open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.09.2013 N 800
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 жовтня 2013 р.

за N 1691/24223

Про внесення змін

до Правил складання паспортів бюджетних програм

та звітів про їх виконання

Відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ), пункту 4 Положення про Міністерство фінансів
України, затвердженого Указом Президента України
від 8 квітня 2011 року N 446 ( 446/2011 ), та з метою
удосконалення програмно-цільового методу у бюджетному процесі
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Правил складання паспортів бюджетних
програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року N 1098
( z0047-03 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
21 січня 2003 року за N 47/7368 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 14 січня 2008 року N 19 ( z0035-08 ) (із
змінами), що додаються.
2. Департаменту державного бюджету (Лозицький В.П.)
забезпечити: подання цього наказу в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України; доведення цього наказу після його державної реєстрації до
відома головних розпорядників бюджетних коштів.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Мярковського А.І.
Міністр Ю.Колобов
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державної фінансової
інспекції України В.В.Костюшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

09.09.2013 N 800
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 жовтня 2013 р.

за N 1691/24223

ЗМІНИ

до Правил складання паспортів

бюджетних програм та звітів про їх виконання

( z0047-03 )

1. У розділі I: 1) абзац перший пункту 2 доповнити словами та цифрами
"; бюджетних програм, пов'язаних з виконанням статті 22 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" ( 5515-17 )"; 2) пункт 3 після абзацу шостого доповнити новим абзацом
сьомим такого змісту: "прийняттям актів Кабінету Міністрів України щодо реалізації
проектів соціально-економічного розвитку за рахунок коштів,
залучених відповідно до Порядку залучення у 2013 році коштів під
державні гарантії головними розпорядниками бюджетних коштів для
здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених
бюджетних призначень та повернення таких коштів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 року
N 404 ( 404-2013-п ), та виконанням боргових зобов'язань за
коштами, залученими відповідно до вказаного Порядку". У зв'язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати відповідно
абзацами восьмим та дев'ятим; 3) пункт 4 викласти в такій редакції: "4. Головні розпорядники і Мінфін забезпечують відповідність
змісту паспортів бюджетних програм закону про Державний бюджет
України та/або розпису державного бюджету (крім випадків внесення
змін до розпису державного бюджету, пов'язаних з виконанням статті
22 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"
( 5515-17 ), внесення змін до паспортів бюджетних програм у разі
внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в
частині власних надходжень бюджетних установ), порядкам
використання бюджетних коштів та цим Правилам"; 4) у пункті 5 слова ", бюджетному розпису" замінити словами
"та/або розпису державного бюджету"; 5) у пункті 6 слова "третім - сьомим" замінити словами
"третім - восьмим"; 6) у пункті 10: після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого
змісту: "прийняття нормативно-правових актів, які призводять до зміни
інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних
програм;". У зв'язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати відповідно
абзацами восьмим та дев'ятим; абзац восьмий доповнити словами та цифрами ", крім змін до
розпису державного бюджету, пов'язаних з виконанням статті 22
Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"
( 5515-17 ); абзац дев'ятий викласти в такій редакції: "внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної
установи в частині власних надходжень бюджетних установ, що
призводять до виникнення нових напрямів використання бюджетних
коштів".
2. У розділі II: 1) у пунктах 1 та 2 слова "третім - п'ятим" замінити словами
"четвертим - сьомим"; 2) у пункті 4 абзац третій замінити трьома новими абзацами
такого змісту: "Окремими напрямами використання бюджетних коштів за
загальним або спеціальним фондами державного бюджету визначаються: виконання завдань (проектів) з інформатизації; погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих
років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське
обслуговування бюджетних коштів"; 3) абзац перший пункту 6 доповнити словами "за загальним та
спеціальним фондами державного бюджету".
Директор Департаменту
державного бюджету В.П.Лозицький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: