open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 січня 2014 р. № 7
Київ

Про внесення змін до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1396 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 94, ст. 3441; 2008 р., № 82, ст. 2766; 2011 р., № 40, ст. 1645, № 61, ст. 2435; 2012 р., № 8, ст. 297, № 16, ст. 592), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70




ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 січня 2014 р. № 7

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури

1. У пункті 5:

1) абзац другий замінити абзацами такого змісту:

“заяву про видачу ліцензії, в якій повинні міститися такі відомості про суб’єкта будівельної діяльності - заявника:

- для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, контактні телефони, електронна адреса, а також наявність філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися заявлена діяльність, із зазначенням їх назви та місцезнаходження;

- для фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, контактні телефони, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), електронна адреса, а також у разі наявності місць провадження заявленої діяльності - їх місцезнаходження;”.

У зв’язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим - десятим;

2) абзац дев’ятий після слова “робіт” доповнити словами “, про виконані заявником будівельно-монтажні роботи за формою, яка визначається ліцензійними умовами провадження будівельної діяльності”.

2. Доповнити Порядок пунктом 51 такого змісту:

“51. Орган ліцензування на підставі звернення юридичних або фізичних осіб щодо наявності недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом будівельної діяльності для отримання ліцензії, проводить перевірку таких документів з використанням державних реєстрів відповідно до законодавства.”.

3. Абзац перший пункту 6 викласти у такій редакції:

“6. У разі коли суб’єкт будівельної діяльності подав документи не в повному обсязі, в них виявлено невідповідність вимогам цього Порядку та законодавства або відповідно до пункту 51 цього Порядку виявлено недостовірні відомості, орган ліцензування повертає їх заявникові разом із відповідним письмовим повідомленням у десятиденний строк з дня надходження заяви про видачу ліцензії.”.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: