open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 липня 2013 р. № 643
Київ

Про затвердження Технічного регламенту з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів

Відповідно до статті 14 Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів та план заходів із його застосування, що додаються.

2. Міністерству інфраструктури забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту та здійснення контролю за виконанням плану заходів із його застосування.

3. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2013 р. № 643

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів

{Щодо набрання чинності Технічним регламентом та змін до нього див. розділ III Закону № 3164-IV від 01.12.2005}

Загальні положення

1. Цей Технічний регламент визначає вимоги до виконавця технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем) та надаваних ним послуг (виконуваних робіт), а також до оцінки відповідності таких послуг.

2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

1) виконавець технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів (далі - виконавець) - суб’єкт господарювання, який відповідає встановленим вимогам та надає послуги з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем);

авторизований виконавець - виконавець, що уповноважений виробником надавати послуги з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем) на підприємствах технічного сервісу, які уповноважені виробником колісних транспортних засобів, а також може виконувати функції неавторизованого виконавця;

неавторизований виконавець - виконавець, що надає послуги з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем) поза підприємствами технічного сервісу, які уповноважені виробником колісних транспортних засобів;

2) вимога до рівня експлуатаційної безпеки - встановлена законодавством та експлуатаційною документацією виробника колісного транспортного засобу вимога до рівня експлуатаційної безпеки такого транспортного засобу;

3) виробник колісних транспортних засобів (далі - виробник) - суб’єкт господарювання, який виробляє, відновлює, наносить маркування та (або) постачає колісні транспортні засоби, їх складові частини (системи), або уповноважена ним особа;

4) експлуатаційна документація - комплект документів виробника, призначений для вивчення особливостей конструкції та правил експлуатації колісного транспортного засобу;

5) запасна частина - частина, яка встановлюється на колісному транспортному засобі замість таких його частин, що втратили встановлені виробником технічні характеристики. Запасними частинами є відповідні вимогам, встановленим виробником, експлуатаційні матеріали колісних транспортних засобів, за винятком автомобільного палива;

запасна частина, що відповідає встановленим виробником вимогам - виготовлена суб’єктом господарювання, який не є виробником, запасна частина, відповідність якої підтверджена сертифікатом або його копією, виданими в установленому законодавством порядку, що не мають відповідного маркування виробника;

запасна частина оригінальна - запасна частина, що виготовлена виробником відповідно до вимог його стандартів та установлених технічних вимог, відповідність якої підтверджена сертифікатом або його копією, виданими в установленому законодавством порядку, та/або має відповідне маркування виробника;

6) засіб технічного обслуговування і ремонту - технічний засіб, що використовується для взаємодії з колісним транспортним засобом, його складовою частиною (системою) з метою приведення технічного стану такого транспортного засобу у відповідність з вимогами до рівня експлуатаційної безпеки;

7) інформаційне забезпечення від виробника колісного транспортного засобу (далі - інформаційне забезпечення) - інформація, необхідна для ідентифікації, визначення технічного стану, ремонту та обслуговування колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем);

8) конструкторська документація - комплект документів, який окремо чи разом з іншими документами визначає склад і особливості конструкції колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем), вимоги до використання експлуатаційних матеріалів та містить необхідні дані, з урахуванням яких здійснюється виготовлення, контроль, приймання, постачання, експлуатація та ремонт колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем);

9) ремонт - операції з відновлення справності колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем) або відновлення їх ресурсу;

ремонт капітальний - операції з відновлення не менш як 80 відсотків ресурсу колісних транспортних засобів, їх базових складових частин (систем);

10) ремонтна документація - текстові, графічні конструкторські та технологічні документи, які окремо або разом з іншими документами визначають обсяги, правила і методи проведення ремонту, трудомісткість операцій, норми та нормативи витрат матеріалів, вимоги до відремонтованих колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем), методи здійснення їх технічного контролю та випробування;

11) система колісного транспортного засобу (далі - система) - сукупність складових частин, призначених для виконання передбачених виробником функцій;

12) складова частина - частина колісного транспортного засобу, що відповідає вимогам конструкторської документації виробника для застосування в колісному транспортному засобі;

13) технічна документація - комплект документів, що містить ремонтні, технологічні, конструкторські, інші документи стосовно колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем), засобів і методів технічного обслуговування та ремонту, а також споруд і будівель, в яких проводяться операції технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем);

технологічна документація - комплект документів, що разом з іншими документами визначають технологічний процес чи технологічну операцію з виготовлення або ремонту колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем), а також містять необхідні дані для організації виробничого процесу, окремих технологічних операцій;

14) технічне обслуговування - технологічна операція або комплекси операцій, що виконуються з дотриманням вимог, установлених експлуатаційною документацією та інформаційним забезпеченням;

15) технічний стан колісного транспортного засобу - відповідність колісного транспортного засобу його конструкції на дату державної реєстрації Державтоінспекцією МВС та експлуатаційним характеристикам такого транспортного засобу на дату проведення перевірки виконавцем.

3. Дія цього Технічного регламенту поширюється на:

виконавців, що надають послуги з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем) згідно з кодами 45.2 і 45.40.5 (крім коду 45.20.3) у секції G, а також згідно з кодами 22.11.20-30.00, 22.11.20-50.00, 22.11.99-00.00 в розділі 22 секції С Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010;

центральні органи виконавчої влади, на які покладені функції з технічного регулювання у сфері технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів.

4. Вимоги цього Технічного регламенту не поширюються на:

авторизованих виконавців, які надають послуги з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем) у період дії гарантії виробника;

неавторизованих виконавців, які надають послуги з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів у дорожніх умовах (за викликом);

виконавців, які здійснюють технічне обслуговування та ремонт колісних транспортних засобів, що використовуються підрозділами МВС, Міноборони, ДСНС, Адміністрації Держприкордонслужби, СБУ;

виконавців, які під час ремонту змінюють тип колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем). У такому випадку виконавців оцінюють як виробників відповідно до законодавства;

виконавців, які надають послуги з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, що відповідно до законодавства мають історичну, культурну цінність;

виконавців, що надають послуги за договором підряду.

5. Виконавці дотримуються вимог законодавства щодо технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, технологічної документації, кодексів усталеної практики, якщо вони не суперечать вимогам законодавства у сфері безпеки дорожнього руху, технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів.

6. Виконавці надають послуги згідно з правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затвердженими Мінінфраструктури.

7. Послуги з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем) надаються згідно з технологічною документацією, яка повинна забезпечити безпеку виробничих процесів для працівників і навколишнього природного середовища, а також дотримання рівня вимог до експлуатаційної безпеки відремонтованих колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем).

Вимоги до виконавця

8. Виконавцем технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів є суб’єкт господарювання, який відповідає таким вимогам:

1) має власні або орендовані засоби технічного обслуговування і ремонту, що відповідають установленим законодавством вимогам;

2) роботи з технічного обслуговування і ремонту здійснює персонал необхідного рівня професійної кваліфікації відповідно до видів цих робіт (далі - персонал);

3) має виробничі споруди, засоби технічного обслуговування і ремонту, що відповідають встановленим законодавством вимогам.

Інформаційне забезпечення

9. Інформаційне забезпечення виробник обов’язково надає авторизованому виконавцеві, неавторизованому виконавцеві на його запит або іншим заінтересованим особам на їх вимогу.

10. Виробник розміщує інформаційне забезпечення на власному веб-сайті з використанням стандартного формату міжнародної організації з питань структурованої інформації (ОАSIS).

Веб-сайт виробника повинен містити повну інформацію про порядок і умови отримання інформаційного забезпечення.

11. Інформаційне забезпечення складається із:

інформації про ідентифікацію колісного транспортного засобу, його складових частин (систем);

інструкції з експлуатації, ремонту;

навчальних посібників з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем), каталогів запасних частин тощо;

відомостей щодо технічних характеристик систем, складових частин (мінімальних та максимальних розмірів);

схем з’єднань, діаграм електромережі;

інформації про коди для діагностичних систем, зокрема спеціальні коди виробника, необхідної інформації про систему самодіагностування, що зберігається в пам’яті комп’ютера колісного транспортного засобу, даних про результати здійснення контролю та випробувань;

ідентифікаційного номера приладу для тестування програмного забезпечення колісного транспортного засобу відповідного типу;

даних про трудомісткість технологічних операцій;

інформації про необхідні спеціальні інструменти, прилади та устатковання.

12. Для забезпечення сфери технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів виробник на рівних умовах подає на запит заінтересованих виконавців, виробників засобів технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем) необхідну інформацію.

13. Якщо певна інформація із складу інформаційного забезпечення виробника є об’єктом права інтелектуальної власності або ноу-хау, виробник може у письмовій формі обґрунтовано відмовити в доступі до неї.

Вимоги до документації виконавця та відремонтованих колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем)

14. Відремонтовані колісні транспортні засоби, їх складові частини (системи) повинні відповідати вимогам до рівня експлуатаційної безпеки. Виконавець перевіряє безпечність технічного стану складеного колісного транспортного засобу, його систем, складових частин щодо наданих послуг, надає споживачеві гарантії відповідно до законодавства.

15. Виконавець відповідно до єдиних вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1166 “Про єдині вимоги до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 98, ст. 3483), перевіряє технічний стан, оформлює результати надання послуг та прийняття складеного після ремонту колісного транспортного засобу, його складової частини (системи), наносить на них маркування згідно з технологічною документацією та зберігає протягом восьми років документацію з питань капітального ремонту.

16. Керівник виконавця має затвердити технологічну документацію, на підставі якої проводить технічне обслуговування та ремонт колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем).

17. У разі зміни під час ремонту типу конструкції колісних транспортних засобів, їх складової частини (системи) виконавець зберігає відповідну технічну документацію не менш як десять років після завершення ремонту, пов’язаного з такою зміною. В інших випадках така технічна документація зберігається не менш як три роки.

18. Виконавець забезпечує колісний транспортний засіб, його систему, складову частину необхідними додатками до експлуатаційної документації, завіреними власним підписом і штампом, якщо в результаті проведення ремонту або технічного обслуговування змінюються умови та (або) правила технічної експлуатації відремонтованого колісного транспортного засобу, його складової частини (системи).

Оцінка відповідності

19. Виконавець самостійно оцінює відповідність надаваних ним послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, його складових частин (систем) вимогам цього Технічного регламенту.

20. Вимоги до оцінки відповідності застосовуваних засобів технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів:

1) засоби технічного обслуговування та ремонту, що застосовуються виконавцем під час технологічних процесів, оцінюються за рівнем їх відповідності вимогам до проведення випробувань складених після ремонту колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем);

2) засоби технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів вважаються такими, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту, якщо:

діапазон і похибка вимірювання відповідають технологічним вимогам до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу, затвердженим в установленому законодавством порядку;

стан проведення повірки, калібрування або державної метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, що застосовуються під час технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів, відповідає вимогам, встановленим законодавством.

21. Вимоги до оцінки відповідності виробничих споруд і будівель, в яких проводяться операції технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем):

1) виробничі споруди і будівлі оцінюються з урахуванням їх відповідності правилам охорони праці на автомобільному транспорті, затвердженим в установленому порядку, або вимогам виробника, які не суперечать законодавству;

2) виробничі споруди і будівлі повинні відповідати затвердженим в установленому порядку правилам пожежної безпеки в Україні та правилам пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України.

22. Вимоги до оцінки відповідності персоналу:

1) кваліфікація персоналу повинна відповідати вимогам, визначеним у технологічній документації, посадовим інструкціям, документам про освіту і підвищення рівня кваліфікації;

2) склад персоналу визнається відповідним, якщо для виконання технологічних операцій виконавець має можливість забезпечити наявність на кожній робочій зміні щонайменше одного працівника з необхідною кваліфікацією.

23. Вимоги до оцінки відповідності технологічної документації:

1) наявність необхідних реквізитів технологічної документації, в якій обов’язково зазначаються всі виконувані технологічні операції;

2) застосування способів ремонту, технологій відновлення, встановлених законодавством та виробником;

3) відповідність способів маркування колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем). Маркування виконавець наносить у такий спосіб, щоб маркування виробника залишилося без змін.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2013 р. № 643

ПЛАН
заходів із застосування Технічного регламенту з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання, роки

1. Приведення нормативно-правових актів у відповідність із Технічним регламентом з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів (далі - Технічний регламент)

Мінінфраструктури
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

2013

2. Сприяння добровільному застосуванню Технічного регламенту

Мінінфраструктури

2013-2015

3. Внесення у разі потреби змін до Технічного регламенту

-“-

постійно

4. Забезпечення обов’язкового застосування вимог Технічного регламенту

-“-

починаючи з 2016 року


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: