open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2012  № 1341


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 лютого 2013 р.
за № 290/22822

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 904 від 25.10.2013}

Про затвердження Порядку взаємодії між підрозділами державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави

Відповідно до підпункту 191.1.16 пункту 191.1 статті 191 розділу І та статті 94 глави 9 розділу II Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року № 1340 "Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним" та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії між підрозділами державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року № 1032 "Про затвердження Порядку взаємодії між підрозділами державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 травня 2011 року за № 630/19368.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту погашення податкового боргу Державної податкової служби України (Тарасенко В. О.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення наказу.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І., заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А.П.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


М. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
17.12.2012  № 1341


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 лютого 2013 р.
за № 290/22822

ПОРЯДОК
взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії між структурними підрозділами органів державної податкової служби (далі - підрозділи ДПС) під час виконання покладених згідно із законодавством України завдань із виявлення, обліку, зберігання, оцінки, розпорядження безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на безхазяйне майно та майно, що переходить у власність держави, крім безхазяйного нерухомого майна (далі - безхазяйне майно).

1.3. Форми взаємодії підрозділів ДПС під час роботи з безхазяйним майном:

проведення спільних заходів підрозділами ДПС, які здійснюють податковий контроль, спеціальними підрозділами по боротьбі з податковими правопорушеннями (далі - підрозділом податкової міліції) та підрозділами, до компетенції яких належить організація роботи та здійснення контролю за погашенням податкового боргу з податків, зборів платників податків (далі - підрозділи погашення податкового боргу), у частині виявлення безхазяйного майна;

створення спільних робочих груп для проведення інвентаризації безхазяйного майна та вирішення (у разі потреби) робочих питань, пов’язаних із роботою з безхазяйним майном;

своєчасний обмін інформацією між підрозділами ДПС про виявлення безхазяйного майна;

супроводження у судах справ, пов’язаних із виявленням, обліком та реалізацією безхазяйного майна, з обов’язковою участю працівників підрозділів погашення податкового боргу;

визначення разом із заінтересованими підрозділами ДПС причин недотримання органами державної податкової служби та суб’єктами господарювання вимог законодавства України при проведенні роботи з виявлення, обліку, оцінки та зберігання безхазяйного майна;

підбиття підсумків роботи із виконання спільних заходів та розробка нових заходів і форм взаємодії;

узгодження питань, пов’язаних із виконанням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року № 1340 (далі - Порядок № 1340).

II. Взаємодія підрозділів ДПС щодо виявлення безхазяйного майна

2.1. Якщо під час виконання функцій підрозділом податкової міліції виявлено безхазяйне майно, керівник (заступник керівника) такого підрозділу не пізніше п’ятнадцятиденного строку від дня виявлення направляє керівнику органу державної податкової служби або його заступнику, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за роботу підрозділу погашення податкового боргу, службову записку про виявлення безхазяйного майна.

До службової записки в обов’язковому порядку додаються копії документів, які містять інформацію щодо обставин виявлення такого майна, його місцезнаходження, перелік цього майна із зазначенням кількісних, якісних і зовнішніх характеристик, наведених у пункті 2.6 цього розділу, для подальшої ідентифікації з метою постановки на облік безхазяйного майна.

2.2. Якщо працівниками інших підрозділів ДПС під час виконання службових обов’язків виявлено безхазяйне майно, вони не пізніше наступного робочого дня службовою запискою повідомляють про це керівника органу державної податкової служби або його заступника, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за роботу підрозділу погашення податкового боргу.

2.3. Керівник органу державної податкової служби або його заступник, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за роботу підрозділу погашення податкового боргу, у день отримання службової записки про виявлення безхазяйного майна або прийняття рішення про накладення адміністративного арешту на таке майно дає доручення підрозділу погашення податкового боргу поставити це майно на облік.

Не пізніше наступного робочого дня після отримання такого доручення підрозділ погашення податкового боргу проводить перевірку наявності цього майна за місцезнаходженням, його кількісних та якісних характеристик, зазначених у документах, доданих до службової записки, або у протоколі про тимчасове затримання майна чи рішенні про адміністративний арешт, та у разі підтвердження наявності безхазяйного майна не пізніше наступного дня після закінчення перевірки складає акт опису і попередньої оцінки безхазяйного майна за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

До акта опису і попередньої оцінки безхазяйного майна додаються договір про зберігання такого майна, укладений між відповідним органом державної податкової служби із суб’єктом господарювання, який надає послуги з відповідального зберігання безхазяйного майна, та фотознімки описаного безхазяйного майна.

2.4. Складання акта опису і попередньої оцінки безхазяйного майна та попередня оцінка безхазяйного майна проводяться комісією чисельністю не менше трьох осіб у складі представників органу державної податкової служби з обов’язковим залученням працівника підрозділу погашення податкового боргу, органу (організації), що зберігає це майно на дату складання акта, та суб’єкта господарювання, якому безхазяйне майно передається на зберігання.

Попередня оцінка безхазяйного майна проводиться комісією відповідно до вимог пункту 8 Порядку № 1340.

У разі виникнення розбіжностей в оцінці безхазяйного майна між представниками комісії, а також у випадках, передбачених законодавством, оцінка проводиться суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання, представник якого включається до складу комісії (за згодою).

2.5. Акт опису і попередньої оцінки безхазяйного майна підписується усіма членами комісії. В акті опису і попередньої оцінки безхазяйного майна зазначається кількість складених примірників, яка залежить від кількості сторін, що його підписали.

Акт опису і попередньої оцінки безхазяйного майна затверджується керівником органу державної податкової служби або його заступником не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після його складання.

2.6. В акті опису і попередньої оцінки безхазяйного майна зазначаються повна назва кожного окремого предмета або групи однорідних предметів, детальний опис ознак кожного предмета, назва матеріалу, з якого виготовлено кожний з предметів, відсоток зносу та наявні пошкодження. Опис безхазяйного майна має забезпечити його ідентифікацію. Зовнішніми характеристиками такого майна також є країна-виробник та підприємство-виробник, артикул, серійний номер, фірмовий знак, етикетка тощо.

2.7. Безхазяйне майно на підставі акта опису і попередньої оцінки безхазяйного майна у той самий день береться на облік підрозділом погашення податкового боргу.

2.8. Узяте на облік безхазяйне майно зберігається відповідним органом державної податкової служби у власних (орендованих) приміщеннях або за актом опису і попередньої оцінки безхазяйного майна передається на відповідальне зберігання суб’єкту господарювання.

Із суб’єктом господарювання, який прийняв безхазяйне майно на відповідальне зберігання, укладається відповідний договір.

Прийняте на зберігання безхазяйне майно відображається на позабалансовому рахунку "Активи на відповідальному зберіганні" цього суб’єкта господарювання.

2.9. У разі коли безхазяйне майно залишається на відповідальному зберіганні в органах державної податкової служби, його облік здійснюється на позабалансовому рахунку "Активи на відповідальному зберіганні" відповідного органу державної податкової служби. При цьому визначається посадова особа, яка несе матеріальну відповідальність за збереження цього майна.

2.10. Про кожний факт виявлення безхазяйного майна на суму 5 тис.грн і більше державні податкові інспекції направляють електронною поштою окреме спецповідомлення про виявлення (постановку на облік) безхазяйного майна (далі - спецповідомлення) за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку до відповідних територіальних органів державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (далі - територіальні органи ДПС). Територіальні органи ДПС узагальнюють та направляють відповідні спецповідомлення до центрального органу державної податкової служби. До спецповідомлення додаються копії актів опису і попередньої оцінки безхазяйного майна та фотознімки описаного безхазяйного майна.

2.11. У разі взяття на облік безхазяйного майна, про яке згідно із законодавством необхідно повідомляти міліцію або органи місцевого самоврядування, відповідний орган державної податкової служби не пізніше третього робочого дня після затвердження акта опису і попередньої оцінки безхазяйного майна направляє листом інформацію про таке майно до відповідних заінтересованих органів за місцем виявлення безхазяйного майна.

III. Ведення обліку безхазяйного майна

3.1. Облік безхазяйного майна ведеться підрозділами погашення податкового боргу на підставі акта опису і попередньої оцінки безхазяйного майна. Для обліку актів опису і попередньої оцінки безхазяйного майна в цих підрозділах ведеться книга обліку актів опису і попередньої оцінки безхазяйного майна за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. Акти опису і попередньої оцінки безхазяйного майна реєструються у цій книзі у день їх надходження. Кожному акту опису і попередньої оцінки безхазяйного майна присвоюється порядковий номер, що відповідає порядковому номеру у книзі обліку актів опису і попередньої оцінки безхазяйного майна.

3.2. За кожним фактом виявлення безхазяйного майна обов’язково заводиться окрема облікова справа, до якої під час роботи додаються необхідні документи, а саме:

акт опису і попередньої оцінки безхазяйного майна з фотознімками безхазяйного майна;

супровідні, службові, доповідні записки, рапорти;

запити до підприємств, установ і організацій про інформацію щодо виявленого безхазяйного майна та відповіді на них;

копія листа про виявлення безхазяйного майна, направленого до міліції або органу місцевого самоврядування відповідно до статті 338 Цивільного кодексу України;

листування щодо роботи з безхазяйним майном;

звіт про оцінку безхазяйного майна, складений суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання (за наявності);

акт опису, оцінки та передачі безхазяйного майна;

довіреності;

біржові контракти, протоколи проведення аукціонів, договори купівлі-продажу безхазяйного майна;

акти приймання-передачі безхазяйного майна;

роздруковане з офіційної сторінки центрального органу державної податкової служби в мережі Інтернет оголошення про передачу на реалізацію майна вартістю 1 тис.грн і більше;

копії документів, що стосуються претензійно-позовної роботи;

інші документи, які складаються під час роботи з безхазяйним майном.

Кожній справі присвоюється порядковий номер відповідно до номера акта опису і попередньої оцінки безхазяйного майна.

3.3. Взяте на облік безхазяйне майно передається для подальшого розпорядження ним відповідно до пункту 9 Порядку № 1340 на підставі акта опису, оцінки та передачі безхазяйного майна за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку. Акт опису, оцінки та передачі безхазяйного майна складається комісією, утвореною відповідно до пункту 2.4 розділу II цього Порядку, із залученням суб’єкта господарювання, який приймає безхазяйне майно для подальшого розпорядження.

3.4. Акт опису, оцінки та передачі безхазяйного майна складається безпосередньо під час передачі безхазяйного майна і реєструється у книзі обліку актів опису, оцінки та передачі безхазяйного майна, яка ведеться у підрозділі погашення податкового боргу за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.

3.5. Безхазяйне майно, яке підлягає реалізації, передається суб’єкту господарювання, включеному до єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна, сформованого відповідно до пункту 12 Порядку № 1340, на підставі угоди, укладеної відповідно до пункту 13 Порядку № 1340.

3.6. Інформація про передачу на реалізацію безхазяйного майна розміщується у друкованих засобах масової інформації місцевого та територіального рівнів.

У разі коли вартість безхазяйного майна, що передається на реалізацію, становить 1 тис.грн і більше, державними податковими інспекціями надсилається територіальним органам ДПС, а ними - до центрального органу державної податкової служби повідомлення про безхазяйне майно, яке пропонується передати на реалізацію, за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку для розгляду та оприлюднення на офіційній сторінці центрального органу державної податкової служби в мережі Інтернет.

3.7. Факт надходження коштів від реалізації безхазяйного майна реєструється у картці обліку розрахунків за безхазяйне майно, яка ведеться підрозділом погашення податкового боргу за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку.

3.8. Підставами для зняття з обліку безхазяйного майна є:

надходження до бюджету в повному обсязі коштів від реалізації (відшкодування вартості втраченого або пошкодженого) безхазяйного майна;

акт про переробку, утилізацію (знищення) безхазяйного майна;

акт приймання-передачі при поверненні безхазяйного майна власнику;

акт приймання-передачі при безоплатній передачі безхазяйного майна;

відповідне рішення суду.

IV. Контроль за збереженням безхазяйного майна

4.1. Орган державної податкової служби відповідно до умов договору про відповідальне зберігання або реалізацію безхазяйного майна здійснює контроль за збереженням поставленого на облік безхазяйного майна, у тому числі шляхом проведення інвентаризації за його місцезнаходженням.

Інвентаризація, якщо інше не передбачено умовами договору про відповідальне зберігання або реалізацію безхазяйного майна, проводиться щокварталу станом на перше число другого місяця кварталу робочими групами, до складу яких включаються працівники підрозділів погашення податкового боргу, фінансування, бухгалтерського обліку та звітності (у разі зберігання безхазяйного майна безпосередньо органом державної податкової служби), внутрішньої безпеки та правової роботи органів державної податкової служби, які поставили безхазяйне майно на облік.

4.2. Зведена інформація про результати проведення інвентаризації безхазяйного майна за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку та детальні пояснення щодо кожного факту виявлених порушень (нестачі) із зазначенням вжитих заходів щодо відшкодування вартості втраченого або пошкодженого майна надаються Державній податковій службі України до 20 числа другого місяця кварталу.

4.3. У період між інвентаризаціями контроль за збереженням безхазяйного майна, переданого на відповідальне зберігання або реалізацію, здійснюється підрозділами погашення податкового боргу шляхом щомісячної звірки звітів про рух матеріальних цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках "Активи на відповідальному зберіганні" суб’єктів господарювання, яким передане безхазяйне майно, з даними відповідних органів державної податкової служби.

4.4. Для забезпечення проведення звірки суб’єкти господарювання, які прийняли безхазяйне майно на відповідальне зберігання або реалізацію, щомісяця до 20 числа місяця, що настає за звітним, подають відповідному органу державної податкової служби звіт про рух матеріальних цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках "Активи на відповідальному зберіганні", відповідно до умов договорів про відповідальне зберігання або реалізацію безхазяйного майна.

4.5. У разі пошкодження, втрати (нестачі) безхазяйного майна, переданого на відповідальне зберігання, орган державної податкової служби відповідно до умов договору про відповідальне зберігання безхазяйного майна протягом трьох робочих днів від дати виявлення пошкодження, втрати (нестачі) направляє суб’єкту господарювання претензію з вимогою щодо відшкодування збитків у розмірі вартості такого майна або суми, на яку знизилась його вартість, за цінами, вказаними в акті опису і попередньої оцінки безхазяйного майна.

4.6. У разі пошкодження, втрати (нестачі) безхазяйного майна, переданого на реалізацію, орган державної податкової служби відповідно до умов договору про реалізацію безхазяйного майна протягом трьох робочих днів від дати виявлення пошкодження, втрати (нестачі) направляє суб’єкту господарювання претензію з вимогою щодо відшкодування збитків у розмірі вартості такого майна або суми, на яку знизилась його вартість, за цінами, вказаними в акті опису, оцінки та передачі безхазяйного майна.

4.7. У разі невідшкодування суб’єктом господарювання збитків протягом місяця від дати отримання претензії орган державної податкової служби у десятиденний строк після вказаної граничної дати відшкодування збитків звертається до суду щодо стягнення суми збитків.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського облікуМ.О. Чмерук
Додаток 1
до Порядку взаємодії між підрозділами
державної податкової служби України
під час роботи з безхазяйними речами
та майном, що переходить у власність
держави

АКТ
опису і попередньої оцінки безхазяйного майнаДодаток 2
до Порядку взаємодії між підрозділами
державної податкової служби України
під час роботи з безхазяйними речами
та майном, що переходить у власність
держави

СПЕЦПОВІДОМЛЕННЯ
про виявлення (постановку на облік) безхазяйного майна

1. Дата і місце виявлення безхазяйного майна.

2. Посади і прізвища працівників органів державної податкової служби, які виявили безхазяйне майно.

3. Обставини виявлення безхазяйного майна.

4. Перелік безхазяйного майна із зазначенням найменування, кількості, міри, ваги, індивідуальних ознак, ціни за одиницю, загальної вартості виявленого безхазяйного майна.

5. Дата і номер акта опису та попередньої оцінки безхазяйного майна.

6. Найменування, код за ЄДРПОУ суб'єкта господарювання, якому передано на зберігання безхазяйне майно, дата та № договору.

______________________
(посада)

______________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Додаток 3
до Порядку взаємодії між підрозділами
державної податкової служби України
під час роботи з безхазяйними речами
та майном, що переходить у власність
держави

КНИГА ОБЛІКУ
актів опису і попередньої оцінки безхазяйного майна

№ з/п

Дата запису

Де і ким виявлено безхазяйне майно

Номер і дата акта опису і попередньої оцінки безхазяйного майна

Загальна вартість безхазяйного майна згідно з актом опису і попередньої оцінки безхазяйного майна (грн)

Номер і дата листа до відповідного органу про виявлення безхазяйного майна

Термін набуття права власності держави на безхазяйне майно

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8
Додаток 4
до Порядку взаємодії між підрозділами
державної податкової служби України
під час роботи з безхазяйними речами
та майном, що переходить у власність
держави

АКТ
опису, оцінки та передачі безхазяйного майнаДодаток 5
до Порядку взаємодії між підрозділами
державної податкової служби України
під час роботи з безхазяйними речами
та майном, що переходить у власність
держави

КНИГА ОБЛІКУ
актів опису, оцінки та передачі безхазяйного майна

№ з/п

Номер акта опису, оцінки та передачі безхазяйного майна

Дата складання акта опису, оцінки та передачі безхазяйного майна

Короткий опис безхазяйного майна

Найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ юридичної особи, якій передане безхазяйне майно для подальшого розпорядження

Загальна вартість безхазяйного майна згідно з актом опису і попередньої оцінки безхазяйного майна (грн)

Загальна вартість безхазяйного майна згідно з актом опису, оцінки та передачі безхазяйного майна (грн)

Гранична дата та сума коштів від реалізації, яка повинна надійти до бюджету (заповнюється після продажу)

Дата надходження і сума коштів, що надійшла до бюджету

дата

сума

дата

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Додаток 6
до Порядку взаємодії між підрозділами
державної податкової служби України
під час роботи з безхазяйними речами
та майном, що переходить у власність
держави

ПОВІДОМЛЕННЯ
про безхазяйне майно, яке пропонується передати на реалізацію

№ з/п

Код органу державної податкової служби

Найменування органу державної податкової служби та контактні телефони

Код товарної групи

Найменування безхазяйного майна та його коротка характеристика

Одиниця виміру

Кількість

Дата і номер акта опису і попередньої оцінки безхазяйного майна

Загальна вартість за попередньою оцінкою (грн)

Дата і номер акта опису, оцінки і передачі безхазяйного майна

Загальна вартість за актом опису, оцінки і передачі безхазяйного майна

Сума, яку передбачається отримати до бюджету (без ПДВ)

Сума ПДВ

Сума акцизного податку

Найменування суб'єкта господарювання, якому буде передане на реалізацію безхазяйне майно, та біржі (за наявності), на якій буде здійснюватись продаж безхазяйного майна, їх контактні телефони

% комісійної винагороди

Сума комісійної винагороди

Детальне обґрунтування розміру комісійної винагороди

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
Додаток 7
до Порядку взаємодії між підрозділами
державної податкової служби України
під час роботи з безхазяйними речами
та майном, що переходить у власність
держави

КАРТКА
обліку розрахунків за безхазяйне майно

№ з/п

Посада, прізвище, ім'я, по батькові

Дата і номер акта опису, оцінки та передачі безхазяйного майна

Найменування безхазяйного майна

Загальна вартість безхазяйного майна згідно з актом опису, оцінки та передачі безхазяйного майна

Дата реалізації безхазяйного майна

Фактична сума реалізації безхазяйного майна

Сума коштів, яка повинна надійти до бюджету

Гранична дата перерахування коштів до бюджету

Номер документа і дата фактичного перерахування коштів до бюджету

Сума перерахованих коштів

Дата проведення остаточного розрахунку за безхазяйне майно

Дата нарахування пені

Сума нарахованої пені

Дата сплати пені

Сума сплаченої пені

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Розрахунки з бюджетом
проведені у повному обсязі________
(дата)_________
(підпис)__________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
працівника органу ДПС)
Додаток 8
до Порядку взаємодії між підрозділами
державної податкової служби України
під час роботи з безхазяйними речами
та майном, що переходить у власність
держави

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення інвентаризації безхазяйного майна

станом на 01 ____________ 20__ року

(тис.грн)

№ з/п

Регіон

Залишки безхазяйного майна на реалізації

Залишки безхазяйного майна на реалізації за результатами інвентаризації

Недостача / надлишки ("-" / "+")

Не проведено інвентаризації безхазяйного майна, що передано на реалізацію

Передане на відповідальне зберігання суб'єктам господарювання або знаходиться на відповідальному зберіганні в органах державної податкової служби

Знаходиться на відповідальному зберіганні за результатами інвентаризації

Недостача / надлишки ("-" / "+")

Не проведено інвентаризації безхазяйного майна, що передане на відповідальне зберігання суб'єктам господарювання або знаходиться на відповідальному зберіганні в органах державної податкової служби

усього

у тому числі не реалізоване протягом 6 місяців і більше

усього

у тому числі

після закінчення термінів передачі на реалізацію

безхазяйне майно, що підлягає переробці, знищенню (утилізації), безоплатній передачі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: