open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

02.11.2012  № 1421


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2012 р.
за № 1957/22269

Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
№ 251 від 14.03.2013
№ 679 від 06.06.2013
№ 1090 від 08.08.2013}

Відповідно до Закону України «Про електроенергетику» та Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови НКРЕ від 22.01.2009 № 32 «Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності», від 16.07.2009 № 828 «Про затвердження змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності» та від 22.09.2011 № 1587 «Про внесення змін до Порядку установлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності».

3. Управлінню генеруючих підприємств забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
Ю. Бойко

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
02.11.2012  № 1421
(у редакції постанови
Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики,
14.03.2013  № 251)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2012 р.
за № 1957/22269

ПОРЯДОК
встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності

І. Загальні положення

1.1. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про електроенергетику» (далі - Закон) та «Про альтернативні джерела енергії».

1.2. Цей Порядок поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали або мають намір отримати ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та/або ліцензію на право провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії в установленому законодавством порядку, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за умови виконання вимог щодо місцевої складової, передбачених Законом.

{Абзац перший пункту 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 1090 від 08.08.2013}

Цей Порядок не поширюється на суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва електричної енергії на об’єктах електроенергетики з одночасним використанням альтернативних джерел енергії та використанням традиційних видів енергії (традиційних видів палива).

1.3. «Зелений» тариф встановлюється на електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), і діє до 01 січня 2030 року.

1.4. «Зелений» тариф встановлюється для кожного суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, за кожним видом альтернативної енергії та для кожного об’єкта електроенергетики (або для кожної черги будівництва електростанції (пускового комплексу)).

1.5. «Зелений» тариф для кожного виду альтернативного джерела енергії встановлюється на рівні, визначеному Законом.

1.6. Фіксований мінімальний розмір «зеленого» тарифу для суб’єктів господарювання встановлюється шляхом перерахування в євро «зеленого» тарифу, розрахованого згідно з Законом, станом на 01 січня 2009 року за офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату.

1.7. «Зелений» тариф не може бути меншим від фіксованого мінімального розміру «зеленого» тарифу, який на кожну дату встановлення роздрібних тарифів для споживачів перераховується у національну валюту за офіційним валютним курсом Національного банку України на таку дату.

1.8. При встановленні «зеленого» тарифу на розрахунковий місяць для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, за умови, якщо

застосовується така формула:

де

ВТАРИФ.РОЗР.МІС.

-

«зелений» тариф на розрахунковий місяць, коп/кВт•год;


ВТАРИФ.01.01.2009

-

«зелений» тариф, розрахований згідно з Законом, станом на 01 січня 2009 року, коп/кВт•год;


NЄВРО.ХХ.ХХ.ХХХХ

-

офіційний курс гривні щодо курсу євро, офіційно встановленого Національним банком України станом на дату встановлення роздрібних тарифів для споживачів на розрахунковий місяць, грн;


NЄВРО.01.01.2009

-

офіційний курс гривні щодо курсу євро, офіційно встановленого Національним банком України станом на 01 січня 2009 року, грн.

За умови, якщо

застосовується така формула:

ВТАРИФ.РОЗР.МІС.ТАРИФ.01.01.2009

1.9. Розрахунковим місяцем для цілей цього Порядку є календарний місяць, на який встановлюється «зелений» тариф.

1.10. Рішення щодо встановлення «зелених» тарифів та фіксованих мінімальних розмірів «зеленого» тарифу для кожного виду альтернативної енергії приймаються НКРЕ на засіданні у формі відкритого слухання (далі - засідання НКРЕ). Такі рішення розміщуються на офіційному веб-сайті НКРЕ та публікуються в інформаційному бюлетені НКРЕ.

ІІ. Умови встановлення та припинення дії «зеленого» тарифу

2.1. Суб’єкт господарювання подає до НКРЕ заяву щодо встановлення «зеленого» тарифу суб’єкту господарювання (додаток 1) і такі документи:

пояснювальну записку з детальною інформацією про суб’єкта господарювання (форма власності, установлена потужність та інші характеристики об’єкта електроенергетики);

розрахунок собівартості виробництва електричної енергії на об’єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (додаток 2);

обґрунтування статей та елементів витрат собівартості виробництва електричної енергії на об’єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії (копії договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, довідку про чисельність персоналу, довідку про балансову вартість основних фондів із розбивкою за групами станом на дату подання заяви щодо встановлення «зеленого» тарифу суб’єкту господарювання);

пояснювальну записку до проекту будівництва об’єктів електроенергетики з використанням альтернативних джерел енергії;

копію зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт, виданих відповідно до вимог Порядку виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466;

копію технічних умов приєднання до електричних мереж електроустановки, яка виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії;

копію зареєстрованої декларації про готовність об’єкта (або черги будівництва електростанції (пускового комплексу)) до експлуатації або сертифіката, виданих відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461;

копію кошторисної частини проектної документації будівництва об’єктів електроенергетики з використанням альтернативних джерел енергії;

у разі якщо будівництво об’єкта електроенергетики (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій) розпочато після 01 січня 2012 року, а введення його в експлуатацію відбулось до 01 липня 2013 року, висновок експертної організації стосовно фактичного рівня питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва цього об’єкта, отриманий відповідно до Порядку визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 15 червня 2012 року № 749, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2012 року за № 1678/21990;

Заява щодо встановлення «зеленого» тарифу та визначені цим пунктом документи до неї, можуть подаватися суб’єктом господарювання одночасно із заявою на видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та/або ліцензії на право провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії.

{Пункт 2.1 розділу II доповнено абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 679 від 06.06.2013}

2.2. У разі надання неповного пакета документів, визначеного пунктом 2.1 цього розділу, заява щодо встановлення «зеленого» тарифу суб’єкту господарювання не розглядається, про що НКРЕ повідомляє заявника у письмовій формі у 5-денний строк з дня надходження таких документів до НКРЕ та повертає їх заявнику.

2.3. Протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви щодо встановлення «зеленого» тарифу суб’єкту господарювання та доданих до неї документів відповідний структурний підрозділ НКРЕ розглядає їх, готує та подає матеріали на засідання НКРЕ. Про прийняття рішення щодо встановлення або відмови у встановленні «зеленого» тарифу суб’єкту господарювання заявник письмово повідомляється протягом 5 робочих днів з дня прийняття такого рішення.

Для об’єктів електроенергетики (або черги будівництва електростанції (пускового комплексу)), будівництво яких розпочато після 01 січня 2012 року та введених в експлуатацію після 01 липня 2013 року, розгляд питання щодо встановлення «зеленого» тарифу відбувається після прийняття НКРЕ рішення щодо відповідності розміру місцевої складової вимогам, встановленим Законом.

{Абзац другий пункту 2.3 набуває чинності з 01.07.2013 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 251 від 14.03.2013}

2.4. Підставами для відмови у встановленні «зеленого» тарифу є:

надання суб’єктом господарювання недостовірної інформації у документах, визначених пунктом 2.1 цього розділу;

невідповідність вимог щодо місцевої складової, передбачених Законом.

2.5. Підставами для припинення дії «зеленого» тарифу є:

заява суб’єкта господарювання;

закінчення строку дії «зеленого» тарифу;

анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та/або ліцензії на право провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії.

{Порядок в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 251 від 14.03.2013}

Начальник управління
генеруючих підприємствВ. Волошенюк
Додаток 1
до Порядку встановлення,
перегляду та припинення дії
«зеленого» тарифу для суб’єктів
господарської діяльності


Голові Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики

ЗАЯВА
щодо встановлення «зеленого» тарифу суб’єкту господарювання

_________________________________________________________________
(найменування (прізвище, ім’я, по батькові ) заявника)

Прошу розглянути надані матеріали щодо встановлення «зеленого» тарифу на виробництво електричної енергії та за результатами розгляду встановити «зелений» тариф.

Підтверджую, що надані документи містять достовірну інформацію.

До цієї заяви додаються: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                                                   (перелік документів)

Керівник суб’єкта господарювання

________________
(підпис)

________________
(П.І.Б.)

«___» ____________ 20__ року

М.П.

{Додаток 1 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 251 від 14.03.2013}Додаток 2
до Порядку встановлення,
перегляду та припинення дії
«зеленого» тарифу для суб’єктів
господарської діяльності

РОЗРАХУНОК
собівартості виробництва електричної енергії на об’єкті електроенергетики з альтернативних джерел енергії

Найменування показників

Одиниця виміру

Попередній період

План

план

очік.

1

2

3

4

5

Виробнича собівартість

тис.грн
Виробничі послуги

тис.грн
Сировина і допоміжні матеріали

тис.грн
Паливо

тис.грн
Допоміжні та інші матеріали

тис.грн
Витрати на оплату праці

тис.грн
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

тис.грн
Амортизаційні відрахування

тис.грн
Інші витрати

тис.грн
Адміністративні витрати

тис.грн
Матеріальні витрати

тис.грн
Витрати на оплату праці

тис.грн
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

тис.грн
Амортизаційні відрахування

тис.грн
Інші витрати

тис.грн
Інші операційні витрати

тис.грн
Соціальний розвиток

тис.грн
Розробки та дослідження

тис.грн
Інші

тис.грн
Відсотки за кредит

тис.грн
Усього витрат

тис.грн
Собівартість

коп/кВт·год
«Зелений» тариф

коп/кВт·год
Товарна продукція

тис.грн
Фінансовий результат

тис.грн
коп/кВт·год
Податок на прибуток

тис.грн
Нерозподілений прибуток

тис.грн
Рентабельність

%
Довідково:

Виробництво електричної енергії

млн кВт·год
Витрати ел. енергії на власні потреби

млн кВт·год
Корисний відпуск електричної енергії:

млн кВт·год
в Оптовий ринок електричної енергії України

млн кВт·год
енергопостачальним компаніям

млн кВт·год
споживачам за прямими договорами

млн кВт·год
Витрати умовного палива на виробництво

тис.т
Витрати натурального палива на виробництво

тис.т
Питомі витрати умовного палива на виробництво:

г/кВт·год
ціна 1 тонни умовного палива

грн
ціна натурального палива, у т.ч.:

вид натурального палива

грн
Калорійний еквівалент переведення натурального палива в умовне

Установлена потужність

МВт
Чисельність персоналу

осіб
Керівник суб’єкта господарювання

________________
(підпис)

________________
(П.І.Б.)

«___» ____________ 20__ року

М.П.

{Додаток 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 251 від 14.03.2013}


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: