трьох років та з конфіскацією майна" замінити словами "трьох років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна";

7) у статті 369:

в абзаці другому частини другої слова "на той самий строк" замінити словами "на той самий строк, зі спеціальною конфіскацією";

в абзаці другому частини третьої слова "зі штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та з конфіскацією майна або без такої" замінити словами "із штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна або без такої";

в абзаці другому частини четвертої слова "від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої" замінити словами "від чотирьох до восьми років зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна або без такої";

в абзаці другому частини п’ятої слова "від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої" замінити словами "від п’яти до десяти років зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна або без такої";

8) у статті 3692:

у частині першій:

абзац перший після слова "вигоду" доповнити словами "або за надання такої вигоди третій особі";

в абзаці другому слова "від двох до п’яти років" замінити словами "від двох до п’яти років, зі спеціальною конфіскацією";

у частині другій:

абзац перший доповнити словами "для себе чи третьої особи";

в абзаці другому слова "від двох до п’яти років" замінити словами "від двох до п’яти років, зі спеціальною конфіскацією";

у частині третій:

абзац перший після слів "неправомірної вигоди" доповнити словами "для себе чи третьої особи";

абзац другий після слів "восьми років" доповнити словами "зі спеціальною конфіскацією".

2. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):

1) частину першу статті 91 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення";

2) у статті 100:

у назві слова "про них" замінити словами "про спеціальну конфіскацію";

пункт 1 частини шостої після слова "власнику" доповнити словами "(законному володільцю)";

частину дев’яту викласти в такій редакції:

"9. Питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому:

1) гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю);

2) гроші, цінності та інше майно, які призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, конфіскуються;

3) майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов’язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується;

4) майно, яке не має ніякої цінності і не може бути використане, знищується, а у разі необхідності - передається до криміналістичних колекцій експертних установ або заінтересованим особам на їх прохання;

5) гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

6) гроші, цінності та інше майно, які одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються;

7) документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання";

після частини дев’ятої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"10. Під час вирішення питання щодо спеціальної конфіскації насамперед має бути вирішене питання про повернення грошей, цінностей та іншого майна власнику (законному володільцю) та/або про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна знав про їх незаконне походження та/або використання. У разі відсутності у винної особи майна, на яке може бути звернене стягнення, крім майна, яке підлягає спеціальній конфіскації, збитки, завдані потерпілому, цивільному позивачу, відшкодовуються за рахунок коштів від реалізації конфіскованого майна, а частина, що залишилася, переходить у власність держави.

11. У разі якщо власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у пункті 1 частини дев’ятої цієї статті, був встановлений після застосування спеціальної конфіскації та не знав і не міг знати про їх незаконне використання, він має право вимагати повернення належного йому майна або коштів з державного бюджету, отриманих від реалізації такого майна".

У зв’язку з цим частину десяту вважати частиною дванадцятою;

3) у статті 167:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення";

у частині другій:

пункти 2 і 4 викласти в такій редакції:

"2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення";

"4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено";

пункт 3 після слова "правопорушення" доповнити словами "у тому числі";

4) частину першу статті 169 доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) у разі скасування арешту";

5) у статті 170:

у першому реченні частини другої слова "у вигляді речей" виключити;

частину третю після слів "перебувають у власності" доповнити словом "у", а після слова "майна" доповнити словами "спеціальної конфіскації";

6) у частині третій статті 172:

після слова "позивачу" доповнити словами "та встановлює строк в сімдесят дві години";

доповнити реченням такого змісту: "У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні";

7) у статті 174:

частину третю доповнити словами "якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації";

друге речення частини четвертої після слів "провадження судом" доповнити словами "якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації", а після слів "конфіскації майна" - словами "та/або незастосування спеціальної конфіскації";

8) абзац восьмий пункту 2 частини четвертої статті 374 доповнити словами "та спеціальної конфіскації".

II. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
18 квітня 2013 року
№ 222-VII


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: