open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

26.12.2013  № 1722


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2014 р.
за № 68/24845

Про затвердження Змін до Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України

Відповідно до статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженого постановою НКРЕ від 19 квітня 2012 року № 420, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 травня 2012 року за № 721/21034, що додаються.

2. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:


Голова
Антимонопольного комітету України


Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваВ.П. Цушко


М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
26.12.2013  № 1722


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2014 р.
за № 68/24845

ЗМІНИ
до Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України

1. У пункті 1.3 розділу І:

абзац двадцять сьомий після слів «власниками газових мереж» доповнити словами «зовнішнього та внутрішнього газопостачання»;

абзац сорок третій після слів «дані для проектування» доповнити словами «зовнішнього та/або внутрішнього газопостачання»;

абзаци п’ятдесят перший та п’ятдесят другий викласти в такій редакції:

«зовнішнє газопостачання - газові мережі від місця забезпечення потужності до місця приєднання об'єкта або земельної ділянки замовника;

внутрішнє газопостачання - газові мережі від місця приєднання об'єкта або земельної ділянки замовника до його газових приладів (пристроїв) включно або до системи газоспоживання третіх осіб (замовників, споживачів).».

2. У розділі VI:

1) доповнити пункт 6.7 новими абзацами такого змісту:

«Якщо внутрішня система газопостачання передбачатиме підключення третіх осіб (інших замовників, споживачів), то у такому випадку:

в опитувальному листі при поданні заяви на приєднання замовник зазначає інформацію про третіх осіб та додає їх перелік. При цьому ГП (ГТП) у технічних умовах на внутрішнє газопостачання передбачає вимоги до вузлів обліку природного газу, встановлених на межі земельної ділянки між замовником та третіми особами;

у проекті внутрішнього газопостачання передбачається встановлення вузлів обліку природного газу на межі земельної ділянки між замовником та третіми особами;

пуск газу до внутрішньої системи газопостачання замовника здійснюється після її передачі в установленому порядку у власність, господарське відання чи користування газотранспортному або газорозподільному підприємству, в газових мережах якого визначена точка забезпечення потужності для цього замовника, чи після укладення з цим газотранспортним або газорозподільним підприємством договору на експлуатацію складових ЄГТСУ.»;

2) доповнити пункт 6.12 новим абзацом такого змісту:

«Якщо точка забезпечення потужності знаходиться на території або межі земельної ділянки замовника, тоді точка приєднання збігається з точкою забезпечення потужності і приєднання здійснюється згідно з пунктом 6.5 цього розділу.»;

3) абзац третій пункту 6.14 після слів «не призводить до» доповнити словами «зміни місця розташування газових приладів (пристроїв) та», а після слів «внутрішнього газопостачання» доповнити словами «без видачі технічних умов».

Начальник управління
регулювання
нафтогазового комплексу

Т. Рябуха

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: