open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
27.10.2005 N 1046
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

митної служби

N 1046 ( va046342-06 ) від 24.11.2006 }
Про внесення змін до наказу

Державної митної служби України

від 23.09.04 N 692

Відповідно до пункту 2 наказу Державної митної служби України
від 23.09.04 N 692 ( v-692342-04 ) "Про затвердження Переліку
нормативно-правових актів Державної митної служби України, що
визначають порядок застосування процедур митного оформлення, та
Переліку нормативно-правових актів Державної митної служби
України, положення яких можуть не застосовуватися до тих товарів
підприємств-резидентів, щодо яких установлено спрощений порядок
застосування процедур митного оформлення" Н А К А З У Ю:
1. Доповнити Перелік нормативно-правових актів Державної
митної служби України, положення яких можуть не застосовуватися до
тих товарів підприємств-резидентів, щодо яких установлено
спрощений порядок застосування процедур митного оформлення,
затверджений наказом Державної митної служби України від 23.09.04
N 692 ( v-692342-04 ), пунктами 11-16 у такій редакції:
---------------------------------------------------------------------- "11|Пункт 1.3 Порядку |* 1.3. Лист-узгодження |801/04/0/0/1/1.3/0 | |взаємодії митних |застосовується у | | |органів при митному |випадках, передбачених | | |оформленні товарів |Порядком визначення | | |за листами- |місця здійснення | | |узгодженнями, |митного оформлення | | |затвердженого |товарів і транспортних | | |наказом |засобів, що | | |Держмитслужби |переміщуються | | |України від |резидентами та | | |09.11.2004 N 801 |нерезидентами через | | |( z1522-04 ) |митний кордон України, | | | |затвердженим постановою| | | |Кабінету Міністрів | | | |України від 23.04.2003| | | |N 584 ( 584-2003-п ) | | | |_______________ | | | |* Митне оформлення | | | |товарів не за місцем | | | |державної реєстрації | | | |суб'єкта ЗЕД | | | |здійснюється без | | | |оформлення листа | | | |узгодження на підставі | | | |поданої ВМД з подальшим| | | |інформуванням митниці, | | | |де зареєстрований | | | |суб'єкт ЗЕД, у порядку,| | | |що встановлюється | | | |Держмитслужбою України | | ---+--------------------+-----------------------+-------------------| 12 |Пункт 1.4 Порядку |* 1.4. ПП подається у |240/99/0/0/1/1.4/0 | |заповнення та |двох примірниках. Під | | |використання |час прийняття ПП | | |попереднього |інспектор митниці | | |повідомлення, |перевіряє правильність | | |затвердженого |заповнення ПП та його | | |наказом |електронної копії, | | |Держмитслужби |присвоює їм | | |України від 24.04.99|реєстраційний номер та | | |N 240 ( z0306-99 ),|на зворотному боці | | |зі змінами й |твердої копії всіх | | |доповненнями |примірників ПП | | | |проставляє відтиск | | | |штампа "Під митним | | | |контролем", чим | | | |засвідчує взяття цього | | | |документа на контроль. | | | |Один примірник ПП з | | | |реєстраційним номером і| | | |штампом митниці | | | |повертається особі, яка| | | |його подає, другий | | | |зберігається в митниці | | | |в окремій теці для | | | |поставлених на контроль| | | |ПП чинне протягом трьох| | | |місяців з дня прийняття| | | |його митницею, тобто з | | | |дня присвоєння ПП | | | |реєстраційного номера | | | |та проставлення на його| | | |твердій копії відтисків| | | |штампа "Під митним | | | |контролем" відповідно | | | |до загального порядку. | | | |Після закінчення цього | | | |терміну здійснення | | | |пропуску товарів за цим| | | |ПП забороняється | | | |_______________ | | | |* Положення пункту 1.4 | | | |не застосовуються в | | | |частині подання митному| | | |органу твердих | | | |примірників | | | |попереднього | | | |повідомлення, у | | | |порядку, що | | | |встановлюється | | | |Держмитслужбою України | | ---+--------------------+-----------------------+-------------------| 13 |Пункт 4.4 Положення |* 4.4. Заповнене згідно|771/98/0/0/4/4.4/0 | |про порядок |з установленим порядком| | |здійснення контролю |ПП та його електронна | | |за доставкою |копія до моменту | | |вантажів у митницю |ввезення товарів | | |призначення, |подаються митниці за | | |затвердженого |місцем державної | | |наказом |реєстрації або | | |Держмитслужби |проживання, за | | |України від 08.12.98|місцезнаходженням | | |N 771 ( z0042-99 ), |юридичної або фізичної | | |зі змінами й |особи, на адресу якої | | |доповненнями |ввозяться товари, тобто| | | |митниці призначення | | | |_______________ | | | |* Положення пункту 4.4| | | |не застосовуються в | | | |частині подання митному| | | |органу твердих | | | |примірників | | | |попереднього | | | |повідомлення, у | | | |порядку, що | | | |встановлюється | | | |Держмитслужбою України | | ---+--------------------+-----------------------+-------------------| 14 |Абзац перший глави 6|6. Заповнення граф |380/98/0/0/6/0/1 | |Порядку заповнення |вантажної митної | | |граф вантажної |декларації відповідно | | |митної декларації |до митного режиму | | |відповідно до митних|митного складу * | | |режимів, |Відповідно до | | |затвердженого |Інструкції декларантом | | |наказом |заповнюються такі | | |Держмитслужби |графи: A, B, 1, 2, 3, | | |України від 30.06.98|4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, | | |N 380 ( z0469-98 ), |13, 14, 15, 15а, 18, | | |зі змінами й |19, 20, 21, 22, 23, 24,| | |доповненнями |25, 26, 29, 31, 32, 33,| | | |35, 37, 38, 40, 41, 42,| | | |44, 45, 46, 47, 49, 54 | | | |_______________ | | | |* Положення абзацу | | | |першого глави 6 не | | | |застосовуються в | | | |частині заповнення | | | |графи 33 вантажної | | | |митної декларації на | | | |рівні 10 знаків | | | | | | | |Графа 33 вантажної | | | |митної декларації при | | | |декларуванні товарів в | | | |митний режим митного | | | |складу заповнюється | | | |відповідно до | | | |Інструкції про порядок | | | |заповнення вантажної | | | |митної декларації, | | | |затвердженої наказом | | | |Держмитслужби України | | | |від 09.07.97 N 307 | | | |( z0443-97 ), зі | | | |змінами й доповненнями,| | | |на рівні восьми знаків | | ---+--------------------+-----------------------+-------------------| 15 |Пункт 1.12 Положення|* 1.12. Під час подання|129/03/0/0/1/1.12/0| |про порядок контролю|ПД може бути |" | |за ввезенням на |застосований на вибір | | |митну територію |суб'єкта | | |України окремих |підприємницької | | |видів товарів, |діяльності, на адресу | | |затвердженого |якого ввозяться окремі | | |наказом |види товарів, або | | |Держмитслужби |вповноваженої ним особи| | |України від |один із заходів | | |28.02.2003 N 129 |забезпечення доставки | | |( z0424-03 ), зі |товарів у митний орган | | |змінами й |призначення, а саме: | | |доповненнями | | | | |грошова застава, що | | | |попередньо вноситься на| | | |депозитний рахунок | | | |митного органу | | | |призначення в розмірі | | | |встановлених | | | |законодавством України | | | |податків і зборів, які | | | |підлягали б сплаті в | | | |разі ввезення таких | | | |товарів з метою | | | |вільного обігу на | | | |митній території | | | |України; | | | | | | | |гарантія банку щодо | | | |сплати встановлених | | | |законодавством України | | | |податків і зборів | | | |(обов'язкових платежів)| | | |фінансова гарантія | | | |незалежного фінансового| | | |посередника щодо | | | |обов'язкової доставки | | | |товарів у митний орган | | | |призначення згідно з | | | |Положенням про надання | | | |фінансових гарантій | | | |митним органам | | | |незалежними фінансовими| | | |посередниками щодо | | | |обов'язкової доставки | | | |товарів до митниць | | | |призначення, | | | |затвердженим постановою| | | |Кабінету Міністрів | | | |України від 04.10.96 | | | |N 1216 ( 1216-96-п ), і| | | |Положенням про надання | | | |незалежними фінансовими| | | |посередниками | | | |фінансових гарантій | | | |митним органам при | | | |митному оформленні | | | |товарів, що ввозяться | | | |за попередньою | | | |вантажною митною | | | |декларацією, | | | |затвердженим наказом | | | |Державної митної служби| | | |України від 29.07.98 | | | |N 447 ( z0698-98 ) і | | | |зареєстрованим у | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 29.10.98 за | | | |N 698/3138 | | | | | | | |охорона та | | | |супроводження товарів | | | |силами митних органів | | | |згідно з Інструкцією | | | |про організацію та | | | |порядок охорони й | | | |супроводження товарів | | | |підрозділами митної | | | |варти Державної митної | | | |служби України, | | | |затвердженою наказом | | | |Державної митної служби| | | |України від 20.08.2003 | | | |N 565 ( z0746-03 ) (зі | | | |змінами й доповненнями)| | | |і зареєстрованою в | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 29.08.2003 за | | | |N 746/8067 перевезення| | | |на умовах Митної | | | |конвенції про | | | |міжнародне | | | |перевезення вантажів із| | | |застосуванням книжки | | | |МДП ( 995_012 ) | | | |1975 року (далі - | | | |Конвенція МДП) згідно з| | | |Порядком реалізації | | | |положень Митної | | | |конвенції про | | | |міжнародне перевезення | | | |вантажів із | | | |застосуванням книжки | | | |МДП, затвердженим | | | |наказом Держмитслужби | | | |України від 21.11.2001 | | | |N 755 ( z1036-01 ) і | | | |зареєстрованим у | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 14.12.2001 за | | | |N 1036/6227 | | | | | | | |перевезення товарів | | | |митним перевізником, | | | |якому Державною митною | | | |службою України видано | | | |ліцензію на провадження| | | |посередницької | | | |діяльності митного | | | |перевізника | | | |_______________ | | | |* При переміщенні за | | | |попередньою вантажною | | | |митною декларацією | | | |окремих видів товарів, | | | |перелік яких наведено в| | | |додатку 2 до наказу | | | |Держмитслужби України | | | |від 28.02.2003 N 129 | | | |( z0424-03 ), зі | | | |змінами й доповненнями,| | | |не застосовуються | | | |заходи гарантування, | | | |визначені статтею 161 | | | |Митного кодексу України| | | |( 92-15 ). | | ---------------------------------------------------------------------
2. Прес-службі (Клочок В.П.) забезпечити оприлюднення наказу
в засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Служби Федорова О.О.
Голова Служби О.Б.Єгоров
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: