open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 грудня 2012 р. № 1169
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 839 від 23.10.2013}

Питання присвоєння спеціальних звань посадовим особам органів державної податкової служби

Відповідно до абзацу першого пункту 343.2 статті 343 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про спеціальні звання посадових осіб органів державної податкової служби та порядок їх присвоєння, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 1234 “Про спеціальні звання посадових осіб органів державної податкової служби” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 38, ст. 2493);

постанову Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2005 р. № 1282 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 52, ст. 3319).

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2012 р. № 1169

ПОЛОЖЕННЯ
про спеціальні звання посадових осіб органів державної податкової служби та порядок їх присвоєння

1. Посадовим особам органів державної податкової служби присвоюються такі спеціальні звання:

головний державний радник податкової служби;

державний радник податкової служби I рангу;

державний радник податкової служби II рангу;

державний радник податкової служби III рангу;

радник податкової служби I рангу;

радник податкової служби II рангу;

радник податкової служби III рангу;

інспектор податкової служби I рангу;

інспектор податкової служби II рангу;

інспектор податкової служби III рангу.

2. Спеціальні звання присвоюються посадовим особам органів державної податкової служби відповідно до займаних ними посад та рівня професійної кваліфікації.

3. Граничні спеціальні звання присвоюються посадовим особам органів державної податкової служби відповідно до займаних посад за переліком згідно з додатком.

4. У разі прийняття на роботу в органи державної податкової служби вперше посадовим особам присвоюється спеціальне звання у межах відповідної категорії посад.

5. Спеціальні звання присвоюються:

головного державного радника податкової служби - Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Пропозиції щодо присвоєння такого спеціального звання подаються Кабінетові Міністрів України Міністром фінансів;

державних радників податкової служби I, II і III рангу - Президентом України за поданням Голови ДПС;

радників податкової служби I, II і III рангу, інспекторів податкової служби I, II і III рангу - Головою ДПС або головою (начальником) територіального органу ДПС посадовим особам органів державної податкової служби, які призначаються ним на посаду.

6. У разі присвоєння чергового спеціального звання в межах відповідної категорії посад для посадових осіб органів державної податкової служби установлюється такий строк перебування у спеціальному званні:

радник податкової служби I, II і III рангу - три роки;

інспектор податкової служби I, II і III рангу - два роки.

7. Спеціальні звання присвоюються посадовим особам органів державної податкової служби послідовно, крім випадків, передбачених пунктом 9 цього Положення.

Посадовим особам, призначеним на посаду з установленням випробувального строку, спеціальне звання присвоюється після закінчення такого строку.

8. Строк перебування у спеціальному званні, найвищому для відповідної посади, не обмежується.

Строк перебування посадових осіб органів державної податкової служби у відпустці по догляду за дитиною не зараховується до строку перебування у спеціальному званні.

9. Голова ДПС має право достроково присвоювати спеціальні звання посадовим особам органів державної податкової служби:

за особливі досягнення у роботі в межах, визначених для відповідної посади, за поданням керівника відповідного органу державної податкової служби за умови перебування у попередньому спеціальному званні не менш як протягом половини встановленого строку;

у разі призначення на вищу посаду.

10. Чергове спеціальне звання не присвоюється:

протягом строку застосування дисциплінарного стягнення або відсторонення від виконання повноважень за посадою;

у разі тимчасового виконання обов’язків на посаді.

11. У разі звільнення з роботи у зв’язку з виходом на пенсію за сумлінну працю посадовим особам органів державної податкової служби може бути присвоєно чергове спеціальне звання поза межами відповідної категорії посад.

12. Спеціальні звання, присвоєні посадовим особам органів державної податкової служби, зберігаються за ними довічно.

13. Посадові особи органів державної податкової служби можуть бути позбавлені спеціального звання виключно за вироком суду у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

14. Посадовим особам органів державної податкової служби, які мають спеціальні звання, виплачуються відповідні грошові надбавки до посадових окладів згідно із законодавством.

15. Про присвоєння та позбавлення спеціального звання робиться відповідний запис в особовій справі та трудовій книжці.Додаток
до Положення

ПЕРЕЛІК
посад в органах державної податкової служби та граничних спеціальних звань за такими посадами

Найменування посади

Граничне спеціальне звання

Апарат ДПС

Начальник управління у складі департаменту, самостійного відділу, відділу у складі департаменту, управління, перший заступник начальника управління, заступник начальника управління, заступник начальника управління - начальник відділу

радник податкової служби I рангу

Заступник начальника відділу, завідувач сектору, головний державний податковий ревізор - інспектор, головний державний податковий інспектор, помічник Голови ДПС, помічник заступника Голови ДПС

радник податкової служби II рангу

Старший державний податковий ревізор - інспектор, старший державний податковий інспектор

радник податкової служби III рангу

Державний податковий інспектор

інспектор податкової служби I рангу

Територіальні органи ДПС

Перший заступник голови, заступник голови, заступник голови - начальник управління, заступник голови - начальник відділу, начальник управління, самостійного відділу державної податкової служби; начальник, перший заступник начальника, заступник начальника, заступник начальника - начальник відділення, заступник начальника - начальник управління (відділу) державної податкової інспекції

радник податкової служби I рангу

Заступник начальника управління, самостійного відділу, начальник відділу у складі управління, заступник начальника відділу у складі управління, завідувач сектору державної податкової служби; начальник управління, відділу у складі управління, самостійного відділу державної податкової інспекції

радник податкової служби II рангу

Головний державний податковий ревізор - інспектор, головний державний податковий інспектор, помічник голови державної податкової служби; заступник начальника управління, відділу у складі управління, самостійного відділу, завідувач сектору державної податкової інспекції

радник податкової служби III рангу

Старший державний податковий ревізор - інспектор, старший державний податковий інспектор державної податкової служби; головний державний податковий ревізор - інспектор, головний державний податковий інспектор державної податкової інспекції

інспектор податкової служби I рангу

Державний податковий інспектор державної податкової служби; старший державний податковий ревізор - інспектор, старший державний податковий інспектор державної податкової інспекції

інспектор податкової служби II рангу

Державний податковий інспектор державної податкової інспекції

інспектор податкової служби III рангу


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: