open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

{Закон втратив чинність на підставі Закону № 732-VII від 28.01.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.811}

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень під час проведення футбольних матчів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 22, ст.802)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) частину першу статті 24 доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41) заборона відвідувати футбольні матчі";

2) частину першу статті 25 викласти в такій редакції:

"Оплатне вилучення та конфіскація предметів можуть застосовуватися як основні та як додаткові адміністративні стягнення; заборона відвідувати футбольні матчі може застосовуватися тільки як додаткове адміністративне стягнення; інші адміністративні стягнення, зазначені в частині першій статті 24 цього Кодексу, можуть застосовуватися тільки як основні";

3) доповнити статтею 291 такого змісту:

"Стаття 291. Заборона відвідувати футбольні матчі

Заборона відвідувати футбольні матчі застосовується у випадках, установлених цим Кодексом, до осіб, які вчинили адміністративні правопорушення на території спортивної споруди, де проводиться футбольний матч.

Заборона відвідувати футбольні матчі встановлюється районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від шести місяців до двох років.

Примітка. Під футбольним матчем слід розуміти спортивне змагання з футболу між двома командами, що відбувається на території України у межах чемпіонату, першості, Кубка України та Суперкубка України, а також під егідою ФІФА та/або УЄФА";

4) статтю 37 викласти в такій редакції:

"Стаття 37. Обчислення строків адміністративного стягнення

Строк адміністративного арешту обчислюється добами, виправних робіт - місяцями або днями, заборони відвідувати футбольні матчі, позбавлення спеціального права - роками, місяцями або днями";

5) абзац другий статті 173 після слів "на строк до п’ятнадцяти діб" доповнити словами "із забороною відвідувати футбольні матчі на строк від одного до двох років або без такої";

6) абзац другий статті 174 після слів "або без такої" доповнити словами "із забороною відвідувати футбольні матчі на строк від шести місяців до одного року або без такої";

7) абзац другий статті 185 після слів "на строк до п’ятнадцяти діб" доповнити словами "із забороною відвідувати футбольні матчі на строк від одного до двох років або без такої";

8) абзац другий статті 1857 після слів "з відрахуванням двадцяти процентів заробітку" доповнити словами "із забороною відвідувати футбольні матчі на строк від одного до двох років або без такої";

9) доповнити статтею 18513 такого змісту:

"Стаття 18513. Порушення заборони відвідувати футбольні матчі

Порушення заборони відвідувати футбольні матчі, тобто перебування особи, якій заборонено відвідувати футбольні матчі, на території спортивної споруди у зв’язку з проведенням футбольного матчу, -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

10) у статті 1953:

абзац другий частини першої після слів "спеціальних засобів самооборони" доповнити словами "із забороною відвідувати футбольні матчі на строк від шести місяців до одного року або без такої";

абзац другий частини другої після слів "спеціальних засобів самооборони" доповнити словами "із забороною відвідувати футбольні матчі на строк від одного до двох років або без такої";

11) у статті 1956:

абзац другий частини першої після слів "піротехнічних засобів" доповнити словами "із забороною відвідувати футбольні матчі на строк від шести місяців до одного року або без такої";

абзац другий частини другої після слів "піротехнічних засобів" доповнити словами "із забороною відвідувати футбольні матчі на строк від одного до двох років або без такої";

12) статтю 221 після цифр "18511" доповнити цифрами "18513";

13) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр "1859" доповнити цифрами "18513";

14) доповнити главою 291 такого змісту:

"Глава 291. Провадження з виконання постанови про заборону відвідувати футбольні матчі

Стаття 3161. Виконання постанови про заборону відвідувати футбольні матчі

Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про заборону відвідувати футбольні матчі надсилається для виконання до органу внутрішніх справ не пізніше наступного дня з дня набрання нею законної сили.

Стаття 3162. Обчислення строків заборони відвідувати футбольні матчі

Строк стягнення у виді заборони відвідувати футбольні матчі обчислюється з дня набрання законної сили відповідним рішенням".

2. У Законі України "Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 9, ст. 64; із змінами, внесеними Законом України від 16 травня 2013 року № 245-VII):

1) частину першу статті 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"квиток - документ, що дає глядачеві право проходу на територію спортивної споруди, обов’язковими реквізитами якого є прізвище та ім’я його власника. Порядок виготовлення і розповсюдження квитків визначається Кабінетом Міністрів України".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим;

2) пункт 10 частини четвертої статті 5 викласти в такій редакції:

"10) мати систему турнікетів з електронними засобами зчитування інформації з квитка";

3) у статті 9:

частину першу після слів "встановлення контрольно-перепускного режиму" доповнити словами "виготовлення та розповсюдження квитків";

у частині другій:

доповнити пунктом 41 такого змісту:

"41) забезпечення перевірки у глядачів документів, що посвідчують особу, під час продажу їм квитків з метою виявлення осіб, яким заборонено відвідувати футбольні матчі";

абзац другий пункту 5 після слів та цифр "на підставі статті 18 цього Закону" доповнити словами "або яким на підставі судового рішення заборонено відвідувати футбольні матчі";

доповнити пунктом 81 такого змісту:

"81) інформування органів внутрішніх справ про перебування осіб, яким заборонено відвідувати футбольні матчі, на території спортивної споруди";

4) пункт 1 частини третьої статті 13 викласти в такій редакції:

"1) у встановленому законодавством порядку здійснювати із залученням стюардів огляд глядачів та вимагати від них пред’явлення документів, що посвідчують особу, під час входу на територію спортивної споруди або перебування на ній";

5) частину другу статті 17 доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) пред’являти документи, що посвідчують особу, представникам організатора футбольного матчу, уповноваженим на реалізацію квитків, під час їх придбання, а також стюардам, працівникам служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) або органів внутрішніх справ на їх вимогу під час входу на територію спортивної споруди або перебування на ній";

6) статтю 18 викласти в такій редакції:

"Стаття 18. Обмеження доступу на територію спортивної споруди у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів

1. Прохід на територію спортивної споруди забороняється глядачам у разі:

1) відсутності відповідного квитка;

2) відмови від огляду працівниками міліції, служби безпеки спортивної споруди (футбольного клубу) або представниками обслуговуючого персоналу спортивної споруди, який проводиться в установленому порядку, та від пред’явлення на їх вимогу документів, що посвідчують особу;

3) порушення встановлених правил щодо пронесення на територію спортивної споруди відповідних предметів або речовин;

4) перебування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

5) недосягнення 14-річного віку і перебування без супроводу дорослого;

6) набрання законної сили судовим рішенням про заборону відвідувати футбольні матчі.

2. У випадку, передбаченому пунктом 6 частини першої цієї статті, органи внутрішніх справ з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту персональних даних надають організаторам футбольних матчів відомості про прізвище, ім’я, по батькові, дату народження осіб, яким заборонено відвідувати футбольні матчі, та строк, на який їм встановлена така заборона, з метою запобігання продажу квитків таким особам та недопущення їх на територію спортивних споруд. Порядок надання відомостей організаторам футбольних матчів визначається Кабінетом Міністрів України.

3. У разі виявлення на території спортивної споруди глядача, якому заборонений прохід на неї, ця особа в установленому законодавством порядку виводиться за межі спортивної споруди".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 січня 2014 року
№ 722-VII


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: