open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
27.10.2005 N 1045
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Державної митної служби

N 49 ( v0049342-06 ) від 24.01.2006 )
Про забезпечення сприятливих умов для окремих

підприємств - резидентів України при здійсненні

ними зовнішньоекономічних операцій
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної

митної служби

N 1304 ( v1304342-05 ) від 30.12.2005 )

З метою забезпечення регіональними митницями, митницями
сприятливих умов для окремих підприємств - резидентів України при
здійсненні ними зовнішньоекономічних операцій шляхом
незастосування під час митного контролю та митного оформлення до
їх товарів заборон та обмежень, установлених нормативно-правовими
актами Державної митної служби України, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Критерії оцінки регіональними митницями,
митницями підприємств-резидентів, до товарів яких можуть не
застосовуватися заборони та обмеження, установлені
нормативно-правовими актами Державної митної служби України (далі
- Критерії оцінки), що додаються.
2. Затвердити Перелік нормативно-правових актів Державної
митної служби України, установлені якими заборони та обмеження
можуть не застосовуватись до товарів підприємств-резидентів, які
відповідають Критеріям оцінки, що додається.
3. Установити, що до товарів усіх підприємств-резидентів,
які підписали Протоколи про співпрацю з Державною митною службою
України (далі - Протоколи про співпрацю), не застосовуються окремі
положення нормативно-правових актів Державної митної служби
України, наведені в цьому Переліку. ( Наказ доповнено пунктом 3
згідно з Наказом Державної митної служби N 1304 ( v1304342-05 )
від 30.12.2005 )
4. Установити, що митний огляд товарів, належних
підприємствам-резидентам, що підписали Протоколи про співпрацю або
відповідають Критеріям оцінки, проводиться вибірково та з
періодичністю залежно від наявності обґрунтованих підстав для
проведення такого огляду. ( Пункт 4 в редакції Наказу Державної
митної служби N 1304 ( v1304342-05 ) від 30.12.2005 )
5. Начальникам регіональних митниць, митниць до 15.11.05
надати на електронну поштову скриньку Департаменту організації
митного контролю перелік підприємств-резидентів, які відповідають
Критеріям оцінки, за формою, наведеною у додатку.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Служби Федорова О.О.
Голова Служби О.Б.Єгоров

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

27.10.2005 N 1045

КРИТЕРІЇ

оцінки регіональними митницями,

митницями підприємств-резидентів,

до товарів яких можуть не застосовуватися

заборони та обмеження, установлені

нормативно-правовими актами

Державної митної служби України

Сприятливі умови для окремих підприємств - резидентів України
при здійсненні ними зовнішньоекономічних операцій шляхом
незастосування під час митного контролю та митного оформлення до
їх товарів заборон та обмежень, установлених нормативно-правовими
актами Державної митної служби України, можуть забезпечуватись в
разі відповідності підприємства-резидента таким Критеріям оцінки: підприємство перебуває на обліку в митному органі як суб'єкт
зовнішньоекономічної діяльності та провадить таку діяльність на
регулярній та постійній основі протягом принаймні одного року, що
передує моменту здійснення оцінки підприємства; підприємство є: безпосереднім імпортером товарів, що сплачує податки виключно
в грошовій формі (крім випадків використання простих векселів при
ввезенні давальницької сировини, ввезенні майна в рахунок
статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями, ввезенні
майна за угодами про спільну інвестиційну діяльність та ввезенні
товарів і майна за угодами з виробничої кооперації, укладеними в
рамках Угоди про загальні умови і механізм підтримки розвитку
виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав ( 997_014 ) від 23 грудня
1993 р.); безпосереднім переробником давальницької сировини відповідно
до Закону України від 15.09.95 N 327/95-ВР ( 327/95-ВР ) "Про
операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах"; безпосереднім виконавцем робіт, пов'язаних з ремонтом
увезених з цією метою товарів, і сплачує податки в грошовій формі
або з використанням векселів; експортером продукції власного виробництва; власником митного ліцензійного складу, на якому розміщуються
товари за договором консигнації та/або договором на переробку
давальницької сировини; посадові особи підприємства: протягом одного року, що передує моменту здійснення оцінки
підприємства, не притягувались до адміністративної
відповідальності за вчинення порушень митних правил, передбачених
ст.ст. 329, 330, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 341, 343, 344,
347 Митного кодексу України ( 92-15 ); протягом двох років, що передують моменту здійснення оцінки
підприємства, не притягувались до адміністративної
відповідальності за вчинення порушень митних правил, передбачених
ст.ст. 331, 336, 340, 345, 346, 348 - 355 Митного кодексу України
( 92-15 ); підприємство дотримує вимог статті 416 Митного кодексу
України ( 92-15 ) в частині перебування у штаті підприємства
близьких родичів посадових осіб відповідного митного органу; протягом трьох років, що передують моменту здійснення оцінки
підприємства, під час проведення його документальних або
камеральних перевірок не встановлено порушень законодавства
України з питань митної справи. У разі, якщо, такі порушення
виявлені, підприємством забезпечено сплату до Державного бюджету
донарахованих податків та зборів (інших обов'язкових платежів) на
підставі отриманого податкового повідомлення чи за результатами
апеляційного узгодження податкового зобов'язання; відсутність інформації про факти не підтвердження
автентичності документів, на підставі яких було проведено митне
оформлення товарів чи майна підприємства під час здійснення ним
зовнішньоекономічних операцій (без обмеження терміну й дати
отримання таких відомостей); відсутність інформації про факти митного оформлення товарів
підприємства з критичними показниками щодо їх митної вартості, які
заявлялися ним до митного оформлення, протягом року, що передує
моменту здійснення оцінки підприємства, або відсутність відомостей
про підприємство в так званій базі ризиків, що формується в
процесі опрацювання й аналізу електронних копій вантажних митних
декларацій; підприємством укладено угоду з митницею, в зоні діяльності
якої підприємство зареєстровано як суб'єкт зовнішньоекономічної
діяльності, про надання посадовим особам відповідних митних
органів прав безперешкодного доступу до фінансових і банківських
документів підприємства, які стосуються переміщення товарів і
транспортних засобів через митний кордон України, після закінчення
операцій з митного контролю, митного оформлення та пропуску
товарів і транспортних засобів через митний кордон України.
Директор Департаменту
організації митного контролю С.М.Сьомка

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

27.10.2005 N 1045

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів Державної митної

служби України, установлені якими заборони

та обмеження можуть не застосовуватись

до товарів підприємств-резидентів,

які відповідають Критеріям оцінки

------------------------------------------------------------------ N | Нормативно-правовий акт | Зміст спрощення процедури | з/п| Державної митної служби |митного контролю та оформлення| | України, положення якого | | |можуть не застосовуватися до | | | тих товарів | | |підприємств-резидентів, щодо | | | яких установлено спрощений | | |порядок застосування процедур| | | митного оформлення | | ---+-----------------------------+------------------------------| 1 | 2 | 3 | ---+-----------------------------+------------------------------| 1 |Пункт 2 наказу Держмитслужби |За рішенням начальника митниці| |України від 15.11.99 N 721 |місцем прибуття АТЗ | |( z0839-99 ) "Про визначення |визначається територія СТЗ | |Переліку місць прибуття |закритого типу | |автотранспорту", зі змінами й| | |доповненнями | | ---+-----------------------------+------------------------------| 2 |Абзац перший пункту 5.5 |Товари на МЛС можуть | |Положення про відкриття та |зберігатися під митним | |експлуатацію митних |контролем з накладенням пломби| |ліцензійних складів, |власника МЛС без накладення | |затвердженого наказом |митного забезпечення | |Держмитслужби України від | | |31.12.96 N 592 ( z0005-97 ), | | |зі змінами й доповненнями | | ---+-----------------------------+------------------------------| 3 |Підпункт "а" пункту 8.2 |У разі нефункціонування МЛС | |Положення про відкриття та |протягом 4-х місяців дія | |експлуатацію митних |ліцензії не призупиняється | |ліцензійних складів, | | |затвердженого наказом | | |Держмитслужби України від | | |31.12.96 N 592 ( z0005-97 ), | | |зі змінами й доповненнями | | ---+-----------------------------+------------------------------| 4 |Пункт 1.4 Порядку заповнення |При переміщенні товарів за | |внутрішнього транзитного |внутрішнім транзитним | |документа для його |документом не обов'язкове | |використання при здійсненні |застосування таких заходів | |контролю за доставкою |гарантування, визначених | |товарів, що переміщуються між|статтею 161 Митного кодексу | |митницями в межах митної |України ( 92-15 ): надання | |території України, |власником товарів | |затвердженого наказом |(уповноваженою ним особою) | |Держмитслужби України від |гарантій митним органам; | |12.04.2000 N 206 ( z0261-00 )|охорона та супроводження | |зі змінами й доповненнями, |товарів митними органами; | |в частині, що стосується |перевезення товарів митним | |переміщення окремих видів |перевізником | |товарів, перелік яких | | |наведено у додатку 2 до | | |наказу Держмитслужби України | | |від 28.02.2003 N 129 | | |( z0424-03 ), зі змінами й | | |доповненнями | | ---+-----------------------------+------------------------------| 5 |Абзац другий пункту 5.2 |Розміщення на МЛС товарів, що | |Положення про відкриття та |підлягають експортному | |експлуатацію митних |контролю, здійснюється за | |ліцензійних складів, |рішенням начальника митниці | |затвердженого наказом |без погодження з | |Держмитслужби України від |Держмитслужбою України | |31.12.96 N 592 ( z0005-97 ), | | |зі змінами й доповненнями | | ---+-----------------------------+------------------------------| 6 |Пункт 6.10 Порядку пропуску |Розміщення на МЛС товарів, що | |через митний кордон України |підлягають експортному | |та митного оформлення |контролю, здійснюється за | |товарів, що підлягають |рішенням начальника митниці | |експортному контролю, |без погодження з | |затвердженого наказом |Держмитслужбою України | |Держмитслужби України від | | |20.01.99 N 38 ( z0073-99 ) | | ---+-----------------------------+------------------------------| 7 |Абзац третій пункту 2.3 |Дозволяється спільне | |Положення про склади |зберігання до 30 діб товарів, | |тимчасового зберігання, |що перебувають під митним | |затвердженого наказом |контролем і оформлених у | |Держмитслужби України від |відповідному митному режимі, | |07.10.2003 N 674 ( z1061-03 )|які розміщувались на цьому МЛС| |зі змінами й доповненнями | | ---+-----------------------------+------------------------------| 8 |Абзац перший пункту 1.4 |При переміщенні через митний | |Положення про порядок |кордон України окремих видів | |контролю за ввезенням на |товарів не проводиться | |митну територію України |оформлення ПД та її | |окремих видів товарів, |електронної копії | |затвердженого наказом | | |Держмитслужби України від | | |28.02.2003 N 129 ( z0424-03 )| | |зі змінами й доповненнями, | | |в частині, що стосується | | |переміщення окремих видів | | |товарів, перелік яких | | |наведено у додатку 2 цього | | |наказу | | ---+-----------------------------+------------------------------| 9 |Наказ Держмитслужби України |Не застосовується обов'язковий| |від 17.08.2004 N 602 |лабораторний контроль товарів | |( v0602342-04 ) "Про | | |проведення обов'язкової | | |лабораторної перевірки | | |товарів" | | ---+-----------------------------+------------------------------| 10 |Пункт 1.3 Порядку взаємодії |Митне оформлення товарів не за| |митних органів при митному |місцем державної реєстрації | |оформленні товарів за |суб'єкта ЗЕД здійснюється без | |листами-узгодженнями, |оформлення листа узгодження на| |затвердженого наказом |підставі поданої ВМД з | |Держмитслужби України від |подальшим інформуванням | |09.11.2004 N 801 ( z1522-04 )|митниці, де зареєстрований | | |суб'єкт ЗЕД, у порядку, що | | |встановлюється Держмитслужбою | | |України | ---+-----------------------------+------------------------------| 11 |Пункт 1.4 Порядку заповнення |Попереднє повідомлення | |та використання попереднього |подається митному органу в | |повідомлення, затвердженого |електронному вигляді, без | |наказом Держмитслужби України|подання його твердих | |від 24.04.99 N 240 |примірників, у порядку, що | |( z0306-99 ), зі змінами й |встановлюється Держмитслужбою | |доповненнями |України | ---+-----------------------------+------------------------------| 12 |Пункт 4.4 Положення про |Попереднє повідомлення | |порядок здійснення контролю |подається митному органу в | |за доставкою вантажів у |електронному вигляді, без | |митницю призначення, |подання його твердих | |затвердженого наказом |примірників, у порядку, що | |Держмитслужби України від |встановлюється Держмитслужбою | |08.12.98 N 771 ( z0042-99 ), |України | |зі змінами й доповненнями | | ---+-----------------------------+------------------------------| 13 |Абзац перший глави 6 Порядку |При декларуванні товарів в | |заповнення граф вантажної |митний режим митного складу | |митної декларації відповідно |графу 33 ВМД ( 574-97-п ) | |до митних режимів, |заповнювати на рівні восьми | |затвердженого наказом |знаків | |Держмитслужби України від | | |30.06.98 N 380 ( z0469-98 ), | | |зі змінами й доповненнями | | ---+-----------------------------+------------------------------| 14 |Пункт 1.12 Положення про |При переміщенні товарів за ПД | |порядок контролю за ввезенням|не застосовуються заходи | |на митну територію України |гарантування, визначені | |окремих видів товарів, |статтею 161 Митного кодексу | |затвердженого наказом |України ( 92-15 ) | |Держмитслужби України від | | |28.02.2003 N 129 ( z0424-03 )| | |зі змінами й доповненнями, | | |в частині, що стосується | | |переміщення окремих видів | | |товарів, перелік яких | | |наведено у додатку 2 цього | | |наказу | | -----------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
організації митного контролю С.М.Сьомка

Додаток

до наказу Державної митної

служби України

27.10.2005 N 1045
Форма

ПЕРЕЛІК

підприємств, які відповідають Критеріям оцінки,

визначеним наказом Державної митної служби України

від 27.10.2005 N 1045

------------------------------------------------------------------ N | Назва | Назва |Юридична | Перелік |При- | з/п| митниці, в |підприєм-| адреса |нормативно-правових|мітки | | зоні | ства |підприєм-| актів | | | діяльності | | ства | Держмитслужби, | | | якої | | | положення яких за | | |зареєстроване| | |рішенням начальника| | | як суб'єкт | | | митного органу | | | ЗЕД | | | можуть не | | |підприємство-| | | застосовуються до | | | резидент | | | товарів, належних | | | | | | підприємствам- | | | | | | резидентам | | ---+-------------+---------+---------+-------------------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+-------------+---------+---------+-------------------+------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
організації митного контролю С.М.Сьомка
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: